Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

pure.iva.dk

Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

Query expansion med sociale tags til forbedret ranking af søgeresultater Danmarks Biblioteksskole

Den tredje hypotese (H3) vil blive undersøgt uden brugerindragelse, da

spørgsmålets karakter muliggør en høj grad af objektivitet i analysen.

Undersøgelsen gennemføres indenfor det medicinske domæne, af flere

forskellige årsager. Først og fremmest indeholder CiteULike mange

dokumenter fra netop dette domæne, og med mange forskellige emner der

indenfor. Det medicinske domæne er også kendt for, at have en særlig

stringent sprogbrug, hvilket f.eks. er kendetegnet ved National Library of

Medicines Medical Subject Headings, der anvendes som kontrollerede

emneord i bl.a. Medline og derigennem PubMed. Vi antager, at denne

sprogbrug har indflydelse på brugeres tildeling af tags, og at lige netop det

medicinske domæne derfor er et brugbart udgangspunkt for denne

undersøgelse.

Desuden er der vha. PubMed god mulighed for at fremstille en testdatabase til

at foretage testsøgninger med og uden query expansion, da det er muligt at

hente lige netop det antal bibliografiske poster der måtte være nødvendigt.

Endelig har der været gode muligheder for at finde brugere indenfor netop

dette domæne.

Omend der i undersøgelsen vil indgå litteratur om tagging, og der vil blive

foretaget mindre undersøgelser af særlige egenskaber ved de anvendte data,

er dette ikke en undersøgelse af tagging som socialt, teknologisk eller kulturelt

fænomen, eller omkring taggings anvendelighed i andre sammenhænge end

dem, der specifikt er anført i denne problemformulering.

Ligeledes er dette heller ikke en undersøgelse af klyngeanalyse eller query

expansion generelt. I nærværende sammenhæng er dette blot metoder til at

undersøge den egentlige genstand, nemlig tags anvendelighed til query

expansion.

3 ‐ Problemformulering Side 10

More magazines by this user
Similar magazines