SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Qvortrup, L., 1999. Informationssamfundet: Det hyperkomplekse samfund. Søndag Aften. Lokaliseret d. 29.

april på: http://www.cultur.com/1999/0798.html

Riel, R. van, 2004. Læserudvikling via bibliotekerne. Bogens Verden, 3/2004, s.24-30.

Schacht, S., 1983. Dansk bibliotekshistorie. 2. udg. Rev. af. Jesper Stenbæk og Jørgen Svane-Mikkelsen.

København: Danmarks Biblioteksskole.

Schulze, G., 2005. Die Erlebnisgesellschaft ., Frankfurt: Campus Verlag.

Styrelsen for bibliotek og medier, 2010a. Folkebibliotekerne i vidensamfundet : rapport fra Udvalget om

folkebibliotekerne i vidensamfundet, København: Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Styrelsen for bibliotek og medier, 2010b. Folke- og forskningsbiblioteksstatistik 2009, Kbh.

Biblioteksstyrelsen.

Sundbo, Jon, Oplevelsesøkonomien – produktion, forbrug og kultur. Lokaliseret d. 29. april på:

http://mol.ruc.dk/undervisning/oplevelsesokonomien-2013-produktion-forbrug-og-kultur

Svane-Mikkelsen, J., 1999. Biblioteker i Danmark, København: Danmarks Biblioteksskole.

Ting.dk, Helsingør | Ting.dk. Lokaliseret d. 29. april på: http://ting.dk/content/helsingoer

Tveit, A., 2004. Innganger : om lesing og litteraturformidling, Bergen: Fagbokforlaget.

Vasconcellos, B. Z., 2009. Bibliotek inviterer til intellektuel speeddating.Politiken 3. feb. 2009. Lokaliseret d.

29. april på: http://politiken.dk/kultur/ECE641080/bibliotek-inviterer-til-intellektuel-speeddating/

Vestergaard, L., Litteraturen finder sted. Bibliotek og medier, 2011, nr. 1, p.s. 11.

Winding, L., 2007a. Brugerne i DUS - en adfærdsbaseret brugerundersøgelse med fokus på folkebibliotekets

samlede ressourcer. København: Danmarks Biblioteksskole.

Winding, L., 2007b. Lånerne er begejstret for det fysiske bibliotek. Bibliotekspressen, 10/2007, s..26-29.

Øe, M., Det senmoderne samfund. Lokaliseret d. 29. april på:

Side | 74

More magazines by this user
Similar magazines