Brugsanvisning BOSCH WAA281E1SN - Brugervejledning

brugervejledning.com

Brugsanvisning BOSCH WAA281E1SN - Brugervejledning

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine

spørgsmål i BOSCH WAA281E1SN i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.).

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

Brugsanvisning BOSCH WAA281E1SN

Betjeningsvejledning BOSCH WAA281E1SN

Brugervejledning BOSCH WAA281E1SN

Brugermanual BOSCH WAA281E1SN

Brugsvejledning BOSCH WAA281E1SN

Din brugermanual

BOSCH WAA281E1SN


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Manual abstract:

3/4 Efter vask 4 Individuelle indstillinger 5/6 Vigtige anvisninger 6 Programoversigt 7 Sikkerhedsanvisninger .8 Forbrugsværdier 8 Før første vask/pleje 9

Anvisninger vedr. indikatorlamper 9 Vedligeholdelse 10 Hvad nu hvis 11 Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning.

Farvning/Affarvning Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug ikke

vaskemaskinen til affarvning af vasketøj! (*centrifugeringsomdrejninger afhængig) Programmer Detaljeret programoversigt side 7. Statusindikatorer

Indstilling og tilpasning af program Programvælger Ekstra funktioner Individuelle indstillinger, side 5. 1 Programslut, når . . Indikatorlampen blinker.

(Centrifugering) (færdig) Start Ekstra funktioner* Vitt-/kulörtvätt (Koge- slidstærke tekstiler /kulørtvask) Vitt-/kulörtvätt (Koge- slidstærke tekstiler

/kulørtvask) Intensiv Supersnabb 30' kortprogram (Ekstra kortprogram 30') Sköljning (Skylning) med efterf. centrifugering af håndvaskede tekstiler af

skyllevand ( = uden slutcentrifugering) uld, der tåler hånd /maskinvask sarte tekstiler, der tåler vask strygelette tekstiler Programvælger til tænd/ sluk af

maskinen samt til valg af program. Den kan drejes i begge retninger. Centrifugering (Centrifugering) Urpumpning (Udpumpning) Ylle/Handtvätt

(Uldprogram) Fintvätt (Finvask) Syntet (Strygelet) Afbryde et program 3 Serviceklap for pumpe Ved programmer med høj temperatur: Lad vasketøjet køle

af: Vælg Sköljning (Skylning). Tryk på Start.

Ved programmer med lav temperatur: Vælg Centrifugering (Centrifugering) eller Urpumpning (Udpumpning). Tryk på Start. Miljøbeskyttelse /

energisparetips Udnyt de enkelte programmers maksimale vasketøjsmængder. Vælg programmet Vit-/kulörtvätt (Koge-/kulørtvask) 60 °C og

ekstrafunktionen Intensiv i stedet for programmet Vit-/kulörtvätt (Koge-/kulørtvask) 90 °C. Sammenlignelig renhed med et væsentligt mindre energiforbrug.

Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad. Tryk på Start 2 Vask Ændre program . . hvis Du ved en fejltagelse har valgt et

forkert program: Vælg program igen. Tryk på Start. Det nye program starter fra begyndelsen. 1 2 3 4 5 6 Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery Str.

34 D-81739 München / Deutschland Sikkerhedsanvisninger Læs alle papirer, som leveres sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og

opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne. Opbevar papirerne til evt.

senere brug. Fare for elektrisk stød Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen! Sæt ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige

hænder. Ved kasserede apparater: Træk netstikket ud. Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik. Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke

kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare. Lad ikke børn lege med emballage og folie. Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for

børn. Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når det er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i

hånden, inden det lægges i maskinen.

Glasset i lugen kan blive meget varmt. Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud. Stå ikke oven på vaskemaskinen. Brug ikke den åbne luge

som støtte. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.

Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift! Før den første vask Læg ikke vasketøj i maskinen! Tænd for vandhanen. Fyld følgende i kammer II:

Ca. 1 liter vand Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad) Sæt

programvælgeren på Syntet (Strygelet) 60 °C, og vælg Start. Sæt programvælgeren på 0 (Fra) ved programslut.

Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud! Eksplosionsfare! Anvend ikke opløsningsmidler! Vedligeholdelse Pumpe Fare for skoldning! Lad vaskevandet

køle af! Luk for vandhanen! Hvad nu hvis . Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind. Lugen kan ikke åbnes. Programmet starter ikke. Vaskevandet

bliver ikke pumpet ud. Fastgør afløbsslangen korrekt skift den ud..

Din brugermanual

BOSCH WAA281E1SN

More magazines by this user
Similar magazines