Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

pure.iva.dk

Speciale a03jean a03mitr 2008 - Forskning

Query expansion med sociale tags til forbedret ranking af søgeresultater Danmarks Biblioteksskole

6.4 Opsamling

I den forudgående analyse er specialets tre forskningshypoteser blevet testet

på baggrund af det datamateriale, der er fremkommet i løbet af

undersøgelsen, ved at en række brugere har foretaget søgninger og

relevansvurderet søgeresultater fremkommet både med og uden query

expansion. Resultaterne viser, at query expansion ikke har haft nogen målbar

effekt på søgeresultaternes ranking, eller mængden af (høj)relevante

dokumenter fundet øverst i søgesættene. Den effekt, der er indikeret i

resultaterne, men som ikke er signifikant, peger ydermere i den forkerte

retning i forhold til undersøgelsens forventede resultat, nemlig at query

expansion ved hjælp af brugergenererede tags har forværret både rankingen

og mængden af relevant materiale genfundet.

Ligeledes har det heller ikke været muligt at opnå den forventede, høje,

semantiske og emnemæssige kvalitet af klyngerne. Analysen af klyngernes

resultater viser dog, at et relativt stort antal klynger opnår meget høj kvalitet,

og at dette tilsyneladende ikke afhænger af klyngernes størrelse. Det er altså

muligt at producere klynger af høj kvalitet ved hjælp af den her anvendte

metode, men det er nødvendigt at kunne identificere såvel disse som de

dårlige klynger.

6 ‐ Analyse Side 81

More magazines by this user
Similar magazines