Årsberetning 2012 - Pressenævnet

pressenaevnet.net.dynamicweb.dk

Årsberetning 2012 - Pressenævnet

8 S A G S B E H A N D L I N G S T I D , R E A L I T E T S K E N D E L S E R

Genoptagelsesbegæringer, afvisninger og hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over

sagsbehandlingstiden for realitetskendelser.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

30 dage eller mindre 5 3 4 8 8 10 12 15 13 8

31 - 40 dage 7 5 2 4 8 21 18 19 12 8

41 - 50 dage 4 9 5 8 8 16 13 17 12 13

51 - 60 dage 11 9 1 13 16 16 11 11 24 8

61 - 70 dage 14 4 3 13 19 14 14 13 17 18

71 - 80 dage 7 11 7 23 15 15 11 6 9 8

81 - 90 dage 2 8 - 15 19 9 12 12 8 10

91 - 100 dage 1 4 6 9 15 4 8 8 5 3

Mere end 100 dage 17 60 53 30 17 9 9 18 7 34

I alt 68 113 81 123 125 114 108 119 107 110

Gennemsnit i dage 73 101 124 80 76 60 63 65 60 78

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden fra og med 2003 relaterer sig til de sager, som nævnet har

truffet afgørelse i i det pågældende år, og ikke – som de tidligere år – til de klager, der er indgivet til

nævnet det pågældende år.

9 SAGSBEHANDLINGSTID, FORMALITETSKENDELSER

Genoptagelsesbegæringer, hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over sagsbehandlingstiden

for formalitetskendelser.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gennemsnit i dage 13 23 9 15 14 9 15

18

More magazines by this user
Similar magazines