SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Fysisk formidling

(Eller formidling i det fysiske rum) Dette begreb omhandler den formidling, der er til stede i bibliotekernes

fysiske rum. Jeg vil uddybe emnet og hvilke formidlingstiltag der hører herunder i et senere afsnit.

Digital formidling

(Eller formidling i det digitale rum) I dette speciale er digital (eller virtuel) formidling, den formidling der

foregår på internettet og i særdeleshed på bibliotekernes hjemmesider. I et senere afsnit, vil emnet blive

diskuteret yderligere.

Litteraturformidlingens modtagere

Der findes flere forskellige måder at betegne de mennesker, der benytter sig af bibliotekernes tilbud. De er

blevet kaldt brugere, læsere, borgere, klienter, kunder mv. Jeg har i denne opgave valgt at kalde dem lånere,

da et af formidlingens formål er at få dem til at låne bøgerne med hjem.

2.2. Empiri

I min analyse inddrager jeg både egen og andres empiri. Min egen empiri er indsamlet i starten af 2011 og

består af interviews og observationer/analyser af 7 bibliotekers fysiske formidling.

Andres empiri

Jeg har i specialet valgt at gøre brug af empiri fra andre kilder. Disse kilder er valgt, fordi de belyser min

problemstilling fra 2 sider;den ene fra bibliotekernes synsvinkel, den anden fra lånernes synsvinkel.

Den ene kilde er Rasmus Grøns phd.afhandling "Oplevelsens rammer - former og rationaler i den aktuelle

formidling af skønlitteratur for voksne på de danske folkebiblioteker" fra juni 2010. Denne empiri har fokus

på bibliotekernes vinkel på litteraturformidlingen.

Rasmus Grøn skriver om sit projekt:

"Afhandlingen giver et empiriske vidensgrundlag for den aktuelle litteraturformidling på landets

folkebiblioteker (...) Det er et eksplorativt studie, der tegner et øjebliksbillede af den daglige

litteraturformidling på landets folkebiblioteker." 11

11 Grøn (2010), s. VII og VIII

Side | 9

More magazines by this user
Similar magazines