Årsberetning 2012 - Pressenævnet

pressenaevnet.net.dynamicweb.dk

Årsberetning 2012 - Pressenævnet

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

3 S A G S F O R D E L I N G E F T E R A F G Ø R E L S E S M Å D E *

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

■ Henlagt ■ Afvist af formanden Ikke-afgjorte sager indgået i 2003

■ Hævet af klageren ■ Realitetskendelser

4 R E S U LTAT A F R E A L I T E T S K E N D E L S E R *

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Klagen ikke taget til følge ■ Pålæg om offentliggørelse

■ Klagen taget helt eller delvist til følge

13