SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

RG fortsætter sin teoretiske indkredsning ved at samle teori fra Thorhauge 7 , Skouvig 8 og Tveit 9 sammen. For

overskuelighedens skyld har jeg valgt at flette de forskellige teorier sammen, da de omhandler de samme

emner/vinkler, men bruger forskellige ord om det.

Man kan yderlige dele de 5 niveauer op i 2 kategorier:

1) Bibliotekernes indre arbejde.

Dette arbejde foregår på niveau 1-3 og drejer sig om en forvaltning af litteraturen. Denne formidling er

teknisk og skal understøtte materialernes tilgængelighed.

2) Bibliotekernes ydre arbejde.

Dette foregår på niveau 4-5 og omhandler bibliotekets kontakt med bl.a. lånerne. Det er her man finder den

mere personlige formidling, hvor litteraturen anskues og formidles som kulturelle oplevelser.

Denne gennemgang er en hjælp til at belyse hvilken kontekst og hvilket perspektiv formidlingen bliver

anskuet fra. I dette speciale, som vedrører den oplevelsesorienteret litteraturformidling, er undersøgelsens

genstandsområde niveau 4 og 5; Bibliotekernes ydre arbejde.

Når jeg undervejs i specialet bruger ordet 'formidling' er det ovenstående definition af ordet jeg henviser til

- medmindre andet er angivet.

En ting der er vigtigt, når man beskæftiger sig med formidling, er at gøre sig klart, hvad der er formidlingens

formål. Hvad vil man opnå med formidlingstiltagene:

”Overordnet kan man definere litteraturformidlingens funktion som at påvirke mødet mellem litteratur og

modtager ud fra en intention om at fremme brugernes litterære oplevelser.” 10

Formålet med formidlingen er at give lånerne gode oplevelser. Det kan være den oplevelse de får ud af f.eks.

at deltage i et af bibliotekets arrangement, eller det kan være den læseoplevelse de får ud af den bog, der

via formidlingen, er blevet inspireret til at låne.

Jeg vil senere komme nærmere ind på hvad en oplevelse er, og hvorfor de er relevante i bibliotekerne.

7 Grøn (2010), s. 14.

8 Grøn (2010), s. 15.

9 Ibid.

10 Grøn (2010), s. 44.

Side | 8

More magazines by this user
Similar magazines