Internettet i Kina: Entertainment - eller information ... - IVA

pure.iva.dk

Internettet i Kina: Entertainment - eller information ... - IVA

Astrid sperling, årgang 2008

Det erhvervsrelaterede 7. semester 2011

Internettet i Kina: Entertainment- eller Information superhighway?”

Metodebeskrivelse:

Projektets centrale problemstillinger vil blive belyst gennem mine egne empiriske

undersøgelser samt ved inddragelse af relevant litteratur. Jeg benytter mig af en

hermeneutisk tilgang i forhold til den udvalgte litteratur og til de kvalitative interviews der

indgår i projektet.

I valg af teori og relevant litteratur til projektet har jeg først og fremmest benyttet mig af den

Kinesiske forsker Fengshu Lius bog ”Urban Youth in China: Modernity, the Internet and the

Self” fra 2011. Desuden indgår en række artikler der omhandler Kinas unge, som i opgaven er

med til at belyse den sociokulturelle kontekst de unge befinder sig i og som jeg desuden

benytter til at nærme mig en forståelse af de unge, deres værdisæt og holdninger. Bl.a.

inddrager jeg den kinesiske forsker Yan Yunxiangs artikel ”Little Emperors or frail

pragmatists? China´s ´80ers generation” fra 2006 og journalisten Simon Elegants artikel

”China's Me Generation” fra 2007 der begge diskuterer den nuværende ungdoms

karakteristika, normer og værdier.

Endvidere inddrages statistisk materiale omkring den generelle internetbrug i Kina og

specifikt de unges brug af internettet. Jeg har valgt at inddrage det statistiske materiale for

indledningsvist at kunne danne mig et overblik over måden kineserne bruger internettet og

sidenhen i projektet for at kunne sammenholde det med svarene jeg fik fra mine

interviewpersoner.

Ressourcer:

Projektets ressourcer består som sådan blot af en række bøger, artikler, hjemmesider og de 3

interviewede studerende fra Dalian University of Foreign Languages. IVAs fjernadgang til

DEFF Net er brugt for at skaffe adgang til en lang række af artiklerne brugt i projektet.

Derudover indgår der ikke andre nævneværdige ressourcer i projektet.

Umiddelbart er der ingen økonomiske udgifter forbundet med udførelsen af mit projekt. Alt

arbejde med projektet vil foregå enten hjemme hos mig selv eller på Dalian University of

Foreign Languages.

Hvis der skulle opstå udgifter er det mit ansvar at dække dem.

5

More magazines by this user
Similar magazines