19.08.2013 Views

Brugsanvisning - Mediq Danmark A/S

Brugsanvisning - Mediq Danmark A/S

Brugsanvisning - Mediq Danmark A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Se de gældende priser på www.mediqdanmark.dk

Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, DK-2605 Brøndby, Tlf. +45 3637 9110, Fax. +45 3672 8322

44-02-499 Bælte til taljestrømpe

Juni 2010

Taljestrømpe 44-02-430 Small - standard > 30,5 73,7-83,8 50,8-63,5 Gul Hvid

44-02-435 Small - lang > 30,5 83,8-91,4 50,8-63,5 Gul Blå

44-02-440 Medium - standard 30,5-38,1 73,7-83,8 50,8-63,5 Orange Hvid

44-02-445 Medium - lang 30,5-38,1 83,8-91,4 50,8-63,5 Orange Blå

44-02-450 Large - standard 38,1-43,2 73,7-83,8 50,8-63,5 Blå Hvid

44-02-455 Large - lang 38,1-43,2 83,8-91,4 50,8-63,5 Blå Blå

44-02-460 x-large - standard 43,2-48,3 73,7-83,8 63,5-81,3 Grøn Hvid

44-02-465 x-large, lang 43,2-48,3 83,8-91,4 63,5-81,3 Grøn Blå

44-02-315 Small kort > 30,5 < 73,7 50,8-63,5 Gul Gul

44-02-335 small, standard > 30,5 73,7-83,8 50,8-63,5 Gul Hvid

44-02-355 Small - lang > 30,5 83,8-91,4 50,8-63,5 Gul Blå

44-02-320 medium - kort 30,5-38,1 < 73,7 50,8-63,5 Orange Gul

44-02-340 medium, standard 30,5-38,1 73,7-83,8 50,8-63,5 Orange Hvid

44-02-360 Medium - lang 30,5-38,1 83,8-91,4 50,8-63,5 Orange Blå

44-02-345 Large - kort 38,1-43,2 73,7-83,8 50,8-63,5 Blå Hvid

44-02-365 Large - lang 38,1-43,2 83,8-91,4 50,8-63,5 Blå Blå

44-02-346 x-large, standard 43,2-48,3 73,7-83,8 63,5-81,3 Grøn Hvid

44-02-366 x-large, lang 43,2-48,3 83,8-91,4 63,5-81,3 Grøn Blå

44-02-347 xx-large, standard 48,3-53,3 73,7-83,8 63,5-81,3 Grå Hvid

44-02-367 xx-large, lang 48,3-53,3 83,8-91,4 63,5-81,3 Grå Blå

44-02-348 xxx-large, standard 53,3-61,0 73,7-83,8 76,2-91,4 Lilla Hvid

Type Varenr. Størrelse Mål i centimeter Farvekode

A

B

C Inspek-

Omkreds Længde Omkreds tionshul

Kantbånd

Knæstrømpe 44-02-120 Small - standard > 30,5 > 40,6 Gul Hvid

44-02-125 Small - lang > 30,5 > 45,7 Gul Blå

44-02-140 Medium - standard 30,5-38,1 40,6-43,2 Orange Hvid

44-02-145 Medium - lang 30,5-38,1 45,7-48,3 Orange Blå

44-02-160 Large - standard 38,1-43,2 43,2-45,7 Blå Hvid

44-02-165 Large - lang 38,1-43,2 48,3-50,8 Blå Blå

44-02-180 X large - standard 43,2-48,3 45,7-48,3 Grøn Hvid

44-02-185 X large - lang 43,2-48,3 50,8-53,3 Grøn Blå

44-02-181 xx-large, standard 48,3-53,3 45,7-48,3 Grå Hvid

44-02-186 XX-large, lang 48,3-53,3 50,8-53,3 Grå Blå

Lårstrømpe

C.A.R.E. UltraCare antiembolistrømper - Måleguide

21-09-10/3

BRUGSVEJLEDNING OG VASKEANVISNING

C.A.R.E

Anti-Embolistrømper

Knæ- lår- og taljestrømper

Varenummer 44-02-120 - 465


Brugsvejledning for knæ- og lårstrømper

1. Rul strømpens længde ud til hæl-lommen.

2. Stræk strømpen ud og træk den over fod og hæl.

3. Træk strømpen jævnt op over ankel og læg til fuld længde.

4. Glat strømpen ud med indersiden af hænderne.

5. Udjævn eventuelle folder i foden ved at trække strømpen fremad.

6. Området omkring tæerne kan inspiceres uden at strømpen fjernes.

Brugsanvisningen er ens for knæ- og lårstrømper.

Det samme gælder for taljestrømperne punkt 1-5.

Herefter følger:

6. Træk buksestykket op til taljen.

7. Området omkring tæerne kan inspiceres uden at strømpen fjernes.

8. Fastgør båndene på for- og bagside hensigtsmæssigt.

Vigtigt for taljestrømper

Læg mærke til højre og venstre markeringen før strømpen tages på.

Aftagning af strømpen

Det anbefales at tage strømpen af mindst én gang i døgnet. Dette tilgodeser

observation af den nederste del af benene.

Vaskeinstruktion

C.A.R.E kan maskinvaskes ved max. 95 grader. Dryptørring anbefales.

Strømpen kan vaskes ca. 25-30 gange uden forringelse af kvalitet og

effektivitet.

C.A.R.E strømpen er strikket af et meget holdbart Nylon/Spantex

materiale.

Skånsom behandling ved vask og tørring forlænger holdbarheden.

Indikationer Brug af anti-emboli strømper anbefales, når der er

sandsynlighed for svækket eller nedsat blodcirku-

lation fra den nederste del af benene, f.eks. ved:

• Geriatisk sengeliggende patienter.

• Kirurgiske patienter

Kontraindikationer Anti-emboli strømper kan ikke anbefales til

patienter med:

1. Alvorlig arteriosclerosis, åreforkalkning eller

alvorlig vaskular sygdom.

2. Lokale hudproblemer f.eks. dermatitis, åbne

kroniske sår, infektioner, hudtransplantation

eller gangræn (koldbrand) hvor strømperne vil

genere.

3. Massiv perifer ødem.

4. Alvorligt deforme ben.

Måltagning og størrelser

Benyt venligst vort måltagningsskema for C.A.R.E anti-embolistrømper.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!