SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Men da bibliotekerne har mange forskellige aktiviteter, har han valgt at fremhæve hvilke aktiviteter på hvert

niveau der kan karakteriseres som litteraturformidling.

De defineres således: 6

1) Det formelle niveau – adgang til skønlitteraturen. Niveauet vedrører den fysiske tilgængelighed:

dvs. adgang til samlingen samt betingelser for samme. Det kommer til udtryk i form af principper

for demografisk nærhed, låneret og åbne/lukkede hylder.

2) Materialevalgsniveauet – opbygningen af den skønlitterære samling. Accession og kassation kan

ikke umiddelbart knyttes direkte til formidlingen, men spiller en indirekte rolle idet det er den

aktivitet, der bestemmer indholdet i samlingen og dermed hvad der reelt kan formidles.

3) Det vidensorganisatoriske niveau – organisering af skønlitteraturen. For at tilgængeliggøre

samlingen kræver det en vidensorganisation, som faciliterer søgning og genfinding af materialerne.

Denne vidensorganisation sker ved at organisere i et klassifikations- og indekseringssystem.

4) Designniveauet – indretning af formidlingsrummet. Udover at afspejle vidensorganisationen, kan

biblioteksrummet også rumme faktorer som arkitektur, lyssætning, møblement mv. Disse kan

skabe bestemte oplevelser og bidrage til en distinkt synliggørelse af den skønlitterære samling.

5) Eksponerings- og eventniveauet. Dækker over, hvad der normalt forstås ved aktiv formidling,

særskilte synliggørelser af skønlitterære oplevelsespotentialer.

Det han vil have frem af denne model er, at litteraturformidlingen dækker alle de processer, som bidrager til

at bringer lånerne og den skønlitterære bestand i kontakt med hinanden.

Jeg syntes det er hensigtsmæssigt at referere til denne model, da den kan skabe overblik over hvor

facetteret et begreb litteraturformidlingen er på bibliotekerne. Ved hjælp af niveauinddelingen kan jeg

derudover skabe overblik over hvordan og hvor, der er sket en forskydning i folkebibliotekernes

litteraturformidling. I afsnittet 'Litteraturformidling i en historisk kontekst' tager jeg derfor udgangspunkt i

denne niveaudeling.

6 Grøn (2010), s. 13.

Side | 7

More magazines by this user
Similar magazines