Investeringsnyt fra - Lollands Bank

web91par1.bec.dk

Investeringsnyt fra - Lollands Bank

InvesteringsNyt fra

LOLLANDS BANK

Nr. 92 3. april 2006.

AKTIER

Det toneangivende indeks OMXC20 nåede

tirsdag den 28. marts op i en lukkekurs på

407,89 - og onsdagen startede også godt -

indtil APM-Mærsk offentliggjorde sit

regnskab. Den aktie faldt kraftigt - og var i

høj grad medvirkende til at indekset nåede

ned i 391,25. Selv med pæn kursstigning

fredag den 31. - der dog ikke slog helt

igennem - fordi det ekstraordinært store

udbytte i ØK ’gik fra’ samme dag. Udbyttet

på 415 kr. pr. aktie medførte, at

aktiekursen faldt med 381 kr. - svarende til

det voldsomme procentuelle udsving - der

fremgår af nedenstående kursliste.

APM-Mærsk præsenterede en indtjening

på godt 20 mia. kr., og det var mindre end

markedets forventning. Det var dog især

selskabets forventning til resultatet i 2006 -

der er 10-15 % lavere end i 2005 - der

skuffede markedet voldsomt med det resultat,

at aktien faldt knapt 13 % - ganske vist

efter en stigning på godt 5 % dagen før.

Vestas var også i fokus - i øvrigt samme

onsdag - med et negativt regnskabsresultat.

Resultatet var endda lidt dårlige

end forventet, men markedet så til

gengæld positivt på den varslede kapitaltilførsel,

der var mindre end forventet - og

som i øvrigt blev fuldtegnet samme dag til

kurs 139. Det - sammen med et positivt

cashflow fra driften - medførte, at

aktiekursen steg med godt 8 % på dagen

for offentliggørelsen, og det blev til en

samlet stigning på knapt 20 % over

perioden.

Der var 10 af selskaberne i indekset, der

steg, og Coloplast, Novozymes, Danisco

og Topdanmark var topscorerne - næst

efter Vestas.

Investorerne tog godt imod Coloplast´s

nyhed om køb af en forretning i branchen i

USA, og stigningerne i Novozymes kom

efter et presseseminar, der bl.a. fokuserede

på selskabets udvikling af bioethanol,

der blev omtalt som en

vækstmotor for selskabet. Danisco har

holdt ’kapitalmarkedsdage’ - efter

InvesteringsNyt fra Lollands Bank 3. april 2006

offentliggørelse af sit 3. kvartals-regnskab

i den forløbne uge, og det har haft positiv

indflydelse på kursen.

Udover Mærsk-selskaberne blev Tryg-

Vesta ramt af kursfald. Aktien er steget

helt forrygende siden børsintroduktionen -

godt hjulpet af generelle stigninger i de

europæiske forsikringsaktier, men korrektionen

nedad tyder på, at stigningen har

været vel høj, for der har ikke været nogen

’egentlig grund’ til den sidste periodes

nedtur.

Det efterfølgende skema viser KFX-selskabernes

slutkurs fredag.

De næste kolonner viser udviklingen fra ”ultimo

sidste år” og i ”de sidste 14 dage”. Skemaet er

opstillet i rangorden efter kursændringer fra ultimo

2005:

Selskab Kurs Fra ult. de sidste

31 / 3 2005 14 dage

Vestas 153,50 + 48,3% + 19,7%

Topdanmark 772 + 41,1% + 5,5%

Novozymes 417,50 + 21,0% + 8,9%

Carlsberg B 402 + 18,9% - 0,5%

Coloplast B 463,50 + 18,5% + 9,3%

W. Demant 408 + 17,1% + 0,4%

Gr. 4 - Securicor 20,50 + 15,2% - 1,9%

Nordea Bank 76,25 + 15,1% + 1,7%

TrygVesta 360,50 + 13,2% - 6,8%

Novo Nordisk 383 + 8,0% - 1,0%

DSV 820 + 5,4% - 2,1%

Lundbeck 135 + 3,5% + 2,9%

Danisco 499 + 3,4% + 6,9%

GN Store Nord 85 + 3,0% + 0,9%

Danske Bank 228,50 + 2,9% + 1,9%

D/S Torm 287 - 5,9% - 2,5%

APM-Mærsk A 52.300 - 17,3% - 6,9%

APM-Mærsk B 52.900 - 18,9% - 7,4%

ØK 253 - 57,4% - 59,8%

Lollands Bank 405 + 25,5% + 2,5%

I den kommende uge vil investorerne

’sunde sig’ ovenpå den sidste uges op- og

nedture, og ugen tegner til at blive mere

rolig. Interessen ventes at samle sig om

GN Store Nord’s kapitalmarkedsdag - (onsdag

den 5. ds.) - og trafiktal fra SAS, der

offentliggøres tirsdag den 4. april. I Sverige

vil blikket være rettet mod Ericsson’s

1


investorbriefing og generalforsamling i en

række større selskaber.

Endelig vil ECB’s rentefastsættelse på

torsdag være med til at sætte dagsordenen

- også på aktiemarkederne.

I følgende tabel sammenlignes de danske

aktieindeks med de tilsvarende udenlandske indeks:

Kurs Fra ult. de sidste

Indeks 31 / 3 2005 14 dage

OMXC20 395,12 + 0,41% - 0,91%

OMXCPI 382,90 + 4,19% - 0,51%

MidCapgi 4.989,47 + 24,5% + 2 52%

SmallCapgi 3.692,27 + 15,1% + 0,06%

DAX, Tyskland 5.970,08 + 10,4% + 2,85%

Eurostoxx50 3.853,74 + 7,68% + 0,56%

FTSE, England 5.964,60 + 6,15% - 0,48%

Dow J., USA 11.109,3 + 3,65% - 1,51%

Nasdaq, USA 2.339,79 + 1,11% + 1,44%

Nikkei, Japan 17.059,7 + 5,89% + 4,41%

OBLIGATIONER

USA satte i perioden sin ledende rentesats

op for 15. gang - igen med 0,25 % point til

4,75 % - og torsdag viste antallet af

nytilmeldte ledige i USA sig at være

mindre, end markedet havde forventet.

De amerikanske renter - både den korte

og den lange rente - fortsætter sin stigning,

og renterne i Europa - herunder i Danmark

- følger efter.

Kursudviklingen på de toneangivende danske

obligationer har været således i perioden:

Papir

Kurs den

31 / 3

+ / - i

basispunkter

14 dage

Effektiv

rente

4% Stat 2015 101,220 - 99 3,84%

4% Stat 2017 100,780 - 86 3,91%

3% Stgb 2006 99,910 - 7 3,13%

5% Real 2038 98,450 - 55 5,23%

4% Real 2038 92,025 - 84 4,77%

4% Real 2028 95,100 - 90 4,64%

3% Real 2018 94,750 - 100 4,12%

2,68% BoligX 07 99,950 - 3

Den kursudvikling har medført

rentestigninger i Danmark på fra 0,05 - til

0,22 % point på ovennævnte papirer.

Som nævnt ovenfor offentliggør Den

Europæiske Centralbank på torsdag kl.

13.45 sin renteafgørelse. Langt de fleste

iagttagere forventer, at styringsrenten

fastholdes uændret på 2,50 %, og derfor vil

fokus i høj grad være på den efterfølgende

pressekonference kl. 14.30. Her vil

markedet stille skarpt på, hvornår den

næste renteforhøjelse kan ventes i ECBlandene,

og det kan tolkes, at Trichet vil

InvesteringsNyt fra Lollands Bank 3. april 2006

være ’hård i filten’ - og give en relativ hård

indikation af - at styringsrenten sættes op

på det efterfølgende møde den 4. maj.

Den sidste renteforhøjelse - fra 2,50 til

2,75 % - skete den 2. marts.

Kl. 13.00 - samme torsdag - offentliggør

Bank of England sin rentebeslutning, også

her tyder det på, at styringsrenten

fastholdes uændret, og derfor vil den

renteafgørelse næppe få betydning for

kursdannelsen på rentemarkedet.

Derfor vil den største fokus formentlig være

på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

for marts måned, der offentliggøres

fredag den 7. ds. kl. 14.30.

I februar steg beskæftigelsen med solide

243.000 personer mod 170.000 i januar, og

der forventes en fortsat solid fremgang (ca.

200.000 mere i beskæftigelse) - på basis af

en sammenvejning af de mange løbende

nøgletal.

Her vil også lønstigningstakten tiltrække

sig opmærksomhed - efter en overraskende

stor stigning på 3,5 % i februar

måned.

GÆLDEN ER BETALT

For første gang siden Anden Verdenskrig

er Danmark gældfri i forhold til udlandet.

En netop offentliggjort opgørelse fra Nationalbanken

viser, at mens Danmarks gæld

til udlandet androg 2.985 milliarder kroner

ved udgangen af 2005, skyldte udenlandske

debitorer samlet set 3.021

milliarder i Danmark.

Det giver et nettoplus i forhold til udlandet

på 36 milliarder kroner.

Gælden til udlandet toppede i 1988.

Dengang skyldte Danmark så meget til

udlandet, at den samlede gæld næsten

udgjorde halvdelen af vort bruttonationalprodukt.

udgivet af:

Tlf. 54 92 11 33

e-mail: investering@lobk.dk

Banken påtager sig intet ansvar for evt.

handelsdispositioner, der foretages på baggrund af

udmeldinger i dette InvesteringsNyt.

2

More magazines by this user
Similar magazines