Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

pure.iva.dk

Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

Query expansion med sociale tags til forbedret ranking af søgeresultater Danmarks Biblioteksskole

Figur 6.5 ‐ Histogram for CG(20)

Ligesom for Relex’ COSIM‐værdier er der her en tydelig tendens til noget, der

ligner en normalfordeling, hvilket nedenstående Q‐Q plot da også bekræfter

(Figur 6.6):

Figur 6.6 ‐ Q‐Q Plot for CG(20)

Da data er normalfordelte er det altså muligt, at operere med middelværdier,

og der kan anvendes T‐test til at teste nulhypotesen. Der er også her valgt et

signifikansniveau på 0,95 som værende afgørende for, om nulhypotesen kan

forkastes eller ej. T‐testen er udført med CG(20) som den afhængige,

normalfordelte skala variabel, og query expansions tilstedeværelse som den

uafhængige, nominale variabel. Resultaterne af T‐testen er anført i Tabel 6.5 ‐

6 ‐ Analyse Side 67

More magazines by this user
Similar magazines