Download PDF - Viden (JP) - Jyllands-Posten

viden.jp.dk

Download PDF - Viden (JP) - Jyllands-Posten

Prøvenummer: _________________________

1 Intelligent design er meget omdiskuteret, ikke mindst i USA. Hvad forstås der

ved begrebet?

Brugsgenstande med indbyggede chips giver ”intelligent” information

Industrielt design, der tager hensyn til nedbrydelighed i miljøet

En pædagogisk metode, der meget tidligt tilpasser børn til voksenlivet

At der er en intelligens bag skabelsen af universet

2 Hvilken periode ligger tidsmæssigt længst tilbage?

Bronzealder

Middelalder

Stenalder

Jernalder

3 En katolsk gejstlig, blev i januar i år ærkebiskop af Warszawa, men trådte

tilbage efter to dage. Hvorfor?

Paven omgjorde udnævnelsen

Biskoppen havde været informant under det kommunistiske styre

Biskoppen udtalte sig nedsættende om den tidligere pave

Den polske præsident nedlagde veto

4 Amerikaneren Tom Wolfes nye bog hedder ”Jeg er Charlotte Simmons”. Hvad

handler den om?

En kvindelig seriemorder fra Midtvesten

Dagligdagen på en stor bladredaktion i New York

Livet på et amerikansk eliteuniversitet

En kvindelig tekstforfatters karriere på et reklamebureau i Chicago

5 Karen Jespersen meldte sig ud af Socialdemokraterne i efteråret 2006. Hvad var

årsagen?

Hun var uenig i partiets flygtningepolitik

Hun var uenig i partiets holdning til skattestoppet

Hun var uenig i partiets holdning til Irak-krigen

Flere socialdemokratiske borgmestre bad hende gå

6 Hvad laver Charlotte Bircow?

Hun er ejendomsmægler

Hun er fitness-instruktør

Hun er tøjdesigner

Hun er præst i Stefanskirken på Nørrebro

7 Hvad hedder formanden for Europa-Kommissionen?

Romano Prodi

José Manuel Barroso

Mariann Fischer Boel

Joschka Fischer

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 1/8


Prøvenummer: _________________________

8 Hugo Chávez er en omstridt politiker. I år blev han genvalgt som præsident. I

hvilket land?

Portugal

Argentina

Bolivia

Venezuela

9 Indfødsretsprøve for mennesker, der søger dansk statsborgerskab, skal bestå af

spørgsmål om samfundsforhold, kultur og historie. Hvor mange spørgsmål?

60

50

40

30

10 Vinter-OL 2006 blev afviklet i?

Italien

Canada

Østrig

Japan

11 Hvad hedder den mest prestigefyldte danske teaterpris? Den uddeles en gang om

året.

En Reumert

En Robert

En Bodil

En Holberg

12 Adskillige danskere har lagt smøgerne på hylden. Cirka hvor mange danskere

ryger fortsat i følge Sundhedsstyrelsen?

1.500.000

1.100.000

700.000

400.000

13 Hvor stor en procendel udgør kvinderne af de administrerende direktører i

Danmark (cirka)?

5

10

15

20

14 Hvad er en professionshøjskole?

En folkehøjskole, hvor man studerer et specifikt fag, f.eks. arkitektur

Enkeltstående institution, hvor man læser til f.eks. tandlæge

En institution, der er paraply over en række mindre uddannelser

En branchestyret folkehøjskole

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 2/8


Prøvenummer: _________________________

15 Serbiske Slobodan Milosevic døde i 2006. Hvad døde han af?

Han blev hængt efter dom i tribunalet

Han blev skudt af politiske modstandere

Han døde af sygdom

Han begik selvmord

16 Hvor er Bornholm geografisk placeret?

Syd for Sveriges sydspids

Sydøst for Sveriges sydspids

Øst for Sæby

Syd for Møn

17 Direktøren for Statens Museum for Kunst i København, Allis Helleland, er

blevet ansat på et internationalt berømt museum. Hvilket?

Louisiana i Nordsjælland

Van Gogh Museum i Amsterdam

Museo del Prado i Madrid

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo

18 En russisk journalist, Anna Politkovskaja, blev myrdet i oktober. Hvad satte hun

i sin journalistik især kritisk lys på?

Ruslands miljøpolitik

Ruslands krig i Tjetjenien

Ruslands nyrige

Ruslands olieindustri

19 Muhammad Yunus fik Nobels fredspris i 2006. Hvorfor?

Han udviklede et system, der sikrer rent vand i Afrika

Han fik udstationeret en FN fredsstyrke i Sudan

Han opfandt såkaldte microlån til fattige i u-landene

Han fik øget u-landskvinders adgang til uddannelse

20 Hvilket parti kommer den nuværende svenske statsminister fra?

Det borgerlige parti, Moderaterna

Socialdemokraterna

Det borgerlige parti, Folkpartiet

Miljøpartiet

21 I visse tilfælde må læger og sygeplejersker i Danmark lade være med at

behandle mennesker, der er ved at dø. I hvilke to af de nævnte tilfælde?

Patienten nægter at modtage blod

Patienten er uden bevidsthed, og de pårørende mener, det er bedst

Patienten er hjernedød

Patientens livstestamente afslår livsforlængende behandling

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 3/8


22 Man taler i år meget second life. Hvad er det?

En antirynke creme

En vitaminpille til 60-årige

Det liv, som en ældre kvinde kan få med en yngre mand

En virtuel verden på internettet

Prøvenummer: _________________________

23 Søren Behncke kalder sig også ”Papfar”. Hvorfor?

Han er ”far” til syv ikke-biologiske børn – det højeste antal i Danmark

Han er engageret i ”Fædres rettigheder” og har skrevet bøger om emnet

Han er kunstner og rekonstruerer brugsgenstande i pap

Han er sanger i et band, der bl.a. spiller på papkasser

24 Januar 2007 angreb historikeren Bent Jensen i Jyllands-Posten en tidligere

journalist for at have været KGB-agent under den ”Kolde krig”. Hvem?

Lasse Ellegaard

Jørgen Dragsdahl

Vibeke Sperling

Ole Sohn

25 Sygeplejeuddannelsen blev i 2006 kritiseret for at...?

Være præget af for meget udenadslære

Være for akademisk

Være for gammeldags

Have for få stopprøver

26 Hvad var Blekingegadebanden?

En omfattende børnepornoring

Et provokerende rapband

En kriminel politisk gruppe

En tegneserie om tre småkriminelle

27 Firmaet Cheminova blev i 2006 meget omtalt, fordi det ...?

Holdt op med at støtte Aarhus Universitet på grund af forskernes kritik

Efter mange år ikke havde fået fjernet produktionens værste lugtgener

Ved et uheld i juni udledte cirka 2.000 liter koncentreret gift i havet

Solgte plantegift, der ikke er godkendt i Europa, til udviklingslande

28 Hvilke to udsagn om EU er korrekte?

Ingen lande i EU har dødsstraf

EU sætter grænser for antallet af udenlandske fodboldspillere på et hold

EU tillader dyreforsøg i forbindelse med kosmetikproduktion

Alle EU-lande har samme sommertid

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 4/8


29 Hvilke tre af disse er fisk?

Hvilling

Mørksej

Skalle

Murre

Prøvenummer: _________________________

30 Overenskomstforliget i industrien indeholder to af disse mål. Hvilke?

Betalt barselsorlov til mænd

Fordobling af mindstelønnen

Særlige uddannelsesfordele for medlemmer af LO

Kapitalisering af feriefridage (fritvalgs-lønkonto)

31 Hvad er ”Tænk”

Navnet på et forbrugerblad

Bagsiderubrik i dagbladet Politiken

Bog af filosoffen Peter Kemp

Fast klumme med tre skribenter i Berlingske Tidende

32 I 2006 begyndte en kampagne mod ”babykemi”. Kampagnen gælder stoffer som

for eksempel parabener. Hvordan skader de?

De giver allergi

De giver kræft

De er hormonforstyrrende

De hæmmer knoglevæksten

33 13-skalaen erstattes af en ny karakterskala. Hvor mange trin er der på den nye?

5

7

10

12

34 Hvor mange børn skal en dansk kvinde gennemsnitlig føde, for at statistikken

over fødselstallet afbalancerer antallet af dødfald?

1,1

1,6

2,1

2,6

35 Hvilken journalist fik marts 2007 Publicistprisen?

Mette Fugl

Vibeke Sperling

Ulla Terkelsen

Flemming Rose

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 5/8


Prøvenummer: _________________________

36 Hvilke to af følgende begivenheder skete for 100 år siden?

Den første russiske revolution sluttede

Danmarks første damptog kørte mellem København og Roskilde

Picasso viste verdens første kubistiske maleri: ”Frøknerne fra Avignon”

Første Verdenskrig brød ud

37 Hvilket land kommer FN’s nye generalsekretær, Ban Ki-moon, fra?

Sydkorea

Nordkorea

Kina

Japan

38 Ved Fashion Week i Madrid 2006 fik nogle modeller ikke lov til at optræde på

catwalken, fordi arrangørerne stillede krav til BMI. Hvad er det?

Forholdet mellem bryst- og hoftemål

Forholdet mellem vægt og højde

Forholdet mellem ben- og kropslængde

Forholdet mellem alder og erfaring som model

39 Hvilke to religioner har særlige regler, så en skilsmisse er afhængig af mandens

samtykke?

Katolicisme og islam

Jødedom og islam

Jødedom og buddhisme

Katolicisme og buddhisme

40 I en undersøgelse fra 2006 mente danskerne, at det mest prestigefyldte arbejde

er pilot. 99 job var med. Journalister og politikere lå på samme niveau. Hvor?

Blandt de 10 højeste

11 til og med 30

31 til og med 60

Blandt de 10 laveste

41 Hvilke af følgende par byer ligger i samme administrative region? (To svar)

Thisted – Struer

Ringkøbing –Århus

Kolding – Odense

Ribe – Holstebro

42 Hvilket land regeres af to enæggede tvillinger, hvor den ene er præsident og den

anden premierminister?

Polen

Ungarn

Bulgarien

Rumænien

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 6/8


Prøvenummer: _________________________

43 Fem kapitalfonde har overtaget TDC. I kølvandet af salget kom der kritik af

Henning Dyremose. Hvad gik den ud på?

Han solgte koncernen for billigt

Han holdt salget hemmeligt unødigt længe

Han fik en millionstor personlig gevinst

Hans datter blev som led i handelen ansat på en ledende post

44 Inden Jens Rohde nåede at tiltræde som chef for TV 2 Radio, fik han en

reprimande af sin nye chef. Hvad havde han gjort?

Kritiseret Helle Thorning-Schmidt

Udtalt sig kritisk om den nye TV 2 News

Givet udtryk for, at en del af stationens musikprofil burde ændres

Kaldt Folketinget et amatøragtigt gedemarked

45 Hvem står bag filmen ”En ubekvem sandhed”, der handler om

klimaforandringer?

Michael Moore

David Lynch

Al Gore

Germaine Greer

46 Der skete to bemærkelsesværdige ting ved midtvejsvalget i november i USA.

Hvilke?

Hillary Clintons personlige stemmer styrkede hendes præsidentchancer

Der blev demokratisk flertal i begge kamre i kongressen

På grund af computerproblemer trak optællingen ud i flere uger

En kvinde kom for første gang i spidsen for Repræsentanternes Hus

47 Fodboldklubben F.C. København kvalificerede sig i 2006 til Champions

Leagues gruppespil. Det har kun to andre danske klubber tidligere gjort. Hvilke?

Brøndby

AaB

OB

Herfølge

48 DR er løbet ind i store økonomske vanskeligheder, blandt andet på grund af en

ny koncertsal. Hvem har tegnet den?

Jean Nouvel

Frank Gehry

Henning Larsen

Schmidt, Hammer & Lassen

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 7/8


Prøvenummer: _________________________

49 En kendt dansk fodboldprofil valgte sidste år at stoppe som landsholdsspiller.

Hvem?

Thomas Helveg

Jon Dahl Tomasson

Thomas Gravesen

Ebbe Sand

50 Forskere har i årevis arbejdet på ”Strengteorien”. Hvad går den ud på?

At påvise, at stjernerne i Mælkevejen placerer sig efter et lineært system

At finde en sammenhængende formel for stof og naturlove

At påvise, at kroppens nerver samler sig i basale strengforløb

At finde en præcis metode til beregning af betonbroers bæreevne

DJH 2007 / Optagelsesprøve Journalistlinjen og Fotojournalistlinjen side 8/8

More magazines by this user
Similar magazines