Familien 1960-2010 litteraturliste

bibliotek.kk.dk

Familien 1960-2010 litteraturliste

.

30.1

Brejnrod, Poul Henrik

Sociologi / Poul Brejnrod. - 1. udgave. - [Kbh.] : Gyldendal, 2007. -

226 sider : ill. i farver. - ([Grundbøger til samfundsfag])

30.12

Andersen, Johannes (f. 1950)

Rundt i hverdagen : om hverdagsliv, livsformer og det moderne fællesskab

/ Johannes Andersen ; faglig redaktion: Jacob Graves Sørensen. - 1.

udgave. - [Kbh.] : Gyldendal Uddannelse, 1999. - 63 sider : ill

30.11

Ulrich Beck - risikosamfundet og det andet moderne / Mads P. Sørensen og

Allan Christiansen ; redaktør: Cecilie Eriksen. - Århus : Aarhus

Universitetsforlag, 2006. - 237 sider

30.16

Livsstykker : 12 studier af livsformer og vilkår / redigeret af Lone

Rahbek Christensen. - Ringe : Kulturbøger, 1989. - 168 sider : ill. ; 24

cm

Emne: levevilkår * livsformer * levevilkårsanalyse * familiemønstre *

danskere

30.1664

Ungdomssociologi. - 2. udgave / Mogens Nygaard Christoffersen, Yvonne

Mørck, Kjeld Mazanti Sørensen. - Kbh. : Columbus, 2005. - 271 sider :

ill.

30.17

Berger, Brigitte

The war over the family : capturing the middle ground / by Brigitte and

Peter L. Berger. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1984. - 270

sider. - (Pelican books)

30.17

Høgh, Erik

Familien i samfundet. - Jørgen Paludan, 1969. - 132 sider. - (Paludans

fiol-bibliotek ; 22)

30.17

Odgaard, Irene

Familiens oprindelse, dens væsen og udviklingsformer / [af] Irene

Odgaard. - [Roskilde] : Historie/Samfundsfag, RUC ; Kbh. : i kommission

hos Marxistisk Forlag, 1984. - 263 spalter : ill. ; 21x30 cm

30.17

Shorter, Edward

Kernefamiliens historie / [af] Edward Shorter ; [oversat fra amerikansk

... af Lars Stubbe Teglbjærg]. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1979. - 431

sider : ill. ; 20 cm


30.175

Børn og familie i det postmoderne samfund / redigeret af Lars Dencik og

Per Schultz Jørgensen. - 1. udgave. - Kbh. : Hans Reitzel, 2007. - 539

sider

30.175

Dencik, Lars

Mennesket i postmoderniseringen : om barndom, familie og identiteter i

opbrud / Lars Dencik. - 1. udgave. - Værløse : Billesø & Baltzer, 2005. -

148 sider. - (Mesterstykker)

30.175

Familie og børn i en opbrudstid / Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og

Dion Sommer ; tekstredaktion: Ole Gammeltoft. - 1. udgave. - Kbh. : Hans

Reitzel, 2009. - 437 sider : ill.

30.175

Lasch, Christopher

Den bestrålede familie : eller et tilflugtssted i en hjerteløs verden /

Christopher Lasch ; oversat af Ole Lindegård Henriksen. - Højbjerg :

Hovedland, 1998. - 280 sider

Emne: familier * familiesociologi * samfundsteori * kulturkritik

30.175

Løkke, Anne

Familieliv i Danmark, 1550 til år 2000 / Anne Løkke, Anette Faye

Jacobsen ; redaktion: Knud Ryg Olsen ; foto Jens-Jørgen Frimand. - 3.

udgave / billedredaktion: Knud Ryg Olsen og forfatterne. - Århus :

Systime, 2009. - 280 sider : ill. (nogle i farver)

30.175

Den nye familie / Gitte Jørgensen m.fl.. - Kbh. : Schønberg, 2002. - 246

Sider

30.175

Nygaard Christoffersen, Mogens

Familiens udvikling i det 20.århundrede: demografiske strukturer og

processer / Mogens Nygaard Christoffersen *. - Kbh. :

Socialforskningsinstituttet ; [Haslev] : [eksp. NBC], 2004. - 213 sider

: ill.. - (Socialforskningsinstituttet ; 04:07)

(findes også på nettet

30.175

En rigtig familie : mellem nye og gamle idealer / redigeret af Lene

Andersen og Palle Ove Christiansen. - Kbh. : C.A. Reitzel, 2007. - 176

sider : ill.. - (Folkemindesamlingens kulturstudier ; bind 11)


30.1755

Watters, Ethan

Urban tribes: are friends the new family? / Ethan Watters. - London :

Bloomsbury, 2004. - 214 sider

30.26

Dansk socialhistorie. - [Kbh.] : Gyldendal : i samarbejde med Statens

humanistiske forskningsråd. - 8 bind : ill. ; 23 cm

[Bind] 7 : Velfærdsstaten 1940-78 / [af] Svend Aage Hansen og Ingrid

Henriksen. - 1980. - 398 sider

39.4

Dagligliv i Danmark i vor tid / redaktion George Nellemann ; i

samarbejde med Iørn Piø og Birgit Vorre ; [tegninger: Hans Møller]. -

Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1988-1989. - 2 bind : ill. (nogle i farver) ;

26 cm

Bind 1 : Samfund og familie. - 1988. - 574 sider

96.72

Hammerich, Paul

Det store flip / Paul Hammerich. - 2. udgave, 5. oplag. - [Kbh.] :

Gyldendal, 1998. - 384 sider : ill. ; 23 cm. - (En danmarkskrønike 1945-

72 ; 6. bind)

artikel

30.175

Dencik, Lars

Familien i välfärdstatens förvandlingsprocess

Moderniseringen af de skandinaviske velfærdsstater har medført, at

familien har fået en ny social position, men hvad sker der med

familien, når velfærdsstaten kommer i krise; hvilke sociale behov skal

den kunne opfylde overfor f.eks. børn. - Eng. res. - Lit.

I: Dansk sociologi. - 1996. - ISSN 0905-5908. - Årg. 7, nr. 1 (1996), s.

57-82, 103

More magazines by this user
Similar magazines