Årsberetning 2012 - Pressenævnet

pressenaevnet.net.dynamicweb.dk

Årsberetning 2012 - Pressenævnet

Kommissionsarbejdet omfattede afhøringer af 337 vidner og mere end 300 andre personer. Anbefalingerne

på baggrund af undersøgelsen er gengivet i en rapport, der blev offentliggjort den 29.

november 2012. Rapporten er tilgængelig under fanebladet ”About the inquiry”, ”The report” på

hjemmesiden: www.levesoninquiry.org.uk

Langt hovedparten af de tilstedeværende lande på mødet har pressenævn, der er oprettet på et

aftalebaseret grundlag og er selvregulerende organer. På baggrund af undersøgelserne i England

påkaldte den danske model sig særlig interesse. I Danmark er det danske nævn, Pressenævnet, oprettet

ved medieansvarsloven. Det giver blandt andet det danske nævn mulighed for at sanktionere

medier, der ikke vil offentliggøre nævnets kendelser, jf. lovens § 53. Det skal dog bemærkes, at der

ikke har været anlagt retssager vedrørende manglende offentliggørelse siden 1990’erne.

Et andet interessant emne på mødet i Belgien var mediedækningen af chokerende begivenheder

og etiske dilemmaer forbundet med dækningen.

Norge orienterede om en række af klager i forlængelse af dækningen af drabene på Utøya og ved

regeringsbygningen i Oslo. En del af klagerne vedrørte offentliggørelsen af billedmateriale, ligesom

mange klagere fandt det umuligt at komme videre med deres liv som følge af den gentagne mediedækning.

Der henvises til afsnittet D.1 ”Henvendelse til pårørende og ofre for forbrydelse”.

7

More magazines by this user
Similar magazines