Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

pure.iva.dk

Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

Query expansion med sociale tags til forbedret ranking af søgeresultater Danmarks Biblioteksskole

søgninger, men også høst af deres data til anvendelse i videnskabelige

analyser.

4. En væsentlig del af en brugerorienteret undersøgelse er naturligvis

tilstedeværelsen af brugere. Da vi på forhånd har haft kontakt til

personale og studerende på hhv. Aalborg Sygehus og University

College Nordjylland (Sygepleje‐ og jordemoderstudierne), har det også

på den måde været en oplagt mulighed for at finde et passende antal

kvalificerede brugere.

Dette valg af det medicinske domæne som hovedfokus betyder, at det

principielt ikke er muligt at overføre undersøgelsens resultater til andre

domæner. Resultaterne kan dog stadig fungere som indikatorer for hvad man

kan forvente af en lignende undersøgelse indenfor et andet videnskabeligt

domæne, samt hvad man bør tage højde for.

5.2.2 Begrebsafklaring

Nedenfor følger en kort beskrivelse af visse centrale begreber for dette

speciale, med fokus på vores forståelse af dem.

Tags – et tag opfattes i dette projekt som en følge af alfanumeriske tegn adskilt

af blanktegn, knyttet til en bestemt post eller et bestemt dokument.

Post – En bibliografisk post fra CiteULike, med en entydig relation til et

dokument.

Dokument – En artikel, en monografi, et konferencebidrag eller lignendne,

sålænge der er en bibliografisk post på CiteULike, der henviser til det, opfattes

det som et dokument. Idet CiteULike er et brugerstyret system, er det ikke

muligt for os at kontrollere hvilke dokumenttyper der inddrages i

undersøgelsen, derfor accepteres i dette specifikke tilfælde, en løsere

definition af hvad et dokument er, i forhold til den gængse.

Tagger – En bruger af CiteULike.

Tagging – Den gruppe af tags, som samtlige taggere har knyttet til en post på

CiteUlike.

Tekstvindue – Det område i en tagging, indenfor hvilket koforekomsten af to

tags registreres.

Klynge – En gruppe af termer, der deler en foruddefineret mængde af fælles

attributter.

Relevans – Angivelse af et dokuments evne til at tilfredsstille en brugers

informationsbehov. Relevans kan enten være binær eller graderet.

5 ‐ Metode Side 22

More magazines by this user
Similar magazines