historiske meddelelser om københavn - Københavns Biblioteker

bibliotek.kk.dk

historiske meddelelser om københavn - Københavns Biblioteker

HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN

I N D E X

1907-1991

Alfabetisk titelregister

udarbejdet af

Kirsten Stahnke Hansen


INDEX

HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN

1907 - 1991 incl.

EMNE BIND SIDE

Abrahamson, Oberst og rådmand V.H.F. 3.Rk. Bd.V 127

Absalon på Højbro Plads 4. Rk. Bd.IV 109

Absalons eftermæle Årbog 1967 7

Adam Oehlenschlagers fader l.Rk. Bd.V 318

Adelgade nr. 32 og Helsingørsgade,

"Det skarpe Hjørne" 3.Rk. Bd.II 554

Afdelingen for særopgaver og

Bi bl i oteket-kommer Årbog 1985 64

Almuehavedyrkning i omegnen af hovedst. 2.Rk. Bd.V 65

Amagerhavebrug 2.Rk. Bd.V 490

Amagerports accisebod, En menneskesk. 3.Rk. Bd.IV 649

Amaliegade 15 & 17, Sth.Bæsecke og Ph. Årbog 1977 48

Amaliegade, Et hus i Årbog 1981 35

Amaliegade, Ejendommene nr. 31-43 2.Rk. Bd.II 254

Ambt og gadeplanl. Vesterv.kv., Charles Årbog 1989 85

Ammekontor 1780 l.Rk. Bd.VIII 64

Andersdatter med de fire fødder, Joh. Årbog 1962 154

Andersens sydhavnsproj., Gross. A.W. Årbog 1975 48

Andræ-Heibergske venskab, Det 3. Rk. Bd.I 269

Andræ og forholdstalsvalgmåden 3.Rk. Bd.II 461

Ansøgning, En l.Rk. Bd. VI 239

Ansøgninger, To l.Rk. Bd.I 623

"Aprilsnarrene" i skolehist. belysning 4.Rk. Bd. 111 562

Archimandrit i København, En græsk 2.Rk. Bd.I 441

Arkitekt Theophilus Hansens dagbog

og brødrene Dal hoff Årbog 1991 102

Arrest, Fra den gemytlige l.Rk. Bd. VI 238

Asiatisk Kompagnis pakhus på Chr.havn 3. Rk. Bd.I 437

Asiatisk Kompagnis pakhus på Chr.havn 3.Rk. Bd.II 66

Asserbo-lejren i 1930'erne Årbog 1980 89

Assistens Kirkegård på Nørrebro l.Rk. Bd.V 81

Assistens Kirkegård, Graverboligen på 2. Rk. Bd.I 559

Assistents Kirkegaard 3.Rk. , Bd.III 95

Assistens Kirkegård, En tur på Årbog 1960 9

Assistens Kgd., Graverne & inspekt. Årbog 1960 176

August, Bogholder i fattigvæsenet H. 3.Rk. ,Bd.IV 414

Auktionsvæsen og auktionskataloger Årbog 1980 75

Avenuerne til København 1763-78 Årbog 1989 51

2


EMNE BIND SIDE

Badere og bartskærer l.Rk.Bd.VI 101

Bagersvend til Assistens-graver, Fra Årbog 1963 126

Baggesen, Jens og hans 1. bog l.Rk.Bd.IV 319

Bagger, Nogle pers.hist.opl. om Carl 3.Rk.Bd.VI 570

Baierskølbryggeri i København, Det 1. 2.Rk.Bd.II 199

Bakkehusets topografi, Bidrag til 2.Rk.Bd.II 511

Bangs gravsted på Assistents, Jens 2.Rk.Bd.V 95

Barberbækken og barberflaske l.Rk.Bd.VIII 256

Barberernes skilte, Lidt om l.Rk.Bd.VII 619

Barkow og Kbhvns Vejviser 1748 l.Rk.Bd.VII 485

Barkows vejviser 1748, Tillæg til Hans l.Rk.Bd.VII 610

Barnewits, Typograf Carl Chr. Tengnagel l.Rk.Bd.VII 70

Baron Boltens Gård i Gothersgade Årbog 1961 82

Barselstuen - Et bindebrev l.Rk.Bd.IV 545

Begravelses-bedrageri for 150 år siden 2.Rk.Bd.V 432

Behøvling l.Rk.Bd.VIII 321

Bekendelsesmaskine, En 2.Rk.Bd.III 79

Belejringen 1658-60 l.Rk.Bd.II 1

Bellis hunde- og abetheater l.Rk.Bd.V 79

Bellmanske sange i København 2.Rk.Bd.I 106

Beretninger om 1801 og 1807 i breve 2.Rk.Bd.III 590

Beretninger, samt.eng. Kbhvns belejr. l.Rk.Bd.II 609

Bergs hus i Læderstræde til Komediehuset

på Kgs. Nytorv, Fra 4.Rk.Bd.I 457

Bibliotekerne i Brønshøj:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 94

Bispebjerg bibliotek Årbog 1985 102

Husum bibliotek Årbog 1985 107

Tingbjerg bibliotek Årbog 1985 113

Bibliotekerne i indre by Årbog 1985 87

Bibliotekerne på Christianshavn:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 116

Biblioteket på Islands Brygge Årbog 1985 126

Bibliotekerne på Nørrebro:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 129

Indre Nørrebro bibliotek Årbog 1985 136

Ydre Nørrebro bibliotek Årbog 1985 138

Bibiiotekerne i Sundby:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 142

Sundbyvester bibliotek Årbog 1985 148

Sundbyøster bibliotek Årbog 1985 149

Røde Mellemvej bibliotek Årbog 1985 150

Biblioteket på Philips Elektronik

Industri A/S Årbog 1985 151

Bibliotekerne i Valby:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 152

Vigerslev bibliotek Årbog 1985 155

Bibliotekerne i Vanløse:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 157

Biblioteket på Vibevej Årbog 1985 164

Bibliotekerne på Vesterbro:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 166

Frederiksholm bibliotek Årbog 1985 174

Bibliotekerne på Østerbro:

Kredsbiblioteket Årbog 1985 178

Ydre Østerbro bibliotek Årbog 1985 184 3

2.


EMNE BIND SIDE

Bibliotekernes publikum Årbog 1985 42

Bidrag til en bibliografi over Christiansborgs

brand 3.-4. okt. 1884 4.Rk.Bd.VI 385

Biedermeierkoncert - Kbhvn 1839-41 Årbog 1975 32

Bierck eller Uicbelle 2.Rk.Bd.III 40

Biografdreng i 1910 Årbog 1961 146

Birch, Kgl. mineral-insp. Andreas Årbog 1963 63

Bispebjerg Kirkegård 1903-1953 4.Rk.Bd.IV 23

Blasen, Hans l.Rk.Bd.VII 625

Blom, en københavnsk bygmester, Thomas Årbog 1974 35

Blaagaard Seminarium, Det daglige liv 2.Rk.Bd.II 423

Blegdamsgrøften og autoriteterne l.Rk.Bd.VII 151

Blegdamsskolens ældste historie 2.Rk.Bd.I 73

Blegdamsskole, Magistratens l.Rk.Bd.IV 532

Blåtårnsfabrikken, Et minde fra Årbog 1966 165

Boder i årene omkr. 1690, De nye 2.Rk.Bd.I 345

Bogbussen Årbog 1985 187

Bogvalget Årbog 1985 35

Boligforhold m.m. i København o. 1800 Årbog 1983 55

Boligforholdene i København o. 1800 Årbog 1984 86

Bolten, Baron Henrik l.Rk.Bd.VI 321

Bombardementet 1807, Et brev efter l.Rk.Bd.III 295

Bombardementet 1807, Et brev fra l.Rk.Bd.VIII 284

Bondestudenten og hovedstaden 4.Rk.Bd.VI 274

Bopladsfund fra stenalderen på Fr.holm 4.Rk.Bd.I 137

Borgerkrig, Fra vor sidste (hungersnøden

i Kbhvn i 1536) 3.Rk.Bd.II 140

Borgerlige vielser, Om formularen ved 2.Rk.Bd.III 404

Borgerne under belejringen 4.Rk.Bd.VI 9

Borgerrepræsentationens presseloge 3.Rk.Bd.IV 429

Borgmester, Carl Emil Fenger som Årbog 1967 105

Borup - Borgmesteren, L.C. Årbog 1976 122

Botaniske Have v. Amalienborg, Den l.Rk.Bd.III 523

Brandenburger, Ernst (Gyldenløves palæ) 2.Rk.Bd.II 393

Brandes, Filantropen Ludvig Israel Årbog 1965 128

Bredgade 33. Atelierbygn. malere og bil.4.Rk.Bd.I 10

Bredgade, St. Kongensgade, de Coninck 2.Rk.Bd.I 255

Brokkensbod l.Rk.Bd.IV 305

Brokkensbod 3.Rk.Bd.I 240

Brolægningsarbejde 1720, Syn over l.Rk.Bd.VI 158

Bryggergårds bygn.hist., En gammel 3.Rk.Bd.111 410

Bryl1upsregning fra 1784, En 2.Rk.Bd.111 531

Brændevinsbrev, Et l.Rk.Bd.IV 231

Br.br. P.C. Hansens opt. (32 mænd) l.Rk.Bd.I 244

Brønshøj by i fortiden 2.Rk.Bd.IV 70

Brønshøj Kirke. En gammel præstesag 2.Rk.Bd.II 525

Budolphi Kloster 2.Rk.Bd.II 50

Byen, der slog fra sig Årbog 1990 142

Byens brand 1728, Samtidig beretning l.Rk.Bd.III 542

Byens brand 1728, Samt. medd. l.Rk.Bd.V 477

Byens brand 1795, Husvilde efter l.Rk.Bd.III 416

Byens skammekrog, I Årbog 1963 155

Bygningsvæsenet u. Fr.IV (indtil 1716) 2.Rk.Bd.V 469

By i våben, En 2.Rk.Bd.V 38

24

3.


EMNE BIND SIDE

Bøfke, Ditnier og Johan. Kbhvn.ske kræm. Årbog 1961 48

Bøger fra årene 1966-70 vedr. Kbhvn Årbog 1972 170

Bøger fra året 1971 vedr. København Årbog 1973 198

Bøger fra året 1972 vedr. København Årbog 1974 150

Bøger fra året 1973 vedr. København Årbog 1975 144

Bøger fra året 1974 vedr. København Årbog 1976 198

Bøger fra året 1975 vedr. København Årbog 1977 267

Bøger fra året 1976 vedr. København Årbog 1978 201

Børnebibliotekerne Årbog 1985 52

"Børnehaver" el. småbørnsskoler i København

i beg. af 1800-tal let Årbog 1991 63

Børneleg, En københavnsk 1. Rk. Bd.IV 303

Børsens dragespir, Om 4. Rk. Bd.II 145

Bål sang 3. Rk. Bd.IV 644

Carstensens familieforhold, Lidt om

Niels Stensens svoger Jørgen 1. Rk. Bd.VIII 250

Cetti, Antonio 3. Rk. Bd.I 346

Christen Bernekovs gård og stræde 1. Rk. Bd.IV 154

Christensen, Villads 1. Rk. Bd.VIII 568

Christensen, Villads 3. Rk. Bd.V 53

Christensen, Villads Årbog 1963 132

Chr. IV 1 s Bryghus 3. Rk. Bd.II 11

Chr. IV's buste på Rosenborg, Efterslæt 1. Rk. Bd.VII

Chr. IV's mageskifter og erhvervelser

322

i anl. af Ladegårdens anlæg 2. Rk. Bd.IV 277

Chr. IV's ny ladegård, Fra 4. Rk. Bd.II 606

Chr. IV's tugt- og børnehus 4. Rk. Bd.III 257

Chr. IX's erindringsmedaille 3. Rk. Bd.VI 325

Christiansborg brand 1. Rk. Bd.VIII 547

Christianshavn på halvvejen Årbog 1961 182

Christianshavns grundlæggelse m.m. Årbog 1968 7

Christianshavnske kridtpiber

Christoffer af Bayerns stadsret for

4. Rk. Bd.V 375

København af 14. oktober 1443 3. Rk. Bd.VI 1

Cigarer, De første 2. Rk. Bd.III 528

Cigarer i København, De første m.m.

Cigarmager Johan Carl Chr. WLirtz's

2. Rk. Bd.III 417

breve til redaktør Angelo Haase 4. Rk. Bd.VI 233

Civiletatens materialgård 3. Rk. Bd.I 243

Clausen, Handelsbogholder H.F. 1. Rk. Bd.VIII 232

Clausen og kunsten i Kbhvn, H.N. 3. Rk. Bd.I 449

Clausen, Skrivelse til prof.theol.H.N.

Clausens syn på forholdet mellem

3. Rk. Bd.I 322

kunst og kristendom, H.N. 3. Rk. Bd.III 14

Coning, Hollandsk-dansk maler Jacob 3. Rk. Bd.IV 329

Cyklisme i 19.årh.s slutn., Københavnsk

Cyklen 4. Rk. Bd.I 53

Cyklisterne 4. Rk. Bd.I 64

Cyklen i erhvervslivet 4. , Rk. Bd.I 176

Cyklen i trafikken 4. .Rk. Bd.I 202

Væddeløbsporten 4. ,Rk. Bd.I 396

Frihjulet 4. .Rk. Bd.I 451


EMNE BIND SIDE

"Da de begravede Eriksen" Årbog 1966 181

Dagligstuemøblement af Th.Bindesbøll Årbog 1976 222

Dahl, Flemming 3.Rk.Bd.V 63

Dahl 1896-1976, Flemming Årbog 1976 190

Dahl, dansk retsvidensk.historFrantz 3.Rk.Bd.111 429

Damhussøen l.Rk.Bd.VI11 129

Danmarks gamle hovedstad 4.Rk.Bd.I 555

Danmarks hovedstad Årbog 1987 7

Dansk bourgeoisis hist.1.halvd.18.årh. 3.Rk.Bd.III 498

Dansk Instrument- og Apparat-Fabrik Årbog 1984 122

Dansk-norsk hvalfangst 1615-1660 Årbog 1963 151

Dekupør, En gammel københavnsk 3.Rk.Bd.II 450

Digtekunst i dagspressen. "Fædrelandet" l.Rk.Bd.VI 341

Dr. Gal 1 s ophold i Kbhvn 1805 l.Rk.Bd.VIII 217

Dorestad - Hedeby - København 2.Rk.Bd.II 281

Drejernes konflikt 1896 3.Rk.Bd.III 449

Drewsens optegnelser (1807) l.Rk.Bd.I 47

Drikkevand i Kbhvn 1850, Udsalg af l.Rk.Bd.III 539

Dronninggaard: Gården Tange i Søllerød l.Rk.Bd.VII 66

Dr. Tværgades og Kronprinsessegades

historie, "Sorte Christians Krog" og

"Fredensborg Hauge" 2.Rk.Bd.I 332

"Drøm og virkelighed". "Fædrelandet" l.Rk.Bd.VII 77

Dverigs beretn. om sin udenlandsrejse

1684-86, Sigvard Friis Årbog 1971 26

Dværgen i "Den blå Stud" l.Rk.Bd.VII 402

Dybensgade 200, Hos "Madame Muurskee" Årbog 1982 38

Dyrehave, De fattiges l.Rk.Bd.VI 56

Dyrehaven, Fra l.Rk.Bd.VI

Landsbyen Stokkerups sidste dage - - - 541

Eremitagen, Påtænkt nedbrydn. i 1790 - - -

Gravhøje i Dyrehaven - - -

Dyre tider, De l.Rk.Bd.IV 300

Dyssel-Falkenskjold l.Rk.Bd.V 66

Elling 1901-74, Christian Årbog 1974 146

Elphenbeenske Societet, Det Årbog 1961 95

Elphenbeenske Societet, Det (fra 1760) Årbog 1970 23

Embedsmand, der ønsker sin løn udbetalt

i stangjern, En 2.Rk.Bd.V 349

Emdrup og Emdrupborg 4.Rk.Bd.V 233

Engelske tinfabrik, Den Årbog 1965 46

Engelske tinfabrik, Den. Et tillæg Årbog 1967 88

Enkekasse, Omkring en Årbog 1979 57

Eremitagen i Jægersborg Dyrehave 2.Rk.Bd.I 281

Erik af Pommerns privilegier i ny bel. Årbog 1976 7

Erik af Pommern til Mogens Gøye, brev Årbog 1981 27

Erik af Pommerns erhv. af Kbhvn 1417 3.Rk.Bd.III 273

Erindringer. I. Huset Årbog 1967 142

Erindringer (forts, fra årbog 1967) Årbog 1968 131

Erindringer I (Stjernqvist) Årbog 1976 164

Erindringer II (Stjernqvist) Årbog 1977 233

Ernst, Frøken Frederica Louise Årbog 1966 81

Esplanaden 3.Rk.Bd.I 470

Esplanaden ved Kastellet 3.Rk.Bd.II 69

Estnisk kirkeinventar i Kbhvn 1644? 4.Rk.Bd.IV 188 6

5.


EMNE BIND SIDE

Fabritius 1905-76, Albert Årbog 1 1976 188

Falske friherre, Den Årbog l 1983 7

Falsters kontregarde og beboere,Huset i 2. Rk. Bd. III 207

Fattigbøsse, Rådstuens 2. Rk. Bd. III 220

Fattigvæsenets lotterier 1. Rk. Bd. V 503

Fattigvæsensplanen af 1799 1. Rk. Bd. IV 1

Fengers skoler i 1880erne og 90erne Årbog i 1986 63

Filosofgangsfejden 1787, Bidrag t.bel. 3. Rk. Bd. IV 646

Fiskebensskørter 1. Rk. Bd. VIII 112

Fiskebløderens hus på Gråbrødre Torv 1. Rk. Bd. III 544

Fiskebløderhuset og Wessels bopæl

på Gråbrødretorv 2. Rk. Bd. II 396

Flyvemaskine i 1791 1. Rk. Bd. IV 304

Flådemalerens bo Årbog i 1977 114

Folketællingslisterne 1801 1. Rk. Bd. I 94

Forflyttelse i 1818, En 4. Rk. Bd. V 410

Forgattering o.a. gamle kbhvnske minder 2. Rk. Bd. V 554

Fortidens kiosker 1. Rk. Bd. I 331

Fra 1820'erne Årbog 1 1965 93

Frankisk og flamsk købstadsvæsen 2. Rk. Bd. III 225

Franske emigranter i København 3. Rk. Bd. VI 329

Fransk eventyrer fra Guldbergstiden, En 1. Rk. Bd. VIII 382

Fr.III's sølvkammer, Tyveri fra 1. Rk. Bd. VI 320

Frederiksbergegnen ml. 1650 og 1700 1. Rk. Bd. IV 246

Frederiksberg Have, Indgangen til 2. Rk. Bd. II 26

Frederiksberg Have og Ny Hol lænderby 2. Rk. Bd. II 1

Frederiksberg Have, PI. til ældste anl. 3. Rk. Bd. IV 375

Frederiksdal, Det ældre 3. Rk. Bd. IV 532

Frederiksdal, Det nyere 3. Rk. Bd. VI 85

Fr.VII's historie. Statskup el. abdik.? 3. Rk. Bd. V 589

Frederiksstadens første borgerhuse Årboc 1 1971 147

"Frem på det rullende hjul..." 3. Rk. Bd. II 416

Friis, Stabsdyrlæge Steffen 3. Rk. Bd. V 116

Friis 1904-1973, Niels Årbog 1973 197

Frilles magesk. m. Vor Frue Kl. Rosk. Årboc 1 1961 28

Frue Kirke, Vejrfløjen på den gamle 1. Rk. Bd. IV 436

Fugleskydning, Indbydelse til 1. Rk. Bd. I 626

"Fylla" 1. Rk. Bd. I 254

Fyrre år med heste Årboc 1 1964 136

Fyrsteligt bryllupsindtog i Kbhvn på

Fr.III's tid 3. Rk. Bd. II 598

Fælledparken og Jens Jensen, 1. maj Årbog 1990 100

Færdselsregler, Gamle Årbog 1968 118

Fødsels- og plejestiftelsens grunde 3. Rk. Bd. VI 193

Første besættelse af skoledir.embedet

i Kbhvn. belyst ved aktstykker, Den 4. Rk. Bd. IV 497

Gabels hotel 1. Rk. Bd. IV 300

Gadeanlæg, de ældste 1. Rk. Bd. II 203

Gadenavne, Forsvundne 1. Rk. Bd. III 1

Galge, Den murede, på Vesterfælled 1. Rk. Bd. I 151

Galges plads på Vester Fælled, Den mur. 2. Rk. Bd. III 498


EMNE BIND SIDE

Gamle bygninger på Slotsholmen 4.Rk.Bd.IV 193

Gamle bygninger på Slotsholmen 4.Rk.Bd.VI 355

Gamle gadenavne, De 4.Rk.Bd.111 1

Gamle havehus i Allégade, Det 2.Rk.Bd.V 236

Gamle københavner, Den - (tankegang) 3.Rk.Bd.I 89

Gamle vold. Et 25 års minde, Den 3.Rk.Bd.II 692

Gammel Brønshøj-Skolemester fort., En 4.Rk.Bd.IV 571

"Gammel Kloster", Indvielsen af 3.Rk.Bd.I 88

"Gammel Kloster" i stormfulde tider 4.Rk.Bd.IV 53

Gammel københavnsk forretning, En 3.Rk.Bd.II 593

Gammelt øl med en pind i l.Rk.Bd.IV 72

Garnisonens indkv. i København 1763 Årbog 1962 69

Garnisons Kgd., Krigergraven på l.Rk.Bd.V 127

Geddes eleverede kort over København,

Om restaureringen af Årbog 1964 164

"Giertrud Birgitte Bodenhoff's Myster. 4.Rk.Bd.IV 389

"Gjøngehøvdingen", Bruns dramat. 1865 Årbog 1990 78

GI armesterlavet fra 1862 til 1882 3.Rk.Bd.IV 652

Glarmester-svendelavets hilsen til

ungsvendene 3.Rk.Bd.II 70

GIarmester-Zunft 2.Rk.Bd.II 155

GIucksborgernes første dage, En københavnsk

revolutionsplan fra 2.Rk.Bd.V 58

Gobelins-væverier i Kbhvn 17.& 18.årh. l.Rk.Bd.VIII 100

"Godfather" i København o. 1660, En Årbog 1988 7

Gothersgade, Pugestræde og Sværtegade 4.Rk.Bd.111 553

Grave, Fort. over nogle bemærkelsesv. Årbog 1960 191

Grav, En forglemt 2.Rk.Bd.I 51

Graverboligen på Assistens Kgd. l.Rk.Bd.I 65

Grevinde Danners m.fl. våbensaml.Chrb. 2.Rk.Bd.111 137

Grevinden af Bagsværd og Aldershvile 4.Rk.Bd.111 129

Grundtvig på Store Tuborg l.Rk.Bd.VI 161

Grønlænderbesøg i Kbhvn. 1724 l.Rk.Bd.II 615

Grønnegade, Oprør i l.Rk.Bd.VI 307

Gråbrødrekloster og Hel 1igåndshus l.Rk.Bd.III 417

Gråbrødretorvs bygn.hist., nr. 13 Årbog 1969 199

Gråbrødretorv 13, Jordfund Årbog 1969 221

Gymnastikens indførelse i de københavnske

skoler l.Rk.Bd.VIII 440

Gøglere og forevisere i København l.Rk.Bd.V 516

Hambroske bade-og vaskeanstalter, De l.Rk.Bd.III 204

Hammerstrup og Kongens Enghave 2.Rk.Bd.III 199

Hammerstrup og Sjælør 2.Rk.Bd.III 410, 414

Hanetårnet l.Rk.Bd.VIII 37

Hans Blasen i pæretræet l.Rk.Bd.V 118

Hansen, Et brev til H.N. l.Rk.Bd.II 617

Harboeske Enkefruekloster 1735-1935 3.Rk.Bd.II 96

Haugbøl1 1902-1973, Charles Årbog 1973 196

von Haven, Michael - Kbhvns byvåben Årbog 1977 7

Haven og gartnerne v. Sorgenfri Slot 4.Rk.Bd.V 179

Havnen og dens omegn l.Rk.Bd.II 489

24

7.


EMNE BIND SIDE

H.C. Andersens logi i Holmensgade 4.Rk.Bd.IV 397

Hedebol, Borgmester Peder Årbog 1979 110

Hedegaard 1865-1940, J.J. 3.Rk.Bd.IV 443

Hedehuskroen l.Rk.Bd.VIII 293

Heibergs ansøgninger, P.A. l.Rk.Bd.VI 472

Heibergs farvel, Fru Årbog 1965 118

Heiberg, Sekretær l.Rk.Bd.IV 440

Hellig-Hansen og hans huse Årbog 1988 29

Helligånds hospital og dets jordegods 3.Rk.Bd.I 35

"Hel 1igåndshuset" over "Vartov" til

"Gammel Kloster", Fra 3.Rk.Bd. I 1

"Heiligåndshuset", "Vartov", "Gammel

Kloster", Fortegnelse over donatorer 3.Rk.Bd.I 83

Helligånds kirke og kloster 3.Rk.Bd. I 62

Helsingørsgades sukkerhus' brand 1912 Årbog 1965 177

Henrich og hans topografiske billedsamling

i Bymuseet, Maleren A.T. 3.Rk.Bd.VI 297

Henrik Fuirens Gang l.Rk.Bd.VI 239

Hermansen 1894-1960, Victor Årbog 1960 7

Hersleb (1718-69), Peder Lorenz 2.Rk.Bd.II 533

Hirschholm Slot, Hidtil ukendt plan o. 4.Rk.Bd.II 355

Historiske Meddelelser om København,

50 år 4.Rk.Bd.V 1

Historiske Meddelelser om København

1957-1981, De sidste 25 årgange Årbog 1982 7

Historisk kuriositet, En 4.Rk.Bd.III 567

Hoffmanns og Byssers opmåling af

København fra 1648 Årbog 1991 7

Hof og hofliv under Kong Frederik III 2.Rk.Bd.IV 1

Holberg, Danmark og København 3.Rk.Bd.I 115

Holberg, En notits om Ludvig l.Rk.Bd.I 256

Holberg og barsel konerne Årbog 1984 7

Holberg og familien Iversen 4.Rk. Bd.III 360

Holberg og Johs. Erasmus Iversen, Ludv. 4.Rk.Bd.III 217

Holbergs Jean Baptist?, Hvem var 3.Rk.Bd.II 200

Holbergs kastanietræ i Fiolstræde 4.Rk.Bd.V 113

Hollender, Johan Johansen, slutn.l7.årh .l.Rk.Bd.VI 285

Holmene og Rævshalen l.Rk.Bd.III 40

Holmens Kirkegårds kapel l.Rk.Bd.VII 60

Holmens provstegård 4.Rk.Bd.I 1

Holm, Frederica - hendes garderobe 4.Rk.Bd.II 251

Holm, Friderica. Et tragisk bryllup 4.Rk.Bd.II 245

Holm, H.G.F., landskabsmaler l.Rk.Bd.I 257

Holm, Landskabsmaler H.G.F. l.Rk.Bd.IV 434

Holms livserindringer, Maskinarb. Johan l.Rk.Bd.VII 384

Holstebro 1751, Et væddemål l.Rk.Bd.VI 155

Holst, Kgl. destillerer Niels Årbog 1986 35

Hospitalsnød i Kbhvn slutn. 18.årh. l.Rk.Bd.VII 447

Hotel Royal - Fortunen - 1750-1877 2.Rk.Bd.I 165

Hotel Royals, tidl. Fortunens, historie l.Rk.Bd.VII 309, 565

Hovedbiblioteket Årbog 1985 79

Hovedstadens 800-års-minde 2.Rk.Bd.III 301

Hundene i Kbhvn., Kampen mod l.Rk.Bd.IV 369


EMNE BIND SIDE

Hundredåret for H.L. Martensens første

forelæsningsrække på univ., 1838-1938 3. Rk.Bd. III 218

Husum by og gårde gennem tiderne 3. Rk.Bd. II 252

Husum gadeplads og Husum gård 3. Rk.Bd. I 426

Hvorledes et Hus fik navn 2. Rk.Bd. II 427

Højbros reparation 1693-94 4. Rk.Bd. V 419

Højesterets jubilæum 1911 3. Rk.Bd. VI 219

"Håndtegnede" kort over Kbhvn 1660-1757 3. Rk.Bd. V 476

Håndværkerforeningen & Rigsforsaml.1848 3. Rk.Bd. IV 304

Håndværkerforhold ved 1730 2. Rk.Bd. I 344

Håndværker i Borgernes Råd, Den første 1. Rk.Bd.VIII 489

Håndværkssvend på vandring, Københavnsk 1. Rk.Bd. V 287

Hårde kors af vanvittighed, Det Årbog 1984 21

Ildebrande i Kbhvn 1749-1787 l.Rk.Bd.VI 205

Industriforeningen blev til, Da 3.Rk.Bd.II 695

Isenbergs Gård, Gammelstrand 48 3.Rk.Bd.111 87

Islandske Kompagnis hist. 1743-58 Årbog 1978 158

Jensen, 1878-1952, Chr. Axel 4. Rk. Bd. III 393

Jensens barndomserindringer, Overpræs. 2. Rk. Bd. III 457

Jernalenen på Rådhuset 1. Rk. Bd. VI 160

Jessen, Købmand Hans 1. Rk. Bd. III 256

Joachim udi Pustervig 4. Rk. Bd. III 625

Joachim udi Pustervig, Apropos 4. Rk. Bd. IV 184

Jyske hosekræmmere i Kbhvn i 18.årh. 3. Rk. Bd. II 163

Jødekirkegården i Møllegade, Minder fra 4. Rk. Bd. V 161

Jødeuroligheder i Kbhvn 1830 2. Rk. Bd. IV 241

Jødiske kirkegård i Møllegade 1. Rk. Bd. I 619

Jørgensen 1924-1969, Johan Årboc 1 1969 7

Kaper, 1874-1940, Ernst. Mindeord 3. Rk. Bd. IV 441

Kapers indsats i påskekrisen 1920, Brg. 3. Rk. Bd. VI 369

Kaptajn, Den engelske 1. Rk. Bd. I 186

Karl Gustavs lejr i Brønshøj 1658-60 2. Rk. Bd. I 242

Kastellet, Bageriet og møllen i 2. Rk.Bd. III 547

Kastellet, Foreningslivet i 3. Rk. Bd. II 566

Kastellet Frederikshavn indt. 1914,

Belysningsforholdene i 3. Rk. Bd. I 216

Kastellet Frederikshavn, Kirkepl. m.m. 3. Rk. Bd. VI 238

Kastellet Frederikshavn, Krudttårnene i 2. Rk. Bd. V 408

Kastellet Frederikshavn 1664-1939 3. Rk. Bd. III 373

Kastellet Frederikshavns brønde m.v. 2. Rk. Bd. IV 264

Kastellet Frederikshavn som fængsel 1. Rk.Bd. II 219

Kastellet Frederikshavns ældste kirke 2. Rk. Bd. III 50

Kastellet indt. 1818, Sygehusforh. i 3. Rk. Bd. III 396

Kastellet 1940-1943, Den tyske

besættelse 4. Rk. Bd.II 273


EMNE BIND SIDE

Kastellet, Slottet i 3. Rk. Bd. III 379

Kastellets forskellige stalde 3. Rk. Bd. II 403

Kastellets fængselshist., Et blad af 3. Rk. Bd. III 387

Kastellets marketenderier 2. Rk. Bd. I 448

Kastellets porte 3. Rk. Bd. V 545

Kastellets "Stokke" 3. Rk. Bd. III 201

Kastellets vagtforhold gennem 250 år 3. Rk. Bd. V 327

Kastellets vagtmesterløjtnanter etc. 3. Rk. Bd. III 39

Kastelsslaverne 4. Rk. Bd. II 371

Kattinge søer og værk 1. Rk. Bd. VI 401

Kel 1inghusen, Sukkerbager Andreas 1. Rk. Bd. IV 233

Keramisk fund fra beg. 18.årh., Et Årbog 1 1971 136

Kierkegaards begr., Protesten ved Søren 3. Rk. Bd. IV 448

Kierulffs Have 2. Rk. Bd. V 319

Kilder til Københavns bygningshistorie Årbog 1 1982 172

Kineserier på Rosenborg Årbog 1 1977 24

Kinesisk porcellæn i Rådhusmuseet 1. Rk. Bd. IV 426

Kirkebetjente i København 1810 1. Rk. Bd. VIII 125

Kirkelige liv for 500 år siden, Det 3. Rk. Bd. VI 145

Kirken og Kommandantboligen i Kastellet 2. Rk. Bd. IV 249

Kirkeskibe i København 4. Rk. Bd. IV 547

Kirurg contra medicus 1. Rk. Bd. VIII 255

Kirurgerne vil på Bal paré 1. Rk. Bd. I 95

Klage over de 32 mænd, En 2. Rk. Bd. I 518

Klareboderne og Gyldendals ejd. bygm. 2. Rk. Bd. III 19

Klubber og selskaber i Kbhvn ca. 1820 2. Rk. Bd. IV 276

Knapmagers værksted, Fund fra en 4. Rk. Bd. III 357

Kniplingshandelens historie, En episode 2. Rk. Bd. I 325

Knippelsbro, Navnet 1. Rk. Bd. VIII 62

Knippelsbro-minder i Bymuseet 2. Rk. Bd. III 10

Koefoed, Om Carl Baggers kbhvn.ske

logiværtinde, Madam Dorothea 4. Rk. Bd. I 303

Koleraen i København 1853 1. Rk. Bd. II 81

Koleratiden, Et brev fra 3. Rk. Bd. I 238

Kollektiv bespisning i Kbhvn i 19.årh. 4. Rk. Bd. V 321

Kommandanten og magistraten 1. Rk. Bd. I 489

Kommunale aftenskole i Kbhvn 1814-57 Årbog 1 1979 71

Konflikt blandt de 32 mænd, En 2. Rk. Bd. I 213

Kongelige bygninger i Kbhvn i Chr.IV's

tid: Børnehuset 1. Rk. Bd. VII 203

Silkevæverierne 1. Rk. Bd. VII 217

Den gamle Mønt 1. Rk. Bd. VII 220

Farverierne 1. Rk. Bd. VII 233

Kgl. Hof Terracottafabrik. Ipsens Enke Årbog 1 1987 64

Kgl. opfostringshus og Thorupske St. 4. Rk. Bd. I 609

Kongelige skueplads'åbning 1748, prolog 1. Rk. Bd. VI 75

Kgl. Teater i en brydningstid, Det Årbog 1 1976 99

Kongelige vogngård v. Christiansborg 2. Rk. Bd. V 304

Kongens gæstegårde og stadens værtshuse 1. Rk. Bd. VII 81

Kongens Have, Hesten og løven m.m. 1. Rk. Bd. VI 561

Kongens Nytorv, Fra 1. Rk. Bd. V 400

Kong Frederik Vis dødssted 2. Rk. Bd. III 529

Kong Frederik Vis død, Ved 2. Rk. Bd. III 297

11

10.


EMNE BIND SIDE

Kong Fr. VIII's og Dr. Louises formæ-

Ting i Stockholm 1869, Festlighederne 3. Rk. Bd. III

Konservering af gamle håndskrifter,

582

arkivalier og pergamenter

Konservering af gamle håndskrifter,

3. Rk. Bd. II 44

arkivalier og bogbind

Kopulationsskatten 1660-1869

3. Rk. Bd. III

1. Rk. Bd. V

306

141

Korporationer 2. Rk. Bd. V 249

Korts restaureringer, Lidt om gamle 3. Rk. Bd. V 68

Kramp, Johannes Lasenius 3. Rk. Bd. V 565

Kreaturholdet i Kbhvn i forrige årh. 3. Rk. Bd. II 73

Kressners opt. om uroligh. på Kgs. Nyt. Årbog 1 1975 115

Krieger og det kgl. palæ i Kalveboderne 2. Rk. Bd. V 430

Kriegers travle år, Johan Cornelius

Krigsfanger, Fordringsfulde

Kristian VIII, Et nytårstaffel hos

Kristianshavn, En vise om

Kristianshavns Vold

2. Rk. Bd. II

1. Rk. Bd. V

1. Rk. Bd. V

1. Rk. Bd. V

1. Rk. Bd. VI

467

542

74

231

527

Krocks efterfølgere, Hendrik 3. Rk. Bd. I 371

Krohn, Kastellets historieskriver, V. 3. Rk. Bd. III 369

Krohn, Kastellets historieskriver, Viet .4. Rk. Bd. I 121

Krohns litterære prod., Saml. oversigt 3. Rk. Bd. III 405

Kronprinsessegade. Et Kbnhsk gadeanlæg Årboc 1 1976 48

Kronprinsessegade, Pavillonerne i 4. Rk. Bd. II 340

Kunstakademiets indr.på Charl.1753-1771 Årboc 1 1973

Kvaksalversken Ane Larsens lærlinge 1. Rk. Bd. V

Kvaksalverske, En Kbhvnsk 1810-30 1. Rk. Bd. V

7

238

27

Kæmpen Gilli

Københavnere i udlandet

2. Rk. Bd. I

1. Rk. Bd. V

275

390

Københavnere og sønderjyder

Københavnerliv i 1820erne

Årboc 1 1979

1. Rk. Bd. VII

85

546

Københavnerliv omkr. 1800

Københavner-slægts historie,

Årboc 1 1970 37

Bokkenheuser, En

Københavner Tobak

Københavner Tobak. En tilføjelse

København 1849-50, En jysk bondekarls

4. Rk. Bd. III

1. Rk. Bd. VI

1. Rk. Bd. VII

569

611

80

beskrivelse af Årbog 1962

København, Det ældste prosp. af staden 1. Rk. Bd. VIII

100

65

København efter branden 1728, Genopb.

København, En vise om

København fra begyndelsen af 1600-

Årbog 1972

1. Rk. Bd. VIII

30

488

tallet?, Et udvidelsesprojekt til

København, Fra det underjordiske

København har mistet, Et areal, som

Årbog 1965

1. Rk. Bd. II

1. Rk. Bd. ,v

38

47

161

København i 1870'erne, Nogle småtræk 3. Rk. , Bd. ,v 147

København i 1870'erne, Endnu n.småtræk

København i enevældens sidste årh.

4. ,Rk. , Bd. III 248

set af polske rejsende Årbog 1973 55

København i fortiden, Landsbyerne u.

København i Fr.VIs dage

2. ,Rk. , Bd. II

1. Rk. .Bd. I

349

536

København i H.C. Andersens eventyr 4. ,Rk. Bd. ,11 589

København i 1737, Turist i Årbog 1978 140

København jan. 1785, Hvad man talte om 3. ,Rk. , Bd. ,VI 184

24

11.


EMNE BIND SIDE

Kbhvn jan.-feb. 1785, Hvad man talte om 3.Rk.Bd.VI 455

København maj 1848, Stemningen i l.Rk.Bd.VII 79

København, Planer og kort 1800-tal let l.Rk.Bd.I 275

Kbhvn 1673-78: Kæmnerregnskaberne l.Rk.Bd.VI 1

København 1716-22, Daglige begivenh. l.Rk.Bd.VII 325, 405

København 1743, Breve fra l.Rk.Bd.VI 378

København 1774, En privatdocent i l.Rk.Bd.V 76

Kbhvn, Skydn. uden fjendtlige formål l.Rk.Bd.VI 187

København under belejringen 1807 l.Rk.Bd.I 97

København under Erik af Pommern 3.Rk.Bd.III 64

København ved troppernes hjemk. fra

krigen feb. 1851, Festligheder i 3.Rk.Bd.111 361

Københavns anden hovedbanegård Årbog 1971 50

Københavns anden Vesterport 3.Rk.Bd.II 209

Københavns arresthus i 18. årh. l.Rk.Bd.II 265

Københavns befæstning 1886-1962 Årbog 1964 90

Københavns befæstning under Svenskekr. 4.Rk.Bd.VI 61

Københavns belejring, Et digt om 3.Rk.Bd.I 110

Københavns belejring i litteratur

og kunst 4.Rk.Bd.VI 194

Københavns bibliografi. Kbhvn til 1950 Årbog 1961 179

Københavns borgere 1377 og 1510. Navnehist.

og erhvervsm. analyse Årbog 1978 39

Kbhvns brændevinsbrænderlav i 18.årh. 3.Rk.Bd.IV 473

Københavns brønde i ældre tid 2.Rk.Bd.I 266

Københavns bymuseum 1945 4.Rk.Bd.I 256-57

Københavns bymuseum 1946 og 1947 4.Rk.Bd.I 586

Københavns Bymuseum 1948 4.Rk.Bd.II 259

Københavns Bymuseum 1949 4.Rk.Bd.II 571

Københavns Bymuseum 1950 4.Rk.Bd.111 233

Københavns Bymuseum 1951 4.Rk.Bd.111 528

Københavns Bymuseum 1952-54 4.Rk.Bd.IV 401

Københavns Bymuseum 4.Rk.Bd.VI 407

Københavns Bymuseum Årbog 1961 150

Københavns Bymuseum Årbog 1963 143

Københavns Bymuseum Årbog 1965 183

Københavns Bymuseums arbejdsm.1965-66 Årbog 1966 177

Københavns Bymuseums virkefelt 1966-68 Årbog 1968 175

Københavns Bymuseum 1968-69 Årbog 1970 171

Københavns Bymuseum 1969-70 Årbog 1970 177

Københavns Bymuseum Årbog 1971 123

Københavns Bymuseum 1971-72 Årbog 1972 141

Københavns Bymuseum 1972-73 Årbog 1973 178

Københavns Bymuseum 1973-74 Årbog 1974 121

Københavns Bymuseum 1974-75 Årbog 1975 127

Københavns Bymuseum 1975-76 Årbog 1976 207

Københavns Bys Fængsler l.Rk.Bd.I 333

Københavns byvåben Årbog 1990 7

Københavnsbønder Årbog 1963 75

Københavns Folkeregister i 50 år Årbog 1973 163

Københavns forf. fra middela. til 1978 Årbog 1978 7

Københavns forstrandsret 2.Rk.Bd.I 89

Københavns forlening m. Island m.m. Årbog 1974 7

Københavns frivillige brandkorps 3.Rk.Bd.111 550

24

12.


L

EMNE

Kjøbenhavns garnisonsjournaler

Kjøbenhavns garnisonsjournal 1663

Kjøbenhavns garnisonsjournaler 1664, Af

Kbhvns garnisonsjournaler 1665-69&1671

Københavns handel 1660-1680, Lidt om

Kbhvns havns historie i Chr. Vs tid

Københavns havns historie, Brudst.af

Københavns historie, Bidrag til:

Københavns Slot og Slotsholmene

Slotsholmen og Bremerholm

Københavns historie, G.F.Lassen

Københavns historie i Chr.IV's tid:

Kvarteret v. Holmens Kanal

Rosenborg Have

Kongens møller i Kbhvns len

Kbhvns historie 1600-1660, Problemer i

Kbhvns historie 1660-1757, Problemer i

Kbhvns kommunal forfatning 1840. Oph.m.

Københavns kommunal forfatning af 1840

Kbhvn.s kommune og de store landboref.

Københavns kommunes biblioteker

1885-1985: Forord

Københavns kommunes bibliot. i 100 år

Københavns kommunes bibliotekers placering

i det danske bibliotekssystem

Københavns kommunes folkekøkkener

Kbhvns komm.s hyldest til kongen 1937

Kbhvns komm.s hyldest til kongen 1940

Københavns Magistrat 1840-1949

Københavns møller

Københavns politi i støbeskeen 1683-91

Københavns politi omkr. enevældens oph.

Københavns politis beredne afdeling

Københavns politis overgang til staten

Københavns rebslagerlav

"Københavns Rebslagerlav", Tilf. til

Københavns repræsentation på stænderf.

Københavns rets- og kulturhistorie

Kbhvns rets- og kulturhist. 1624-63:

Drabssager, 1egemsstraffene

Udvisning - frihedsstraffene

Københavns rådhus 75 år

Københavns skattevæsen 1862-1912

Københavns Slot, Fra det gamle

Københavns Stadsarkiv i 1971

Københavns Stadsarkiv i 1972

Københavns Stadsarkiv i 1973

Københavns Stadsarkiv i 1974

Københavns Stadsarkiv i 1975

Københavns Stadsarkiv i 1976

Københavns Stadsarkiv i 1977

Københavns Stadsarkiv i 1978

Københavns Stadsarkiv i 1979

BIND SIDE

3.Rk.Bd.I 200

3.Rk.Bd.I 211

3.Rk.Bd.II 393

3.Rk.Bd.III 556

4.Rk.Bd.I 349

l.Rk.Bd.IV 161

l.Rk.Bd.V 241

1.Rk.Bd.VI 443

1.Rk.Bd.VI 583

Årbog 1965 110

l.Rk.Bd.V 202

l.Rk.Bd.V 214

l.Rk.Bd.V 295, 462

2.Rk.Bd.IV 145

3.Rk.Bd.V 159, 393

3.Rk.Bd.IV 571

3.Rk.Bd.IV 1

2.Rk.Bd.V 1

Årbog 1985 7

Årbog 1985 9

Årbog 1985 30

Årbog 1966 155

3.Rk.Bd.IV 207

3.Rk.Bd.IV 201, 205

l.Rk.Bd.VIII 36

Årbog 1990 18

Årbog 1983 29

Årbog 1969 55

Årbog 1971 88

3.Rk.Bd.II 601

3.Rk.Bd.II 609

3.Rk.Bd.III 91

l.Rk.Bd.VII 241

1.Rk.Bd.I 292

1.Rk.Bd.III

99

267

Årbog 1980 28

1.Rk.Bd.III 305

4.Rk.Bd.II 601

Årbog 1972 131

Årbog 1973 174

Årbog 1974 116

Årbog 1975 119

Årbog 1976 192

Årbog 1977 261

Årbog 1978 196

Årbog 1979 148

Årbog 1980 197

14

13.


EMNE

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

En oversigt

Københavns Stadsarkivs kortsaml., Om

Kbhvns Stadsarkiv, Nogle medd.1817-1942

Københavns sværdfegere?, Hvor boede

Københavns toldbod omkr. fyrrerne

Københavns topografi, Det gamle

Københavns 3. hovedbanegård 1864-1911

Kbhvns tømrerlaug og industrialiser.

Københavns vagtværn 1944-1945

Kjøbenhavns Vartegn, Det saa kaldede

Kbhvns Vejviser & de militære befal.m.

Københavns vækst og udvidelse

Københavns ældst bevarede retsprotokol

Københavns ældste vandforsyningsanlæg

Københavns ældste Østerport

Københavns øster kvarter, Nikolaj rode

Københavnsk borgerhjem beg.19.årh., Et

Københavnsk ejendoms historie gennem

550 år, matr.nr. 40, 27, 28 Strand kv

Københavnsk fajancetallerken fra 1648

Københavnsk gørtlerværksted m.m., Om et

Københavnsk lav sidste halvdel 18.årh.

Københavnsk lavsliv i 17.årh., Interiører

fra

Københavnsk officershjem i 1850'erne

Københavnsk portrætfrise, En

Københavnsk postmesteravis fra 18.årh.

Københavnsk presses historie 1799-1811

Københavnsk spøgelsehistorie, En

Københavnsk ungkarls garderobe 1817

Københavnsk religionsstifter, En

Københavnsk storbedragers liv, Af en

Københavnske borgerhuse 1600-1650

Københavnske borgerhuse, Ældre

Københavnske bystyres slægtsforbindelser

i ældre tid, Det

Københavnske epitafier, Gravskrifter

Københavnske fabriksarbejderes og arbejdsmænds

vilkår omkr. 1870

Københavnske fattigskoler 18. årh.

Københavnske foreninger 1820 til 1848

Københavnske forlystelser i 1828

BIND

Årbog 1981

Årbog 1982

Årbog 1983

Årbog 1984

Årbog 1985

Årbog 1986

Årbog 1987

Årbog 1988

Årbog 1989

Årbog 1990

Årbog 1991

3.Rk.Bd.V

Årbog 1971

3.Rk.Bd.V

4.Rk.Bd.V

l.Rk.Bd.VIII

l.Rk.Bd.I

Årbog 1989

Årbog 1987

4.Rk.Bd.I

Årbog 1989

3.Rk.Bd.IV

1.Rk.Bd.I

Årbog 1975

2.Rk.Bd.III

2.Rk.Bd.II

1.Rk.Bd.IV

Årbog 1974

.2.Rk.Bd.IV

4.Rk.Bd.II

Årbog 1977

3.Rk.Bd.I

3.Rk.Bd.II

4.Rk.Bd.III

Årbog 1968

Årbog 1977

2.Rk.Bd.I

l.Rk.Bd.VII

l.Rk.Bd.III

1.Rk.Bd.VII

3.Rk.Bd.IV

Årbog 1978

3.Rk.Bd.III

4.Rk.Bd.II

2.Rk.Bd.I

4.Rk.Bd.II

1.Rk.Bd.IV

4.Rk.Bd.V

2.Rk.Bd.II

SIDE

195

202

172

174

200

170

148

154

170

174

158

5

101

1

301

275

409

136

25

313

7

324

1

7

249

201

342 C\V)

78

393

158

84

323

367

375

181

145

1

197

302

139

349

71

483

315

550

97

140

25

72

24

14.


EMNE BIND

SIDE

Københavnske gadenavne: Bangertsgade,

Hallinsgade, Heinesgade l.Rk.Bd.IV 361

Københavnske gilder i Middelalderen og

reformationstiden og grundejendom. 2.Rk.Bd.II 429

Københavnske glasværker i 17.årh. Årbog 1971 7

Københavnske guldsmedelaugs bøsse, Det Årbog 1965 7

Københavnske Hollywood, Det 4.Rk.Bd.IV 641

Københavnske hørkræmmere og Isl.Komp. 3.Rk.Bd.III 173

Københavnske jordfund 1966-68 Årbog 1968 186

Københavnske jordfund 1968 Årbog 1969 225

Københavnske jordfund 1969 Årbog 1970 191

Københavnske jordfund 1970 Årbog 1971 130

Københavnske jordfund 1971 Årbog 1972 153

Københavnske jordfund 1972-73 Årbog 1973 188

Københavnske jordfund 1973-74 Årbog 1974 133

Københavnske jordfund 1974 Årbog 1975 136

Københavnske jordfund 1975 Årbog 1976 216

Københavnske kort, Gamle 2.Rk.Bd.IV 375

Københavnske real registre, De ældste Årbog 1978 60

Kbhvnske retssager fra Chr.IV's tid 4.Rk.Bd.IV 689

Københavnske segl, Nogle 3.Rk.Bd.III 443

Københavnske skibsfarts historie i

slutn. 17. årh., Små bidrag til den 2.Rk.Bd.IV 475

Københavnske skilte og bomærker, Gamle l.Rk.Bd.VIII 251

Kbhvnske stadsret af 13.3.1254, Den 4.Rk.Bd.IV 1

Københavnske tilstande omkr. 1820 l.Rk.Bd.II 380

Københavnske tilstande efter 1660 l.Rk.Bd.IV 202

Københavnske vandvæsens søer og vandl. l.Rk.Bd.VIII 1

Københavnske ågerkarle i 1790'erne Årbog 1975 22

Kaalund, H.V. & Bøeg, Fr. D., lejl.poet 1.Rk.Bd.III 615

Købke, P. 2.Rk.Bd.I 70

Ladegården udenfor Nørreport m.m. 3. Rk. Bd. I 129

Ladegårdsåen 1. Rk. Bd. VIII 257

Ladegårdsåen, søerne m.v. 1. Rk. Bd. II 169

Lakaj ismen og Kbhvns magistrat omk.1770 Årbog 1 1973 29

Landsbyernes udskiftning 3. Rk. Bd. I 147

Lange, Overpræs., hvor 21/3 1848? 1. Rk. Bd. III 300

Lange som søetatens bygm., Philip de 2. Rk. Bd. III 375

Latinskoledisciple og skomagerdrenge 1. Rk. Bd. I 96

Laugshuset 1786, Et drab på 1. Rk. Bd. VIII 539

Lav og gilder, Slægtstraditionens

fortsættelse i de gamle 2. Rk. Bd. I 313

Lavssag fra ca. 1840, En 4. Rk. Bd. V 147

Lazarettet for ikke-tyske flygtninge

i København 1945 Årboc 1 1991 139

Lebech 1902-77, Mogens Årboc 1 1978 194

Legepladserne i København 2. Rk. Bd. V 420

Leisner, Andreas, en af de 32 mænd 1. Rk. Bd. VI 150

Liberalisme contra patriarkalisme 4. Rk. Bd. VI 307

Liebenberg, Slægten 1. Rk. Bd. IV 218

24

15.


EMNE BIND SIDE

Ligkassebedrøver, En l.Rk.Bd.V 480

Ligrøveri i 1748 2.Rk.Bd.V 356

Linde 1888-1958, Peter 4.Rk.Bd.VI 1

Linvald 1886-1965, Axel Steffensen Årbog 1966 7

Linvald, Axel 3.Rk.Bd.V 58

Livgardens vagtparade under kong Fr.VII 4.Rk.Bd.IV 191

Livsstraffene og deres fuldbyrdelse l.Rk.Bd.I 569

"Loppeteatret" i Kastellet 3.Rk.Bd.II 184

Lykkes gård, Ærkebiskop Peder. Det

ferske Fiskehandels Compagnies hus 2.Rk.Bd.II 380

Lystrejser og -gårde i Kbhvns omegn l.Rk.Bd.IV 475, 577

Løngangsstræde, Stranden ved Årbog 1971 177

Mackeprang 1894-1979, Otto Årbog 1980 196

Magistratens forr. midten af 18.årh. Årbog 1970 11

Magistraten som kirkepatron 4.Rk.Bd.V 385

Magistratssorger l.Rk.Bd.VII 42

Malajdrengs mærkelige oplevelser, En l.Rk.Bd.V 309

Malajdrengens oplevelser l.Rk.Bd.V 396

Malajdrengens mærkelige oplevelser l.Rk.Bd.VI 614

Maleficanters klagesuk, To l.Rk.Bd.VII 234

Malling 1901-77, V. Årbog 1977 259

Mamet ben Marot. En algiersk bedrager

på Chr. VI 1 s tid 3.Rk.Bd.VI 361

Marcus Hess 4.Rk.Bd.V 345

Marinens ældre Kvæsthus, Grundst.nedl. 4.Rk.Bd.II 141

Marmorkirken Årbog 1983 81

Marmorkirken, Piloteringen til l.Rk.Bd.VIII 63

Marskalsgården på Købmagergade 2.Rk.Bd.II 181

Martsdagene 1848, Fra l.Rk.Bd.VI 144

Matr.nr. 169 af Købmager kvarter Årbog 1971 165

Medaille om indfødsretten l.Rk.Bd.I 406

Meddelelser fra rådstuearkivet 1928 2.Rk.Bd.IV 488

Meddelelser fra rådstuearkivet 1929 2.Rk.Bd.IV 488

Meddelelser fra rådstuearkivet 1930-32 2.Rk.Bd.V 435

Mekaniske damehatte l.Rk.Bd.I 403

Mestertyven Peder Michelsen l.Rk.Bd.VIII 336

Metropol itanskolens finanshistorie

i det 16.-18. årh. l.Rk.Bd.IV 266

Militære børneskoler i København Årbog 1966 22

Militære sygestuer i Kbhvn midt.18.årh. 4.Rk.Bd.V 265

Minder fra Almindelig Hospital 4.Rk.Bd.IV 79

Mindetavle, En l.Rk.Bd.V 543

Mine suure 26 Aars Ægteskab Årbog 1984 61

Min skoletid (Julius Lehmann) Årbog 1978 171

Mirandas besøg i Kbhvn 1788, General Årbog 1983 139

Moderne helleristning i Fælledp., En 4.Rk.Bd.V 131

"Moislingerne" l.Rk.Bd.VI 615

Morthorst, Rebslagerm. Hans Jørgen 3.Rk.Bd.IV 383

Moskovitterne og de københ. borg. 1716 l.Rk.Bd.IV 57

Mundt (1782-1859), Borgm. Just Henrik 3.Rk.Bd.VI 269

Musikinstrument, Et gammelt l.Rk.Bd.V 398

Mølleriiv i København Årbog 1991 86

Må pigerne i skolen få ris eller ikke? 3.Rk.Bd.I 234


EMNE BIND SIDE

Napoleonspil en i Kjøbenhavns Sommer

Tivoli og andre napoleonspile 4.Rk.Bd.IV 365

Nationalmuseumsprojekt, Det første 2.Rk.Bd.II 36

Natural- og husholdningskabinettet l.Rk.Bd.V 181

Negerslaveriet, En magistratsudt. om 1.Rk.Bd.III 158

Nicolai Kirkes sangværk l.Rk.Bd.II 474

Niels Brocks afsked med de 32 mænd l.Rk.Bd.IV 228

Nielsen, Oluf 3.Rk.Bd.V 48

Niels Stensens København Årbog 1962 177

Nikolaj Kirke og kirkegård l.Rk.Bd.II 409

Nikolaj kirkes orgler, organister m.fl. 4.Rk.Bd.II 417

Nogle oplysninger om det kbhvnske borgerskabs

formuesforh. og -placeringer

ved midten af det 18. årh. 4.Rk.Bd.IV 596

Nordiske ballet, Vor første 4.Rk.Bd.III 423

Nordsjællandske landsteder i 18. årh. 2.Rk.Bd.II 313

Norske arbejderpioner Marcus Thrane 1 s

besøg i Danmark 1882-83, Den 4.Rk.Bd.IV 65

Norske troppers ophold i København

1762-63, Fra de 4.Rk.Bd.VI 319

"Nummerrækken i Nyhavn" og "Numrene

overfor Holmens Kirke", husnumm.Kbhvn 3.Rk.Bd.IV 211

Nyboderhjem fra 1840'erne, Et 4.Rk.Bd.I 131

Nyerhvervede jordfund Årbog 1965 199

Nygaard, Georg 1871-1942 3.Rk.Bd.V 122

Nyhavn i 18. årh., Sanitære forhold v. 4.Rk.Bd.III 390

Nytårsrevolten 1860 l.Rk.Bd.II 345

Nærumgaard l.Rk.Bd.VII 1

Nærumgård u. Marius Jensen, Børnehj. 2.Rk.Bd.II 139

Nøglebøsser Årbog 1970 199

Nørrebrogade i 1870'erne, Ud ad 3.Rk.Bd.III 266

Nørrefæl1 ed, En bevæget nat på l.Rk.Bd.VII 596

Oberst Mullers pragtvase Årbog 1974 139

Observatoriet på Rundetårn 3.Rk.Bd.II 303

Oehlenschlager, To breve fra slotsf. l.Rk.Bd.VII 616

Oldermandens kiste på rådhuset 1.Rk.Bd.III 81

Ole Rømer og kontr. m. kandestøberne Årbog 1982 31

Olsen 1910-62, Gunnar Årbog 1962 7

Opfostringshuset fik bad, Når drg. i 3.Rk.Bd.I 237

Oplysninger om H.C. Andersens grav 4.Rk.Bd.IV 395

Opmåling og rekonstr. af drikkevandsbrønd

fra Krystalgade og Fiolstræde 4.Rk.Bd.IV 561

Opmålings- og kortl.arb. indt. 1929 Årbog 1979 7

Oprør i Rabarberkvarteret? Årbog 1965 154

Ostindiefarer 1798, Kontrakt og skibsr. 2.Rk.Bd.I 138

Ostindiske porcelæner i Bymuseet, Nye Årbog 1970 204

Overbye, Ulrik Peter 1.Rk.Bd.VI 479

Overpræs. W.J.A.v.Moltkes optegnelser

1819-27 4.Rk.Bd.IV 433

24

17.


EMNE BIND SIDE

Pakhuset "Den gamle grynmølle"s hist.

Palæ, Grev Mogens Friis

3.Rk.Bd.I 181

1

2.Rk.Bd.I 528

Papirtyven i Krigsarkivet 3.Rk.Bd.V 76

Patriciat og enevælde Årbog 1963 11

Patriciat og enevælde Årbog 1964 7

Pelikanen i Hummergade 4.Rk.Bd.V 127

Pensionists udgifter 1793, En l.Rk.Bd.III 80

"Perlen for alle ølhuse" 4.Rk.Bd.II 482

Pesten i København 1711-12 l.Rk.Bd.III 545

Pesten i Kbhvn 1711-12, To tillæg til l.Rk.Bd.IV 430

Pesthuspengene l.Rk.Bd.V 272

Pestkirkegården på Østerbro m.m. 2.Rk.Bd.I 386

Pest 1711, Fra den store 2.Rk.Bd.I 397

Petersens dagbøger, G.A. Årbog 1973 74

Pibelersfigurer

Pietro Mingottis operaopførelser i

Årbog 1968 192

København 1747-56 4.Rk.Bd.II 1

Pi lo og Peder Ais' guldmedaille 1755 3.Rk.Bd.II 201

Piskebåndsjøden Obligirt, Bymuseet 2.Rk.Bd.I 65

"Pjaltenborg" og Lieutenanten, Logish. 2.Rk.Bd.I 127

Planteskolerne v. Frederiksberg Slot mm 2.Rk.Bd.IV 333

PI essen i Kbhvn, Panthaveren Conrad van Årbog 1961

Podebusks grund og Marschalsgården

7

på Købmagergade 2.Rk.Bd.II 343

Politibetjent i København 1866-1915 Årbog 1974 101

Politimands dagbog, Af en 4.Rk.Bd.I 133, 309, 454,

606, 665

Politi og prostituerede i 1790'erne Årbog 1977 164

"Den politiske kandestøber" 1. gang l.Rk.Bd.I 615

Prinsens Palais, Haven ved 2.Rk.Bd.III 533

"Problemer i Kbhvns historie", bem.til 3.Rk.Bd.V 383

Prædikener, Ikke for lange l.Rk.Bd.V 479

Præsten og pesten i 1711 Årbog 1989 43

Præst i Brønshøj 1654-82 2.Rk.Bd.V 96

Rahbek, Knud Lyne i P.A. Heibergs karet l.Rk.Bd.IV 420

Ramsing 1868-1946, gen.maj. H.U. 4.Rk.Bd.I 117

Ramsings Københavns ejendomme 1377-1728 Årbog 1962 167

Rasch 1918-1972, Aage Årbog 1972 9

Ravn og hans lovbog, Byfoged Claus Årbog 1965 25

Redaktionen af "Historiske Meddelelser" 3.Rk.Bd.I 242

Reformert Kirkes bygmester, Om Årbog 1966 12

Regentsens bygningshistorie, Data af 2.Rk.Bd.I 116

Regnskab fra rokokotiden, Et Årbog 1969 29

Reiser (1718-86), Carl Friedrich 3.Rk.Bd.VI 393

Renaissancens glanstid, Et tidsbillede 2.Rk.Bd.I 137

Renovationsforh. i Kbhvn 1849, Lidt om l.Rk.Bd.VIII 226

Replik Årbog 1966 190

Retssagen mod slagterm. D. Kyse 1771-77 Årbog 1980 7

Reverentzgade, Oprindelsen til navnet 2.Rk.Bd.I 279

Ridderlige akademi i København, Det 2.Rk.Bd.V 105

Rigensgade eller Rygensgade? 3.Rk.Bd.II 89

11

18.


EMNE BIND SIDE

Rigensgades Kaserne og nærmeste omg. Årbog 1961 182

Rigsrådsvalget efter fællesforf. 1855 Årbog 1969 165

Rockstroh, Militærhist. kapt. K.C. 3.Rk.Bd.V 294

Rosenkjær, Et brev fra H.N. 1.Rk.Bd.I 330

Rosenstand-Goiskes efterretninger 4.Rk.Bd.II 169

Rundetårn belyst 2.Rk.Bd.I 556

Rundetårn 3.Rk.Bd.II 293

Rundtur i København midten af 19.årh. Årbog 1975 63

Runestenene ved Rundetårn 3.Rk.Bd.II 338

Russerne og brændevinen 1.Rk.Bd.VI 480

Russiske kirke i Bredgade, Den Årbog 1977 216

Rytterstatuen for Fr. VII Årbog 1980 59

Rømers observatorium Tusculanum og

Bartholinernes Pilenborg 2.Rk.Bd.I 141

Rømers observatorium Tusculanum 2.Rk.Bd.I 412

Rådhus - universitet - bispegård 4.Rk.Bd.III 102

Rådstuearkivarembedets oprettelse 1817 3.Rk.Bd.V 25

Rådstuearkivet 1923, Meddelelser fra 2.Rk.Bd.I 428

Rådstuearkivet 1924, Meddelelser fra 2.Rk.Bd.II 409

Rådstuearkivet 1926, Meddelelser fra 2.Rk.Bd.III 61

Rådstuearkivet 1927, Meddelelser fra 2.Rk.Bd.III 443

Rådstueretsdom fra 1717, En Årbog 1972 20

Sabbatens helligholdelse i Chr.Vis tid 1.Rk.Bd.III 543

Salemann, Miniaturmaleren Georg l.Rk.Bd.IV 355

Samler, Hvorledes jeg blev l.Rk.Bd.IV 277

St. Clemens sogn 3.Rk.Bd.II 194

St. Joachims ridderen Sir Levett Hanson 3.Rk.Bd.II 516

St. Jørgens Mark, Solbjerg by & Nyby L. 2.Rk.Bd.III 160

Schmidts dagbog 1832, Johs. Nicolai Årbog 1984 139

Schweizerkonditorier i Kbhvn, De første 2.Rk.Bd.IV 446

Seeman og Phister, skuespillere 1.Rk.Bd.VI 230

Selskabet for Københavns Historie 1971 Årbog 1972 169

Selskabet for Københavns Historie 1972 Årbog 1973 195

Selskabet for Københavns Historie 1973 Årbog 1974 145

Selskabet for Københavns Historie 1974 Årbog 1975 142

Selskabet for Københavns Historie 1975 Årbog 1976 197

Selskabet for Københavns Historie 1976 Årbog 1977 266

Selskabet for Københavns Historie 1977 Årbog 1978 199

Selskabet for Københavns Historie 1978 Årbog 1979 156

Selskabet for Københavns Historie 1979 Årbog 1980 199

Selskabet for Københavns Historie 1980 Årbog 1981 198

Selskabet for Københavns Historie 1981 Årbog 1982 205

Selskabet for Københavns Historie 1982 Årbog 1983 174

Selskabet for Københavns Historie 1983 Årbog 1984 179

Selskabet for Københavns Historie 1984 Årbog 1985 202

Selskabet for Københavns Historie 1985 Årbog 1986 171

Selskabet for Københavns Historie 1986 Årbog 1987 149

Selskabet for Københavns Historie 1987 Årbog 1988 156

Selskabet for Københavns Historie 1988 Årbog 1989 171

Selskabet for Københavns Historie 1989 Årbog 1990 177

Selskabet for Københavns Historie 1990 Årbog 1991 163

24

19.


EMNE BIND SIDE

Selskabet for Trykkefrih.s rette Brug 4.Rk.Bd.IV 225

Selskab for Staden Københavns historie

og topografi 3.Rk.Bd.II 1

Serridslev by og dens tilknytn. Kbhvn l.Rk.Bd.VII 161

Silkekræmmere og silkevarer Kbhvn 1625 l.Rk.Bd.VIII 183

Sjæleboderne og Lønporten 1.Rk.Bd.III 90

Skarpretterformue, En 1.Rk.Bd.III 304

Skat, En efterlyst 1.Rk.Bd.III 196

Skildvagt, Fornærmelse mod en 2.Rk.Bd.III 522

Skindarbejderne i laugstiden, om faggr. Årbog 1964 181

Skoleforhold i Brønshøj m.v. indt. 1902 l.Rk.Bd.IV 554

Skraldemanden og Kbhvns renlighedsforanstaltninger

i ældre tider 3.Rk.Bd.I 356

Skrædere. Træk af det kbhvn.ske skræderlavs

historie, De indvandrede 4.Rk.Bd.I 626

Skrædernes laugshus og skrædersvendenes

kro i Brolæggerstræde 1662-1737 l.Rk.Bd.VIII 355

Skrædernes Laugshus på Gammelmønt

1748-1868 2.Rk.Bd.V 270

Skuesp.inder fra 18.årh., Md.Siersted 3.Rk.Bd.I 394

Skuespillerinder fra 18. & beg. 19.årh. 2.Rk.Bd.III 281

Skuespillerinder fra 18. og 19. årh. 2.Rk.Bd.IV 110, 381

Skydeselskabets papegøje l.Rk.Bd.V 78

Slaget ved Helgoland, En københavnsk

sømands beretning 3.Rk.Bd.II 203

Slesvig-holstensk krigsfangenskab, En

københavners oplevelser l.Rk.Bd.VIII 465

Slesvigske, svenske og russiske indvandring

til København 1850-1914 Årbog 1981 84

Slotsholmsgade, Sukkerfabrikkernes

pakhus i l.Rk.Bd.VIII 254

Snedkeriaugets optog feb. 1749 1.Rk.Bd.I 187

Sognedegnen i Brønshøj, Lorentz P.Holst 2.Rk.Bd.IV 119

Sokkelund herreds gejstlighed 1645 Årbog 1961 36

Sokkelund Herreds tingbøger 1621-22,

1625-28 og 1628-30 Årbog 1961 183

Sophie Amalienborg. En meddelelse Årbog 1961 78

Sophiegade nr. 40, Ejendommen 2.Rk.Bd.IV 92

Sortedamssøen, Avl af køkkensager 1.Rk.Bd.VI 315

"Sorø Kloster" ("Det gamle stopperi") l.Rk.Bd.V 1

Stadens første rådhus 4.Rk.Bd.V 133

Stadens omegn, Fra Årbog 1964 201

Stadsfysikatet i København 1.Rk.Bd.I 189

Stadsmusikanten l.Rk.Bd.V 321

Staten og lavene 2.Rk.Bd.III 81

Statistik Årbog 1985 198

Statistisk kontor 1883-1983 Årbog 1983 111

Statsradiofoniens byggegr. v.gl. ladeg. 3.Rk.Bd.III 252

Stauning og København, Th. 3.Rk.Bd.V 104

Steenberg 1901-1971, Jan Årbog 1972 7

Steen Steensen Blichers studenteraar 4.Rk.Bd.IV 577

Stenders Kunstforlag A/S 1888-1988 Årbog 1988 82

Stenhuggernes mindevase 3.Rk.Bd.IV 610

Stensen, Oplysninger om Niels l.Rk.Bd.VIII 51


EMNE BIND SIDE

Stockholms stadsmuseum. Sammen1. Kbhvn 4.Rk.Bd.I 276

Store Bededags 250 års jubilæum 3.Rk.Bd.II 30

Store Kongensgades fliseprod., Nyt om Årbog 1971 140

Storkøbmand fra Fr. II's tid, En 4.Rk.Bd.III 548

Storpolitiske rygter i København 1822 4.Rk.Bd.V 334

Stortyveri i København 1836 l.Rk.Bd.I 227

Strøget sit navn?, Hvornår fik 4.Rk.Bd.III 397

Strømpebrød l.Rk.Bd.IV 368

Stråvisk og lejebræt l.Rk.Bd.VII 400

Studentersamfundets Retshjælp l.Rk.Bd.VII 624

Stuktidens vindskibelighed Årbog 1982 136

"Støvlet-Kathrine"s unge år, Fra 2.Rk.Bd.V 534

Sundbo 1886-1970, Arne Årbog 1970 7

Sundby Kirkegård 1872-1972 Årbog 1972 117

Svensk akademiker i Fr.VI's Kbhvn, En 3.Rk.Bd.I 395

Svenskekrigen 1660, Synsforretning

over vandvæsenets søer efter l.Rk.Bd.VIII 253

Syversen, Ole l.Rk.Bd.IV 441, 635

37 år i Kbhvns kommunes tjeneste I Årbog 1986 88

37 år i Kbhvns kommunes tjeneste II Årbog 1987 87

37 år i Kbhvns kommunes tjeneste III Årbog 1988 103

Søakademiets bygningshistorie l.Rk.Bd.VI 613

Søborghus - Lundehuset - Store Vibensh. 2.Rk.Bd.III 470

Søkvæsthusets historie l.Rk.Bd.I 449

Søofficerskolens forhistorie, Fra l.Rk.Bd.V 401

Tancred i København. En Rossiniade Årbog 1966 141

Tardini, Luftskipperen Joseph 4.Rk.Bd.III 468

Teaterprojekt, Et Årbog 1972 160

Teatrets trængselstid, Fra l.Rk.Bd.I 488

Theatrene i lille Gæthus og Tjærehuset 3.Rk.Bd.IV 291

Theatret i Kannikestræde "Kaikeballen" Årbog 1977 184

Thielo, Om Carolina Amalia - I 3.Rk.Bd.IV 259

Thielo, Om Carolina Amalia - II 3.Rk.Bd.IV 523

Thielo, Om Caroline Amalie 4.Rk.Bd.I 604

Thomsen som fattigforstander 1808-17,

Christian Jurgensen Årbog 1991 74

Thorvaldsen, Et brev om l.Rk.Bd.II 75

Thorvaldsen-festerne efteråret 1938 3.Rk.Bd.111 329

Thorvaldsen festligh. 1938, Tale ved 3.Rk.Bd.111 344,345,350,

351,355,357

Thorvaldsen og en billedhugger idag 3.Rk.Bd.111 1

Thorvaldsens malerisamling, Lidt om Årbog 1972 95

Thuresens liv, Et træk af Frederik l.Rk.Bd.VII 74

Tibberup Mose l.Rk.Bd.VIII 6

Tidsbillede, Et 4.Rk.Bd.II 136

Tidssignalet i København l.Rk.Bd.II 457

Tidstavle Årbog 1985 191

Tietgen som bygherre, C.F. Årbog 1982 67

Tintallerkenerne m.v. Skydeselskabet l.Rk.Bd.III 139

Tivoli, Kongens Klub og gartner Hansen 3.Rk.Bd.II 55

Tivoli og Vauxhall 3.Rk.Bd.V 481

11

21.


EMNE BIND SIDE

Tivoli, Skrifter, artikler, viser m.m. 3.Rk.Bd.V 539

Tivolis første oprindelse l.Rk.Bd.II 595

Tivolis harmoniorkesterpav. 1875-1899 Årbog 1961 123

32 mænd og Magistraten, De 2.Rk.Bd.II 73

32 mænd og Struensee, De 2.Rk.Bd.II 197

32 mænds fornedrelsestid, Fra de l.Rk.Bd.V 155

Topografi og videnskab 3.Rk.Bd.VI 452

Topografi og videnskab 4.Rk.Bd.I 125

Torvevej, Sikkerhed på Årbog 1962 164

Toyon - franske kok i Pilestræde, Mat. Årbog 1962 9

Tribolets stambog Årbog 1972 11

Trinitatis kirkeboder, De gamle 3.Rk.Bd.V 141

Trinitatis Kirkegårds forhistorie 3.Rk.Bd.II 289

Trinitatis Kirkes Fattigskole blev

rig, Da Årbog 1991 42

Trinitatis kirkes orgler og organister 4.Rk.Bd.II 53

Træer og buske, Fort. over særlig int. Årbog 1960 198

Tscherning og Kbhvns borgervæbn. 1848 3.Rk.Bd.V 299

Tuleshøj, ældste Københavns historie l.Rk.Bd.VI 481

Tvangsudskr. og presning af mandskab

til flåden og defensionen 1800-07 3.Rk.Bd.V 353

Tyende, Et gammelt l.Rk.Bd.IV 301

Tænkende hest i Kbhvn 1717, En l.Rk.Bd.IV 438

Tøjhuset i København l.Rk.Bd.III 161

Tømmermester Kaysers mesterprøve l.Rk.Bd.II 583

Tømrerstrejken i København 1794 Årbog 1984 69

"Udi Seigneur Taftebergs hus i Løgstør" Årbog 1991 32

Ulfeldts "henrettelse", Corfitz, & L.C. 2.Rk.Bd.I 133

Ulrichs død, Skoleholder Daniel 2.Rk.Bd.I 542

Universitetsbygningens indgangsport,

Indskriften over 2.Rk.Bd.I 557

Utterslev by igennem tiderne 2.Rk.Bd.V 357

Vagtinstruks, En gammel 2.Rk.Bd.111 529

Valgbevægelsen i København i 1834 Årbog 1989 108

Valkendorf og Kbhvn, Rigshofmester Kr. 3.Rk.Bd.VI 53

Valkendorfs Kollegium i St. Pederstr.,

Udgravningerne ved 2.Rk.Bd.V 390

Vandbygningsarb. i det 17. årh. 2.Rk.Bd.III 306

Vandkunsten matr.nr. 149 og 143 Vester

Kvarter, St. Birgittes gård m.m. 2.Rk.Bd.I 403

Vand- og brødstraffens skadelighed l.Rk.Bd.VI 77

Vartov Hospital, Nogle Efterr. om l.Rk.Bd.VII 110

Vartov Hospitals bygninger 3.Rk.Bd.I 11

Vartovs hospitals bønder 18. årh. l.Rk.Bd.VI 241

Vartovs kilde ved Strandvejen l.Rk.Bd.VI 81

Vartovs menigheds og kirkes historie 3.Rk.Bd.III 521

Ved Stranden nr. 10, Sundorphs hus Årbog 1963 99

Ved Stranden, Gården nr. 14 2.Rk.Bd.I 203

24

22.


EMNE BIND SIDE

Ved Stranden, Gården nr. 14 1.Rk.Bd.I 167

Ved Stranden nr. 14, Harsdorff? l.Rk.Bd.VIII 178

Velfærdsråd, Et selvbestaltet Årbog 1981 7

Velocipedefeberen rasede i Kbhvn, Da 3.Rk.Bd.II 229

Vestervold i Vartovs Gård, udgravn.ber. 3.Rk.Bd.I 48

Vibens Hus 1685, Indbrud i 4.Rk.Bd.II 133

Vibens Hus, Fra 4.Rk.Bd.II 134

"Vildmanden" Østergade 32 fra 1377

til 1900, Gården 3.Rk.Bd.VI 457

Villa Hafn til Portus Mercatorum, Fra Årbog 1986 7

Vinduesglasset og dets emballage 1800 3.Rk.Bd.III 269

Vinstue, Nikolai Edingers l.Rk.Bd.VIII 554

Vinstuer, To gamle 3.Rk.Bd.II 285

Violinbygger Johannes Hansen l.Rk.Bd.V 72

Vodrofså eller Rosenåen l.Rk.Bd.VIII 401

Vognimport i det 18. årh. 4.Rk.Bd.III 367

Voldssag i gamle dage, En 3.Rk.Bd.V 144

Voldterrain ml. Nørreport og Langebro Årbog 1975 102

Vor Frelsers Kirke, Om Prædikestolen i 4.Rk.Bd.V 137

Vor Frue Kirkes arkiv i Rådstuearkivet 2.Rk.Bd.IV 388

Vor Frue Kirkes orgler, organister m.fl.3.Rk.Bd.VI 517

Vor Frue Kirkes relikvier Årbog 1976 26

Vor Frue Kirkes sangværk 3.Rk.Bd.VI 425

Værkstedsregler i jernindustrien, Fæl. 4.Rk.Bd.I 567

"Walkendorfs Bog", Om 1. Rk. Bd. VIII 193

Walter, Caroline, og Ferdinand Lindgr. 1. Rk. Bd. II 148

Warburg, Strømpevæverslægten 1. Rk. Bd. V 435

Weilbach 1863-1937, Frederik 3. Rk. Bd. II 457

Weis 1851-1951, A.P. 4. Rk. Bd. II 619

Wessels impromptu til vintappersvenden

samt digterens dødsbo, Johan Herman 3. Rk. Bd. IV 404

Wessels indbo 1784, Johan Herman 2. Rk. Bd. IV 389

Wesselsminde, "..med klare glade øjne" Årbog 1 1991 128

Wessels mindesten, Johan Herman 1. Rk. Bd. VIII 46

Wibes sølvbægre, Mikkel 2. Rk. Bd. III 1

William og Emma 1. Rk. Bd. VIII 395

Winges dagbogsoptegnelser, Christiane Årbog 1 1981 124

Winther, Christian Michael 3. Rk. Bd. V 43

Winther i Paris, Christian 1. Rk. Bd. VI 475

Wollstonecrafts breve om Kbhvn. 1795 1. Rk. Bd. I 385

Worms hoved havnede, Til opl. om hvor

morderen 2. Rk. Bd. V 101

Worms hoved, Rovmorderen 2. Rk. Bd. II 275

Worms Museum, Hvor lå Ole? 1. Rk. Bd. VIII 248

Wlirger i LLibeck og København, Familien Årboc 1 1969 10

Zahrtmann, Sonet til maleren Kristian l.Rk.Bd.VII 484

24

23.


EMNE BIND SIDE

Ægteskabssag, En jødisk 1, .Rk. .Bd. .1 599

Ærens trappe, Et fald ned ad 1. .Rk. .Bd. .VI 502

Øerne i Stadsgraven v. Vestervold m.m. 1. .Rk. .Bd. ,V 481

Ørsted, Ukendt brev fra Anders Sandøe 3. .Rk. .Bd. .III 434

Østerbros Allé, som den var engang 3. .Rk. . Bd. ,11 497

Østergade, Ærkebiskoppens gård på 1. .Rk. . Bd. .VIII 34

Østergade, Hof- og stadsrettens gård på 2. .Rk. .Bd. ,111 507

Østersøisk Kompagni 1825-29

Østersøpolitiken og Hollands hjælp

3. .Rk. .Bd. ,IV 504

til København 1658 4. .Rk. .Bd. ,VI 120

Åbenbaring og dens følger, En 1. .Rk. Bd. VII 182

"En åbenbaring og dens følger", Mere om 1, .Rk. Bd. VII 561

Aakjær 1894-1963, Svend Årbog 1963 7

Årets fund i gravetiden 1964-65

Årsberetning 1936-37 for Historisk-

Årbog 1966 169

topografisk selskab

Årsberetning 1937-38 for Historisk-

3. .Rk. . Bd. II 385

topografisk Selskab

Årsberetning 1938-39 for Historisk-

3. .Rk. Bd. II 707

topografisk Selskab

Årsberetning 1939-41 for Historisk-

3. .Rk. Bd. III 566

topografisk Selskab

Årsberetning 1941-43 for Historisk-

3. , Rk. Bd. IV 617

topografisk Selskab 3. .Rk. Bd. V 604

Aarsbo, Stadsbibliotekar Jens 3. .Rk. Bd. VI 317

24.

More magazines by this user
Similar magazines