Forskningen og dens resultater (PDF-fil) 327 KB

richter.lisa15

Forskningen og dens resultater (PDF-fil) 327 KB

Indholdsfortegnelse:

Afsnit 1: Bud på tidens temaer ................................................................................ 7

Afsnit 2: Forskning og analyse som metode ............................................................ 9

Afsnit 3: Udgangspunktet midt i 90’erne.................................................................. 15

Afsnit 4: Hvad forskningen så og beskrev ................................................................ 20

Tættere på – mere modtagerorienteret

De journalistiske arbejdsmetoder

Nyheder i flere formater

Billedjournalistikken og de gode pressefotos

I underholdningens tjeneste

Journalistik i politik

Fra udenrigspolitik til verdensjournalistik

Online og medieintegration

Journalistrollen under forvandling

Afsnit 5: Kilder til kvalificering ................................................................................ 52

Afsnit 6: Litteratur og web........................................................................................ 54

Afsnit 7: Stikordsregister .......................................................................................... 59

Om forfatteren.......................................................................................................... 63

Side:

More magazines by this user
Similar magazines