nr. 191 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 191 - Fjordhesten Danmark

FJORDBUTIKKEN

NYHEDER!

Sadelunderlag i nye farver: blå, brun og rød

samt hvid med sølvkant

Softshell-jakke uden hætte.

Kig ind på www.fjordhest.dk - der er flere nyheder.

Du kan også bestille broderi på varerne.

Leveringstid max 10 dage

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Bestyrelsen består af Forretningsudvalget (generalforsamlingsvalgt)

og de to komitéformænd.

Komitéerne består af tre medlemmer valgt på generalforsamlingen

og to udpegede medlemmer.

Formand: Birgit Mortensen

Norddalen 9, Skt. Klemens, 5260 Odense S

Tlf.: 6615 3908 eller 2163 2903. ................. E-mail: birgit@fjordhest.dk

Næstformand og sekretær: Rene Juul Jensen

Ømarksvej 15, Vetterslev, 4100 Ringsted

Tlf.: 5764 3009 ............................................. E-mail: rene@fjordhest.dk

Kasserer: Gert Skov Henriksen

Skraldhedevej 13, Velling, 6950 Ringkøbing

Tlf: 9732 3661 eller 2022 1661 …… ............. E-mail: gert@fjordhest.dk

Avlskomitéen:

Formand: Susanne Fønsskov

Nr. Vedby Kirkevej 21, 4840 Nr. Alslev

Tlf.: 5443 4056 (bedst kl. 18-19) eller

2011 7972 (bedst kl. 8-18) ...................... E-mail: susanne@fjordhest.dk

Næstformand: Leif Grimbühler

Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge

Tlf.: 5946 0510 eller 2270 9650 ......................E-mail: leif@fjordhest.dk

Avlssekretær: Flemming Strange-Hansen

Tissøvej 23, Jorløse, 4490 Jerslev

Tlf.: 5825 0222 el. 6175 1919 ..………. E-mail: flemming@fjordhest.dk

Udpegede komité-medlemmer:

Jes Boesen

Glibingvej 10, Brigsted, 8700 Horsens

Tlf.: 7565 9955 eller 6139 2119 ...................... E-mail: jes@fjordhest.dk

Thomas Lorentz-Petersen

Tlf.: 4752 7631 ......................................... E-mail: thomas@fjordhest.dk

Sportskomitéen:

Formand: Annette Ruhoff: Tingvej 78, Tostrup, 9632 Møldrup

Tlf.nr. 86 69 12 93 eller 26 35 12 93 .......E-mail: annette@fjordhest.dk

Næstformand: Janne Melvej: Møllevej 9, 6920 Videbæk

Tlf.: 7526 1049 eller 2234 8588 ..................E-mail: janne@fjordhest.dk

2

Benny Plesner Thomsen

Ribevej 18, 6670 Holsted

Tlf.: 7539 1305 ...........................................E-mail: benny@fjordhest.dk

Udpegede komité-medlemmer:

Sportssekretær: Britt Laursen

Elverodvej 24, 5462 Morud

Tlf. : 6596 4917 .............................................E-mail: britt@fjordhest.dk

Annette Schmidt Kristensen ......E-mail: annette.schmidt@fjordhest.dk

Sommerstedvej 30, Bjerndrup, 6070 Christiansfeld.

Hjemmeside: www.fjordhest.dk

Kontingent 01.01.2008-31.12.2008

Personligt medlemskab kr. 500,-

Familiemedlemskab kr. 600,-

Juniormedlemskab (under 18 år) kr. 350,-

Seniormedlemskab (over 65 år) kr. 350,-

Udlandsmedlem (Europa) kr. 300,-

Udlandsmedlem (uden for Europa) kr. 350,-

Indmeldelse: Benyt indmeldelsesblanket på hjemmesiden eller send et

brev med din indmeldelse til:

Fjordhesten Danmark, Norddalen 9, 5260 Odense S.

Fjordhesten udkommer 4 gange i 2008: 15/5, 1/7, 1/9 og 1/11.

Eftertryk kræver skriftlig tilladelse fra redaktøren. Artikler, fotos m.v. skal

være redaktøren i hænde en måned før udgivelsesdato.

Ansvarshavende redaktør (iht. presseloven): Formanden

Redaktør: Bestyrelsen.

Fotograf: Mette Kofoed, mette@fjordhest.dk

Annoncepriser: 1/8 side kr. 425,00 1/4 side kr. 650,00

1/2 side kr. 925,00 1/1 side kr. 1.590,00

Alle priser er excl. moms og gælder for sort/hvid. Tilbud på farveannoncer

kan gives ved henvendelse til forretningsudvalget, tlf. 98 96 84 57.

Landscentret|Heste Udkærsvej 15, 8200 Århus N.

Tlf. 8740 5000, Fax 8740 5010

More magazines by this user
Similar magazines