Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

pure.iva.dk

Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

Query expansion med sociale tags til forbedret ranking af søgeresultater Danmarks Biblioteksskole

at fremstille billeder af netop blodårer, hvorved der er en emnemæssig

relation mellem de to dele.

Man kan argumentere for, at der ikke er nogen egentlig emnemæssig relation

mellem f.eks. enkelttermerne ”Stenosis” og ”Magnetic”, men kun mellem

”Stenosis” og frasen ”Magnetic Resonance Angiography”. Vi har valgt at tælle

relationer mellem alle enkeltord i en frase, hvor frasen har en relation til andre

termer, for ikke at straffe dannelsen af fraser i store klynger.

Ovenstående kvalitative analyse viser eksempler på de forskellige typer af

relationer, der er fundet i klyngerne, og hvordan afgørelserne er truffet, men

kan ikke bruges i forhold til at finde generelle mønstre for klyngekvaliteten.

Dette vil derimod fremgå af følgende, kvantitative behandling og analyse af

de samlede resultater fra evalueringen af klyngekvaliteten.

Først og fremmest vises her nedenfor variationen i klyngestørrelse, hvor

frekvensen af klynger er udtrykt som funktion af deres størrelse (Figur 6.14):

Figur 6.14 ‐ Frekvens af klynger inddelt efter klyngestørrelse (n)

Som det tydeligt fremgår af ovenstående histogram, er der en klar overvægt af

klynger med kun to elementer, disse bidrager dog kun hver med én relation,

hvorimod de større klynger bidrager med væsentlig flere relationer (de største

klynger indeholder ni elementer, hvilket betyder 36 mulige relationer).

6 ‐ Analyse Side 77

More magazines by this user
Similar magazines