Den go'e Pratik” i Region Sjælland

erhvkal.dk

Den go'e Pratik” i Region Sjælland

Den go’e Pratik”

i Region Sjælland

Et samarbejde mellem erhvervsakademier,

professionshøjskoler og universiteter i

Region Sjælland om udvikling af

flere og bedre praktikker

Projekt ”Den go’e Praktik” er støttet af

Vækstforum Sjælland

og løber til udgangen af 2008.


Den go’e praktik” arbejder for:

• at skabe flere praktikker i Region Sjælland ved at udbrede kendskabet

til praktikmuligheder blandt studerende, virksomheder

og uddannelsesinstitutioner

• at skabe bedre praktikker i Region Sjælland ved at styrke samspil

mellem teori og praksis

• at øge netværksdannelse mellem regionens virksomheder, studerende

og uddannelsesinstitutioner

• at øge forståelsen af, at virksomheder via praktiksamarbejde kan

få tilført nye og innovative kompetencer til dagligdagens opgaveløsning

• at udbrede kendskabet til, at praktikophold er en vigtig del af

videregående uddannelser

Virksomheden får:

• friske øjne på daglige problemstillinger

• ny viden fra forsknings- og uddannelsessektoren

• mulighed for at tiltrække nødvendig og fremtidig arbejdskraft

Den studerende får:

• arbejdsrelateret viden og færdigheder

• erfaringsbaseret viden om arbejdet

• en bedre forståelse for sammenhængen mellem teori og

praksis

• Et målrettet CV og professionelt netværk

Uddannelsesstedet får:

• feedback om viden og færdigheder som benyttes i arbejdet

• cases og eksempler til understøttelse af professionsrettet undervisning

• en ny og klar samarbejdsstruktur med regionens virksomheder


Ny viden

Små- og mellemstore virksomheders muligheder for at få tilført ny

viden er af afgørende betydning for, at de kan udvikle sig på sigt.

Der skal skabes et tættere samspil mellem uddannelsesinstitutioner

og virksomheder i hele Region Sjælland.

Virksomheder i Region Sjælland opfordres derfor til at indgå i nyt,

spændende og udviklingsorienteret praktiksamarbejde med Region

Sjællands videregående uddannelsesinstitutioner. Kontakt relevante

uddannelsesinstitutions praktikordning og hør nærmere om dine

muligheder for at få en praktikant.

Studerende på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter

i Region sjælland har nu mulighed for at få refunderet

transportomkostninger til praktikophold inden for Region Sjælland.

I enkelte tilfælde gives også refusion af omkostninger til logi. Det

er et krav, at praktikken er oprettet gennem én af institutionernes

praktikordninger, og at der benyttes offentlige transportmidler i

forbindelse med praktikken (tog/bus). Der kan være skærpede

reger for refusion på den enkelte uddannelsesinstitution – kontakt

din praktikkoordinator og hør nærmere.

Alle studerende opfordres til at benytte denne nye mulighed til at

tænke nyt, når de vælger et praktikophold. Region Sjælland består

nærmest udelukkende af små- og mellemstore virksomheder, og

her er mulighederne gode for at:

• få et stort ansvar i praktikperioden

• arbejde med spændende alsidige opgaver

• komme helt tæt på ledelse og nøglemedarbejdere i virksomheden

• lave udviklingsopgaver der virkelig gør en forskel

• deltage i innovative processer


Kontaktoplysninger:

Erhvervsakademier i Region Sjælland:

Henvend dig til:

Studie-/praktikvejledningen eller uddannelsens kontor på det enkelte

Erhvervsakademi

Koordinering sker via PPFU (Professions og Praktikplads Formidling

samt Udvikling)

www.rhs.ppfu.dk

Koordinator Carsten Nielsen

cn@rhs.dk

Professionshøjskolen i Region Sjælland:

Center for Udvikling af Praktik og professioner (CUPP)

www.cupp.cvusj.dk

Koordinator Randi Andersen

raa@cvusj.dk

Roskilde Universitetscenter:

Den Fælles PraktikOrdning

Roskilde Universitetscenter

Universitetsvej 1

4000 Roskilde

Telefon 4674 2548

praktikordningen@ruc.dk

More magazines by this user
Similar magazines