MP0613 - Teknisk skole.indd

download.benjamin.dk

MP0613 - Teknisk skole.indd

TEKST Nikolaj >FOTO PR

MAX GEAR

TEKNISK SKOLE

BEKLÆDNING

Når du bygger komponenter ind i dørsiderne,

tilpasser sub’er i hattehylden

eller designer basboks, kan du slutte

af med at betrække i stof eller læder.

HEADUNIT

Du kan ikke undvære den, og den styrer

sådan set også hele festen. En

headunit skal både være cool og brugervenlig.

Tjek mere på side 48.

OPBYGNING

Før i tiden brugte man spån- eller fi -

nérplader til at bygge ICE-installationer,

men i dag anvendes også MDF,

plexiglas, glasfi ber og kulfi ber.

FLADSKÆRM

Bilstereo er i lige så høj grad billede

som det er lyd. En skærm i bilen giver

mulighed for navigation, computerspil,

porno og TV-serier undervejs.

KONDENSATOR

Virker som ekstra strømforsyning til

dit anlæg, så bilbatteriet ikke bryder

sammen af overanstrengelse i kampens

hede. Tjek mere på side 48.

BILSTEREO

Fed lyd og avanceret teknik – en gennemgang af de vigtige ICE-elementer

FORSTÆRKER

Den pumper signalerne fra din headunit

op i sværvægtsklassen, så du kan

anvende store højttalere og spille højere

musik. Tjek mere på side 49.

SUBWOOFER

Ligner en højttaler på steroider, og er

kraftigere og tungere i materialerne.

Gengiver musikkens dybeste bastoner

og siger ’dunk’. Tjek mere på side 51.

HVAD ER BILSTEREO?

Bilstereo er en bred betegnelse for alt det

elektroniske musik- og medieudstyr du kan udstyre

din bil med. I dag bruger man oftest udtrykket

‘ICE’ (In Car Entertainment) som følge

af, at bilstereo i dag ikke bare dækker over lyd,

men også billede og underholdning.

Hvor man tidligere brugte alle kræfterne

på radioenheder, højttalere og forstærkere,

er det i dag blevet almindeligt også at proppe

TV-skærme, spillekonsoller, navigationssystemer,

DVD-afspillere og meget andet ind i bilens

kabine.

Bilstereo er for de uinteresserede noget,

som ‘kun fyre forstår sig på’! Det er dog en

sandhed med modifi kationer, for ICE-markedet

har aldrig været så stort som det er i dag. Det,

der engang var en FM-bilradio med skrattende

højttalere i din bedstefars Volvo Amazone, er i

dag et fænomen, som fl ere og fl ere falder for.

HVAD GØR DET GODT FOR?

Tja, det er svært at svare specifi kt på. For nogle

er det et spørgsmål om at skabe fi n lyd i

særklasse. For andre er det selve monteringen

af ICE-produkterne, der fænger – at designe

integrerede systemer, som fl yder ud i kabinen

på fede og utraditionelle måder. Endelig

er der dem, som vil spille så højt, at bilen bliver

ulidelig at sidde i, og så er der fl ertallet –

altså dem, som bare ønsker god musik og fed

teknik. Når du alligevel har ofret tusindvis af

kroner på fl ot lak og cool fælge, er det jo lige

til højrebenet at slutte af med en sej headunit,

en skærm, fi re højttalere, en forstærker og en

subwoofer..!

Der afholdes deciderede konkurrencer i bilstereo,

hvor hærdede ICE-freaks dyster om

den ‘bedste’ lyd, de højeste decibel eller de

fl otteste installationer. Og så er et godt, gammeldags

træf jo ikke helt det samme, uden

et par fornuftige biler, der kan pumpe parkeringspladsen

fuld af musik.

Man kan desuden takke bilstereo for en

række nyttige opfi ndelser. RDS (Radio Data System)

blev udviklet for at afdække behovet for

distribution af nyheds- og trafi kinformation til

kørende enheder, og formålet med DAB (Digital

Audio Broadcasting) var egentlig at skabe

et avanceret radio- og datasendenet til biler.

Endelig virker navigationssystemer og DVDunderholdning

undervejs stressende for chaufføren,

hvilket har øget sikkerheden.

MEN DET KOSTER JO DYRT!

Niksen! Det er en gammel skrøne, at et godt

ICE-system skal blanke dig af økonomisk. Som

udgangspunkt er stort set alt eftermonteret

bilstereo bedre end de fabriksmonterede discountkomponenter,

som sidder standard i din

bil. Specielt i små franske biler er det sløje

højttalere, producenterne putter i dørene.

Du kommer langt for under 5.000 kroner,

hvor du både får headunit, forstærker og et

sæt højttalere. Et godt udgangspunkt for god

lyd – og det fede ved ICE er jo, at du løbende

kan bygge dit anlæg ud med endnu fl ere højttalere,

forstærkere og skærme alt efter niveauet

i din pengepung.


HEADUNIT FORSTÆRKER

ANTENNESTIK

LINJEINDGANG

MULTISTIK

MAX GEAR

TEKNISK SKOLE

UDGANG TIL

AKTIV SUB

STIK TIL EKSTERN

CD-SKIFTER

EN HEADUNIT GIVER DIG FULD

KONTROL OVER ALT DIT ICE

For at gøre det

nemmere at montere

og udskifte

bilradioer sidder

der i de fl este moderne

biler et ISOstik,

som består af

to multistik (strøm

og lyd) med hver

otte poler. Disse

stik er standardiserede, og passer ind i alle

headunits – smart! I nogle biler kan du imidlertid

støde på et specielt stik, fremstillet af

bilproducenten. Her får du brug for en ISOadaptor.

Køb den i din udstyrsforretning.

LINJEUDGANGE

SIKRING

1-DIN INDSATS

ISO-STIK

INDGANG

1-DIN er et standardiserethøjde/breddemål

for

headunits. Dette

accepteres af

de fl este bilproducenter.

I princippet

kan det sammenlignes

med

køleskabe og komfurer,

som også fremstilles i standardmål.

Hvis din standardradio er større end 1-DIN,

kan du i de fl este tilfælde købe en adaptorindsats.

Dog kan det være et problem i nyere

biler med kombineret klima, stereo mv.

IPOD

HVORDAN VÆLGER MAN HEADUNIT?

En headunit – hovedenhed – er

hjertet i dit bilstereo. Den overfører

radiobølger, CD-lyd og MP3-fi -

ler til dine forstærkere, højttalere

og subwoofere. Den gør det muligt

for dig at styre en masse funktioner

via din pegefi nger, og den kan

desuden sætte et cool præg på interiøret

i din bil.

Før i tiden måtte du give kassen

for en headunit, som var god

nok til en seriøst anlæg. I dag kommer

du rigtig langt for bare 2.000

kr., og lægger du fl ere penge i, er

der både mulighed for DAB, DVD,

multifarvet display, harddiskoptager

og meget andet. Og dét er lutter

fordele, for jo fl ere justeringsog

anvendelsesmuligheder du har

i din headunit, jo bedre kan du udnytte

dit ICE-system.

I sidste ende er det faktisk ikke

din headunit, men derimod dine

forstærkere og komponenter, som

bestemmer, hvor god en lyd, du

opnår fra dit anlæg.

Men kvaliteten

Den lille iPod er

med lagerplads til

tusindvis af musikfi

ler én af de mest

populære opfi ndelser.

Og hvis

du vil slippe for

store CD-skiftere

kan du anskaffe

dig en iPod-klar

headunit, som fl ere og fl ere producenter

nu tilbyder. Tilslutning sker via en speciel

opkobling, og musik og tekst overføres til

headunit’en. I nogle radioer kan du også indsætte

et memorycard direkte i enheden.

af de signaler, som sendes ud af

hovedenheden, spiller naturligvis

en rolle i det endelige lydbillede.

Derfor er der enkelte områder, som

du kan fokusere på, når du skal

vælge en god headunit.

Hvis du vil bygge et perfekt

spillende SQ-system (Sound Quality

system) skal du gå efter en

headunit med en god signalpickup

(CD-læser), effektiv D/A-konverter

og kraftige RCA-udgange (linjeudgange).

Læseren opfanger signalerne

fra CD’en. Jo bedre kvalitet, jo bedre

udgangspunkt for ren lyd.

En D/A-konverter (Digital til

Analog) forvandler den digitale information

til analoge signaler. De

dyreste headunits er udstyret med

det, der kaldes en 24-bits D/A. Og

hvad angår digitale musikformater,

så vil du i øvrigt aldrig opnå den

bedste lyd fra iPod-eller MP3-fi ler,

da det er komprimeret, og dermed

ringere information end det, det

originale lydspor giver.

Linjeudgangene sender de konverterede

lydsignaler videre fra

headunit’en til én eller fl ere forstærkere.

Jo kraftigere udgange, jo

renere lyd og jo mindre baggrundsstøj

– og jo mindre arbejde kræves

af der forstærkerne for at skabe

samme lydniveau.

Efter alt det tekniske er udseende

og brugervenlighed også vigtigt

at lægge mærke til. Dette er imidlertid

en individuel sag, og det bedste

valg afhænger af din smag.

HVAD BETYDER DET?

1-DIN — betegnelse for et standardiseret

højde- og breddemål, som producenterne

fremstiller bilradioer efter

DAB — Digital Audio Broadcasting, digital

radio, hvor radiobølgerne udsendes digitalt.

Kræver speciel intern/ekstern DAB-tuner

RDS — Radio Data System, information, der

sendes sideløbende med FM-signalerne,

og indeholder fordele som f.eks. programtekster,

trafi kinformation, automatisk tuning

mv.

Equalizer — gør det muligt at justere lydens

frekvenser i fl ere forskellige kategorier end

alene diskant, mellemtone og bas. Der fi ndes

equalizere med op til 30-bånd

Fader — gør det muligt at justere forholdet

i lydniveauet mellem for- og baghøjttalerne

i kabinen

Balance — gør det muligt at justere forholdet

i lydniveauet mellem højttalerne i højre

og venstre side af bilen

Loudness — en funktion, som forøger bas-

og diskantlyde ved lav lydstyrke

KONDENSATOR

En kondensator

er i bund og grund

et ekstra batteri,

som leverer en

langt hurtigere

lind af strøm til din

ICE-anlæg, end dit

normale bilbatteri

kan klare. Dette er

en fordel, når forstærkeren

skal drive store subwoofere, som

leverer kraftige signaler. Kondensatoren er

permanent tilsluttet bilbatteriet, og oplades

derved konstant. Effekten måles i fahrad, og

typiske størrelser er fra 0,5 til 1,5 fahrad.

FORSTÆRKER En

LINJEIND- OG

UDGANGE

JUSTERINGSSKRUER

FOR DELEFILTER

SUB-UDGANG

HVORDAN VÆLGER DU...

Store forstærkere er fede, men størrelsen er

ikke alt. Vær opmærksom på at matche RMSeffekten

med de komponenter, som forstærkeren

skal drive. Det er en fordel, hvis RMSeffekten

i din forstærker er kraftigere end

højttalerenhederne – mens det modsatte vil

dræbe dine højttalere på pga. forvrænget lyd

fra en svag forstærker. Det er ligesom med en

bil – jo større motor, jo mindre arbejde!

Hvis du vil have lyd som i et operahus skal

du gå efter de eksklusive Klasse A/B-forstærkere,

som producerer en meget ‘ren’ og kontrollabel

lyd. Hvis du derimod skal vælte nabohusene

omkuld med ’bas-dunk’, skal du sigte

efter de kraftige, men knap så kontrollerbare

Klasse D-forstærkere.

Monoforstærkere med een enkelt udgangskanal

er alene beregnet til at drive sub’er.

Også de nyere digitale typer forstærkere er

velegnet til bassystemer, da de netop er designet

til at yde maksimal effekt.

...OG HVAD MED KABLER?

Strømkablerne dimensioneres efter forstærkerens

ampereforbrug og længde fra batteriet,

og sikringsstørrelse bestemmes herefter. Sikringen

må højst sidde 50 cm væk fra batteriet

og skal være fatsgjort. Stelledningen fra dit

batteri skal desuden være i samme dimensioner

som stelledningen fra forstærkeren.

Højttalerkablerne kan være enten fl ade,

runde eller snoede og indeholder kobbertråde

(eller sølv – dyrt!), som transporterer lydsignalerne.

Det er renheden og kvaliteten af kobberet,

ikke tykkelsen, som afgør lydgengivelsen.

HØJTTALERUDGANGE

TILSLUTNING

FOR STRØM

Det kan være ren kunst at

placere og montere forstærkere

SIKRINGER

VENTILATION

Fungerer også som styrtbøjle...

HVORDAN VIRKER DEN?

forstærker omdanner lydsignalerne fra din

headunit til kraftigere signaler, som sendes videre

til dine højttalere og subwoofer. Den bedømmes

umiddelbart på antallet af kanaler og

udgangsniveauet for disse. F.eks. kan en 4x50forstærker

drive fi re 50-watts højttalere – men

alt efter forstærkerens evne kan kanalerne

også deles op til f.eks. 6x30 W.

Forstærkerens udgangseffekt i watt måles

enten peak og RMS. Peak (toppunkt) udtrykker

den maksimale effekt, som forstærkeren kan

producere på kort sigt – mens RMS (Root Mean

Square) beskriver et effektniveau, som forstærkeren

kan holde over længere tid. RMS er

en standardiseret måleenhed, som gør, at man

sammenligne forstærkere efter de samme kriterier

– gå efter RMS, når du skal købe sub.

Forstærkere fås i 2- til 7-kanals udgaver,

samt i specielle sub-versioner med kun een kanal

(mono-forstærker) beregnet til kraftige

bas-signaler.

LIDT MERE PRÆCIST, TAK!

Okay. Først og fremmest har vi de tilslutningsstik,

som du kan se udenpå maskinen. I disse

indgangene tilsluttes strøm og headunit og i

udgangene tilsluttes højttalere og sub’er.

Forstærkeren lever af bilens 12-volts batteri,

som tilsluttes med et kabel og en sikring.

Som stelforbindelse trækkes et kabel fra forstærkeren

til bilens chassis. Desuden forbindes

forstærkeren via et tredje kabel (remote)

med headunit’en, som dermed automatisk

tænder og slukker forstærkeren.

Lydsignalerne transporteres fra headunit’ens

linjeudgange til forstærkerens linjeindgange

via phonokabler (signalkabler). Nogle

forstærkere har også linjeudgange, som gør

det muligt at forbinde og tilslutte fl ere forstærkere,

uden at trække adskillige ledninger

fra headunit’en gennem kabinen.

De forstærkede signaler ledes videre til

højttalerne og sub’erne og alt efter forstærkerens

effekt og kanalantal kan der trækkes op

til fl ere højttalersæt ad gangen.

Endelig har vi delefi ltrene, som oftere og

oftere er indbygget i forstærkeren i dag. Et delefi

lter sørger for at lede forskellige frekvenssignaler

ud til forskellige typer højttalere,

f.eks. høje frekvenstoner (20 KHz) til diskanter

og lave (20 Hz) til sub’er osv.


HØJTTALERE

OG HVAD HAR VI SÅ HER?

Vi har den mest travle svend blandt alle

din bils ICE-elementer. Forstærkere kan

blive kogende varme og sub’er kan larme

som atombomber – men dine højttalere leverer

et lydspektrum, som er langt bredere

end selv de største bassers. Højttalerne

gengiver nemlig både mellembas, vokaler

og instrumentale lyde samt de helt skingre

diskanttoner – det er altså dine højttalere,

som står for den største del af den musik,

der kommer ind gennem dine ører.

Fabriksmonterede højttalere i biler anses

ofte for at være ‘okay’, hvilket langtfra

er sandheden. For bilfabrikkerne er dette

nemlig en økonomisk prioriteringssag,

og langt de fl este højttalere i mindre standardbiler

er i ringe kvalitet. Dette er ikke

tilfredsstillende, men det er det derimod,

at du for ganske små penge kan skifte disse

elementer ud med langt bedre komponenter

– med eller uden forstærker.

ARHH, FORTÆL MERE!

Okay, så lad os lige få styr på tingene.

Højttalerne lever stemmer, instrumenter

og høje toner i den musik, du hører. De bør

placeres i forrest i kabinen for at være tæt

på dine ører og dermed skabe det bedste

lydbillede.

En højttaler består af forskellige elementer.

Selve lyde dannes af den luft, som

fl yttes, når højttalermembranen vibrerer.

Det er en smagssag, hvilket materiale,

membranen er fremstillet, af men gode

højttalere har membraner af plastic eller

aluminium, mens de rigtigt seje har kulfi -

bermembraner.

På gode højttalere er membranen

fæstnet til kabinettet med

butylgummi, som er meget

fl eksibelt i alle

temperaturer.

FÆSTNING

MAX GEAR

TEKNISK SKOLE

Ikke kønt, men effektivt!

MELLEMTONE-

MEMBRAN

Fæstningen skal tillade membranen fri bevægelse,

således at den kan reagere hurtigt

og kvikt på signalerne.

Kabinettet er typisk lavet af presset stål

(og i billige fabrikshøjttalere også plastic!),

mens de gode højttalere har kabinetter i

aluminium.

I bunden af kabinettet sidder en magnet,

og i centrum af denne har vi svingspolen.

Sammen får de to ting membranen

til at reagere. Jo større magnet og svingspole,

jo større effekt – men pas på, for dels

skal forstærkeren kunne drive højttalerens

kapacitet, dels tager magneten plads

i monteringen, f.eks. i dørsiderne.

FORSKELLIGE TYPER

Højttalerne kan ydermere deles op i mellemtonehøjtalere

og diskanthøjttalere,

hvor diskanterne gengiver de højeste lydfrekvenser.

Derudover har vi forskellige

højttalerudformninger. Koaksialhøjttaleren

(billede) er en kombination af en mellemtonehøjttaler

og en diskanthøjttaler,

Montering af højttalere og sub’er inkluderer

effektiv lydisolering for at skabe akustik og

modvirke resonans. God akustik skabes ved at

anvende lydisolerende materialer, f.eks. bag

højttalerne i kabinettet, for at forhindre, at

lydbølgerne går bag om højttaleren og ødelægger

lydbilledet. Resonans opstår ved, at

lydbølger får karossens plader til at vibrere.

Dette stjæler kræfter fra højttalerne (og lyder

frygteligt!), og afdæmpes ligeledes gennem

lyddæmpning og solid fæstning af enhederne.

som er bygget sammen til én enhed. Denne

type højttaler er den mest enkle at

montere, da du kun behøver ét hul til to

forskellige komponenter.

Komponentsæt er en anden type, hvor

mellemtonehøjttaleren og diskanten er

separeret i to forskellige komponenter,

hvilket gør det muligt for dig at placere

diskanten tættere på dine øre end mellemtonen.

Fordelen ved dette er et bedre

lydbillede, da diskanthøjttalerens optimale

position i kabinen er tættere på dine øre

end mellemtonen og sub’en. Ulempen er

en mere besværlig montering, men omvendt

kun en spændende udfordring for

ICE-freaks.

6x9-højttalere er, som navnet antyder,

seks tommer brede og ni lange. De er designet

til hattehylden i din bil, hvor de giver

en god. rummelig lyd. Engang gjaldt

det om at have de største og fl otteste

6x9’ere under bagruden – i dag skjuler

man dem helst for at undgå tyveri. 6x9’ere

monteres nu oftere og oftere forrest i kabinen,

hvor lyden er tættest på øret.

DISKANTHØJTTALER

LIDT OM LYDISOLERING... ...OG LIDT OM AT ‘TUNE’ LYD

Når alle komponenter er monteret, kan du gå

i gang med at optimere lyden fra dit ICE-system.

Til dette kan du med fordel bruge dine

yndlings-CD’er, men undgå helst dance- og

technomusik, som ofte er digitalt optaget, og

ikke indeholder ‘ægte’ lyd. De dygtige ICE-folk

anbefaler Madonna eller Michael Jackson, som

netop bruger masser af forskellige vokaler, instrumenter

og bas. Som hjælp kan du lytte til

et optimalt justeret ICE-system i en butik, en

demobil eller hjemme i din egen stue.

Højttalere skal sidde ret

tæt på øret, siger de kloge

TILSLUTNINGSSTIK

MAGNET

KABINET

SUBWOOFER

SUBWOOFER Det

FÆSTNING

MAGNET

TILSLUTNINGSSTIK

LUFTIG BOKS FORØGER EFFEKT

De fl este subwoofere er designet til at fungere i en basboks, som forstærker

det ‘sug’ (eller ’dunk’), som sub’ens membran giver fra sig,

når den fl ytter luften. Her taler vi imidlertid ikke om en ombygget

mælkekarton, men om en specielt designet kasse, som er nøje afstemt

sub’ens dimensioner og effekt. Boksen boltes fast for dels at

sikre, at den står ordentligt fast – dels for at udnytte bilens chassis til

at sprede baslyden. Når du anskaffer dig din subwoofer kan forhandleren

informere dig om en boks, som netop lever op til det ønske,

du har til lyden. Du kan købe færdige bokse, som blot skal monteres

med sub’en og skrues fast i bagagerummet. Hvis det imidlertid klør

voldsomt i fi ngrene kan du alternativt vælge at bygge en boks selv.

SUB-MEMBRAN

AT BYGGE SIN EGEN SUB-KASSE

SUB-KABINET

Det er både sjovt og smart at bygge sin basboks selv.

Du kan nemlig designe, male og betrække efter egen fri

fantasi, og så kan du tilpasse kassen dit bagagerum. Der

er dog visse ‘regler’ du skal overholde, og sæt dig hellere

ind i dem, inden du går i gang.

Start med at beslutte hvor mange enheder du har

brug for, og hvad dit behov er. Mål derefter din bil op, så

du ved, hvor meget plads du har at gøre godt med (og

hvor plads du vil af med!). Herefter kan du skitsere for-

HVEM ER DET DER BANKER?

er subwooferen (eller bashøjttaleren),

som skaber de dybe lyde i det samlede billede.

De lave frekvenser rækker længere, hvorfor

sub’en oftest monteres bagi bilen, hvor der

praktisk taget også er bedst plads.

Når du vælger sub, så er der fl ere ting at

overveje. Tjek frekvensvidden – en god sub

gengiver fra 400 ned til 20 KHz. Lavere fi gurer

betyder bedre bundbas, og højere fi gurer giver

bedre mellembas.

Samtidig er der sub’ens effekt, udtrykt i

peak eller det gennemsnitlige RMS watt, som

ikke skal overstige din forstærkers RMS-tal.

Her er det vigtigere at gå efter en subwoofer,

som kan klare masser af effekt – dvs. en sub

med en dyb membran – frem for en sub, som

har en stor membran (medmindre du er basnarkoman!)

DEN LIGNER EN HØJTTALER!

Jeps, for en sub fungerer i teorien på nøjagtig

samme måde som enhver anden slags højttalerenhed.

Forskellen er imidlertid, at sub’ens

membran skal fl ytte mere luft for at producere

de dybe toner, hvilket stiller krav til

udformningen af højttaleren og de materialer,

den er lavet af.

Membranen er derfor større og mere

kegleformet, og fæstningen er derved

også kraftigere. Dette giver tungere

vægt, hvilket kræver større svingspole

og stærkere magnet. Endelig er kabinettet

og stikforbindelserne kraftigere udformet,

og alt i alt giver det nogle pænt

solide komponenter – som også vejer!

En sub måles typisk på membranens

diameter. Jo større diameter, jo lavere toner

kan sub’en producere. Hvis du vil have effektive,

kraftige bas-dunk, skal du gå efter en

8 eller 10”, mens de store 12 og 15” subwoofere

er velegnede til at gengive den mest uhyggelige

rumlen.

Endelig kan alle sub’er bedømmes med en

Q-faktor, som måles vha. et specielt program,

når sub’en er monteret. Lav Q betyder en afdæmpet

og meget ‘tæt’ bas, mens en sub med

en høj Q gengiver en mere ‘varm’ og løs baslyd.

En Q-faktor på ca. 0,7 er positivt valg, hvis

du går efter et fornuftigt SQ-system.

skellige forme og designs, og hér er det vigtigt, at du følger

sub-fabrikantens anbefalinger om boksens størrelse,

da hver enkelt subwoofer har forskellige egenskaber og

krav til rumfanget. Spørg forhandleren til råds.

Få inspiration til boksens konstruktion mv. i blade og

kataloger, og få evt. vennerne til at bedømme planerne.

Du kan bygge i alt fra træ til glasfi ber og plexiglas – bare

du tætner kassen ordentligt! Husk, at kassen ikke må

være større end åbningen i dit bagagerum (!), og sørg

endelig for at købe alle tingene på én gang, så du ikke

pludselig skal bruge en dims klokken lort om natten..!

More magazines by this user
Similar magazines