Internettet i Kina: Entertainment - eller information ... - IVA

pure.iva.dk

Internettet i Kina: Entertainment - eller information ... - IVA

Astrid sperling, årgang 2008

Det erhvervsrelaterede 7. semester 2011

Internettet i Kina: Entertainment- eller Information superhighway?”

1. Indledning

I den vestlige del af verden findes en måde at betragte det ”kinesiske internet” på, der er

væsentligt anderledes end måden internettet diskursivt konstrueres indenfor Kinas grænser.

Ifølge den kinesiske forsker og forfatter Fengshu Liu er der stor forskel på måden vi bruger

internettet i den vestlige del af verden, og måden kineserne bruger internettet på. Mange i

vesten har haft en forventning om, at internettets udbredelse i Kina gradvist ville medføre

ændringer i det nuværende politiske system – Ja sågar bringe demokrati til Kina.

Underforstået i denne måde at opfatte internettets indvirkning på Kina er forståelsen af

internettet som ”frisættende medie”, hvilket blandt andet en metafor som ”The Information

Superhighway” er et eksempel på. Metaforen understreger offentlig adgang, fart, netværk og

fri og tilgængelig information i uanede mængder. Sat på spidsen, har vi i vesten en tendens til

at se et undertrykt kinesisk folk, uden adgang til ucensureret information, som blot venter på

at blive fri sat af ”sandheden” (hvilket vi i vesten i øvrigt for længst er blevet).

Det kinesiske samfund har ændret sig radikalt i løbet af de sidste 30 år og den opvækst unge

kinesere i dag oplever, er milevidt fra den deres forældre oplevede under Mao-regimet.

Tiden under Mao var karakteriseret af et lukket, fattigt samfund, ideologisk monopol, mangel

på uddannelse og begrænset adgang til information. Det er et langt mere åbent og globalt

kinesisk samfund de unge er en del af i dag, der bl.a. er karakteriseret ved økonomisk vækst,

forbrugerisme, øget adgang til information, en større vifte af divergerende værdisystemer og

et langt større og bredere udvalg af uddannelsesmuligheder (Liu, 2011, 71).

Der er langt fra eksemplet om de undertrykte kinesere til opfattelsen af internettet blandt

kineserne selv og det er denne opfattelse, specielt blandt unge, privilegerede kinesere (som er

de primære brugere af internettet i Kina) jeg ønsker at undersøge i dette projekt.

Specielt de unge kineseres holdning til internettet i en uddannelsesrelateret kontekst synes

jeg, det er interessant at undersøge, da der de seneste år har været et stigende fokus på f.eks.

et begreb som informationskompetence 1 indenfor det danske uddannelsessystem. Dette fokus

er bl.a. udtryk for at vi i Danmark i dag lever i et videnssamfund, hvor menneskers evne til at

finde - og omdanne information til viden er blevet en yderst vigtig kompetence. Den britiske

1 http://da.wikipedia.org/wiki/Informationskompetence

7

More magazines by this user
Similar magazines