Undervisningsbeskrivelse - Horsens HF og VUC

uv.vuchorsens.dk

Undervisningsbeskrivelse - Horsens HF og VUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin maj-juni 09/10

Institution Horsens HF & VUC

Uddannelse Hfe

Fag og niveau Filosofi C

Lærer(e) Jens-Jørn Holmen

Hold fiC

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Frihed

Titel 2 Natur

Titel 3 Etik

Titel 4 Det liberale demokrati

Side 1 af 5


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Titel 1

Frihed

Indhold Kernestof:

1. ”Frihed” side 173-196 i Politikens Filosofihåndbog (J. Husted & P. Lübcke)

Politikens forlag 2001.

2. d’Holbach: af ”Naturens system”, fra ”Frihed og ansvar”, Nielsen, N.A. (udg.)

side 14-19, Systime 1990.

3. Sartre: af ”Eksistentialisme er humanisme”, fra ”Frihed og ansvar”, Nielsen,

N.A. (udg.) side 28-33, Systime 1990.

4. Berlin: af ”To slags frihed”, fra Isaiah Berlin: ”Den ideale stræben og andre

essays”, side 175-200, Gyldendal 2005.

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Supplerende stof:

5. J.Z. Hagen: ”Kierkegaaards eksistensfilosofi” , fra J.Z. Hagen ”Eksistens og

ansvar”, side 103-113, Gyldendal 1999.

6. J. Husted: ”Selvet”, fra Jørgen Husted: ”Wilhelmsbrev- Det etiske ifølge Kierkegaard”,

kap 5, side 127-154, Gyldendal 1999

7. Frankfurt H.G.: ”Viljens frihed og begrebet om en person” (fra ”The importance

of what we care about” (1995) – overs. Jens-Jørn Holmen)

8. Lærernoter

25

Overblik og kendskab til filosofiens historie med særlig henblik på menneskesynet.

Centrale begreber, argumentationsformer og positioner omkring frihedsbegrebet.

Klasseundervisning, gruppearbejde og diskussioner.

Side 2 af 5


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Titel 2

Natur.

Indhold Kernestof:

1. ”Naturen” side 91-126 i Politikens Filosofihåndbog (J. Husted & P.

Lübcke) Politikens forlag 2001.

Omfang

Supplerende stof:

2. ”Naturen” side 84-91 i Politikens Filosofihåndbog (J. Husted & P.

Lübcke) Politikens forlag 2001.

10

Særlige fokuspunkter Kendskab til en væsentlig filosofisk problemstilling: realisme – antirealisme.

Fra det moderne verdensbillede til den moderne videnskabsteori.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning og diskussioner

Side 3 af 5


Titel 3

Etik

Indhold Kernestof:

1. ”Pligtetik: den gode vilje” fra Politikkens Filosofi Håndbog (Jørgen Husted og

Poul Lübcke), Politikens Forlag, 2001. Side 221-235.

2. ”Konsekvensetik: Den gode sag” fra Politikkens Filosofi Håndbog (Jørgen

Husted og Poul Lübcke), Politikens Forlag, 2001. Side 253-261 og 277-296

3. Hume: af ”En undersøgelse af moralens principper”, side 33-98.

4. Kant: af ”Grundlæggelse af moralens metafysik”, side 45-53.

5. Nietzsche: af ”Afgudernes Ragnarok” og af ”Moralens genealogi”, side 54-60

6. Løgstrup: af ”Norm og Spontaneitet” og af ”Etiske begreber og problemer”,

side 61-66

fra ”Moralen og dens begrundelse”, Troelsen, Bjarne (udg.), Systime, 1997.

Supplerende stof:

7. ”Relativistisk dydsetik” fra Politikkens Filosofi Håndbog (Jørgen Husted og

Poul Lübcke), Politikens Forlag, 2001. Side 308-318.

8. Nietzsche: ”Hvordan den ”Sande verden” endelig blev til en fabel”, fra ”Afgudernes

ragnarok”, side 42-43, Gyldendal, 1993.

9. J.-J. Holmen: ”Løgstrup og teodice-problemet” ,lærertekst, 2007.

10. Lærernoter.

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

30

Kendskab til de væsentligste etiske positioner.

Klasseundervisning, dialog og diskussioner

Side 4 af 5


Titel 4

Det liberale demokrati

Indhold Kernestof:

1. ”Rawls: Det retfærdige samfund” fra Politikkens Filosofi Håndbog (Jørgen

Husted og Poul Lübcke), Politikens Forlag, 2001. Side 364-378.

2. ”Nozick: Rettigheder og selvejerskab, Rettigheder og autonomi, og Nykantianisme”

fra Politikkens Filosofi Håndbog (Jørgen Husted og Poul Lübcke),

Politikens Forlag, 2001. Side 378-388.

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Supplerende stof:

3. ”Reaktionen: Kommunitarismen” fra Politikkens Filosofi Håndbog (Jørgen

Husted og Poul Lübcke), Politikens Forlag, 2001. Side 388-394.

4. Lærernoter.

10

Forholdet mellem individ, samfund og stat i det moderne samfund.

Klasseundervisning, dialog og diskussioner

Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines