facit til 081203 - Horsens HF og VUC

uv.vuchorsens.dk

facit til 081203 - Horsens HF og VUC

maC3/JH: FACIT TIL AFLEVERINGSOPGAVER TIL DEN 3. DECEMBER 2008

Opgave 1.

Opgave 2.

Opgave 3.

E

A

1,87

D

5 B 1,6

Tidligere opgaver og facitter på http://uv.vuchorsens.dk/jh

C

I en afstand af 5 meter fra en

lygtepæl kaster en 1,87 meter høj

person en skygge, der er 1,6 meter

lang.

Tegn en skitse og beregn hvor højt

oppe lygten hænger.

Forstørrelsesfaktoren

Lygtepælens højde

6, 6

AE = ⋅ 1, 87 = 7.71 meter

1, 6

Et kirketårn ses under en vinkel på 10 0 i en afstand på 150 meter.

Tegn en skitse og beregn kirketårnets højde.

C

B

150

10,0°

CB

tan( ) = ⇔ CB = ⋅ tan( ) =

150

15

10

5

0

-5

-10

0 0

10 150 10 26,45 meter

-4 -2 0 2 4 6 8 10

A

6, 6

k = ;

1, 6

Tegn graferne for y = 2x − 3

2

og y = − x + 4 i samme

3

koordinatsystem, og bestem

grafernes skæringspunkter

med x-aksen.

3

2x − 3 = 0 ⇔ x =

2

2

− x + 4 = 0 ⇔ x =

6

3

Side 1 af 2


maC3/JH: FACIT TIL AFLEVERINGSOPGAVER TIL DEN 3. DECEMBER 2008

Opgave 4.

Opgave 5.

Opgave 6.

I skemaet er givet en sammenhæng mellem x og y:

x 0 1 -1

y 0,7 -0,7 2,2

Begrund hvorfor sammenhængen ikke er lineær.

Fra -1 til 0 falder y -1,5; men fra 0 til 1 falder y -1,4. Dvs. y Δ

Δ x

er

ikke konstant, og derfor er sammenhængen ikke lineær.

Efterspørgslen efter en vare aftager når prisen pr. vare vokser.

Der købes y enheder, når prisen pr. enhed er x kr.

For en bestemt vare er sammenhængen mellem efterspørgslen og

prisen pr. enhed bestemt ved y = 5000 − 100x

.

a) Hvad skal vi regne med som definitionsmængde og tilsvarende

værdimængde?

b) Tegn grafen for funktionen.

c) Hvor mange enheder købes eller efterspørges, når enhedsprisen er

henholdsvis 20 kr. og 30 kr.?

d) Hvilken enhedspris skal man forlange, hvis man ønsker at sælge 3500

enheder?

a) dm: 0 ≤ x ≤ 50 vm: 0 ≤ y ≤ 5000

b)

5000

4000

3000

2000

1000

0

0 10 20 30 40 50

Når y = 1, 25x + 2 , skal du udfylde skemaet:

c) 3000 og 2000

d) 15 kr.

Δ x 1 2 4 -1 -2 10 -10 3,2 -2,7

Δ y 1,25 2,5 5 -1,25 -2,5 12,5 -12,5 4 -3,375

Tidligere opgaver og facitter på http://uv.vuchorsens.dk/jh

Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines