aflevering til 090415 - Horsens HF og VUC

uv.vuchorsens.dk

aflevering til 090415 - Horsens HF og VUC

maC1/JH: AFLEVERINGSOPGAVER TIL DEN 15. APRIL 2009

opgave 1.

Løs ligningerne:

1

a) −2( 1− x) + = 3( x − 2) − 2

2

x

b) 1, 2 = 7, 4

opgave 2.

I en retvinklet trekant ABC , vinkel C er ret, er a = 3, 25 og b = 4, 47.

a) Beregn c .

b) Beregn vinklerne A og B .

opgave 3.

Udfyld tabellen, når det oplyses at x og y er (ligefrem)

proportionale, men x og z er omvendt proportionale:

x 1 6 9

y 4,5 9 27

z 1 1

3

Opgave 4.

Emmas vægt kan de første dage 51 dage efter fødslen med god

tilnærmelse beskrives ved hjælp af følgende lineære model:

y = 0, 05x + 3 ,

hvor x er antal dage efter fødslen, og y er Emmas vægt i kg.

a) Hvad fortæller tallene 0,05 og 3?

b) Hvor mange dage var Emma da hun vejede 5 kg?

c) For et barn på 1 år er normalvægten ca. 10 kg; men hvad skulle

Emma veje efter modellen? Kommentér resultatet.

Opgave 5.

Udviklingen i det danske skovareal kan beskrives ved følgende

matematiske model:

417 000 1 0069 x

y = ⋅ , ,

hvor x er antal år efter 1990 og y er skovarealet (målt i hektar).

a) Hvad fortæller tallene 417 000 og 1,0069?

b) Hvornår er skovarealet fordoblet ifølge modellen?

1


maC1/JH: AFLEVERINGSOPGAVER TIL DEN 15. APRIL 2009

Opgave 7

Opgave 8

Opgave 9

Tabellen viser aldersfordelingen for fødende danske kvinder.

Alder (år) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

Frekvens (%) 1,9 16,2 37,7 32,2 10,5 1,5

a) Tegn sumkurven for fordelingen.

b) Bestem medianen og forklar hvad dette tal fortæller om

aldersfordelingen af fødende danske kvinder.

En person købte et maleri til en værdi af 28 000 kr. Maleriets værdi

voksede herefter med 12 % om året de første 5 år.

a) Bestem værdien efter de 5 år.

Efter yderligere 5 år sælges maleriet til 71 000 kr.

b) Bestem den gennemsnitlige årlige procentvise vækst i denne 5

års periode.

I X-købing er der 14 tankstationer. I tabellen er prisen på diesel pr.

liter angivet dagen før en priskrig og på dagen for priskrigen:

Før

priskrig

8,50 8,70 8,80 8,90 9,00 9,10 9,15 9,2 9,4 9,45 9,50

Antal 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Under

priskrig

8,30 8,32 8,34 8,42 8,45 8,60 8,8 8,85 8,9 8,95

Antal 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1

a) Bestem middeltallet for pris pr. liter diesel før og under

priskrigen.

b) Tegn et boxplot for hver af fordelingerne.

c) Gør rede for virkningen af priskrigen.

2

More magazines by this user
Similar magazines