Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

pure.iva.dk

Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

Query expansion med sociale tags til forbedret ranking af søgeresultater Danmarks Biblioteksskole

Middelværdi, standardafvigelse og standardfejl for CG(20), med og uden

query expansionTabel 6.6 og deskriptive statistiske data er anført i Tabel 6.5:

Query

Expansion

N Middelværdi Standardafvigelse Standardfejl

CG(20) Ja 20 20,2500 5,99012 1,33943

Nej 22 22,5455 7,24882 1,54545

Tabel 6.5 ‐ Middelværdi, standardafvigelse og standardfejl for CG(20), med og uden query

expansion

Levene’s test for ens

varians

T‐test for ens middelværdi

F p t df p

CG(20) Ens varians

antaget

2,186 0,147 ‐1,112 40 0,273

Ens varians

ikke antaget

‐1,112 39,663 0,268

Tabel 6.6 ‐ T‐test for ens middelværdi af CG(20) med og uden query expansion

Levene’s test viser, at der ikke er nogen statistisk forskel i stikprøvernes

varians, og det samme gælder for middelværdien, hvor T‐testen viser, at der

ikke er nogen signifikant forskel på middelværdien af CG(20) for

søgeresultater fremkommet med og uden query expansion. Det er altså ikke

muligt at forkaste nulhypotesen; Query expansion har ikke haft nogen

signifikant effekt på cumulated gain for de første 20 dokumenter i

søgeresultaterne.

I det følgende analyseres CG(20) i forhold til de to yderligere parametre

bruger og worktask, som det også var tilfældet med Relex, for at afgøre om

der her er nogen signifikant effekt på resultatet af CG(20).

Nedenstående Figur 6.7 viser forskellen i CG(20) for de forskellige work tasks,

hvor top og bund af kasserne markerer de højeste og laveste værdier af

CG(20) for den respektive work task, mens cirklen i kassen angiver

middelværdien. Ud fra en umiddelbar betragtning, ligger resultater, der er

fremkommet uden query expansion generelt lidt højere for alle tre værdier,

men om der er tale om en signifikant forskel afgøres ved hjælp af en faktoriel

ANOVA test (Tabel 6.7)

6 ‐ Analyse Side 68

More magazines by this user
Similar magazines