Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

pure.iva.dk

Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

Query expansion med sociale tags til forbedret ranking af søgeresultater Danmarks Biblioteksskole

Figur 6.1 ‐ Histogram for COSIM‐værdier

Histogrammet viser en tendens, der minder om en normalfordeling, omend

der tilsyneladende er en overvægt mod højre. For at kunne afgøre, om data

rent faktisk er normalfordelt, vises her et Q‐Q plot for COSIM (Figur 6.2):

Figur 6.2 ‐ Q‐Q Plot for COSIM‐værdier

De observerede værdier ligger relativt tæt på linien, der repræsenterer den

perfekte normalfordeling. Punkterne ligger så tæt på linien, at det er

forsvarligt, at antage normalfordelte værdier i forhold til valg af statistisk test.

De variable der indgår i testen af nul‐hypotesen er dermed tilstedeværelsen af

query expansion (uafhængig variabel i to kategorier, der angiver de to

stikprøver) og COSIM (afhængig, normalfordelt variabel, med skala‐værdier).

På baggrund af dette vil vi anvende en T‐test med to uafhængige stikprøver

for at teste, om nul‐hypotesen kan forkastes. Der er valgt et signifikans‐niveau

6 ‐ Analyse Side 62

More magazines by this user
Similar magazines