SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Holst Jensen, P., Hvad sker der nu på Viby Bibliotek? Borgerportalen Viby Syd. Lokaliseret d. 29. april på:

http://www.vibysyd.dk/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2008/august/06/hvad-sker-der-nu-paa-viby-bibliotek/

Høgh, S., 1999. Danmarks første folkebibliotekslov - Om tilblivelsen af biblioteksloven af 5. marts 1920 samt

et efterspil. I: Bibliotekshistorie 5. København: Dansk Bibliotekshistoriske Selskab, s. 74-98.

Kforum Redaktionen, 2003. Netværkssamfundet og dets opståen. Lokaliseret d. 29. april på:

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/netvaerkssamfundet-og-dets-opstaaen

Kirekgaard Nielsen, D., 2010. Fakta-redaktioner på overarbejde. Bogmarkedet, 6/2010. Lokaliseret d. 29.

april på: http://bogmarkedet.dk/?id=595&art=5367&sText=

Kjær, B., Ørum, A., (1992a), Forvandlingsbilleder og bibliotekskulturelle identiteter. 1. del: Refleksioner over

og analyser af folkebibliotekernes indirekte formidling. I: Biblioteksarbejde, 34, s 33-44.

Kolding Bibliotekerne, Tema: poeten og professoren. Lokaliseret d. 29. april på:

http://www.koldingbib.dk/02617/03821/

Kulturarvsstyrelsen, BIBDAN Biblioteker i Danmark 1900-2000. Lokaliseret d. 29. april på:

http://www.kulturarv.dk/i-fokus-nu/kulturnet-danmark/stoettede-projekter/2000/bibdan-biblioteker-i-

danmark-1900-2000/

Kulturministeriet, 2000. Lov om biblioteksvirksomhed, Lokaliseret d. 29. april på:

http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid=%7B00F0018D-D6F3-437D-BAB2-F43C06D3F4C2%7D

Kvale, S., 2009. Interview , Kbh.: Hans Reitzel.

Lund, N.D., 2001. Litteraturformidlingens betingelser. Biblioteksarbejde, 61, s..7-25.

Munch-Petersen, E. (red ), 1995. Litteratursociologi. Dansk BiblioteksCenter.

Niegård, H. & Danmarks Biblioteksforening, 2008. Biblioteksrummet, Kbh.: Danmarks Biblioteksforening.

NORD Aps & SRL Architects (2006) Dispositionsforslag: Ordrup Multihal og Bibliotek_1.pdf. Lokaliseret d. 29.

april på: http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/0603_Ordrup_Multihal_og_Bibliotek_1.pdf

Side | 73

More magazines by this user
Similar magazines