Vandføring, feltarbejde.pdf - Horsens HF og VUC

uv.vuchorsens.dk

Vandføring, feltarbejde.pdf - Horsens HF og VUC

Vi ved at vandbalanceligningen ser således ud:

Feltarbejde

Det Fluviale Landskab (bække, åer, floder)

N = Ao + Au + F + R

N: Nedbør (regn, sne)

Ao: Overfladiske afstrømning (åer, bække, floder)

Au: Underjordiske afstrømning (nedsivning i jorden)

F : Fordampning (transpiration, respiration)

R : Ændring, positive såvel som negative i grundvandsmagasiner

Kilde: Nørrekjær, T. et al. “Naturgeografi C”, s. 60, 61

Vi skal i dette feltarbejde undersøge Ao – altså det vand der løber på overfladen af jorden.

Det gør vi ved at undersøge en å eller bæks vandføring.

Materialer

2 pinde, snor, tusch, loddestok, målepind, strømhastighedsmåler, millimeterpapir

Beskrivelse

1. De to pinde sættes op på hver side af vandløbet således at der er cirka 1 meter fra hver pind til

bredden af vandløbet.

2. Snoren spændes ud mellem de to pinde således at den er i vandret – anvend loddestokken.

3. Der laves nu mærker på snoren fra den ene pind til den anden for hver 25. cm.

4. For hvert mærke på snoren måles højden fra jordoverfladen til snoren – anvend målestokken, hvor

der er afsat mærker for hver 10 cm.

5. HUSK!! Noter også vandhøjden når der måles i selve vandet.

6. Med strømhastighedsmåleren foretages målinger forskellige steder i vandsøjlen under snoren.

Beregn den gennemsnitlige strømhastighed.

Skitse

Andre observationer

1. Tegn en grov skitse over vandløbet forløb – hvordan bugter den sig?

2. Skriv også ned hvordan landskabet hælder - hvor hælder terrænet meget/mindst?

3. Undersøg buerne i åen (meanderne) – er der forskel på indersiden/ydersiden af buerne?

4. Undersøg jord og sten – hvor er der meget/lidt jord og store sten i vandløbet?

Skriv ALLE observationer ned!


Feltjournal

Navn Dato/tid

Formål Materialer

Data

Data, lokation 1

L 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

H

V

Data, lokation 2

L 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

H

V

L: Længde i cm

H: Højde i cm

V: Vandspejl (noter højde for vandspejlet)

Strømhastighed

Data, lokation 1

Måling 1 Måling 2 Måling 3 Måling 4 Måling 5

Gennemsnit:

Data, lokation 2

Måling 1 Måling 2 Måling 3 Måling 4 Måling 5

Gennemsnit:

Observationer:

More magazines by this user
Similar magazines