Årsberetning 2012 - Pressenævnet

pressenaevnet.net.dynamicweb.dk

Årsberetning 2012 - Pressenævnet

P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2

I henhold til medieansvarslovens § 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren.

Årsberetningen offentliggøres.

A: Nævnets virke, s. 4

1 Sagsantal og sagsbehandlingstid, s. 4

2 Høring om medieansvar, s. 4

3 Fælleseuropæisk møde, s. 6

B: Nævnets medlemmer og sekretariat, s. 8

Indhold:

C: Statistik, s. 10

1 Antal sager, s. 12

2 Realitetsafgørelser fordelt på sagstype, s. 12

3 Sagsfordeling efter afgørelsesmåde, s. 13

4 Resultat af realitetskendelser, s. 13

5 Kendelser om presseskik, s. 14

6 Kendelser om genmæle, s. 16

7 Afsagte formalitetskendelser, hævede og henlagte sager, s. 17

8 Sagsbehandlingstid, realitetskendelser, s. 18

9 Sagsbehandlingstid, formalitetskendelser, s. 18

10 Statistik over klagernes baggrund, s. 19

D: Nævnets praksis, s. 20

1 Principielle spørgsmål, s. 20

1.1 Vejledning til ofre for forbrydelser og ulykker, s. 20

1.2 Eksponering af børn - samtykke fra forældre, s. 21

1.3 Retlig interesse, s. 22

Særligt om familiemedlemmer, s. 23

Særligt om enkeltpersoner i grupper, s. 24

Særligt om interesseorganisationer, s. 25

Udviklingen i Nævnets praksis om retlig interesse, s. 25

2 Resumé af væsentlige konkrete sager, s. 26

2.1 Sager om presseetik, s. 26

Fejl blev ikke rettet tydeligt nok, s. 26

Fotos fra privat område havde almen interesse, s. 26

OK at bringe Facebook-billede af kræftsyg pige efter hendes død, s. 27

1.018 Facebook-venner på lokalpolitikers profil gjorde profilen offentlig, s. 27

En mail sendt til 700 personer kunne offentliggøres, s. 27

Skulle have hørt bestyrelsen, der blev beskyldt for diskrimination, s. 27

For sen offentliggørelse af kendelse fra Pressenævnet, s. 28

Ekstra Bladet mistænkeliggjorde rapport ved at udelade væsentlig oplysning, s. 28

Læge beskyldt for at være en del af et netværk, s. 29

More magazines by this user
Similar magazines