CFVs materialedatabase via Internet - Horsens HF og VUC

uv.vuchorsens.dk

CFVs materialedatabase via Internet - Horsens HF og VUC

CFVs materialedatabase

via Internet

Elektroniske UV-materialer

til AVU og HF

AVU Dansk 1+2

AVU Matematik 1+2

AVU Engelsk 1

AVU Tysk 2

AVU Samfundsfag

AVU Naturfag

AVU Filosofi

AVU De nye EDB-fag

HF Dansk ff

HF Matematik ff+tv

HF Engelsk ff

HF Psykologi tv

HF Samfundsfag ff+tv

HF Fysik-kemi ff

HF Historie ff

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000

Center for fleksibel Voksenuddannelse, tlf. 74 626156


CFVs materialedatabase

via WWW med Internet browser

(kun for brugere med Internet-adgang)

Du kan få adgang til CFVs materialedatabase via Internet

Hvis du vælger adgang via Internet, er det ikke nødvendigt at installerere

anden software end Adobe Acrobat Reader som bl.a. bruges til at læse

de vedlagte vejledninger, som findes på CFVs "Værkstøjs CD-ROM".

Du skal være klar over at adgang til CFVs materialedatabase via Internet

ikke tilbyder de samme faciliteter som via FirstClass.

Internet adgangen til materialedatabasen fungerer til tider noget trægt.

(Det er et ekstra modul, der er installeret på FirstClass serveren)

Start din Internet browser (Netscape eller Internet Explorer) og kald op til

din Internet udbyder.

Du kan komme til "CFVs materialedatabase" ved at indtaste adressen

http://www.skolenet-syd.dk i adressefeltet

Klik på Login-knappen og indtast dit Brugernavn og din

Adgangskode (se vedlagte papir)

Som abonnement på "CFVs materialedatabase", får du nu adgang til

undervisningsmaterialet og de tilhørende konferenceområder i samtlige

fag, der er udviklet materialer til.

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000


Her ses konferenceområdet for abonnenter på "CFVs materialedatabase"

Du kan benytte dig af faciliteterne i nedenstående mapper.

Her føger en kort forklaring.

Mappen Mailbox:

Dette er din abonnement postbox.

Herfra kan du sende og modtage personlige e-mails til/fra

andre abonnenter.

Din Internet e-mail adresse er:

VUC_by(titel)@skolenet-syd.dk

ø=o, æ=ae og å=aa

Mappen Materialedatabasen

I denne mappe findes undermapper med de forskellige fag

grupper. Til faggrupperne er der underbiblioteker med de

enkelte fag. Og de enkelte fag indeholder underbiblioteker

med undervisningsmaterialet i elektronisk form, vejledninger,

filer og evt. hjælpeprogrammer

Mappen indeholder i øvrigt det åbne konferenceområde, dvs.

her kan skrives indlæg, der kan læses af alle, der har abonne

ment på PC-Åbent VUC.

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000


Dobbelklik på mappen Materialedatabasen

Dobbelklik på mappen Undervisningsmateriale

Mappen CFV kurser:

Her kan de læse om de aktuelle kurser, der udbydes i hos CFV

Mappen Værktøjer:

I denne mappe ligger diverse hjælpeprogrammer som skal

bruges sammen med bestemte fag.

Mappen Undervisningsmateriale

I denne mappe indeholder undermapper med materiale til de

forskellige fag, hvortil der på nuværende tidspunkt er udviklet

materialer. Fagmapperne indeholder undermapper, hvorfra

undervisningsmaterialet kan hentes i elektronisk form.

Til hvert fag er der et tilhørende åbent konferenceområde,

(elektronisk opslagstavle) hvor abonnenter, kurseister og lærere

kan mødes. Indlæggene kan læses af alle, der har adgang til

CFVs materialedatabase.

Mappen Om CFV

Kort om Center for fleksibel Voksenuddannelse (CFV), der driver

materialedatabasen.

Mappen Nyheder og meddelelser

Nyheder og meddelelser fra CFV

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000


Dobbeltklik på mappen AVU-fag

Dobbeltklik på AVU EDB-fag og derefter på EDB-Informatik

Klik på mappen EDB-Informatik 2000

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000


Herunder ses indholdet af mappen Elektronisk kommunikation under

mappen EDB-Informatik 2000

En lektion kan hentes (og åbnes) ved at dobbeltklikke på lektionen og

derefter udskrives i Word.

Læg mærke til at samtlige dokumenter også findes i pakkede udgaver

(kortere og billigere download)

pdf-dokumenter kan åbnes og udskrives ved hjælp af Adobe Acrobat

Reader

zip-dokumenter kan udpakkes ved hjælp af pakke-programmet WinZip

Begge programmer findes i den seneste version på den medfølgende

CD-ROM.

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000


Læse og udskrive PDF-dokumenter:

Ved dobbeltklik på et Adobe Acrobat (pdf-dokument) hentes, og åbnes

det automatisk i vinduet, og herefter kan det læses og udskrives.

(Dette gælder kun for pdf-dokumenter (ikke *.zip og ikke *.doc) og kun

hvis Adobe Acrobat Reader er installeret )

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000


Hente øve-dokument fra materialedatabasen

I flere af konferencerne findes også mapper med øvedokumenter.

Dobbeltklik på mappen Øvedokumenter og udpeg det øve-dokument,

der skal hentes.

Herefter åbnes et vindue hvor der spørges hvor dokumentet skal gemmes

og hvad det skal hedde.

Hent supplerende materiale på CFVs Web-server

Til flere af de nyudviklede fag kan der hentes relevant supplerende

materiale på CFVs Webserver.http://www.cfv.dk

Dansk 2, litteratur

Brug adressen: http://www.cfv.dk/dansk2

(retstavningsøvelser - RealAudio-format)

Engelsk 1

Brug adressen: http://www.cfv.dk/flexengelsk1

(supplerende Internet links til brug til materialet)

EDB-layout

Brug adressen:http://www.cfv.dk/pub98/pub98.htm

(supplerende links med øvelser, eksempler, hjælpeprogrammer og

eksempler på prøvespørgsmål)

Center for fleksibel Voksenuddannelse 7/2000

More magazines by this user
Similar magazines