Strategisk kommunikation, Kresten Schultz Jørgensen - DBDH

dbdh.dk

Strategisk kommunikation, Kresten Schultz Jørgensen - DBDH

Strategisk

kommunikation og

fjernvarmeindustrien

Gruppeøvelse

Pejlemærke og

indsatsområder


Strategisk kommunikation:

Værdifortællingen

Mål og målgrupper

Budskabshierarki

Medievalg

Prioritering


Værdifortællingen tager

45 sekunder

Den er

• Unik ift. konkurrenter

• Relevant

• Sand

• Kommunikérbar

• Involverer begge

hjernehalvdele


De to hjernehalvdele

Produktportefølje

Markedsposition

Kundebase

Ordrebeholdning

Effektiviseringspotentiale

Undervurderede assets

Narrativ: Historien?

Aktører: Holdet?

Dynamisk: Rejsen?

Tillid: Har vi fod på det?


Mål og målgrupper

Forskning

Konkurrenter

Fagforbund

NGO’er

Medarbej

-dere

Organisation

Pressen

Ledere

Forbrugere

Myndigheder

Leverandører

Position og interesser ift.

konkurrenter?

Positiv/negativ relation?

Magt?

Kode, temaer og issues?


Mål og målgrupper

Produktsalg ift. kunder?

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere?

Legitimitet ift. sociale interessenter?

Indflydelse ift. politikere/myndigheder?

PR og beredskab i forhold til presse og medier?


Budskabshierarki

Hvem er ansigtet og

holdet?

Prioriterede indsatsområder

Konkrete

historier

Værdifortællingen

Temaer

Specifikke historier

Pejlemærket

3-4 fokusområder:

Konkrete aktiviteter


Medier og kanaler

Iagttagelse Bevidsthed Overvejelser Præference Handling Loyalitet Support

Kanaler:

Reklame

PR: Presse -proaktiv og responsiv

Public Affairs: Bridging og buffering

Mund-til-mund, netværk

Agenda Setting: Konferencer, analyser mv.

Sociale medier

Indhold:

Værdifortælling

Mål og målgrupper

Budskabshierarki

Prioritering: Issues Management


2Prioritering

Medie

Storyline

Concrete stories

Profile Media

and messages

Drift


Prioritering

• Trofaste kunder

• Sagkundskaben 1

• Medier 1

Magt

• Medier 2

• Politikere

• Sagkundskaben 2

• Blogosfæren

Positiv Negativ


Gruppearbejde: Opgaven

2

OPGAVE:

Seminarets gruppearbejde finder sted i Storyline grupper, der hver producerer forslag

til indhold i en kommunikationsplatform – med værdifortælling og 3

Medie

Drift

temaer, der tager afsæt ”Fjernvarmens rolle i forhold til begrænsning af

global opvarmning.

Grupperne samles i ca. 1 time med flipover og skriveredskaber.

Der vælges 1 "talsperson”.

Grupperne skal herefter inden for Concrete den afmålte stories tid blive enige om:

Profile Media

•Værdifortælling + 3 temaer? and messages

• Mål og målgrupper?

• Medier?

More magazines by this user
Similar magazines