Auktionsliv nr. 8 - indhold.indd - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Auktionsliv nr. 8 - indhold.indd - Bruun Rasmussen

STJÅLNE KUNSTVÆRKER

HVAD GØR AUKTIONSHUSENE?

J.F. WILLUMSEN

ÉN KUNSTNER, TO MUSÉER

KUNST OG KEMI

INTERVIEW MED MADS ØVLISEN

KULTURSKAT FRA

FÆRØERNE

NR.8

EFTERÅR

2005

EVENSEN-ARKIVET

GUSTAV WIED

ET FORFATTERSKAB

UNDER HAMMEREN

KUNSTNERENS DILEMMA

FEM MALERE PÅ ØREGAARD

DANSK SØLV

FORM OG FUNKTION

SOMMELIERENS VINE

DYRE DRÅBER PÅ AUKTION

HENRI MATISSE

ET NYT LIV


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Forsideillustration: James Dean "Walking on West 68th Street.

Fotograferet af Roy Schatt i 1954 (se s. 52).

UDGIVER

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

BREDGADE 33 Tel 33 43 69 11

1260 KØBENHAVN K

bredgade@bruun-rasmussen.dk

Redaktion

SEBASTIAN HAUGE LERCHE Chefredaktør (Ansv.)

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 39

MALENE DYBBØL Faglig redaktør

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 97

PETER BECK Faglig redaktør

p.beck@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 52

ANJA BERING Klummeredaktør

a.bering@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 14

Layout og grafik

LENE KLIBO

l.klibo@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 15

Marketing

HELENA VESTERGAARD

h.vestergaard@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 26

Foto

BENT LANGE & HENRIK WICHMANN (Bruun Rasmussen Kunstauktioner)

LENNART SØGÅRD-HØYER (UNLTD)

Tryk

FROM & CO

Annoncer

HELENA VESTERGAARD

h.vestergaard@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 26

Oplag

AuktionsLiv trykkes i et oplag på 25.000 ex. og distribueres til kunder

og andre interesserede. Magasinet kan afhentes i alle Bruun Rasmussens

afdelinger så længe lager haves. Udkommer hvert år i marts og oktober.

ISSN: 1602-3358

KONTAKT

København – Bredgade

BREDGADE 33 . 1260 KØBENHAVN K

Tel 33 43 69 11 . Fax 33 43 69 66

bredgade@bruun-rasmussen.dk

København – Havnen

AMERIKA PLADS 11 . 2100 KØBENHAVN Ø

Tel 70 27 60 80 . Fax 70 27 60 90

havnen@bruun-rasmussen.dk

Vejle – Pedersholm

PEDERSHOLMS ALLÉ 42 . 7100 VEJLE

Tel 79 43 69 11 . Fax 79 43 69 10

vejle@bruun-rasmussen.dk

Århus – Indleveringskontor

FREDERIKS ALLÉ 116 . 8000 ÅRHUS C

Tel 70 20 69 11 . Fax 70 20 69 12

aarhus@bruun-rasmussen.dk

Bruun Rasmussen Estates

BREDGADE 33 . 1260 KØBENHAVN K

Tel 33 43 69 11 . Fax 70 11 71 77

estates@bruun-rasmussen.dk

Web og online-auktioner

www.bruun-rasmussen.dk

Support tel 7023 6911

support@bruun-rasmussen.dk


I N D H O L D

AuktionsLederen

– Jesper Bruun Rasmussen side 3

Stjålne kunstværker

– hvad gør Bruun Rasmussen? side 4

Henri Matisse

– et nyt liv side 10

Dagbog

– fra en online-auktion side 14

Gustav Wied

– under hammeren side 18

Sommelierens vine

– dyre dråber på auktion side 24

Online-hammerslag

– fra de seneste auktioner side 28

Kunst og kemi

– interview med Mads Øvlisen side 30

Dansk sølv

– form og funktion side 36

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Hammerslag

– fra de seneste auktioner side 40

Udstillinger skal skabe debat

– fem kunstnere på Øregaard side 42

Evensen-arkivet

– en færøsk kulturskat side 46

Under hammeren

– kommende moderne auktion side 50

Under hammeren

– fra de kommende auktioner side 52

Willumsen

– én kunstner, to muséer side 54

Katalogbestilling

– få dit auktionskatalog leveret side 59

Kunst og velgørenhed

– til fordel for Asiens ofre side 61

Auktionskalender

– kommende auktioner side 64

AUKTIONSLIV

1


Situation Pæn formue

Ønske At pleje den bedst muligt

Løsning Formueprognose

Formueprognose giver dig en unik mulighed for at afprøve, hvordan din formue vil

udvikle sig – under forskellige økonomiske forudsætninger.

Hvad kan der for eksempel ske, hvis du investerer i fast ejendom? Eller hvis du

belåner din faste ejendom og øger dine investeringer i værdipapirer? Kan det betale

sig at hæve pensionsindskuddet? Og hvor længe kan du egentlig leve af din formue

– uden at ændre dit forbrug?

Besøg et af Danske Banks ni finanscentre, og få hjælp til at lægge en formuestrategi,

der sikrer dig optimal pleje af din formue.

Formueprognose tilbydes alle kunder med høj lønindtægt eller en formue og er en

del af Danske Ekslusiv-konceptet. Læs mere på www.danskebank.dk/finanscenter.

Her finder du også det finanscenter, der ligger nærmest dig.


KUNSTBERIGELSE

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

A U K T I O N S L E D E R E N

I stadig stigende grad hører vi om opsigtsvækkende tyverier af kunst- og kulturværdier.

Som oftest sker forbrydelserne i udlandet, men i den senere tid har medierne berettet om

en række hjemlige sager. Tag blot det store bogtyveri fra Det Kongelige Bibliotek og senest

tyverierne fra Kunstindustrimuseet i København.

I begge tilfælde fandt tyverierne sted over flere år, hvilket i sig selv giver anledning til at

spørge, hvorvidt museernes sikkerhedssystemer overhovedet er professionelle nok?

Nok så væsentligt er også det faktum, at tyvene i begge tilfælde forsøgte at afsætte tyvekosterne

via auktionshuse i udlandet. Dette efterlader et andet spørgsmål: Hvad gør auktionshusene for

at stoppe denne trafik? Læs artiklen herom på de følgende sider.

For os er det vigtigt, at vi ikke forholder os passivt i den debat, men går forrest i bestræbelserne

på at få udarbejdet en handlingsplan, der inddrager de relevante institutioner, og som nyder

opbakning fra Kulturministeriet. Stjålne kulturværdier og handel hermed er i høj grad også et

nationalt anliggende, hvorfor både statslige og privatejede institutioner bør samarbejde om at

løse problemerne.

Heldigvis hører vi mest om kunsten i mere positive sammenhænge.

De fleste beriger sig med kunst, helt legalt, i form af inspiration og oplevelser.

Én af disse er bestyrelsesformand for Novo Nordisk, Mads Øvlisen, som vi denne gang

har fornøjelsen af at bringe et interview med. Mads Øvlisen fortæller om kunsten

som personlig kommunikationsform og et ledelsesværktøj, der på Novo

Nordisk bruges som et pejlemærke for virksomhedens kultur og

værdigrundlag.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner er i sagens natur også en

virksomhed, hvor kunsten står i centrum. Vores medarbejdere har

kunsten tæt inde på livet i det daglige og oplever det som

et stort privilegium. Derfor er kunsten en del af virksomhedens

identitet. Også derfor opfordrer vi til en øget

indsats mod den ulovlige berigelse og handel med

stjålne kunstværker.

Jesper Bruun Rasmussen

AUKTIONSLIV

3


4

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

STJÅLNE

KUNSTVÆRKER

International handel med

stjålne kunst- og kulturværdier

overgås i økonomisk

forstand efterhånden

kun af ulovlig våbenhandel

og narkotikasmugling.

AuktionsLiv ser nærmere på

situationen i Danmark og

spørger, hvordan Bruun

Rasmussen forholder sig

til problemet.

Af Trisse Gejl

Fornylig omtalte medierne en

række større kunsttyverier, hvor

værker var forsvundet fra bl.a.

Kurt Trampedach, Carl-Henning

Pedersen og Cobra-kunstneren

Erik Ortvads hjem. Det lykkedes

tyven at afsætte flere malerier via

en dansk kunsthandler og desuden

destruere ni akvareller af

Carl-Henning Pedersen, da det

gik op for ham, at de var nummererede

og dermed uafsættelige.

Da kunsttyven forsøgte at udbyde

to malerier af Erik Ortvad på auktion

hos Bruun Rasmussen, blev

det imidlertid opdaget.

To andre, meget omtalte sager, er

tyverierne fra Kunstindustrimuseet

i København og det store bogtyveri

fra Det Kongelige Bibliotek.

AUKTIONSLIV

Ingen af sagerne er endnu helt

afsluttede, og på Det Kongelige

Bibliotek har man nu helt opgivet

at få flere hundrede bind tilbage.

Politiet véd i dag med sikkerhed,

at 76 af de stjålne bøger er blevet

solgt gennem udenlandske auktionshuse

i perioden 1998 til 2003,

bl.a. gennem auktionshuset Chris-

ties i England. Hos Christies var

det en ansat, der fik mistanke

til bogen Propalladia af Bartolemé

de Torres Naharro, et meget sjæl-

dent værk inden for europæisk

teaterhistorie; der fandtes nemlig

kun ét komplet registreret eksemplar,

og det burde befinde sig

på Det Kongelige Bibliotek i Danmark.

Herfra rullede sagen, der

viste sig at omfatte tyveri af op

mod 1.800 værdifulde bøger fra

det 16., 17., og 18. århundrede.

Tilbage står spørgsmålet, om auktionshuset

Christies på et langt

tidligere tidspunkt burde have

vidst, at værkerne, der tilflød

huset fra en adresse i Tyskland,

var stjålne. Og i hvor høj grad det

overhovedet er auktionshusenes

ansvar at undersøge ejerforholdet

bag de effekter, som sættes på

auktion.

Politiet blev sat på sagen, da COBRA-kunstneren

Erik Ortvads stjålne malerier blev forsøgt solgt hos

Bruun Rasmussen.

Auktionshusenes rolle

Adspurgt om Bruun Rasmussens

holdning til handel med stjålne

kulturværdier, mener kommunikationsdirektør

Sebastian Hauge

Lerche, at auktionshusene i allerhøjeste

grad bør spille en aktiv

rolle for at bekæmpe problemet.

"Vi kan ikke i vores rolle som

mægler mellem køber og sælger

lukke øjnene for problemet -

heller ikke selv om det primært

foregår i udlandet", siger Lerche.

"Derfor er det blevet fast praksis,

at vi beder kunden om at vise

legitimation, når noget indleveres.

Samtidig er det vigtigt, at man

som kunde ikke føler sig kriminaliseret.”

Han påpeger, at der er tale


© Erik Ortvad

Copy-Dan Billedkunst 20050361

om en hårfin balance: ”Som mægler

handler det om at forstå kunsten

at være diskret. Vi behandler

alle oplysninger om vores kunder

fuldt fortroligt – det vedkommer

jo ikke naboen, om man nu har

valgt at sælge ud af arvegodset.

Derfor kører vi heller ikke rundt

i firmabiler med vores logo på,

når vi skal ud og vurdere i private

hjem. Men vi er nødt til at kunne

"Som mægler handler det

om at forstå kunsten at

være diskret"

verificere og dokumentere ejerskabet

af de effekter, vi udbyder

til salg, så vi kan hjælpe myndighederne,

hvis noget viser sig at

været stjålet”, forklarer Lerche.

Der er sager, hvor auktionshusene

ikke har en levende chance for at

vide, at effekterne er stjålne. For

eksempel opdagede den 87-årige

Erik Ortvad først, at han var blevet

bestjålet, da han så sine malerier

afbildet i et auktionskatalog

fra Bruun Rasmussen. Han ringede

til lederen af moderne afdeling,

og politiet blev sat på sagen.

Andre gange er det auktionshuset

selv, der forfølger en mistanke.

Så enkelt som engletape

”Vi kan for eksempel tage denne

bog”, siger Sebastian Hauge Lerche,

der også har ansvaret for husets

bogauktioner. Vi sidder på hans

kontor med bogreoler fra gulv til

loft. På skrivebordet ligger der

bunker med papirer og gamle

kataloger. Ved siden af computeren

står et lille bitte bogskab fyldt

med miniaturebøger, hvoraf nogle

ved gennemgang vil vise sig at

være interessante og andre “værdiløse”.

Han strækker sig for at nå

en smal lille bog midt iblandt

kæmpebøger i gamle læderbind

højt oppe.

”Det er Thomas Mores Utopia fra

1516”, siger han. Bogen er en

undselig sag i brunt bind med

lidt utydelige bogstaver på ryg-

gen. Han bladrer i den og rækker

den over bordet. ”Den har vi

brugt en del tid på at undersøge

nærmere, for vi vidste, at et eksemplar

af dette værk var blandt

de stjålne fra Det Kongelige Bib-

liotek. Bruun Rasmussen er nu

ikke det mest nærliggende sted

at prøve at afsætte stjålne biblioteksbøger.

Det ville hurtigt

blive opdaget, eftersom de fleste

større biblioteker følger med i

vores auktioner. Men har vi den

mindste mistanke om uhæderligt

spil, undersøger vi naturligvis ejerskabshistorien",

fortæller Lerche.

I dette tilfælde kontaktede han

Det Kongelige Bibliotek, der

undersøgte eksemplaret og konstaterede,

at det ikke var deres. I

mellemtiden havde Lerche fået et

tip om, at der var forsvundet et

andet eksemplar af Utopia fra et

bibliotek i Rusland, og han kontaktede

derfor Interpol for at få

fortsættes næste side

Kommunikationsdirektør og ansvarlig for

Bruun Rasmussens bogauktioner Sebastian

Hauge Lerche på sit kontor, hvor han

trækker Thomas Mores "Utopia" frem.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

5


6

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

yderligere oplysninger. Heldigvis

havde det russiske bibliotek taget

mål af bogen, og da den var lidt

større end den, der var havnet

hos Bruun Rasmussen, kunne

eksemplaret frifindes. "Det forekommer

nemlig, at man, for at

sløre et bogtyveri, beskærer bogen

og dermed giver den nye mål,

men at gøre den større, dét kan

man ikke. Man kan også udskifte

bogbindet eller helt enkelt fjerne

stempler og andre mærker med

et stykke engletape”, siger Lerche

og demonstrerer. Ganske rigtigt

tager tapen stempel og en anelse

af papirets overflade med af.

Holdt op mod lyset kan man ane,

at papiret er tyndere på det sted,

stemplet var før, altså et første

tegn på, at man skal være mistænksom.

”Det viste sig, at det pågældende

russiske bibliotek altid stempler

deres bøger på en bestemt side,

men det er der jo ingen, der aner,

for det er en viden, de frygter

falder i forkerte hænder”, siger

Lerche. ”Det er bl.a. dér, jeg ser

et problem”, fortsætter han. ”Kulturinstitutionerne

lukker sig ofte

for meget om deres viden, fordi

"Det forekommer, at man

beskærer bogen og dermed

giver den nye mål, men at

gøre den større, dét kan

man ikke".

de frygter at blive mere sårbare

ved at dele ud af den. Man bliver

også mere sårbar af at åbne sig,

for jo flere informationer, desto

flere tegninger kan tyven lave af

AUKTIONSLIV

Sebastian Hauge Lerche demonstrerer her, hvor let

man kan fjerne mærker med engletape.

dit hus. Men det er nødvendigt

at åbne sig, hvis man vil opnå et

effektivt samarbejde i sager om

kunsttyveri”, siger Lerche. “Det

gælder jo også i mange andre af

livets forhold: Du lærer heller

aldrig noget nyt, hvis ikke du tør

afsløre din uvidenhed og stille

spørgsmål.” Tilbage i 1979 valgte

Det Kongelige Bibliotek ikke

at offentliggøre listerne over de

stjålne værker, idet man frygtede,

at værkerne så ville blive destruerede,

fordi de nu var uafsættelige.

Beslutningen indebar imidlertid,

at hverken auktionshusene

eller antikvarboghandlerne nogensinde

fik tilsendt en liste over

de manglende bøger, og der var

derfor heller ingen alarmklokker,

som i første omgang ringede

hos Christie's. Det Kongelige

Bibliotek mangler stadig flere

hundrede værker og har nu gjort

listen offentlig tilgængelig på sin

hjemmeside.

Opklaringen

Lad os et øjeblik vende tilbage

til eksemplet fra Christie’s, hvor

lederen af bogafdelingen, Margaret

Ford, pludselig sidder med

et usædvanligt eksemplar af værket

Propalladia i hånden.

På det tidspunkt, hvor Margaret

Ford besluttede sig for nøje at

undersøge Propalladia, havde hun

formidlet salg af bøger for en

kunde i Tyskland gennem fem år.

Propalladia var imidlertid så sjælden,

at hun brugte sin weekend

på British Library, hvor hun læste

om gamle våbenskjolde fra de

europæiske kongehuse, om bogens

kendte ejerskabshistorie og

om Osbornes store bogsamling,

som eksemplaret oprindeligt stam-

mede fra, før det blev foræret til

Det Kongelige Bibliotek: Osborne

havde for vane altid at klippe det

hjørne af i sine bøger, hvor bogens

pris havde stået, og bogen, Margaret

Ford havde fået indleveret

til salg, manglede netop et hjørne.

Hun konstaterede, at enten sad

hun med et hidtil ukendt eksemplar

af værket, eller også sad hun

med det eneste kendte eksemplar,

der tilhørte Det Kongelige Bibliotek

i Danmark. Hun kontaktede

Det Kongelige Biblioteks sikker-

hedschef, Jesper Düring Jørgensen,

som slog op i en mappe med

lister over bibliotekets forsvundne

værker og opdagede, at bibliotek-


ets eksemplar af bogen var meldt

bortkommet ved optællingen i

1979. Herefter instruerede han

igennem telefonen Margaret Ford

i at aflæse udviskede katalogsignaturer

og andre kendetegn,

der kunne sætte bogen i forbindelse

med Det Kongelige Bibliotek.

Det blev starten på opklaringen

af det store bogtyveri, idet sikkerhedschefen

rejste til London og

fandt 15 andre værker på Margaret

Fords bord, der tilhørte Det Kongelige

Bibliotek (Korsgaard og Sur-

rugue: "Der store bogtyveri", 2005)

"Det er nødvendigt at åbne

sig, hvis man vil opnå

et effektivt samarbejde i

sager om kunsttyverier".

Man kan i denne historie undre

sig over, at listen over forsvundne

værker ikke for længst var gjort

tilgængelig for de internationale

auktionshuse og antikvarboghandlere,

og at kongelige monogrammer

og våbenskjolde skulle

researches frem i gamle støvede

opslagsbøger i stedet for at ligge

i en søgbar database. Heller ikke

detaljen med de afklippede hjørner,

der ville kunne spore bøgerne

tilbage til Osborne-samlingen og

dermed sætte dem i mulig forbindelse

med stjålne værker, var nem

at finde.

Ufuldkomne databaser

Der findes databaser, auktionshusene

kan benytte sig af, hvis

der er grund til at checke de

kunstgenstande, som de sætter

på auktion. I Danmark er der

politiets Kosterregister.

Auktionshusene kan ringe ind og

forhøre sig om, hvorvidt en kunstgenstand,

de har fået indleveret,

findes i registeret, men primært

er registeret til internt brug; hvis

politiet f.eks. i forbindelse med en

ransagning finder mulige tyvekoster,

kan de søge i registeret, der

dækker alt fra stjålne cykler til

sjældne kunstgenstande. Desværre

er denne database ikke altid fuldt

opdateret.

På internationalt plan udgiver og

opdaterer Interpol jævnligt en

cd-rom specielt “til politi, toldmyndigheder,

museer, auktionshuse,

antikvitetsforhandlere, samlere

og kunstelskere i det hele

taget.” Den indeholder ca. 20.000

stjålne kunstværker og andre kul-

turelle genstande med mål, særlige

kendetegn og materialer/teknikker

benyttet. I perioderne mellem

opdateringerne ligger de seneste

ca. 400 forsvundne kunstgenstande,

der ikke

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

nåede at komme med på seneste

cd, på Interpols egen hjemmeside.

Her kan man bl.a. finde en række

antikke arabiske dokumenter, der

er forsvundet i Tyrkiet i 2000.

Der er også både gammel og ny

malerkunst, lænestole fra1800tallet,

et dinosaurus-æg stjålet i

Argentina og en enkelt bog fra

1516 forsvundet i Danmark i 2004.

På trods af den løbende opdatering

gør Interpol på hjemmesiden

selv opmærksom på, at databasen

bestemt ikke er komplet. Bruun

Rasmussen benytter sig af begge

databaser og gør også opmærksom

på det privatejede Artloss

register, som tæller over 100.000

stjålne gen-stande – altså fem

gange så mange som Interpols

register.

Bruun Rasmussens mest effektive

kontrol med forsvundne værker

fungerer dog typisk i uformelle

netværk med museer, antikvitets-

fortsættes næste side

Thomas Mores "Utopia" (1516) var af flere omgange

genstand for nærmere undersøgelser. To eksemplarer af

bogen er stjålet i nyere tid: Det Kongelige Bibliotek mangler stadig

sit eksemplar og i 2003 forsvandt et eksemplar fra et bibliotek i Rusland.

Eksemplaret her er “frikendt” af Interpol og kommer under hammeren den 29. november.

Vurdering: 1 million kr.

AUKTIONSLIV

7


8

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Et detektivarbejde...

I foråret 2004 dukkede der endnu

en vigtig international bog op hos

Bruun Rasmussen. Det var Isaac

Newtons "Philosophiæ Naturalis

Principia Mathematica" fra 1687.

1. udgaven af det værk, som regnes

for at være det vigtigste overhovedet

i videnskabens historie.

Sebastian Hauge Lerche undersøgte

eksemplaret for ejermærker og andre

kendetegn, og fandt på bogryggen

en udraderet bogstavmærkning fra

det videnskabelige bibliotek John

Crerar Library, som ligger i Chicago.

Inde i bogen var der desuden et

svagt biblioteksstempel, hvor ord-

lyden umiddelbart kunne læses som

”This book is the property of the John

Crerar Library”. Det kunne således

se ud som om, bogen var stjålet fra

biblioteket, men ved hjælp af en

fototeknisk undersøgelse af stemp-

let, lykkedes det at tydeliggøre hele

ordlyden: ”This book is no longer the

property of the John Crerar Library”.

Bogen var således udgået på lovlig

vis, og Bruun Rasmussen kunne

herefter roligt udbyde bogen, som fik

et rekordhøjt hammerslag på knap

én million kroner.

AUKTIONSLIV

handlere, antikvarboghandlere og

kulturinstitutioner rundt om i

verden. "Uformelle netværker er

effektive, men sårbare, da viden

er tilknyttet enkeltpersoner og

forsvinder med dem igen, både

i kunst- og kulturinstitutionerne

og i auktionshusene. Dette er én

af grundene til, at vi har efterlyst

en bedre database-registrering og

en større vilje, også politisk, til at

løse problemerne", siger Sebastian

Hauge Lerche.

Formaliseret netværk

Sebastian Hauge Lerche var i august

måned en af talerne ved den

internationale konference om ”Re-

sponsible Stewardship towards

Cultural Heritage Materials”

[“Ansvarlig forvaltning af kulturarvgenstande”,

red.], som blev

afholdt på Det Kongelige Bibliotek

i København. Formålet med

konferencen var bl.a. at finde

løsninger på de problemer, som

især mange offentlige institutioner

har med at sikre deres

kulturværdier imod tyveri. Lerche

stillede her forslag om, at der på

ministerielt plan afsættes midler

til at oprette et sekretariat, som

kan strukturere nogle af de uformelle

netværk, som eksisterer

institutionerne imellem. “Herved

kunne man samle et operativt

netværk med deltagere fra de

relevante institutioner, nationale

som internationale, offentlige og

private. Bruun Rasmussen, som

har formandsskabet af Auktionslederforeningen,

vil naturligvis

også deltage”, uddyber Lerche.

“Med et sådant netværk ville Det

Kongelige Bibliotek i et fortroligt

forum eksempelvis kunne have om-

delt listen over de stjålne bøger.

Der vil altid være en mindre risiko

for, at en liste kan falde i forkerte

hænder, men det er en risiko, man

"En løsning kræver, at

der fra politisk side er en

vilje til at prioritere dette

område".

er nødt til at løbe", mener Sebastian

Hauge Lerche. “Forslaget kræver,

at der fra politisk side er en

vilje til at priotere dette område,

men i betragtning af, at vi i ud-

landet har set en stærk stigning

i handlen med stjålne kunst- og

kulturgenstande, vil jeg tro, at

regeringen er klar til at tage

affære. Sagen om det store bog-

tyveri og tyverierne fra Kunstindustrimuseet

har heldigvis sat

så meget skub i debatten, at vi

forhåbentlig snart finder en løsning”,

afslutter han.

I den offentlige debat er Bruun

Rasmussens forslag om at etablere

et formaliseret netværk blevet

modtaget med så stor velvilje, at

kulturminster Brian Mikkelsen nu

har inviteret Bruun Rasmussen og

andre relevante institutioner til et

nærmere samarbejde.


Spændende effekter under hammeren

på www.bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

ONLINE

HAMMERSLAG

Marc Chagall har illustreret

bibelen ved flere lejligheder både

i form af raderinger og litografier.

Udgaven med raderinger

er sjælden og indbragte sidste år

et hammerslag på 310.000 kr. på

den internationale bogauktion

i Bredgade. Udgaven her, med

litografier, er mere almindeligt

forekommende, men stadig

meget efterspurgt.

Hammerslag online 19.000

Emanuel A. Petersen (1894-1948)

startede sin karriere på den

Kongelige Porcelænsfabrik, hvor

han hovedsageligt beskæftigede sig

med marinemaleriet, og han dekorerede

bl.a. vaser til Kongeparrets

sølvbryllup. I 1921 kom Emanuel

til Grønland for første gang, og

siden er hans navn blevet knyttet

til Grønland. Her motivet "Aften

ved Karnak, Godthåbsfjorden".

Hammerslag online 32.000

En rødvin kan blive op til ca. 100 år,

før den er udrikkelig. For Madeira, er

dette tal snarere 300 år, og det er derfor

kun med Madeira, at man vil kunne

servere velsmag-ende vin fra før den

franske revolution! Med denne knap

100 år gamle vin har ejeren således

mulighed for enten at drikke den nu,

eller henlægge den til efterfølgende

generationer.

Hammerslag online 860 pr. fl.

© Marc Chagall

Copy-Dan Billedkunst 20050361

Hundredfold Lykke! I kinesisk symbolik er

flagermusen, som tegn på velstand og lykke,

ofte brugt i en dekoration med rød farve,

der symboliserer glæde og forstærker de

lykkebringende kræfter. Denne vase bar den

traditionelle dekoration med utallige røde

flagermus, Hundredfold Lykke, hvilket fik en

afgørende betydning for hammerslaget.

Hammerslag online 22.000

Når det handler om ældre våben, er originalitet

altafgørende for prisen. Dette blev bekræftet, da en

imponerende messingmonteret fransk flintlås-pistol fra

ca. 1730, af den parisiske bøssemager David Tiermay, blev

udbudt på online-auktion.

Hammerslag online 11.000

Axel Salto beskæftigede sig meget med det

organiske ornament, således også i denne vase,

der er eksponent for ”den spirende stil”, 1937-59,

hvor selve væksten skildret som bevægelse var

hovedmotiv. Salto var meget optaget af panteismen,

og var i denne sene periode netop be-

skæftiget med planternes indre bevidsthedsliv.

Hammerslag online 32.000

© Axel Salto

Copy-Dan Billedkunst 20050361

AUKTIONSLIV 9


10

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

– ET NYT LIV

Efterårets Henri Matisseudstilling

på Louisiana

er en enestående skandinavisk

begivenhed.

Man oplever her de sene

værker, hvormed Matisse

satte sig selv på sporet af

den abstrakte kunst.

af Kirsten Degel

”Ma seconde vie”, mit andet liv,

kaldte Henri Matisse – Picassos

største rival – de sidste fjorten år

af sit liv, tiden fra hans alvorlige

operation i 1941 til hans død i

efteråret 1954. De 14 år var for

Matisse en stor foræring; han

følte, at den omtalte operation

gav ham livet tilbage, og trods

et skrøbeligt helbred og høj alder

blev disse år præget af en kolossal

livskraft og enorm produktivitet.

Louisianas udstilling handler om

disse 14 år, og den fortæller med

over hundrede værker fra en lang

række udenlandske museer og

privatsamlinger verden over, fra

Tokyo til Los Angeles, historien

også om et venskab, som gjorde

disse år til forklarelsens år i Matisses

kunst.

AUKTIONSLIV

En upåagtet brevsamling

© Henri Matisse

Copy-Dan Billedkunst 20050361

I løbet af disse år førte Matisse

en unik korrespondance med den

franske satiriske tegner og forfatter

André Rouveyre (1879-1962),

hvori hans stadige produktion

og nytænkning spejles og brydes.

Korrespondancen giver et enestående

indblik i kunstnerens kreative

proces og tanker om liv og værk

og udgør udstillingens fortællemæssige

omdrejningspunkt. Den

store samling af Matisses breve

til André Rouveyre opbevares

– overraskende nok - på Det

Kongelige Bibliotek i København

og henlå der ganske upåagtet,

indtil den tidligere direktør for

Ordrupgaardmuseet, Matisse-

kenderen Hanne Finsen, fandt

Brev fra Henri Matisse til André Rouveyre, 1943.

Det Kongelige Bibliotek, København.

© Succession H. Matisse / CopyDan, 2005

frem til dem i forbindelse med sin

store Matisse-udstilling på Statens

Museum for Kunst i 1970. I 2001

udgav hun efter mange års intenst

arbejde den komplette udgave af

Matisse/Rouveyre korrespondancen

i Paris, og det var et længe næret

ønske at kombinere dele af brevvekslingen

med de deri omtalte og

refererede værker i en udstilling,

der nu er gået i opfyldelse på

Louisiana og på Musée du Luxembourg

i Paris, hvor udstillingen

har kunnet ses tidligere på året.

Udstillingen præsenterer således –

ud over et udvalg af de to kunstneres

breve, som med deres tegninger,

skitser og håndkolorerede

konvolutter er et kunstnerisk

skatkammer i sig selv – et stort

antal af de værker af Matisse,


korrespondancen taler om: malerier,

illustrerede bøger, tegninger,

gobeliner, forarbejder til kapellet

i Vence og et udvalg af de farveklip,

som var den egentlige revolution

i Matisses værk.

Kunstnerisk karriere

Matisses kunstneriske karriere

startede, da han i 1890 lå på hospitalet

efter at have fået fjernet

sin blindtarm. Hans mor havde

foræret ham en kasse med farver,

som han kunne fordrive tiden med.

Virkningen var helt usædvanlig.

For første gang vidste han, hvad

han ville med sit liv. På det tidspunkt

havde han gennemgået en

kortere juridisk uddannelse og

arbejdede – ganske uinteresseret

– på forskellige advokatkontorer.

Han søgte nu ind på en lokal

kunstskole, og trods faderens voldsomme

modvilje lykkedes det ham

at få mulighed for at tage til Paris

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Henri Matisse: La Gerbe, 1953.

Bundt af blade.

Gouache på papir, klippet og klistret,

opklæbet på lærred.

UCLA Collection, Hammer Museum.

Gave fra Mr. og Mrs. Sidney F. Brody.

© Succession H. Matisse / CopyDan, 2005

og blive optaget i den indflydelses-

rige maler Gustave Moreaus atelier

på École des Beaux-Arts.

50 år efter, i 1941, blev Matisse

ramt af en livstruende tarmkræft,

men blev mirakuløst helbredt.

Efter at have set døden i øjnene

oplevede han en kunstnerisk gen-

fødsel og en årrække med forryg-

ende skaberkraft. Selv om Matisses

kræfter i disse år var begrænsede,

og han i lange perioder var bun-

fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

© Henri Matisse

Copy-Dan Billedkunst 20050361

11


12

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Matisse på trappen til villa “Le Rêve”, Vence, 1946. Foto: Hélène Adant. © Fonds Hélène Adant,

Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges Pompidou, Paris, MNAM/CCI.

det til seng eller kørestol, arbejdede

han ikke desto mindre med en

kolossal energi og kunstnerisk kom-

promisløshed. Matisse malede ikke

så meget som før. Det var, rent

fysisk, for anstrengende for ham.

Men han tegnede så sikkert som

nogensinde. Således kunne han

ligge i sin seng og tegne på papir

fastgjort til vægge og loft, med

sit tegneredskab bundet til enden

af en lang bambusstang. Han be-

gyndte også at arbejde med papir-

klip, og i Matisses atelierer i Vence

og Nice voksede efterhånden en

verden i farveklip op omkring ham

og den seng, hvori han tilbragte

så mange timer. ”Jeg har skabt

en lille have omkring mig, hvor

jeg kan spadsere. Der er blade,

frugter, en fugl. Begrænset og

fredelig bevægelse.”

AUKTIONSLIV

Matisses papirklip

Værkernes motivvalg dokumenterede

den lykkelige erindring om

den paradisiske natur, som Matisse

havde mødt på sin rejse til Tahiti i

1930. Stakkevis af hvide ark blev

af hans assistent overmalet med

gouache, således at han konstant

havde et arkiv af bemalede papirark

til sin rådighed som en slags

palet, hvorudfra han kunne klip-

pe sine billeder. Med farvede papir-

stykker byggede han kompositionerne

op, lagde til og trak fra og

flyttede figurerne rundt i forhold

til hinanden, indtil hans assistent

endeligt kunne fastgøre dem på

en hvid eller farvet baggrund efter

Matisses nøjagtige anvisninger.

”At klippe lige ind i farven minder

mig om en billedhuggers direkte

måde at hugge på.” Den kontinuerlige

bevægelse med saksen i én

fortsat rytme gennem arket gav

en fysisk kontakt af en helt anden

art end maleriet. De færdige klip

fremstod med en vægtløs og

ulegemlig karakter, hvor enhver illu-

sion om omfang og dybde fuldstændig

blev undgået. Matisse

mestrede teknikken med suveræn

dygtighed og originalitet, og papirklippene

må betegnes som noget

af det mest levende, en aldrende

kunstner nogen sinde har skabt. I

hans papirklip brugte han farven

med en frihed og sikkerhed som

brugen af maling på lærred altid

havde udelukket; og han var i

stand til at udnytte 60 års viden

om, hvordan han skulle navigere

mellem den såkaldte virkelige

verden og den verden, der kunne

sættes op på væggen. I syntesen

af iagttagelse, iscenesættelse og

kunstnerisk autonomi nåede han

til abstraktionens grænse, men

overskred den kun sjældent.

Kapellet i Vence

Hvad der begyndte som en slags

beskæftigelsesterapi og en - om

end genial - nødløsning voksede i

de sene år til en selvstændig kunst-

form, der kulminerede i Rosenkranskapellet

i Vence (La Chapelle

du Rosaire), som han udformede

ned til mindste detalje. Dette største

og mest originale værk blev skabt

1947-51 i taknemmelighed til

nonnerne i Dominikanerklosteret

i Vence, som havde plejet ham

under sygdommen. For Matisse

gjaldt det her at skabe harmoni

mellem liniernes og farvernes rene

sprog og musikalitet, og i kapellet


Øverst:

Henri Matisse: Thème E, variation 8, 1941.

Fra serien: “Thèmes et Variations”. Privateje, Genève. Courtesy GVA Art Gallery, Schweiz.

© Succession H. Matisse / CopyDan, 2005

Nederst:

Henri Matisse: Jeune femme en blanc, fond rouge, 1946.

Ung kvinde i hvidt på rød baggrund.

Centre Georges Pompidou, Paris, MNAM / CCI.

Dation: Pierre Matisse. Deponering: Musée des Beaux-Arts de Lyon.

© Succession H. Matisse / CopyDan, 2005

så Matisse en mulighed for at modstille og for-

ene disse to elementer i ét værk gennem mødet

mellem vinduer i rene stærke farver, det indtrængende

lys, og de modstående keramiske

vægbilleder, hvis enkle og monumentale streg-

kompositioner er udført med bred pensel og

sort farve på hvide fliser. Matisse var ikke

troende i traditionel forstand, men skabte med

kapellet alligevel én af de mest bevægende religiøse

bygninger i det 20. århundrede.

Matisse er én af de største og mest indflydelsesrige

skikkelser i det 20. århundredes kunst.

Han var livsglædens maler, der skabte sin

kunst ud fra den overbevisning, at et billede

først og fremmest skal være en fest for øjet

og en hyldest til skønheden. Hans værk manifesterer

en utopi, hvori viden forenes med visdom

og intuition med gennemført håndværk.

Allerede i 1908 offentliggjorde han en artikel,

hvori han definerede sine mål: ”Jeg drømmer

om en kunst, der har ligevægt, renhed og ro;

en kunst uden for komplicerede motiver, der

kræver særlig opmærksomhed; en kunst der

kan have beroligende indflydelse på enhver

der beskæftiger sig med åndeligt arbejde, hvad

enten han er forretningsmand eller skribent,

noget i retning af en god lænestol, hvor man

kan hvile sig efter fysiske anstrengelser.”

Kirsten Degel er museumsinspektør på Louisiana.

Matisse - et nyt liv

vises på Louisiana i perioden 12.8.–4.12.2005

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk

www.louisiana.dk

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

© Henri Matisse

Copy-Dan Billedkunst 20050361

© Henri Matisse

Copy-Dan Billedkunst 20050361

13


14 AUKTIONSLIV

BRUUN RASMUSSEN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Dagbog fra en

ONLINE-AUKTION

Vel kan det være hyggeligt

at møde op til en traditionel

auktion med auktionarius,

hammer og hele

pivetøjet. Men det kan

være svært at passe ind,

hvis man også skal nå i

Brugsen og hente ungerne

i børnehaven. Løsningen er

Bruun Rasmussens online-

auktioner, tippede en veninde

mig. Så nu skulle det

være – jeg ville også være

med på bølgen!

Af Trine Grydahl

Dag 1

Med en kop dampende morgenkaffe,

håret rullet op i et håndklæde

efter badet og 5.000 kr.

venligst tilbagebetalt fra skattevæsenet,

klikker jeg mig ind på

www.bruun-rasmussen.dk.

Jeg konstaterer hurtigt, at der i

dag og næsten hver dag resten af

ugen afsluttes en auktion - hver

dag sin kategori. For eksempel

er det i dag Møbler, belysning og

tæpper, og for at komme i stødet

følger jeg lidt med i opløbet.

Man har kunnet byde i en uges

tid, og nu er der ifølge uret kun

9 timer og 31 minutter tilbage til

de første virtuelle hammerslag.

Hvis man nu vidste lidt om tæpper,

kunne man måske gøre et

tæppekup her? Jeg finder to

antikke tæpper, som der endnu

ikke er budt på. Derimod er der

rift om en dansk kommode af

guldstafferet nøddetræ, og mens

jeg sidder og undres over, hvorfor

den nu lige er så populær, kan

jeg se, at buddene tikker ind. Den

er vurderet til mellem 6 og 8.000

men er allerede oppe på 16.500 kr!

Selv om det først og fremmest er

moderne kunst, jeg er ude efter,

er kategorien ikke uinteressant.

Jeg har længe ledt efter en lille

rokoko-sofa, og der er faktisk én

på dagens auktion, men den er

ikke helt rigtig, så jeg søger videre

i kategorien ældre møbler. Der er

477 emner til salg, og 58 af dem

sælges på næste online-auktion.

Den begynder nu og afsluttes

om en uge. Og her er den. Min

rokoko-sofa. Eller rettere, min

sofa er netop blevet til en chaiselong:

”En ny-rokoko chaiselong

af mahogni med polstret sæde og

ryg betrukket med blå velour fra

19. århundredes sidste halvdel”.

Nyrokoko chaiselong af

mahogni, polstret sæde

og ryg betrukket med blå

velour. 19. årh.s sidste

halvdel. L. 155.

Hammerslag på onlineauktionen:

3.200 kr.


Den er vurderet til 4.000 kr., og

der er ingen bud endnu. Jeg beslutter

mig for at lurepasse.

Der er eftersyn på alle onlineemnerne,

ligesom ved en almindelig

auktion. Denne her står i

Havnen på Østerbro, men billedgengivelsen

er så god, at jeg ikke

vil bruge en udflugt på det. Da

jeg så finder ud af, at jeg kan

zoome helt ind på detaljerne

samtidig med, at billedet stadig

er knivskarpt, undersøger jeg betrækket

og benene på jagt efter

de enkelte ridser og mærker, der

står i anmærkningen. Og jeg

bliver ikke mindre begejstret af at

komme helt tæt på de svungne

træudskæringer og sammensyninger,

så jeg griber et målebånd og

måler de 155 cm. op i stuens karnap.

Den passer perfekt.

Videre til moderne malerier, flere

interessante billeder, jeg noterer

numrene ned (bl.a. tre sanselige

billeder af Walasse Ting vurderet

til 6.000 kr.) men glemmer alt om

dem, da jeg finder seks små litografier

af min yndlingsmaler, Poul

Anker Bech. Fire med gås i hver

sin sære kulisse! Et med strikkende

kvinde og et med mand, gris og

modelfly. Typisk Bech. De er vurderet

til mellem 3 og 4.000 kr.,

og højeste bud er allerede 3.200

en uges tid før hammerslag. De

går formodentlig for meget mere.

Ih du milde. Kommer hjem efter

forældremøde kl. 21. Konstaterer

at den guldstafferede kommode

fik hammerslag på 19.000 kr.

Det er mere end det dobbelte af

vurderingsprisen. Til gengæld har

der netop været et par vaskeægte

tæppe-kup. Kort før hammerslag

kom et bud på et persisk tæppe

på det halve af vurderingsprisen.

En to tre, og det var det. Tillykke

med Deres nye tæppe! Tjekker

chaiselongen, der er stadig ingen

bud. Mindste bud starter ved

2.000, kan jeg se. Tjekker Anker

Bech igen og forelsker mig side-

løbende i en PH lampe. En Akademi

væglampe med forkromet

stel og skærme af opalglas. Jeg

river mig løs. Har ikke brug for en

lampe. Eller har jeg?

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Dag 2

"Griber et målebånd og måler

de 155 cm. op i stuens karnap.

Den passer perfekt"

Poul Anker Bech: Seks litografier i farver,

heraf fire kompositioner med en gås som

gennemgående figur.

Hammerslag på online-auktionen: 5.500 kr.

Spiser morgenmad foran computeren

– "mor arbejder", hører jeg

den ældste sige. De skulle bare

vide! Jeg sender ungerne af sted

og beslutter mig for at registrere

mig som kunde. Tøver lidt, da det

er første skridt ud af lurepasseriet.

Jeg læser fortrolighedspolitikken

og springer ud i det, jeg er træt

af kun at ose, nu vil jeg også

være med i spillet. Jeg indløser

billet – mit helt eget kundenummer

– så nu kan jeg byde – er så

at sige trådt indenfor. Det føles

rigtigt.

Der er én, der bare må eje en

PH-lampe kan jeg se, for han har

budt 2.000 kr. på fire forskellige

lamper. Måske skulle jeg lige markere

en interesse, så han ved, jeg

holder øje med ham. Eller er det

ikke sådan, psykologien fungerer?

Jeg byder 100 kr. over. Pling,

straks byder han også 100 over.

”Deres bud er ikke det højeste, en

anden har et højere maksimumbud",

står der. Aha! fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

15


16

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Dagbog fra en

ONLINE-AUKTION

Først nu går det op for mig,

hvorfor buskelusker-taktikken

ikke nødvendigvis er den rigtige.

Hans maksimale bud er slet ikke

det, der fremgår af skærmen. Dét,

der fremgår af skærmen, er blot

det næste bud i rækken. Han kan

principielt have budt 10.000 kr.

som maksimumbud, og derved

givet maskinen mandat til at byde

over med 100 kr., indtil den når

10.000. Jeg byder 2.300, og ser

hvad der sker. Ingenting. Han

havde altså budt maksimalt 2.200.

Ha! Jeg fører.

Nu har jeg også automatisk fået

en personlig side, hvor jeg kan

følge de emner, jeg har budt på

og de emner, jeg har bogmærket,

fordi de muligvis er interessante.

Tilbage til chaiselongen, stadig

ingen bud. Nonchelant lægger jeg

et maksimumbud på 3.000 kr. Da

der ikke er andre bud, offentliggør

maskinen blot det laveste

bud, det er muligt at lægge,

nemlig 2.000. kr. Kun på min

skærm fremgår det, at jeg er parat

til at gå op til 3.000. Faktisk er

jeg parat til at give mere – nå,

jeg må følge med i opløbet om 6

dage og 6 timer!

AUKTIONSLIV

Dag 3

Vågner tidligt, laver en kop kaffe

og styrer målrettet hen mod

skærmen. De klogeste beslutninger

træffes i limboet imellem søvn

og opvågnen, har jeg hørt engang.

Jeg er nødt til i det mindste

at byde på Poul Anker Bech

litografierne. Jeg er nødt til at

vide, at jeg i det mindste forsøgte.

Der er budt 3.800 kr. Jeg byder

4.000 – og overbydes straks. Jeg

byder 4.200 – nu er jeg oppe på

5.250 kr. med de 25% i omkostninger

fremgår det på skærmen.

Det nærmer sig smertegrænsen.

Især hvis jeg også får chaiselongen.

Der overbydes ikke denne gang.

Pyha.

Jeg kigger nærmere på det, jeg

allerede synes, er mine litografier.

Zoomer ind på gåsens fod, fortaber

mig i kvindens strikketøj.

Blæser dem op til at fylde hele

min skærm. Den der sære realisme,

insisteren på en gås, og

så verden bagved, der ligesom

falder af, som om det var en slidt

kulisse. Eller måske en erindring?

Vidunderligt!

Dag 4

Kl. 8.45 tjekker jeg e-mails, venter

på svar fra en samarbejdspartner.

Der er mail fra Bruun Rasmussen.

Nogen har overbudt mig på PH

lampen. Helt præcist kl. 8.27 i dag.

Der er én, der er tidligt på den.

Det er ham – eller hende fra før

– jeg kan genkende kundenummeret.

Øjeblikkelig har maskinen

budt 100 kr. over, som jeg havde

givet mandat til med mit maksimumbud.

Men også dette bud

overbyder han. Jeg må altså

nu tage stilling til, om jeg skal

forhøje mit eget maksimumbud.

Nå, der er nogle dage tilbage, jeg

behøver ikke forholde mig til det

endnu. Nu véd jeg, at jeg får mail,

hvis nogen byder over – så chaiselongen

og litografierne skulle

være ok.

Nu er det bare et spørgsmål, hvor-

når min duellist på Poul Anker

Bech tjekker sin mailboks og får

at vide, jeg har overbudt ham.

Poul Henningsen: PH-3/2 Akademi væglampe

med forkromet stel, skærme af opalglas.

Udført hos Louis Poulsen. H. 26. L. 38.

Hammerslag på online-auktionen: 3.000 kr.


Dag 5

Poul Anker Bech er på vej op i et

højere prisniveau, og jeg må

træffe en beslutning.

Jeg satser på chaiselongen.

Der er godt nok kommet en ny

byder med 2.200 kr. Men med

mandat til at gå op på 3.000 har

maskinen straks overbudt. Efter

to forsøg fra den anden byder,

blev der stille. Alt dette skete i

går aftes, og der har ikke været

noget siden.

Den er så godt som min.

TIP: Hvis du leder efter en

bestemt ting, kan du oprette en

SØGEAGENT. Agenten sender dig

en mail, når der er nye effekter på

auktion, som matcher de ord, du

har bedt den lede efter.

"Vågner tidligt, laver en kop

kaffe og styrer målrettet hen

mod skærmen"

Dag 6

NEJ! Glemte opløbet! Mens jeg

har siddet og læst Harry Potter

højt og puttet bamser og taget

mig god tid til at varme mælk til

kaffen, har han købt MIN chaiselong!

Jeg er blevet overhalet indenom

for et kvarter siden, og min mailboks

er fuld af varsler, maskinen

har forgæves prøvet at råbe mig

op. 3.200 kr. fik han den for. Det

er uhørt billigt. Jeg sov i timen.

Jeg skulle have lagt et maksimumbud

på 5.000. Sender et trist

blik mod min tomme karnap og

opretter en søgeagent til fremtidige

chaiselonger.

Trøster mig med, at jeg nu kan

byde højere på lampen. Den er

vurderet til 4.000 kr. Der er hammerslag

i morgen, og højeste bud

er 2.600. Klog af skade lægger

jeg et nyt maksimumbud: 4.200

og maskinen markerer straks

det næste bud i rækken, nemlig

2.700.

Nu kan jeg blot vente.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Dag 7

Al putning og Potter overlades til

faren i dag. Rustet med en kold

øl og peanuts sætter jeg mig til

rette for at kæmpe for min lampe.

Trækker vejret dybt. 4.500 kr.

vil jeg byde, hvis det bliver

nødvendigt.

Jeg har lagt mærke til,

at hvis der bydes

indenfor de to sidste

minutter af tidsfristen,

udskydes

auktionen endnu

to minutter. Og

sådan bliver det

ved, indtil den ene

byder giver op. Så jeg

skal ikke være bange for at

blive overhalet uden at kunne nå

at reagere. For et par timer siden

var den anden byder der igen.

Han fulgte med op til 2.900, men

nu er det mig, der har højeste

bud på 3.000 kr.

Nu er der 3 minutter og

52 sekunder tilbage.

2 minutter.

Nedtællingen er begyndt og...

Bingo! Jeg fik den!

Har du også erfaringer med at byde på Bruun

Rasmussens online-auktioner, hører vi gerne fra

dig. Send dine kommentarer til AuktionLiv på:

feedback@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSLIV

17


18

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

G U S T A V

– ET FORFATTERSKAB

UNDER HAMMEREN

AUKTIONSLIV

Bruun Rasmussen har tidligere

sat et forfatterskab

under hammeren. Dengang

gjaldt det Dan Turèlls ejendele,

og nu er turen kommet

til en anden af det 20.

århundredes største danske

forfattere: Gustav Wied.

En stor del af effekterne hidrører

fra Wieds barnebarn,

Gustav Wied den yngre.

Af Lærke Bøgh og

Sebastian Hauge Lerche

Når Bruun Rasmussen i slutningen

af året sætter en række af Gustav

Wieds efterladte manuskripter, foto-

grafier og øvrige ejendele under

hammeren, får “wiedenskabens”

dyrkere en ganske usædvanlig

mulighed for at komme tæt på

den folkekære digter, der ofte

blev karikeret som en lille krumbøjet

person med bukkeskæg,

hove og horn i panden.

En fortvivlet humorist

Men hvem var den lille mand med

det lumske satyrsmil? I ungdoms-

årene var Gustav Wied (1858-1914)

en from kristen, der dyrkede tragikken

og skrev sørgelige vers.

Senere blev han en indædt modstander

af kirken og forblev det

resten af livet. Han var skrøbelig

og i perioder depressiv, men hånd-

terede livsleden ved at transformere

den til humor i sin litteratur.

Bag Wieds humorisme gemte sig

en særegen blanding af kærlighed

til livet og en dyb misantropi, der

i 1914 førte til hans selvmord.

Netop denne splittelse mellem lys

og mørke er en portal til Wieds liv

og danner grundlaget for ét af de

mest originale litterære universer i

den danske litteraturs historie.

I sine erindringer Digt og Virkelighed

(1914), skriver Wied om sin

fødsel: “Jordemoderen var fuld og

tumlede fælt med mig. Snart havde

jeg Hovedet nedad og snart Benene.

Jeg tænker, det er Grunden til,

at jeg altid har været lidt underlig.”

Trods den halvdramatiske

fødsel var barndommen gennem-

gående ukompliceret. Barndomshjemmet

hed “Holmegård” og lå

i et idyllisk bondemiljø på Lol-


© Louis Moe

Copy-Dan Billedkunst 20050361

W I E D

Som symbol på sig selv som forfatter og som yndet

litterært motiv, valgte Gustav Wied den drilske

satyr. Figuren, den kåde og sanselige skovgud i den

græske mytologi, blev hurtigt synonym med Wied

og hans univers. Akvarellen her er udført af Louis

Moe som forside-illustration til Wieds roman “To

Kroner og Halvtreds”. Moe forærede alle bogens

originaltegninger til Gustav Wied på dennes 50 års

fødselsdag. Vurdering: 10-15.000 kr.

land. Her tumlede Gustav Wied

rundt som femte barn i en større

søskendeflok og var tidligt op-

mærksom på sit litterære kald.

Som 14-årig blev han af faderen

tvunget i boghandlerlære i Nakskov

trods et brændende ønske

om at blive student. Tre år sene-

re flyttede Wied til København og

arbejdede i Fr. Wøldikes Boghandel

i Skindergade. Vendepunktet

skete først i 1878, da faderen

endelig lod den da 20-årige Wied

læse til artium. Studiet blev tungt.

Sjovt nok tog det 8 år for én af

det 20. århundredes største danske

forfattere at blive student!

Wieds fromme forsøg

At forfatterskabet allerede tidligt

spirede fremgår klart af det netop

opdukkede materiale. Her er flere

eksempler på Gustav Wieds tidlige

digtning, helt tilbage til den fromme

periode. Digtet “Hjemve” fra

1876 er skrevet af en 18-årig troende

Wied, der med sentimental

og temmelig u-wiedsk stemme

ophøjet udbryder: “Der er Hjemve,

Hjemve i mit Hjærte, Det er Hjemve,

Hjemve med sin Smærte”. Et

andet digt fra samme periode

“Julesang” er en hyldest til de

forgange juelaftener på “Holmegård”:

“Det er Juleaften/ Lader os

nu alle knæle ned/ Og bede Gud

om salig Fred/ Naar vi skal stedes

for hans Domstol/ histoppe!”.

Disse manuskripter vidner om en

stærk indre trang til at udtrykke

Gustav Wied debuterede i 1887 med et lille hefte

på 12 sider med små aforismer rettet mod kirkens

dobbeltmoral. Gustav Wieds mor var så harm over

indholdet, at hun brændte det meste af oplaget,

hvorfor det originale hefte i dag kun eksisterer i

10-15 eksemplarer. Vurdering: 6-8.000 kr.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Gustav Wied bar kun sin høje sorte hat ved særlige

lejligheder, bl.a. da han en efterårsdag lod sig forevige

med sit kamera foran Roskilde Domkirke i

1901. Billedet kan ses på Roskilde Museum. Hatten

kan erhverves på auktionen i november.

Vurdering: 1.000 kr.

sig, men også om en ung mand,

der endnu er langt fra den stil,

der senere blev hans særkende.

Til kamp mod kirken

I løbet af 1880’erne fik Georg

Brandes og “Det moderne Gennembrud”

Wieds traditionelle

kristentro til at smuldre, og i

forbindelse med denne åndelige

forandring begyndte hans litterære

ambitioner så småt at tage

form. I 1887 debuterede han

under pseudonymet Peter Idealist

med pjecen Nogle Aforismer i

Anledning af Interpellationen i

Store Heddinge og dens Følger.

Pjecen var affødt af en sag om

kirke- og kulturminister Jacob

Scavenius, der, på trods af sin

position som håndhæver af høj

moral, gik på bordel. Gustav Wieds

forargelse var først og fremmest

rettet mod kirken, hvor visse re-

præsentanter beskyttede Scavenius.

I forordet til pjecen dekla-

merede Wied, at han ville “udstede

fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

19


20

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

G U S T A V

I en periode på over 18 år gjorde Gustav Wied brug

af dette penneskaft, som han selvsagt må have haft

et nært forhold til. Således skriver han på kuverten:

“Med dette Penneskaft har jeg skrevet alle mine

Bøger fra “En Hjemkomst” til “Ranke viljer”. 27-7-9.

G.W.” Med denne litteraturhistoriske pen har samfundsrevseren

Wied således skrevet alle sine elskede

og udskældte bidrag til den danske litteratur.

Vurdering: 4-6.000 kr.

en officiel krigserklæring til Kristendommen,

Kirken, Præsterne,

forinden jeg aabner en Kamp paa

Liv og Død imod den”. Med disse

aforismer befandt Wied sig nu i et

afgørende punkt på sin litterære

livsbane, hvor moralisten fandt

sin form som satiriker. Fra slutningen

af 1880’erne levede Wied

som fri forfatter ud fra en tese

om, at han ville afsløre samtidens

hykleri og dobbeltmoral. Georg

Brandes’ opfordring til at skrive

litteratur, der vækkede til debat

havde sat sig fast.

Kvinder og børn er lykkelige

En af Gustav Wieds mange kæpheste

var kvinden. Hans bøger

vrimler med bemærkninger som

den kendte sætning fra Knagsted:

AUKTIONSLIV

“Børn er lykkelige, og Dyr og

Kvinder, men vi Mennesker er det

ikke”. Trods de mange advarende

udfald mod kvinden holdt Gustav

Wied sig ikke fra “fruentimmere”.

Det var først senere, at tonen blev

skarp. Blandt de netop opdukkede

papirer findes den unge Wieds

åbenlyse betagelse af piger sort

på hvidt i en lille sammenfoldet

kuvert, hvorpå Wied har skrevet

“Mine Bal-Erindringer”. Heri

gemmer sig nogle charmerende

små optegnelser om pigerne, der

måske har inspireret ham til det

tidlige, håndskrevne digt “De

svandt de glade Dansetimer”, der

ligeledes omhyggeligt er indlagt

i kuverten. Wieds “glade dansetimer”

blev i den senere ungdom

overskygget af angst, hallucina-

I 1891 skrev Wied novellen “De unge og de Gamle”,

der blev trykt i Ove Rodes respektløse dagblad

“København”. Novellen, som skildrer den unge

tjenestepige Lises erotiske tilnærmelser til den 10årig

dreng Jacob, medførte en skandale, hvor Wied

blev sigtet for utugtig skribentvirksomhed. Sigtelsen

udløste en fængselsdom på 14 dage, fordi Wied ikke

ejede de 100 kroner, det ville koste at indfri bøden.

Gustav Wied fortrød aldrig, at han havde skrevet

novellen, og som et tragikomisk minde gemte

Wied “Tugthuskniven”, som han skar i fængslet.

Vurdering: 1.000 kr.

Unik samling af Gustav Wieds bal-erindringer bestående

af tre ungdomsbalkort, optegnelser

angående diverse piger og ungdomsgilder fra 1874-

78 samt det håndskrevne digt “De svandt de glade

Dansetimer”. Materialet fortæller om en ung mand,

der trods sine senere så berømte kvindefjendske

udsagn ganske tidligt har været optaget af det

modsatte køn. Vurdering: 8-10.000 kr.

tioner og idiosynkrasier i forhold

til kvindens fysiske væsen. Bl.a.

mente Tom Kristensen i et essay

om Wied, at temaet i novellen De

unge og de Gamle, hvor en ung

tjenestepige forgriber sig på en

10-årig dreng, var selvoplevet.

Først som 36-årig giftede Wied

sig. Det blev med den robuste og

smukke Alice Tutein (1896-1958).

Alices barndomsveninde Agnes

Henningsen (1868-1962) agerede

“Kirsten Giftekniv” og førte de to

aldeles forskellige personer sammen.

Alice og Gustav fik sammen


W I E D

børnene Peter, Johan og Ingermarie

(kaldet “Søster”). De boede

en tid i Sæby, hvor Wied blev en

del af datidens kunstneriske elite

“Bangsbokredsen”, der bl.a. talte

Herman Bang, Thorvald Bindesbøll

og Ove Rode. Men også

kunstnerpensionen “Quisisana”

uden for Sæby, hvor bl.a. Holger

Drachmann holdt til, havde stor

betydning for Wied. Én af de

kunstnere Wied kom i kontakt

med der, var Peder Mønsted. Et

vidnesbyrd om denne forbindelse

er et lille maleri fra Sæby skov,

som Mønsted i 1895 dedikerede

til Gustav Wied.

Efter Sæby flyttede familien til

Roskilde og byggede “Kastellet”.

Med fod under eget bord fik Wied

Gustav Wieds fotografiapparat af mærket “Mars”

D.R. Patent No. 57138. Købt hos “Heinrich og

Poulsen, Højbroplads 21, Kjøbenhavn K”. Ca. 1900.

Wied var stærkt fascineret af den fotografiske

teknik, og fra 1901, hvor han anskaffede sig

dette kamera, og frem til sin død, var han en ivrig

fotograf. Også som fotograf var han god til at iscenesætte

virkeligheden. Vurdering: 2.000 kr.

her de følgende 10 år sin litteræ-

re storhedstid med sine romaner,

noveller og dramatik bl.a. Slægten

(1898), Livsens Ondskab (1899),

Knagsted (1902), Skærmydsler

(1901) og Dansemus (1905).

Gustav Wied som fotograf

Wied havde mange interesser ud

over at skrive. Han holdt af at gå

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Ved århundredeskiftet flyttede Gustav Wied med

sin kone og tre børn ind i den nybyggede villa

“Kastellet” i Roskilde. Det var her, han havde sin

litterære storhedstid, og bl.a. skrev klassikerne

"Livsens Ondskab" (1899) og "Knagsted" (1902).

En stor del af de personlige fotografier, der nu

udbydes på auktion, fortæller om forfatterens liv

frem til hans død i 1914.

rundt og observere folk på hovedgaden

i Roskilde, han samlede på

sære stokke og piber og havde

oven på “Kastellet” indrettet sit

eget berygtede bogbinderi. Men

allermest holdt han af at fotografere.

Wied var fascineret af

fototeknikkens muligheder og fra

1901 og frem til sin død, var han

en ivrig fotograf. Som fotograf

var Gustav Wied en eksperimen-

fortsættes næste side

Gustav Wied havde mange lidenskaber: Ud over sit litterære

virke, havde han bogindbinding og fotografi som fritidssydsler

- men han var også en lidenskabelig samler af stokke! Wieds

stokke var ofte udskåret med små ansigter eller dyrehoveder,

og mange forsynet med Wieds karakteristiske monogram. Nu

udbydes hele den oprindelige stokkesamling.

Vurdering: 8-10.000 kr.

AUKTIONSLIV

21


22

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

G U S T A V

Gustav Wieds fotografier var tit dobbelttydige og stod ofte som et provokerende modspil til datidens victorianske

tableauer og atelieroptagelser. Gustav Wied optog i en periode på 14 år mere end 1200 billeder. I den samling, som udbydes

på auktionen findes flere af de mest karakteristiske Wied-optagelser, heriblandt det her viste “Solbad - Ret og Vrang”.

Vurdering: 8-10.000 kr.

terende kunstner og han var

fremragende til at iscenesætte

virkeligheden. De hundredevis af

billeder blev brugt til at kommentere

samtiden - ofte forsynet med

en tekst eller titel, og ofte blev de

skabt som et modspil til datidens

victorianske tableauer og atelieroptagelser,

der havde til formål at

fremstille folk fra deres bedste

side. Gustav Wied tog i en periode

på 14 år mere end 1200 billeder,

som han omhyggeligt indsatte i

sine private album. En række af

Wieds kunstneriske og eksperimenterende

optagelser, bl.a.

“Søndagspligt”, “Skyggen af et

Ægteskab”, “Farvel”, “Wied på

stationen”, “2+2=5” samt “Solbad

- Ret og Vrang” indgår i det opdukkede

materiale.

Selvmordet

Tanken om døden som befrielse

fra livets meningsløshed lå aldrig

Gustav Wied fjernt. Gennem hele

AUKTIONSLIV

forfatterskabet priste han selvmordet

som den eneste fornuftige

dødsmåde, og der er ingen tvivl

om, at han flere gange selv har

følt sig fristet til at sige verden

ret farvel ad denne vej. Også her-

om spøger han i Digt og Virkelighed:

“Særligt kan jeg huske en

Aften i Frederiksberg Allé, hvor

jeg sad og tænkte på Selvmord.

Det blev dog ikke til noget, hvad

jeg senere ved flere Lejligheder har

beklaget.” I 1913 forsøgte Wied

første gang at tage sit liv med

sovemedicin, men Alice opdagede

sin halvdøde mand i tide. Wied havde

i længere tid været meget syg.

Han følte sig udskrevet og ud-

skældt bl.a. p.g.a. dårlige anmeldelser.

Den 24. oktober 1914 døde

Gustav Wied for egen hånd i sit

arbejdsværelse på “Kastellet”. Dødsattesten

blev kreativt udfyldt af

huslægen Fritz Jørgensen for at

skåne familien, og ligsyn med tilhørende

obduktion blev undgået.

Wied havde taget cyankalium.

Her forsvinder Gustav Wied, men

efterlader sig en verden af særlinge

som “Livsens Ondskab” og

“Thummelumsen”. Samtiden var

ofte hård i sin kritik, men i dag

er Gustav Wieds forfatterskab

forlængst anerkendt som ét af de

største i det 20. århundredes danske

litteratur.

Besøg

BogForum

2005

Besøg Bruun Rasmussen i weekenden

fra den 18.-20. november

på BogForum i København.

Her udstilles bl.a. dele af Gustav

Wieds efterladte ejendele,

og kataloget over samlingen

præsenteres.

Det er muligt at forudbestille

katalog på tel. 3343 6939 eller

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

På standen vil der naturligvis

også være rig lejlighed til at få

en uforpligtende vurdering af

bøger, breve og manuskripter.


© Peder Mønsted

Copy-Dan Billedkunst 20050361

Spændende effekter under hammeren

på www.bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

ONLINE

HAMMERSLAG

Smukke bogbind udført af

professionelle bogbindere

nyder stor efterspørgsel

- men kun hvis bogens

indhold også er interessant

og efterspurgt. Bogbindet her

er udført af Juul-Lassen og

indeholder St. St. Blichers

klassiker, “Trækfuglene” i en

udgave fra 1954.

Hammerslag online 5.000

“Isen paa fjorden ved

Fagernes (Valdres i Norge)”.

Et smukt vinterlandskab af

den altid populære Peder

Mønsted, der netop er kendt

for sine landskabsportrætter.

Hammerslag online 20.000

House of Hardy er kendt for at

fremstille det ypperste indenfor

klassisk, engelsk fiskegrej, og

samlerne var da også klar

med snøren, da dette imponerende

Hardy Bros fiskehjul

“The Fortuna Reel”

blev udbudt.

Hammerslag online 13.000

Vinterstemning med personer på Amaliegade, København 1897. Maleren Paul

Fischer (1860-1934) er sjældent til at komme i nærheden af for en almindelig

pengepung, men på online-auktionerne kan det betale sig at følge med, for her

blev dette delikate studie af den berømte maler solgt til en rimelig pris.

Selv om vin fra Talbot 2000 kun lige har rundet 5 år,

er den allerede en eftertragtet sag. Årgangen er kvali-

tetsmæssigt helt i top, og mens man stadig vil kunne

finde Médoc-vine i årgang 1997 og 1999 hos vinhandlere,

vil årgang 2000 i vidt omfang være udsolgt.

Iøvrigt er Chateau Talbot ét af de slotte, som danskerne

altid har haft et godt øje til, og dette med god grund.

Hammerslag online 260 pr. fl.

Hammerslag online 6.000

AUKTIONSLIV 23


24

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

S O M M E L I E

I foråret 2005 blev der slået

Danmarksrekord, da en

magnumflaske Chateau

Petrus 1947, ”Selection

Nicolas”, fik et hammerslag

på 64.000 kr. på Bruun

Rasmussen Vinauktioner.

AUKTIONSLIV

Der er fuld gang i den

danske handel med vin.

AuktionsLiv har talt med en

af landets førende vin-

kendere, Henrik Christensen,

om forholdene på det

danske marked.

Af Malene Dybbøl

”Danskerne ved generelt mere om

vin end eksempelvis en italiener

eller en franskmand.” Denne på-

stand kommer fra Henrik Christensen,

som i dag leder Bruun

Rasmussens vinauktioner. ”Modsat

vinproducerende lande som Frankrig,

Spanien og Italien importerer

vi i Danmark i dag et bredt

spektrum af vine fra hele verden.

Bor man i et land eller område,

hvor der dyrkes vin, drikker man

helt naturligt den lokale vin. Herhjemme

er valget mere komplekst.

Udbuddet er enormt, og man er

derfor nødt til at træffe et bevidst

valg, når man køber vin,” fortæller

Henrik Christensen.

I de senere år er mange nye vinproducerende

lande trådt ind på

den internationale scene. Sydamerika

er ét af dem. Her betyder

den billige arbejdskraft, at vi, på

trods af den lange transportvej, kan

drikke vin, der sælges for langt

mindre end eksempelvis en fransk

landvin. De nye markeder og det

store udbud af forskellige vine

medvirker til, at forbrugernes smag

bliver mere nuanceret og øvet.

Dette stiller, i kombination med en

stadig skærpet konkurrence, krav til

både vinproducenter og vinudbydere

om konstant at forny sig.

”Nogle synes, det er sjovest at

smage en ny vin hver gang, andre

vender tilbage til den, de kender

og har drukket i mange år,” siger

Henrik Christensen, ”men generelt

for danskerne gælder det, at vi

sætter os ind i produkterne og

interesserer os for forskellene imellem

lande, druer, årgange osv.”

Dyre dråber på auktion

Bruun Rasmussen er i dag den

største udbyder af vin på auktion

i Skandinavien. Auktionshusets

position på markedet er blevet

styrket, ikke mindst pga. at vinauktionerne

nu også foregår hver

måned online. Hele verden følger

med, hver gang en eftertragtet

vin udbydes til salg. I den senere

tid er der dukket et stigende antal

meget eftertragtede vine op hos

Bruun Rasmussen, hvilket tydeligt

har kunnet mærkes på de høje

hammerslag. I foråret 2005 blev

fortsættes næste side


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

R E N S V I N E

Lederen af Bruun Rasmussens vinauktioner Henrik

Christensen har flere år bag sig som konsulent

hos nogle af Danmarks førende vinimportfirmaer.

Endvidere har han gennem mere end 10 år

arbejdet som sommelier på flere af landets bedste

restauranter, heriblandt Falsled Kro, Valdemars

Slot og Marie Louise i Odense.

Jobbet som sommelier kræver en solid erfaring

og et stort talent for at kunne genkende vinenes

nuancer og sammensætte den perfekte menu.

Der afholdes mesterskaber for landets sommelierer,

og konkurrencen for at opnå den prestigefyldte

titel som topsommelier er fantastisk hård.

Henrik Christensen har selv vundet Danmarksmesterskabet

som sommelier, og har, ud over

at fungere som dommer ved flere mesterskaber,

desuden repræsenteret Danmark ved flere vinkonkurrencer

i udlandet.

AUKTIONSLIV 25


26

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

S O M M E L I E

der således slået Danmarksrekord,

da en magnumflaske Chateau

Petrus 1947, ”Selection Nicolas”,

fik et hammerslag på 64.000 kr.

”Når en vin som denne opnår

en så høj pris, hænger det selvfølgelig

sammen med, at vinen

er uhyre sjælden, men derudover

gemmer denne vin på én af de

største smagsoplevelser inden for

vindyrkningens historie” fortæller

Henrik Christensen.

Fransk dominans

Udbuddet på vinauktionerne er

stort og varieret, der findes flasker

for enhver smag og enhver økonomisk

formåen. Ofte er det dog

de kendte franske vine, der domi-

AUKTIONSLIV

nerer katalogerne ved de store

internationale auktioner, som af-

holdes i Bredgade. Størstedelen af

de vine, der handles internationalt,

er desuden dem, der opnår de høje-

ste anerkendelser i vinpressen, hvor

bladet Wine Spectator eller den både

elskede og hadede vin-guru, Robert

Parker er vigtige navne. Efterspørgslen

på enkelte årgange og specifikke

slotte – eller domainer – kan

være enorm og derved stiger priserne

hurtigt. Man ser det tydeligst,

når vinene udbydes En Primeur

(dvs. forsalg af en vin før den er

færdiglagret og tappet på flasker).

Kun 14 dage efter en sådan ”frigivelse”

af en ny vin fra et særligt

domaine kan prisen være steget

30-60 % eller mere. En prisudvikling,

der sagtens kan fortsætte, dog

sjældent i samme høje tempo.

Sagt på en anden måde kan prisen

på vin variere med lige så store

udsving, som aktier på Børsen!

I den hektiske jagt på de dyre,

franske dråber efterlades en kæmpe

underskov af virkelig gode vine,

der prismæssigt ikke svinger mere

end nogle få procent. Også derfor

er det interessant at købe vin på

auktion, hvor en del af de mindre

eftertragtede vine ofte sælges til

priser, der ligger væsentligt under

markedsprisen. Mange af Henrik

Christensens egne favoritter er ikke

altid dem, der scorer de højeste point

hos Robert Parker. Derfor råder

han kunderne til at prøve sig frem

efter egne smagsløg og huske på,

at det er ikke altid er prisen, der

afgør vinens kvalitet.

Bruun Rasmussens vinauktioner mærker tydeligt

udviklingen på de eftertragtede vine.

På auktionen i juni 2005 var to magnumflasker

Chateau Brane Cantenac 1948 vurderet til 750 kr.

pr. flaske, men hammerslaget kom op på 4.000 kr.

Til sammenligning koster en ny årgang af samme

magnumflaske ca. 600 kr.


ONLINE VINAUKTIONER

Foregår én gang om måneden på www.bruun-rasmussen.dk.

Her sælges omkring 100 katalognumre til 60-250 kroner flasken.

En zoom-funktion på skærmen gør det muligt at checke flaskens stand

hjemme i stuerne, men har man yderligere spørgsmål til vinene, står

vinafdelingen til rådighed.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

R E N S V I N E

TRADITIONELLE VINAUKTIONER

Afholdes 4 gange årligt i Bredgade.

Disse auktioner byder på vine i absolut topklasse, og der udsendes et

katalog, som beskriver de ca. 450 katalognumre indgående.

Katalogerne kan bestilles på tel. 3343 6911. Se auktionskalenderen

bag i dette magasin for kommende vinauktioner.

VINSMAGNING I BREDGADE

I samarbejde med negociant Beyerman i Bordeaux har Bruun Rasmussen

gennem en årrække lagt hus til et velbesøgt vinsmagningsarrangement.

I forbindelse med efterårets store internationale vinauktion var 25 af

Bordeauxs mest anerkendte vinslotte gæster ved arrangementet, hvor mere

end 30 En Primeur 2004 og ældre årgangsvine kunne smages.

"Kontakterne til vinproducenterne er en vigtig del af det at holde sig

ajour. Man lærer de nye vine at kende og får dermed indblik i, hvor

potentialet ligger: Hvilke vine er værd at holde øje med, hvordan smager

og udvikler de enkelte årgange sig, og i hvilken retning går pris-

udviklingen?”, siger Henrik Christensen, som ofte også selv besøger de

velrenommerede vinslotte.

AUKTIONSLIV

27


© Henry Heerup

Copy-Dan Billedkunst 20050361

28

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

ONLINE-HA

Denne russiske ikon fra slutningen af 1800-tallet fremstiller "Kristus

uberørt af hænder". Ifølge ortodoks tradition blev denne type ikon

skabt, da kongen af Edessa blev syg og sendte en mand til Jerusalem,

for at hente Jesus, så han kunne helbrede ham. Jesus var forhindret,

men for at manden ikke skulle rejse tomhændet hjem, tørrede Jesus

ansigtet af i et klæde, og skabte derved et billede (ikon = billede) af sig

selv uberørt af menneskehænder.

Arne Jacobsens møbler er altid populære, således

også denne lænestol model 3301, betrukket

i grå uld med stel af forchromet stål.

Stolen blev formgivet i 1956.

AUKTIONSLIV

Hammerslag online 3.200

Hammerslag online 6.000

"Famille verte" blev udviklet i Kina

under Ming dynastiet og formaliseret i

det 16. årh. i en dekoration bestå-

ende af fem emaillefarver i overglasur,

som oftest rød, grøn,

gul, blå og sort. Tallet fem var

helligt for kineserne og

anvendt inden for mytologi

og religion. Dets franske navn

refererer dog til den variation

af lyse grønne toner, der

er dets mest karakteristiske

træk. Eksemplarer fra tiden,

1662-1722, tiltrækker sig stadig

mange internationale købere.

Hammerslag online 65.000

Heerups malerier er kendetegnet ved

stærke, symbolladede kompositioner og

kraftige farver. Han beskæftigede sig

ofte med forholdet mand-kvinde, liv-død

og andre alvorlige temaer på den helt

uhøjtidelige måde, der har gjort hans

produktion så efterspurgt og populær. Den

"Erotiske Pegasus" er ingen undtagelse og

et godt eksempel på netop denne holdning

til kunsten og livet.

Hammerslag online 68.000


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Spændende effekter under hammeren

på www.bruun-rasmussen.dk

MMERSLAG

Et sjældent udbudt lågfad i sølv fra

Sigvard Bernadottes produktion, karakteristisk

ved dets stregdekoration og

enkle formsprog, vakte stor interesse

og vidner om de stadigt stigende priser

på klassisk sølv.

Hammerslag online 34.000

En flot tysk biedermeier sekretær af birk, komplet

med intarsia og bronzemonteringer, ca. 1830. Det

gode håndværk kan altid betale sig.

Hammerslag online 22.000

© Asger Jorn

Copy-Dan Billedkunst 20050361

Hovedvandsæg blev fremstillet mellem 1600

og 1850 og ofte givet som kærestegave af

forelskede unge mænd. De mest almindelige

var hjerte- eller vaseformede, hvorfor dette

fine rokoko eksemplar af sølv fra 1777 af

Mester Rasmus Pedersen, der havde værksted

i København, vakte stor interesse.

Hammerslag online 12.000

Engelske standure er blevet genstand for en stadig stigende

efterspørgsel, ikke mindst fra udenlandske købere. Særlig høj

var interessen for dette 1700-tals eksemplar af Edwin Clark.

Hammerslag online 65.000

Rækker økonomien ikke

lige til at byde på et originalt

Asger Jorn maleri, er et

litografi et godt alternativ.

Litografiet her, “Nuit dechirée”,

er fra 1969, og er blot trykt i

300 signerede eksemplarer.

Hammerslag online 6.500

AUKTIONSLIV

29


30

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Hvorfor sidder der en lille

bassethund med et stearinlys

på hovedet under et træ

med en fugl i? AuktionsLiv

har mødt erhvervsmanden

Mads Øvlisen.

Af Trisse Gejl

De er ved at få bygget om på Novo

Nordisk Hovedkontor i Bagsværd.

Hele receptionsbygningen er pakket

ind i stilladser, og der vil efter

sigende være vand i gulvet, når

det er færdigt.

Det betyder, at kunsten bor de sæ-

reste steder for tiden. I små arkiv-

rum sammen med fortrolige plasticmapper

fra gulv til loft. Her

står bl.a. en nyindkøbt Claus Carstensen:

Et stort olie på lærred af

en kvindes overkrop i hvid t-shirt

AUKTIONSLIV

med en foruroligende skrift på,

hvoraf noget er skjult i stoffets

folder. Men synligt er ordene the

naked evil og threatening.

”En stærk komposition”, siger

Mads Øvlisen om det store lærred

i hvide og blå nuancer, ”men hvad

er det, der står på hendes t-shirt?”

Som alt nyindkøbt skal billedet

først ned og hænge i receptionen,

hvor alle går forbi det, før det find-

er en mere endelig plads i huset.

Så indtil ombygningen er færdig,

står det her i selskab med Joachim

Koester og Per Bak Jensen.

Alt er forkert

Men det er ikke kun receptionen

på Novo Nordisk, der normalt er

udsmykket med kunst. Det er

gange, kontorer, trappeskakter og

mødelokaler også. Og det er ikke

KUN

kun billedkunst, der lyser op i det

hvide miljø, det er også skulpturer,

installationer og møbelkunst.

I dette tilfælde møbelkunst i

anden potens, for hvad sker der,

når Henrik Plenge Jacobsen møder

Arne Jacobsen? Så står en klassisk

Arne Jacobsen myrestol plantet

på væggen oppe under loftet med

en lille model af virksomheden sat

fast under sædet. Naturligvis, for

som Øvlisen siger: ”Virksomheden

her har altid været præget af Arne

Jacobsens møbler. Arne Jacobsen

skabte Myren til vores kantine i

50’erne, så han måtte jo indgå”.

Afdelingen, vi er trådt ind i, er fi-

nansafdelingen, og medarbejderne

var med til at vælge den tematik,

Plenge arbejdede ud fra i sin installation.

På væggen er malet en


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

ST OG KEMI

kæmpestor skydeskive i skiftende

klare farver, og i den står med

store selvsikre bogstaver: Everything

is wrong.

”Det kunne de lide i denne afdeling,

hvor alting altid skal være

rigtigt”, siger Øvlisen. På de øvrige

vægge er de stærke farver fra ski-

ven ført igennem i striber og midt

i den lyse lobby står Arne Jacobsens

klassiske lufthavnssofa indbydende

med bord og to stole. På

dørene til toilettet står der xx og

xy, ”det kan vi godt forstå her”,

siger Øvlisen med et lille smil.

På gangen hen til hans kontor

hænger “Snotklatten”, som den er

blevet døbt blandt medarbejderne.

Den er lavet af Elisabeth Toubro,

og forestiller hår. En slags maske

af plexiglas, der er lagt over en

klassisk grønlandsk kvindefrisure,

"Kunst kan åbne for nye

måder at se tingene på,

og selvfølgelig skal vi have

eksperimenterende kunst

her, for vi lever jo af at

eksperimentere."

og nu hænger stiv og - nå ja, snot-

farvet - fra et sært svævende orange

stativ.

Kunst og kemi i samtale

Mads Øvlisen, som i dag er bestyrelsesformand

for Novo Nordisk

efter at have været adm. direktør

gennem 20 år, interesserer sig

stærkt for samtidskunst. Især

hvis den er eksperimenterende og

gerne provokerende. For det er

slet ikke udsmykning, det handler

om. Det er udfordring, fortæller

han på sit kontor, der også i

øjeblikket agerer lagerplads for

ventende værker til receptionen:

Skulpturer, malerier og sågar et

skateboard dekoreret med tegneseriehelte.

Det sidste er hans eget

og købt for mange år siden, da

hans søn stod på skateboard.

”Kunsten sender signaler om for-

nyelse, om anderledes tænkning,

og det er vigtige værdier på en

moderne virksomhed som vores.

Kunst ser kendte ting på en ny

måde. Hvis man overfører det

til os, og det vi laver, er faglig

fordybning naturligvis en nødvendighed,

men også begrænsende.

Kunst kan åbne for nye måder at

se tingene på, og selvfølgelig skal

vi have eksperimenterende kunst

her, for vi lever jo af at eksperimentere.

fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

31


32

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Jeg køber aldrig kunst til arbejdspladsen

for investeringens skyld,

og man kan da begå fejl, købe

kunst der viser sig ikke at holde.

Men også dér er en spejling, for

vi laver jo også fejl her i virksomheden,

det kan vi ikke undgå, og

det er meningen, vi skal lære af

dem.”

"Kunst på denne arbejdsplads

er et ledelsesværktøj,

et ledelsessignal"

De kriterier, Mads Øvlisen køber

kunst efter, er enkle: ”Det skal være

originalt, det er meget vigtigt, og

så skal det provokere. Se den

Plenge installation i finansafdelingen

for eksempel. Hvis alt er forkert,

hvad er det så vigtigt er rig-

tigt? Iagttageren skal stille spørgs-

mål og måske - måske blive vred”,

siger Øvlisen forsigtigt, som om

han ikke er helt sikker på, at vred

er godt.

Kunst fordi og på trods

Interessen for omgangen med kunst

startede allerede i gymnasieårene.

Øvlisen gik i klasse med kunstneren

Stig Brøgger, der, sammen med

Hein Heinsen, Bjørn Nørgaard, Per

Kirkeby og flere andre, var med

til at etablere Den eksperimenterende

Kunstskole, Eksskolen, i starten

af 1960’erne.

”Jeg fik min gang i det miljø, jeg

fik et andet forhold til kunst, tror

jeg, end blot det betragtende, når

man ærbødigt læner hovedet til-

bage og kigger. Kunsten var omkring

mig, og siden blev det en

AUKTIONSLIV

hobby i en travl hverdag at se på

kunst på auktioner, gallerier og

udstillinger.”

Trods det, at Øvlisen har været på

Novo Nordisk siden 1972, var det

først op gennem firserne, han be-

gyndte at købe kunst til arbejdspladsen:

”Vi voksede langsomt, og der op-

stod et behov for identifikation

og inspiration, og langsomt blev

det en del af virksomhedens iden-

titet, at der var kunst på væggene.

Og medarbejdernes. Jeg har

oplevet en medarbejder, der havde

et billede hængende, han egentlig

ikke brød sig om, og som han al-

drig ville have købt selv. Men det

blev en del af ham, det blev en

del af en historie, han altid kunne

fortælle, og da afdelingen flyttede,

insisterede han på at få det med,

så nu hænger det i afdelingens

nye mødelokale”, siger Mads Øvlisen

med et glimt i øjnene. Noget

der, af samme grund og til hans

ærgelse, ikke helt er lykkedes, er

den grad af rotation værkerne

imellem, han drømte om. Medarbejdere

knytter sig både fordi og

på trods til de enkelte værker, så

det kan være en skam at forsøge

at vriste kunstværkerne fra dem

igen".

Kunst som

personlig kommunikation

”Kunst på denne arbejdsplads er

et ledelsesværktøj, et ledelsessignal.

Derfor har det altid været

væsentligt for mig, at det var mig

selv, der købte kunsten. Det er en

meget personlig kommunikation

til medarbejderne. Den nye ledelse

har bedt mig fortsætte med at

købe kunst, men det ved jeg ikke,

om er rigtigt, for hvilke signaler

og hvis signaler skal sendes?

Hvad nu, hvis jeg ender med at

blive deres dekoratør, det var jo

ikke det, der var meningen. Måske

burde den nye ledelse selv købe

kunsten.”

Mads Øvlisen kan ikke bevise, at

kunsten gør Novo Nordisk til en

bedre virksomhed, men at den

skaber samtale og nye indgange

til kolleger og arbejde, er han sikker

på. Hvis kunsten kan bryde

vanetænkningen, er målet sådan

set opfyldt. Engang havde han

hængt et nyt værk op i reception-

en. ”Det lignede noget, der var

"Hun kom op til mig og

spurgte, hvad det var for

noget bras, jeg havde købt"

lavet på en sovjet-russisk fabrik

og bestod af bl.a. jern og skuresvampe.

Jeg syntes jo, det var vid-

underligt, men en kvindelig med-

arbejder syntes, det var så grimt,

at det næsten var en fornærmelse,

så hun kom op til mig og spurgte,

hvad det var for noget bras, jeg

havde købt. Hun kunne altså ikke

lide det, men i den tid hun gik

op for at skælde mig ud, tænkte

hun i hvert fald på noget andet

end det, hun normalt var optaget

af på det tidspunkt af dagen. Det

var en fin reaktion.

Jeg har det derimod skidt, når

folk siger: “Jeg forstår ikke kunst”.

Kunst skal ikke forstås. Man kan

bare opleve glæde eller overrask-


Mads Øvlisen foran Henrik Plenge Jakobsens installation med teksten "Everything is wrong".

Værket hænger i finansafdelingen på Novo Nordisk, hvor alt helst skulle være korrekt.

else eller åbenhed ved at se på

kunst. Videokunst for eksempel,

som mange siger bare går ud på

et skrækkeligt skrattende tv i et

mørkt lokale. Har de nogensinde

prøvet at finde ud af, hvad det

er, der generer dem ved den slags

værker? Har de nogensinde ført

den samtale med sig selv? For

den er da mere interessant.”

Hvorfor?

Mens Øvlisen taler, bevæger hans

øjne sig tænksomt op mod højre

og synes at finde et punkt bag

mig at hvile på. Da det er sket et

par gange, må jeg vide, hvad der

er bag mig. Det er et stort, ret en-

kelt billede i mørkegule farver, et

af hans yndlingsbilleder viser det

sig. Det er et af den relativt unge

kunstner, John Kørners tidlige bil-

leder. Kørner var med på en ud-

stilling af danske og svenske kunst-

nere, som Mads Øvlisens kone,

Lise Øvlisen, arrangerede for syvotte

år siden.

”Vi købte det, før han blev kendt,

nu er han blevet opdaget af internationale

samlere, bl.a. Saatchi.

Jeg kan lide roen i billedet, og så

er det utrolig mystisk. Hvorfor sidder

der en lille bassethund med et

stearinlys på hovedet under et træ

med en fugl i?”

fortsættes næste side

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

© Henrik Plenge Jakobsen

Copy-Dan Billedkunst 20050361

Mads Øvlisen

Mads Øvlisen er født i 1940.

Gift med keramiker og kunsthistoriker

Lise Øvlisen. De har

tre børn og seks børnebørn.

Mads Øvlisen stoppede

som adm. direktør for Novo

Nordisk i 2000 og har siden

været bestyrelsesformand

for virksomheden. Han er

desuden formand for bestyrelsen

for Det Kgl. Teater

samt bestyrelsen for Lego.

Derudover er han adjunge-

ret professor på Handelshøjskolen

i København.

AUKTIONSLIV

33


34

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Mads Øvlisen er uddannet advokat

og mødte allerede i studietiden

sin kone, der læste kunsthistorie,

"Afslapning kan være

ganske hektisk,

fornemmer man, ikke?"

og sammen har de siden dyrket

deres fælles interesse for kunst. Alt,

hvad der hænger på hans eget

kontor, er noget, han og hans kone

selv har købt, for det ville ikke se

godt ud, hvis direktøren brugte virk-

somhedens penge på at købe kunst

til eget kontor, som han siger.

Købt på online-auktion

På kontoret står også et maleri af

AUKTIONSLIV

Lise Blomberg Andersen, der

bærer titlen Camping in Norway.

Det er købt på Bruun Rasmussens

online-auktion til fordel for Asiens

børn efter Tsunami-katastrofen.

”Det første jeg tænkte, da jeg

hørte om auktionen, var, at nu

kunne man få nogle yngre kunstnere

billigt. Men det var jo en

helt forkert tanke, slog det mig

så, for det var generøst af kunstnerne

at forære deres værker til

et humanitært formål, så vi andre

skulle jo vise samme generøsitet.

Jeg tog ind i Bredgade til eftersyn,

og lagde efterfølgende nogle

rimelige bud på nogle forskellige

værker på internettet. Jeg fik tre

af værkerne. Det her af Lise Blom-

berg synes jeg er utrolig flot kom-

Joachim Koester: "Day for night". Foto.

Købt på Bruun Rasmussen online-auktion. Hammerslag: 11.500 kr.

poneret med de der naturalistiske

fugle i forgrunden. Men hvad pokker

laver den campingvogn midt

ude i snemarken? Hvad mon hun

vil fortælle med det?”

Et andet værk fra samme auktion,

som Øvlisen er meget glad for,

er Joachim Koesters fotografi af

Christiania Day for night. I det hele

taget er fotografi en kunstart, han

finder meget spændende. Han viser

vej gennem gangene til et lille

mødelokale, hvor der hænger et

fotografi af Peter Funch, der ikke

er uden humor. Det forestiller et

solkyst-scenarie i Sydfrankrig eller

Spanien eller hvor som helst med

feriehoteller i baggrunden og

strandgæster i forgrunden. På him-

len er en forvirret sværm af flyve-


maskiner, der er på vej frem og

tilbage, frem og tilbage.

”Afslapning kan være ganske hektisk,

fornemmer man, ikke?”, ler

Øvlisen. Humor er helt bestemt

også ét af de sprog, Mads Øvlisen

og kunsten taler sammen.

Kunst og erhverv – et

underprioriteret vækstområde

På spørgsmålet om, hvilket sprog

kunst og erhverv taler sammen,

mener han til gengæld ikke, der

findes et: ”Den samtale, der skal

føres, er altid mellem det enkelte

værk og den enkelte beskuer.

Nogle gange oplever jeg, at kunst

og erhverv simpelthen har hvert

sit begrebsapparat, det er som om,

vi kommer fra to forskellige sol-

Lise Blomberg Andersen: "Camping in Norway".

Købt på Bruun Rasmussen online-auktion. Hammerslag: 7.000 kr.

systemer. Men jeg mener også,

det ville være forkert, hvis kunstnere

skulle til at være forretnings-

"Men hvad pokker laver

den campingvogn midt

ude i snemarken?"

mænd og omvendt. Det er nu lidt

ærgerligt, at vi ikke som i andre

lande har tradition for at opelske

kulturen, som vi opelsker andre

erhvervsområder. For kunst og

erhverv burde nok kunne være et

større økonomisk vækstområde i

Danmark, det viser mængden af

dansk kunst- og kultureksport.”

På Novo Nordisk forsøger man at

få kunst og erhverv til at hænge

så meget sammen som muligt.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Ud over at bruge kunsten som

øjenåbner og kick-off til nytænkning,

har virksomheden også benyttet

sig af udøvende kunstnere,

for eksempel en teatergruppe, der

improviserer på stedet og gennemspiller

konflikter på arbejdspladsen.

På computerskærmen har Mads

Øvlisen fundet et billede frem, han

overvejer at købe til virksomheden.

Det er af Anders Brinch og forestiller

en blå hund med tre øjne

og små dåser eller glas bundet til

benene. ”Det kunne nok skabe diskussion

at hænge det op herude”,

siger han.

AUKTIONSLIV

35


36

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

– ARKITEKTERNES INDFLYDELSE

Den store fokus på Georg

Jensen i det forgangne år

har skabt fornyet interesse

for moderne dansk sølv.

På auktion er der igen

stigende efterspørgsel på

korpus arbejder fra især

1920’erne og 30’erne.

En periode, der tegner et

interessant kapitel i dansk

sølvs udviklingshistorie,

hvor flere af tidens lovende

arkitekter prøvede kræfter

inden for et nyt fag.

Af Malene Dybbøl

I 1925 åbnede den store Verdensudstilling

i Paris. De forskellige

nationers bidrag på udstillingen

indvarslede nye strømninger inden

for design og arkitektur. I Danmark

derimod blev det nationale

bidrag kritiseret for snarere at

afrunde en design-epoke end

at være fremsynet og starten

på en ny. Alligevel var der flere

elementer i den danske udstilling,

der stilistisk og med al tydelighed

pegede mod funktionalismen.

Pavillionen var tegnet af arkitekt

Kay Fisker og husede møbler af

Aage Rafn (arkitekten bag Politi-

gården i København), Kaj Gottlob

(Knippelsbro med sine to kobber-

AUKTIONSLIV

R E N E

Et kig ind i den danske pavillon på Verdensudstillingen

i Paris i 1925.

tårne fra 1937) og af Kay Fisker

selv. Vægdekorationen var udført

af Axel Salto, og Poul Henningsen

bidrog med ”Pariserlampen”, tegnet

specifikt til udstillingen. På

udstillingen var desuden stande,

hvor de to store sølvsmedefirmaer

Georg Jensen og hofjuvelér A. Mi-

chelsen var fornemme bannerførere

for dansk sølv, sidstnævnte med ar-

bejder af bl.a. Thorvald Bindesbøll.

Enkelhed frem for alt

På den arkitektoniske front

søgte man i perioden efter

Verdensudstillingen at følge

le Corbusiers parole om, at

”form følger funktion”.

Man rensede arkitekturen for unødig

udsmykning og lod i stedet byg-

ningerne fremstå i al deres enkelhed.

Med opdagelsen af nye mate-

rialer som plast, bakelit og ikke

mindst stål blev det - særligt inden

for kunstindustrien - muligt at

arbejde med nye idéer hvad angik

formgivning. Fra Bauhaus-skolen

dukkede brugsgenstande og de

første stålrørsmøbler op. De var

beregnet på massefremstilling i

industriel produktion, men havde

stadig et æstetisk udtryk.

Herhjemme tog flere de nye idéer

til sig og søgte at overføre dem til

danske forhold: Poul Henningsen

med bl.a. en slangetaburet i stål

Kay Fiskers cocktailshaker

lavet hos A. Michelsen er

et godt eksempel på, at

tingene ofte skulle forbi en

sølvsmed, før arkitektens

ideer blev direkte funktionelle.

De tidlige udgaver af

shakeren blev således frem-

stillet uden et cylindrisk

mellemstykke, hvilket gjorde

den svær at skænke fra.

Den viste shaker (i den for-

bedrede udgave) og den tilhørende

bakke blev solgt på

auktion hos Bruun Rasmussen

i december 2004

til et samlet hammerslag

på 38.000 kr.


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

L I N I E R

PÅ DANSK SØLV

Kay Fiskers vinkande fra slutningen af 20’erne er en

designklassiker, der sælger godt på auktionerne idag.

Man aner inspirationen fra Johan Rohdes kande, tegnet

hos Georg Jensen. På trods af at arbejdstegningerne lå færdige

allerede i 1920, kom Rohdes kande – grundet sin "vovede form"

– ikke i produktion før 5 år senere.

og læder og Mogens Lassen med

en stålrørsstol, der med klar inspiration

fra Marcel Breuer søgte at

kombinere danske møbeltraditioner

med udenlandske strømninger,

idet man camouflerede det kolde

stål med flet.

Men eksperimenterne vakte i be-

gyndelsen ikke begejstring i den

danske befolkning. Danskerne

mente stadig, at et godt møbel

bestod af naturmaterialer som bøg,

birk, flet eller læder, og Storm P.

spøgte med, at stålrørsmøbler

først blev hyggelige, når der kom

varme i rørene!

Funktionalisme i smedjen

I årene efter Verdensudstillingen

dukkede en ny generation af

sølvsmede op. De forlangte en

radikal ændring i måden at forarbejde

sølvet på. Skønvirkestilen var

ikke længere moderne, nu gjaldt

det funktionalismen og kubismen.

I ”Nyt Tidsskrift for Kunstindustri”

årgang 1929 proklamerede den nye

generation: ”[...] vi er lede og kede

af hele mannéren og vi er lede og

kede af ”Hammerslagene”,

af selve Materialets dekorativt

indstillede stoflige behandling.”

I stedet krævede de, at sølvet

nu skulle fremstå enkelt, rent og

smukt – det vil sige, som brugsgenstand.

De store kendte smedjer var ikke

sene til at tage de nye ideer

og tilgangen til sølvets forarbejdning

til sig. Både

A. Michelsen, Georg

Jensen, Hans Hansen

i Kolding, Cohr-

fabrikken i

Fredericia og

Hingelberg

i Århus

formåede at

knytte fremadskuende,

nye navne til

sig. Centrale

skikkelser, i

hvad man kan

kalde et opgør

med skønvirkestilen

inden for sølvsmedefaget,

var navne

som Sigvard Bernadotte,

fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

37


38

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Erik Herløw, Svend Weihrauch,

Magnus Stephensen og ikke mindst

Kay Fisker. Flere af dem var uddannet

som arkitekt og derfor ikke skolet

i et traditionelt håndværksfag.

Tidligere havde sølvsmedene selv

stået for formgivning af sølvet

ofte inspireret af udlandet. Senere

blev flere kunstnere ansat i de

forskellige sølvsmedefirmaer og

især i begyndelsen af 1900-tallet

resulterede dette i til tider imponerende

arbejder i skønvirkestil.

Med 1920’ernes flugt fra skønvirkens

ornamentik, var idéer fra

arkitekturens verden en velkommen

fornyelse til et traditionsbundet

håndværk.

AUKTIONSLIV

Vandkanden som korpustype er i sølvets udviklingshistorie et

tema med mange variationer. Her en kande fra Hingelberg

af sterlingsølv produceret i slutningen af 40’erne og solgt

for 30.000 kroner på auktion i marts 2004.

Funktionalismens forgænger

Kay Fisker (1893-1965) blev arkitekt

med afgang fra Kunstakademiets

arkitektskole i 1920 og slog

for alvor sit navn fast ved bygning

af boligblokke og boligkaréer.

Med sin interesse for formgivning

kastede Fisker sig ud i glasmosaik-

ker, møbler, rumkunst, kakkelovne,

bogindbinding og sølvtøj.

I årene efter Verdensudstillingen

indgik hofjuveler A. Michelsen derfor

et samarbejde med arkitekten.

Fisker tegnede sig markant for

den nye stil, ny-klassicismen, der

blev forløber for funktionalismen.

Det samlede hammerslag på Svend Weihrauch kaffeservice lød på 19.000 kr.

Servicet, der er fremstillet hos det århusianske firma Hingelberg, er med

sine svungne former og elfenbenshanke et typisk og smukt eksempel på

Weihrauchs Bauhaus inspirerede stil.

Med arkitekturens tanker om rene

flader og skarpe kanter kastede han

sig ud i en nytænkning af sølvarbej-

der, der ikke altid var forenelige

med sølvet som materiale. Fiskers

idéer var ifølge flere kritikere til

tider præget af at være en kunstners

ditto, hvilket resulterede i et

ikke altid funktionelt produkt. Alligevel

besad hans sølvarbejder en

geometrisk klarhed og en æstetisk

forståelse for enkle genstande, der

var med til at forny sølvet såvel

stil- som begrebsmæssigt.

Kay Fisker samarbejde med sølvsmedefirmaet

A. Michelsen fortsatte

helt frem til 1940’erne med

kun enkelte afbrydelser. I Paris i

1925 blev Fiskers 5-armede kandelabre

udstillet, men det var særligt

hans senere korpus arbejder som

eksempelvis ”næbkanden”, der

senere gik hen og blev klassike-

re. Blandt de nye teknikker er det

især Fiskers fortjeneste, at man i

Danmark i løbet 20’erne og 30’erne

begyndte at bekende sig til den

glatte overflade. Desuden hentede

han inspiration i teknikker kendt

i England helt tilbage i 1700-tallet,

heriblandt sølvtrådsteknikken,

som Fisker overførte til lette gennembrudte

trådkurve i et delikat

design.


Inspirationen fra Bauhaus

Et andet navn, der satte nye

standarder for måden at arbejde

med sølv på i 1920’erne og 30’erne,

var Svend Weihrauch (1899-

1962). Fra 1928 - i en alder af kun

29 år - begyndte han som værkstedsleder,

eneste tegner og medarbejdende

håndværker hos det

århusianske sølvsmedefirma Hingelberg.

Her indgik han i en dynamisk

duo med den jævnaldrende Vil-

helm Hingelberg. Sammen fornyede

de firmaet med en rationel arbejds-

deling samt nye produktionsteknikker

og lænede sig op ad en

organisationsform, som tidligere

var set i store virksomheder som

Cohr og Georg Jensen.

I en fortsat linie fra Bauhaus-skolens

idealer om en æstetik afspejlet

direkte af formen og med et helt

unikt formsprog, tegnede Weihrauch

frem til 1956 mere end 4500

udkast til smykker, korpusvarer og

bestik. Dermed tegnede og formgav

han næsten alt, der blev fremstillet

hos Hingelberg i denne periode.

Sejr for funktionalismen

Pavillonen i Paris var således ikke

kun tilbageskuende, men varslede

Et andet bud på en cocktailshaker af sterlingsølv.

Denne tegnet af arkitekt Erik Herløw (1913-1991),

endnu et markant navn ansat som bl.a. kunstnerisk

konsulent hos hofjuvelér A. Michelsen.

også nye tider, hvor formsprog

og idealer i arkitekturens verden

smittede af på flere grene af

kunstindustrien, herunder sølvsmedekunsten.

Funktionalismens

ideal om at barbere det overflødige

væk og skabe enkle udtryk

gik i sølvets verden dog ikke helt

i spænd med tanken om at skabe

flere ting billigt til glæde for

flere. I Danmark fandtes ikke en

mondæn overklasse stor nok til at

understøtte en mere ekstravagant

formgivning, som eksempelvis Art

Deco sølvet. Materialet var stadig

forbeholdt de heldige få, der havde

overskud i økonomien. Flere af de

store smedjer skabte i samarbejde

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

med danske arkitekter deciderede

klassiskere. Kay Fisker var én af

de første, der i samarbejde med

A. Michelsen, introducerede det

funktionelle formsprog til

sølvet. Svend Weihrauch skabte

ligeledes, med sin imponerende

mængde arbejder for Hingelberg,

nye normer for bl.a. produktionsformen

i et traditionelt

håndværksfag. Navnene er mange

og arbejderne mangfoldige i

udtryk. Kendetegnende er det

dog, at disse første skridt udi at

forenkle formgivningen af sølvet

samtidig indvarslede et moderne

og særegent dansk formsprog, der

i dag er verdenskendt.

Et navn, man ikke kommer uden om, når talen falder på moderne formgivning af sølv i 30’erne, er

Karl Gustav Hansen. I en alder af blot 25 overtog han ledelsen af farens firma Hans Hansen, grundlagt i

Kolding i 1906. Karl Gustav Hansen excellerede særligt i korpusarbejder. Lågterrinen er fra 1933 og

blev solgt hos Bruun Rasmussen i september 2005 for et hammerslag på 27.000 kr.

AUKTIONSLIV

39


40

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Thorvald Bindesbøll

er én af de betydeligste

faderskikkelser i

modernismens gennembrud

i Danmark. Hans

frigjorte linjeføring og formgivning

kommer i særdeleshed

til udtryk i de keramiske arbejder fra

slutningen af 1800-tallet. Store gulvvaser og

prydfade nyder stor efterspørgsel fra både ind- og udland.

Her et eksempel fra tidl. museumsinspektør, Bente Skovgaards samling.

Et pragteksemplar af en svensk rokoko

kommode signeret C.L.N af nøddetræ og

amarant. Christian Linning var mester i

Stockholm 1744-79, og på hans værksted

udførtes et stort antal signerede møbler. I

begyndelsen udførte han møbler i tyske, hollandske

og engelske stilformer, men omkring

1750 begyndte stilen at blive mere påvirket

af franske rokokoformer som denne.

AUKTIONSLIV

Hammerslag 90.000

H A M M

Hammerslag 125.000

Mange manuskripter har måtte lide en

krank skæbne i en skrivebordsskuffe, uden

nogensinde at blive udgivet. Dette var også

tilfældet med William Heinesens originale,

maskinskrevne manuskript til romanen

”Den yderste tid”, som blev afvist til

udgivelse 1941. Et rekordhøjt hammerslag

efterlader håbet om, at eftertiden ser mere

positivt på en udgivelse.

Hammerslag 110.000

Malerier af den internationalt

anerkendte danske

guldaldermaler Christen

Købke kommer ikke så ofte

til salg på auktion, da en

stor del af hans produktion

i dag findes på danske og

udenlandske kunstmuseer.

Malerierne er gerne meget

efterspurgte som nu dette

søde barneportræt af kunstnerens

søsterdatter Cecilie

Feilberg.

Hammerslag 650.000

På møntauktionen i juni måned

solgtes denne sjældne guldbrakteat

fra Folkevandringstiden

ca. 500 e. Kr. forestillende Odin,

der helbreder Balders hest for et

livstruende benbrud.

Hammerslag 300.000


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Spændende effekter under hammeren

hos Bruun Rasmussen

E R S L A G

Intet mindre end 3,8 kilo sterlingsølv

og et smukt enkelt design kom den

nye ejer af Harald Nielsens imponerende

frugtskål fra Georg Jensen

hjem med. Med en diameter på 44,5

cm skulle der dog også være plads til

adskillige kilo frugt i skålen!

Hammerslag 110.000

Når små, danske blyantstegninger sælges

for mange tusinde kroner, plejer det at

være fordi den berømte guldalderkunstner

C.W. Eckersberg har skabt og signeret

dem. Eckersberg formåede dog at lære

kunsten fra sig, hvilket kan ses på denne

lille tegning af hans elev Wilhelm Bendz

forestillende kunstnerkollegaen Fritz

Petzholdt.

Hammerslag 70.000

Denne smukke, engelske Hepplewhie

bookcase af mahogny fra ca. 1780, har

stået på det sydengelske gods Shrublands Hall

i Suffolk. Herfra blev det i 1966 for første

gang solgt på auktion.

Hammerslag 80.000

Keramikfiguren her vidner om et utal af overdådige

middage i restaurant Bjørn Wiinblad

på Kongens Nytorv. Hotel d’Angleterre solgte

ud af deres inventar, både keramik, lysekroner

og borde. Wiinblad kan, som man ser det her,

arbejde med to farver i keramikken og alligevel

frembringe værker med sjæl og varme.

Hammerslag 50.000

Det antikke Karadagh er et

primitivt og spændende nomadetæppe

fra Kaukasus med mange

gode detaljer. Tæppet er fra ca.

1900 og måler 360 x 173 cm.

Hammerslag 38.000

AUKTIONSLIV

41


42

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

UDSTILLINGER

SKAL SKABE

Øregaard Museum i

Hellerup er for tiden aktuel

med en stor udstilling om

Paul Fischer og de danske

malere omkring forrige

århundredeskifte, som både

var elsket af folket og hadet

af parnasset. AuktionsLiv

har mødt museets direktør

Jane Sandberg, som netop

har udsendt en bog om

Paul Fischer.

Af Sebastian Hauge Lerche

Ingen kan tjene alle til takke! er

overskriften på kunsthistoriker og

museumsdirektør Jane Sandbergs

bog om den danske maler Paul

Fischer (1860-1934). Bogen giver

en solid og savnet indføring i denne,

kunsthistorisk set, forbigåede

maler og diskuterer flere af de temaer

og kunstneriske problemstillinger,

som også står i centrum for

Øregaards aktuelle udstilling. Vi har

talt med Jane Sandberg om hendes

bog og om museets udstilling.

Paul Fischers kunst

Du har kaldt din bog “Ingen kan

tjene alle til takke”. Det kræver en

forklaring?

"Overskriften hentyder til de ord,

med hvilke Paul Fischer bød publikum

velkommen til sin atelierudstilling

i hjemmet på Sofievej

AUKTIONSLIV

i Hellerup. For mig indkredser

ordene præcist det dilemma, som

hans kunst står i - dengang som

nu. Paul Fischer var en yderst

produktiv maler, der allerede fra

sin debut i slutningen af 1870’erne

havde en bred kundekreds, men

kundekredsen har aldrig omfattet

”smagsdommerne”, dvs. museerne

og kunstanmelderne. Derimod har

Fischers værk været højt skattet

af en stor kreds af kunstelskere

gennem mere end 100 år. Se bare

på de priser, som i dag opnås på

auktion for Paul Fischers billeder.

Det er langt fra sjældent, at hans

værker handles over den magiske

milliongrænse – en skillelinie, som

kun en håndfuld danske kunstnere

har krydset".

Øregaard ejer forholdsvis mange

værker af Paul Fischer - har museet

mange penge?

"Øregaard Museum ejer ikke mindre

end 16 værker af Paul Fischer.

Det er langt den største samling

på noget dansk museum. De mange

værker kan vi takke Gyldendaldirektøren

Jacob Hegel og hans

hustru Julie for. De testamenterede

deres omfattende samling af

historiske og topografiske malerier

til Gentofte Kommune for mere

end 80 år siden. Og de fleste af

museets Fischer-værker stammer

fra denne gave. Desværre har vi

ikke store midler til nyindkøb, så

vi må vise det, vi har, og supplere

med lån fra private samlinger".

Hvad var grunden til, at Jakob Hegel

havde en Fischer-samling?

"Ægteparret Hegel var interesserede

i topografi og historie. Derfor samlede

de på Paul Fischers billeder.

De mente, at de hos Fischer kun-

ne få lidt af begge dele. Og det er

ikke svært at forstå, når man i dag

fortaber sig i ét af Fischers mange

Københavnermotiver. Som nu for

eksempel de indtagende blomsterpiger

på Højbro Plads eller skovserkonerne,

der sælger fisk på Gl.

"Gennem debatten får vi

alle kvalificeret vores opfattelser

og bliver åbne for

nye og anderledes måder

at anskue kunsten på."

Strand. For det er jo næsten som

at stå der selv. Tæl selv vinduesfagene

eller brostenene og se, om

det ikke stemmer overens med

virkeligheden. Nøjagtighed var en

stor dyd for maleren Fischer".

Udstillinger skal skabe debat

Øregaard har tidligere udstillet Paul

Fischer. Hvorfor er hans værker så

udstillingsegnede?

"Det er rigtigt, at vi i efteråret 2003

viste en udstilling om Paul Fischer.


DEBAT!

I maj 2003 solgte Bruun Rasmussen

et maleri af Paul Fischer

med motiv fra Rådhuspladsen

for 1,1 million kr. Det nye

rådhus er næsten på plads og

ligner det, vi kender i dag, men

husrækkerne ned af Vester

Voldgade hører til en svunden

tid og er i dag for længst afløst

af mere tidssvarende byggeri.

Billedet er et smukt eksempel

på Fischers evne til at male en

parisisk gadestemning ind i et

københavnsk motiv.

Når man ser på Skovserkonerne

på Gl. Strand, der sælger fisk, er

det næsten som at stå der selv.

Fischer var en mester i at

genskabe virkeligheden som

han selv så den eller ønskede at

se den. Billedet her er et udsnit

af et maleri solgt hos Bruun Rasmussen

i 2002 for 330.000 kr.

I Paul Fischers malerier kan man

aflæse meget om både arkitektur

og leveformer omkring

århundredeskiftet, og rent

kulturhistorisk er de en guldgrube

af værdifuld information.

En kunstkritiker vil bemærke, at

perspektivet er ikke helt præcist,

og at figurerne kunne have

vundet ved lidt mere håndværksmæssig

omsorg – men

"ingen kan tjene alle til takke",

som Fischer selv udtrykte det.

De elegante damer venter på

sporvognen ved stoppestedet på

Jagtvejen og er malet i 1907.

Maleriet blev solgt på december-

auktionen 2004 for 380.000 kr.

Der handles blomster på Højbro

Plads i 1920erne, i baggrunden

ses Slotskirken og Christiansborg,

nøjagtigt som vi kender

det den dag i dag. Det stemningsfulde

billede blev solgt

sidste sommer for 230.000 kr.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

43


44

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Det var faktisk den første større

udstilling med Fischers værker i

mere end 30 år, og det var en stor

publikumssucces. Nogle kom for

at konstatere, at hans kunst er

uovertruffen, andre for at konstatere

det modsatte. Dagligt kunne

vi overhøre den levende snak i sale-

ne og de heftige meningsudveks-

linger gæsterne imellem. Nogle

brændende for, andre glødende

imod. Denne diskussion var præcis,

hvad vi havde drømt om i planlægningsfasen.

For vi ønskede

ikke at lægge skjul på, at Fischers

kunst er et minefelt at bevæge sig

rundt i".

Formålet var at skabe debat?

"Helt afgjort. Udstillingens ambition

var at give de skarpt optrukne

fronter mulighed for ”taletid”.

Derfor viste vi eksempler på yderst

vellykkede malerier i selskab med

de mere rutineprægede præstationer.

I samspillet mellem de gode

og de mindre gode værker opstod

debatten. Udstillingen faldt som

nævnt nogle for brystet, men i

fleres smag. Den tilbød forklaringer

på, hvorfor Paul Fischer aldrig

er blevet skrevet ind i det ”gode

selskab” i den danske kunsthistorie.

Men den gav også bud på,

hvorfor mange synes, at Fischer er

blevet dårligt behandlet og er

blevet snydt for spalteplads i de

kunsthistoriske oversigtsværker.

Det er denne debat, der for mig

at se er helt essentiel for, at en

udstilling lykkes, og det er præcis

den samme ambition, vi har med

den aktuelle udstilling. Det er

vores holdning, at en god udstilling,

ud over at underholde og

uddanne, også skal vække debat".

AUKTIONSLIV

Fischer var ikke alene

Øregaards udstilling handler ikke

kun om Paul Fischer, men stiller

også skarpt på den kreds af kunst-

nere, som på sæt og vis har lidt

samme skæbne i kunstkritikken

som Paul Fischer. Museets Fischer-

samling får besøg af værker af

Peder Mønsted, Peter Ilsted, H.A.

Brendekilde og Carl Holsøe. De fem

kunstnere er alle født i perioden

1857-1863 og er alle døde med få

års mellemrum fra 1934-42. Disse

kunstnere er således tæt forbundet

i tid. De deler professorer på

kunstakademiet. De rejser ud unge

og påvirkelige og tillader den store

verden at smitte af på deres kunst,

men de kommer hjem igen og

bliver meget danske. De har blik

for skønheden i det helt nære, og

maler hjemme og hjemmet. De

kæmper om de samme kritikeres

gunst. Og de higer efter de samme

kunders penge.

Nu er de fem kunstnere atter forenet

på væggene på Øregaard Mu-

seum, hvor publikum kan fælde dom

om deres kvaliteter eller mangel

på samme. I en afsluttende kommentar

vender Jane Sandberg tilbage

til sin pointe med bogen og

udstillingen: "Sindene skal bringes

i kog, for gennem debatten får vi

alle kvalificeret vores opfattelser

og bliver åbne for nye og anderledes

måder at anskue kunsten på.

Det spændende ved kunst er jo

netop, at der ikke findes en enkelt

sandhed om, hvad der er godt og

skidt. Som Fischer så rammende

beskrev det, da han inviterede

indenfor på sin udstilling: Ingen

kan tjene alle til takke!

Udstillingen “Fem malere på

Øregaard” kan ses frem til den

1. januar 2006 på Øregaard

Museum. Øregaards udstilling

viser mere end 80 malerier

af de fem kunstnere: Paul

Fischer, Peder Mønsted, Peter

Ilsted, H.A. Brendekilde og

Carl Holsøe. Vi bevæger os i

tid og i rum, fra deres kunstneriske

debut’er i slutningen

af 1900-tallet og frem til de

sene værker fra 1930’erne.

Vi er på rejse til Italien og

Frankrig, men vi er også ved

landsbyens gadekær og hjemme

i bedstemors kakkelovnsvarme

stue, hvor katten

spinder og rokken slår takten

akkompagneret af bedstefars

snorken....

Udstillingen er åben onsdag

til søndag fra kl. 14-17.

Læs mere på

www.oeregaardmuseum.dk

Jane Sandberg

Jane Sandberg (f. 1966) er

museumsdirektør på Øregaard

Museum. Cand.phil i

kunsthistorie, journalist og

MBA. Har netop udgivet bog-

en “Ingen kan tjene alle til

takke” om Paul Fischer. Tidligere

informationschef på

Thorvaldsens Museum, ud-

stillingsinspektør i Kunstforeningen

og sekretariatschef

for festivalen Golden

Days in Copenhagen. Kan

i efteråret 2005 ses som

holdkaptajn på TV2 Charlies

kunstquiz “Penselstrøg”.


Carl Holsøes motiver tager

os med på besøg i datidens

fornemme og hyggelige stuer.

“Læsende Dame” er kunstnerens

egen hustru, der læser dagens

avis. Maleriet måler 65 x 58 cm.

og er vurderet til 200-250.000 kr.

Den fine stue på billedet til

højre er et andet af Holsøes

smukke værker. "Interiør med

sollys gennem et vindue" måler

77 x 65 cm. og vurderingen ligger

også her på 200-250.000 kr.

H.A. Brendekilde fortæller i

sine malerier ofte om livet

i de danske landsbyer med

stråtækt romantik og et væld af

blomster i flor. “Havemandens

Blomster” til venstre portrætterer

en bedstemor og hendes

barnebarn ved blomsterbedet.

Maleriet blev solgt på auktion

for 280.000 kr.

Motivet til højre, sommerdag i

en landsbygade med solsikker

og røde stokroser, var mindre og

havde også færre blomster, så

det indbragte "kun" 38.000 kr.

Peter Ilsted hentede mange af

sine motiver fra varmere himmelstrøg.

Malerierne er præget

af stemningsfuld enkelhed med

hvidkalkede vægge, sollys og

kvinder i enkle, hvide gevander.

“Før Frokost” er fra Capri,

hvor en ung kvinde sidder i en

skyggefuld gårdhave og læser.

Der er dækket op til to personer

med frugt og vin. Maleriet er fra

1891 og blev solgt hos

Bruun Rasmussen i august 2004

for 280.000 kr.

Et lidt senere maleri med en ung

kvinde i lys sommerkjole ved et

vindue blev malet i 1917 og blev

solgt på samme auktion

for 180.000 kr.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Begge malerier sælges til

Bruun Rasmussens Auktionsjubilæum

i december 2005. © Carl Holsøe

AUKTIONSLIV

Copy-Dan Billedkunst 20050361

© H.A. Brendekilde

Copy-Dan Billedkunst 20050361

45


46

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

EVENSEN-A

– EN FÆRØSK KULTURSKAT

Bruun Rasmussen sætter nu

det historiske Evensen Arkiv

under hammeren. Der er

tale om én af de vigtigste

kildesamlinger til belysning

af Færøernes sprog- og

kulturhistorie bestående af

flere tusind originale breve

og dokumenter.

Af Sebastian Gulmann og

Sebastian Hauge Lerche

Den færøske sproghistoriker A.C.

Evensen (1870-1917) nåede i sin

forholdsvis korte levetid at spille

en væsentlig rolle i Færøernes

historie både som udgiver, debat-

tør og politiker. Allerede i en ung

alder havde han ambitioner om at

udgive et omfattende kildemateriale

til brug for undervisning og

forskning i Færøernes historie. Ud

over Evensens ihærdige bestræbelser

på at indsamle og bearbejde

breve og dokumenter, resulterede

hans arbejde bl.a. også i udgivel-

sen af de første færøske læsebøger

til folkeskolen og seminaret.

“Af uvurderlig værdi”

Evensen-Arkivet rummer flere tu-

sind originale breve og dokumen-

AUKTIONSLIV

ter, adskellige så langt tilbage som

til det 17. og 18. århundrede. En

væsentlig del af arkivet består af

A.C. Evensens personlige korrespon-

dance, som ikke mindst er interes-

sant, fordi han stod i tæt kontakt

med mange af tidens fremtræden-

de mænd omkring løsrivelsesstriden

fra Danmark i 1906. Her

skal særligt fremhæves korrespondancen

mellem Evensen og amts-

revisor Jens Davidsen, der regnes

blandt de største kulturpersonlig-

heder på Færøerne i det 19. århundrede.

Evensen-Arkivet har indtil i dag

været i familiens eje og har aldrig

været publiceret eller været til-

gængeligt for forskningen. Professor

i Færøernes historie ved Færøernes

Akademi, Hans J. Debes

(1940-2002), var en af de få

forskere, som havde et nærmere

kendskab til arkivet. I 1998 skrev

han om betydningen af dokumenternes

indhold, og fremhævede

bl.a. vigtigheden af Kongsbonden

af Trøllanes’s “contrabog” hos den

Kongelige Handel, samt en copibog

med korrespondance fra Jens

Davidsen. Professor Debes henledte

også opmærksomheden på de

mange vægtige personligheder,

som indgår i arkivet. Eksempelvis

brevene fra Simun av Skardi

(1872-1942) der var medstifter af

og forstander for Færøernes

eneste højskole, og som blev

lagtingsmand for Selvstyrepartiet.

Skardi var tillige forfatter, bl.a. til

Færøernes nationalsang Tú alfagra

land mít. Ligeledes fremhæves

Jóannes Patursson (1866-1946),

den utrættelige politiker og forfatter,

der krydsede klinger med

Stauning om Færøernes rettigheder,

samt den meget afholdte

politiker og præst, Fr. Petersen

(1853-1917). I sin embedstid

som provst stod Petersen bag

opførelsen af flere nye kirker, og

på Færøerne lever hans navn ikke

mindst videre i kraft af hans store

komposition, Eg oyggjar veit, som

tidligere var Færøernes nationalsang.

I forbindelse med gennemgangen

af de samlede breve og

dokumenter, karakteriserede

Professor Debes i sin skrivelse

Evensen-Arkivet som værende

”[...] af uvurderlig værdi for

færøsk forskning”.

Evensens virke på Færøerne

Andreas Christian Evensen, der

blev født på Viderø i 1870, slog


På den internationale auktion over breve og

manuskripter den 29. november udbydes nu

A.C. Evensens omfattende arkiv til belysning af

Færøernes historie. Vurdering: 200-250.000 kr.

RKIVET

efter studentereksamen ved Sorø

gymnasium ind på samme næringsvej

som sin far, tog en teologisk

embedseksamen og blev sognepræst

på Sandø i 1902. Lige inden

sin død i 1917 nåede han at blive

udnævnt til provst over Færøerne.

På Færøerne var 1800-tallets sid-

ste årtier præget af en heftig debat

om national egenart, ud af hvilken

der voksede et stigende krav

om selvstændighed, også hvad

angik sproget. A.C. Evensen blev

tidligt påvirket af disse strømninger

og kom under indflydelse af én

af tidens lærde mænd, præsten og

filologen V. Hammershaimb (1819-

1909). Evensen lod sig inspirere

af Hammershaimbs stærkt arkaiserede

sprogidealer i forhold til det

færøske sprogs retskrivning, og

det blev i sidste ende med Evensens

mellemkomst denne retning,

der endte med at vinde over den

”fonetiske” retskrivning, som filo-

logen Jakob Jakobsen (1864-1918)

repræsenterede.

Den sproglige iver karakteriserede

i det hele taget A.C. Evensens

professionelle virke. I 1899 redigerede

han en væsentlig antologi

af færøsk lyrik, og i 1902 udgav

han det første færøske tidsskrift,

Búreisingur. I 1907 stiftede han

litteraturselskabet, Hitt føoyska

bókmentafelagid, som ud over

grammatik og romankunst også

udgav bøger om naturvidenskaberne,

herunder botanik. I årene herefter

fulgte det omfattende, men

aldrig fuldførte arbejde med en

videnskabelig ordbog over det fær-

øske sprog. På Færøerne er Evensens

navn i dag særligt forbundet

med udgivelsen af de første læsebøger

for den færøske folkeskole.

A.C. Evensen var aktiv på mange

fronter og desuden medlem af

Lagtinget, hvorfor han kom i tæt

kontakt med det politiske liv. Det

kan derfor ikke undre, at arkivet

også indeholder væsentlige dokumenter,

som belyser Færøernes

politiske historie. Evensens mange

virkefelter er blandt årsagerne til,

at professor Hans J. Debes har

karakteriseret arkivets indhold som

værende af stor betydning langt

ud over det sproghistoriske:

Evensen-Arkivet ”[...] er en stor og

omfangsrig samling, og er af stor

værdi for forskningen af Færøernes

historie i videste forstand – for

historien, personhistorien, og sprog-

historien.”

Stemningsbillede

fra den færøske sommer

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

47


48

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONS-JUBILÆUM 750

Jubilæet markeres med en række internationale auktioner over

malerier, kunstindustri og antikviteter samt

specialkategorierne bøger, mønter, vin og våben.

For indlevering og vurdering, ring venligst på 3343 6911.

AUKTIONSLIV

På jubilæumsauktionen kommer dette eftertragtede

maleri af den russiske kunstner Ivan-Constantinowitsch

Aivasovski under hammeren.

“Efter stormen”, solnedgang over brændingen med

skibe i baggrunden, Odessa. er signeret Aivasovski med

kyrilliske bogstaver og dateret 1895.

Vurdering: 1.5 til 2 mill.


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

49


50

© Egill Jacobsen

Copy-Dan Billedkunst 20050361

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

UNDER

Nutidskunst – Dansk COBRA

Året er 1948, og på en café i Paris sidder en gruppe kunstnere fra Holland,

Belgien og Danmark. Diskussionen går højt, men mest af alt hersker enigheden:

COBRA-bevægelsen ser dagens lys.

Fra samme år, 1948, stammer denne ”Komposition i blaat”, malet af en af

den danske COBRA-gruppes mest fremtrædende medlemmer, Egill Jacobsen.

Trekantformer og halvcirkler spirer frem i en livfuld komposition i samspil

med også Egill Jacobsens kendetegn, det banebrydende maskemotiv.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.-7. oktober.

Vurdering: 400–600.000 kr.

Seks Scimitar stole

"Scimitar” stolen er tegnet af Jørgen Kastholm og Preben Fabricius i 1963 og

udført hos Tapetserermester Ivan Schlechter. Navnet stammer fra formen på en

tyrkisk krumsabel. Ivan Schlechter blev betragtet som datidens dygtigste mand

inden for læderpolstring og er den dag i dag aktiv. Schlechter fortæller, at produktionen

af selve foden var ret kompliceret; den blev støbt i tre omgange i rustfrit

stål og herefter svejset sammen. Læderbetrækket blev håndsyet. Den elegante stol

vakte stor opmærksomhed, da den i 1964 blev præsenteret på møbelmessen i Køln,

og den blev et gennembrud for Kastholm og Fabricius.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.-7. oktober.

Samlet vurdering: 450-500.000 kr.

© Vilhelm Lundstrøm

Copy-Dan Billedkunst 20050361


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Et udvalg fra den kommende moderne auktion

hos Bruun Rasmussen

HAMMEREN

Mere COBRA – en ung Alechinsky

Belgiske Pierre Alechinsky tilhørte ligeledes kredsen af COBRA-

kunstnere. Og gruppens maleriske ideer og tanker gjorde et dybt

indtryk på den dengang ganske unge maler. Med COBRA-bevægelsen

som impuls udviklede Alechinsky sin kunst op gennem 1950’erne

og fandt mod slutningen af årtiet sin egen personlige COBRA-stil.

Maleriet ”Qui vive” er fra 1956.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.-7. oktober.

Vurdering: 750.000 kr.

Dansk modernisme – Vilhelm Lundstrøm

Maleren Vilhelm Lundstrøm kan om nogen betegnes som

repræsentant for den danske modernisme.

I denne opstilling ses Lundstrøms fine geometriske forenkling

af elementerne og den blå baggrundsfarve – et særligt

kendetegn ved Lundstrøms opstillinger fra 1920’erne.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.-7. oktober.

Vurdering: 1 mill. kr.

Olafur Eliasson – The Glacier series

En af vores førende nutidskunstnere, danskislandske

Olafur Eliasson – toneangivende

på verdensscenen – har vist sig ganske populær

på auktionsscenen også. Hans installationer

og fotoserier, der kredser omkring

naturfænomener og vores opfattelse og

sansning af naturen, fængsler og fascinerer.

Fotoserien ”The Glacier series” er som typisk

for Eliasson taget på Island. Den består af

en række fotografier med gletsjeren som

motiv, hvoraf ét nu udbydes til salg hos Bruun

Rasmussen. I dette billede breder gletsjeren

sig ud som en vifte eller tunge i landskabet,

eller måske er den på vej til at trække

sig tilbage, smelte. Naturen er set fra et

højtliggende punkt, hvorved vi placeres ”over”

naturen og ikke ”i” den. Karakteristisk for

Eliasson stilles der hermed spørgsmål til vores

sansning af naturen – hvor, hvornår, hvordan

og hvorfra ser og oplever vi den. Spørgsmål

som også hans installationer kredser om,

eksempelvis ”The Weather Project” vist på

Tate Modern. Eliasson opfatter selv sine fotos

som ”skitser” til sine installationer.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.-7. oktober.

Vurdering: 250-300.000 kr.

AUKTIONSLIV

51


52

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

Fotokunst på auktion

Fotografiet er én af de kunstarter, som i disse år oplever

en voldsom interesse fra samlere verden over. Det gælder

både de helt tidligere fotografier, kaldet daguerreotypier

efter fotografiets opfinder Daguerre

(i 1839), og moderne fotografier optaget af det

20. århundredes største fotografer. I december udbydes et

uhyre sjældent daguerreotypi signeret af den franske

kunstner Philibert Perraud, som var en af de tidligste

udøvere af fotografiets kunst.

Dette daguerreotypi har særlig interesse for et

skandinavisk publikum, da det afbilder en skandinavisk

kunstnergruppe i Rom omkring 1845.

Blandt de moderne fotografier udbydes bl.a. en

række berømte motiver af James Dean, alle signeret af den

store amerikanske fotograf Roy Schatt, der døde i 2002.

Auktion: Bøger og manuskripter.

Bredgade 29. november.

Vurdering daguerreotypi: 30-50.000 kr.

Vurdering Schatt: fra 8-10.000 kr.

UNDER

Philibert Perrauds signatur,

forstørret.


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Et udvalg fra de kommende auktioner

hos Bruun Rasmussen

HAMMEREN

Fokus på Karen Blixen

Karen Blixen var som få kvinder i sin tid vidt berejst.

Hun tog erfaringerne fra sine rejser – særligt fra Afrika

– og omformede dem til stor skrivekunst.

Nu sættes Blixens personlige rejsekuffert under

hammeren. Kufferten har været vidt omkring

og har bevaret flere originale etiketter fra

baronessens rejsemål. Ved samme lejlig-

hed udbydes flere af baronessens øren-

ringe samt hendes berømte pels, som

på flere måder bidrog til Karen

Blixens aristokratiske image.

Auktion: Bøger og manuskripter.

Bredgade 29. november.

Vurdering: fra 3-10.000 kr.

Kunstneren Carl Locher

Carl Locher var optaget af at skildre naturen og

dagligdagens gøremål, og hans fascination af havet

gjorde, at han følte sig mere hjemme blandt fiskerne

end hos sine kunstnerkolleger. Maleriet fra Hornbæk

strand viser tydeligt den franske indflydelse fra årene

1875-79, hvor Carl Locher var på studieophold i Paris

og modtog undervisning hos Léon Bonnat, samt

stiftede bekendtskab med ældre franske kunstnere som

Courbet og Corot. Tiden i Paris var et vendepunkt i

Lochers karriere, hvor han lod den klassiske malemåde

vige til fordel for løsere penselstrøg. Som så mange

andre europæiske kunstnere i tiden følte han sig

tiltrukket af Middelhavslandenes specielle lys, som

også dette maleri af fiskere, der samler tang på

hestekærrer i Hornbæk fra 1885, har et strejf af.

Auktion: Internationale malerier og antikviteter.

Bredgade 29. november - 9. december.

Vurdering: 80-100.000 kr.

AUKTIONSLIV

53


54

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

WILLUMSEN

I en skuffe hos en tilfældig

antikvarboghandler fandt

Victor og Kirsten Petersen

for over 50 år siden en tegning,

der blev starten på en

livslang passion og et usædvanligt

museum helliget

én af dansk kunsts store

skikkelser: J.F. Willumsen

(1863-1958).

Af Peter Beck

Avismanden Victor Petersen døde

i 2002, men hans store indsats

for at bevare en usædvanlig kunstners

eftermæle står lyslevende for

eftertiden: Fra gulv til loft på den

gamle herregård Odden hænger

skitser, akvareller, grafik og malerier

blandet med keramik af J.F. Willumsen.

Victor Petersens samling

demonstrerer samtlige faser i Willumsens

produktion, og følelsen

af i den grad at være omgivet af

én kunstners værk er ganske over-

vældende. Samlingen er tematisk

opbygget: Et rum er helliget

bjergbilleder, et andet de mange

studier af kunstnerens muse Michelle

Bourret, et tredje rummer

alene studierne til det store værk

fra 1920’erne, Badende Børn.

De tematiske ledetråde i samlingens

indretning er en stor hjælp

for at få styr på de mange ind-

AUKTIONSLIV

tryk, som de mere end tusind værker

efterlader.

En kunstners kompositioner

Når man lader blikket glide hen

over Willumsens værker, som de

her tager sig ud, får man en klar

forståelse for, hvorfor Victor Petersen

i sin tid blev så fascineret af

denne kunstner: I hver eneste

skitse sitrer hver streg af kunstnerens

koncentration og stædige

insisteren på at fange sit motivs

inderste væsen. På et enormt

kvadreret ark, på størrelse med

det endelige maleri Badende Børn,

har Willumsen møjsommeligt arbejdet

sig frem til den perfekte

fremstilling af billedets elementer

og virkemidler, intet er overladt til

tilfældighederne. Som et orkester

forbereder sig på at møde sit pub-

likum, lavede Willumsen tilsvarende

- og konsekvent - en generalprøve

på sine store værker. Det

kan lyde teknisk, tørt og kalkuleret,

men når man iagttager

kunstnerens arbejde med detaljen,

fanges man af en gennemgående

rytme og en vedholdende nerve,

der uafladeligt strømmer gennem

hans værk: Der er på én og samme

tid maskulin kraft og registrerende

ømhed i Willumsens kompositioner.

Med sin netop nyrestaurerede sydfløj lyser

Herregården Odden smukt op i det nordjydske

landskab, hvor den siden Middelalderen har været

et karakteristisk pejlemærke for den rejsende.

Det kan unægteligt være

overvældende at møde mere

end tusind værker af Willum-

sen på én gang. Som en fin

gestus er entrébilletten til

Victor Petersens Willumsen-

Samling derfor gyldig i en

uge. Der er tillige mulighed

for at leje sig ind i museets

gæstebolig og få et helt

specielt indblik i Willumsens

vidtforgrenede virke.

Museets adresse er:

Victor Petersens Willumsen-Samling

Oddenvej 31, Mygdal

9800 Hjørring

Se mere på:

www.jfwillumsenodden.dk


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

“Efter Stormen”, 1905,

er et af Willumsens

hovedværker.

Maleriet indgår

i dag som en del af

Victor Pedersens

J.F. Willumsen-samling. © J.F. Willumsen

Willumsens motivverden

Willumsen favner bredt både

kunstnerisk og geografisk. Hans

motivverden strækker sig fra de

bløde bølgeslag i strandkanten

til alpernes markante tinder. Fra

portrættet af sin gravide hustru

til de stærke raderinger fra første

verdenskrig, der i skildringerne af

krigens rædsel trækker såvel historiske

som billedmæssige tråde tilbage

til den store spanske maler,

Francisco Goya (1746-1828). Til

trods for sin alsidighed opnåede

Willumsen først sent den anerkendelse,

han vitterligt fortjente. Det

var således en stor skuffelse for

ham, at det forslag, han omkring

år 1900 lavede til udsmykningen

af Københavns Rådhus, blev forkastet.

Led og ked af det danske

parnas søgte han efterfølgende ro

og fordybelse i de franske alper,

hvor han tog tråden op fra sit

monumentale Jotunheimenbillede

og gjorde studier til flere af

de senere så berømte værker.

Willumsen var ikke bange for at

gå egne veje og fremstår i dag

som en éner i dansk kunsthistorie.

En samlers fascination

Vi vender blikket tilbage til Odden,

den smukke herregård og menneskene

bag den imponerende sam-

ling. Hvordan fødes en samling

som denne, og hvordan vokser

den til et sådant omfang? Auktions-

Liv fik arrangeret et møde med

Victor Petersens enke, Kirsten, i

herregårdens hyggelige køkken for

at høre nærmere om samlingens

opståen.

fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

Copy-Dan Billedkunst 20050361

55


56

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

WILLUMSEN

Hvornår så du og din mand første

gang et værk af Willumsen?

“Som så meget andet var det lidt

af en tilfældighed. Vi havde set

Willumsens reklameplakat for

Heimann og Blochs sæbe, og var

imponerede over dens udførelse.

Under en tur til København besøgte

vi et antikvariat, og fandt til-

fældigvis her de tegninger, der

udgjorde forstudierne til plakaten.

Fra det øjeblik var interessen skabt,

og navnlig Victor blev meget optaget

af Willumsens liv og virke.

Han begyndte at købe det, han kun-

ne få fat i, og lige så stille voksede

samlingen i omfang. I midten af

1960’erne havde Victor fået købt

så mange værker, at vi dårligt nok

kunne være i vores lejlighed i Ribe.

Da vi tillige havde seks børn, var

det kærkomment, at vi i 1969

Glimt fra de atmosfærefyldte rum på Herregården Odden i Mygdal.

I baggrunden på billedet til venstre ses det detaljerede studie til "Badende Børn" .

AUKTIONSLIV

Det detaljerede studie til det berømte "Badende børn" finder man i J.F. Willumsen-Samlingen i Mygdal.

Det endelige værk findes derimod på det andet J.F. Willumsen museum i Frederikssund.

kunne oprette et fond og flytte

samlingen til Ribe Tekniske Skole.”

Der er ikke tale om en stor familieformue,

som har skabt fundamentet

for samlingen?

“Egentlig ikke. Victor havde en hård

opvækst, men formåede alligevel

at klare sig. Da han var 12-13 år

gik han op til bankdirektøren i

Brørup og bad om et lån, så han

kunne komme på kostskole. Victor

havde åbenbart gode overtalelsesevner

allerede dengang, for bank-

direktøren indvilligede på betingelse

af, at pengene skulle være

tilbagebetalt, inden Victor var fyldt

21 år – et løfte, Victor indfriede

længe inden. Victors ukuelige vilje

har åbnet mange døre. Også hos

Bruun Rasmussen. I forbindelse

med opbygningen af samlingen

var vi ofte i København, hvor vi

mødtes med Arne Bruun Rasmussen.

Han var medlevende inter-

© J.F. Willumsen

Copy-Dan Billedkunst 20050361


esseret i projektet, og i kraft af

sine mange kontakter var han os

en stor hjælp. Man gik sjældent

fra Bredgade i dårligt humør! Vi

har købt mange værker hos Bruun

Rasmussen og køber stadig, men i

de senere år er vi blevet mere se-

lektive. Vi forsøger først og frem-

mest at udfylde hullerne i samlingen,

så den giver det bedste indtryk

af Willumsens enorme spændvidde.”

I kunne have solgt samlingen og

rejst verden rundt. Hvad fik jer til

at forsætte?

“For at samle i denne forstand skal

man nok være lidt smågal. Projektet

har vi altid været meget enige

om, selv om det da bestemt har

krævet en række afsavn. Vi har

aldrig kørt i dyre biler, og vi har

rejst meget lidt. Man må jo prioritere.

Det skal samtidig stå klart,

at vi ikke har kunnet drive det så

vidt uden den hjælp, vi har fået

fra andre. Da vi flyttede samlingen

til herregården, stiftede vi en

“fæstebondeforening”, der i dag

tæller 600-700 medlemmer fra

hele landet, ja vi har endda medlemmer

fra Sverige og England.

Ud over det årlige kontigent på

200 kr. møder flere medlemmer

hvert år op og hjælper med det

store vedligeholdelsesarbejde, der

fortsættes næste side

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Willumsen og El Greco

Willumsen var selv en ivrig kunstsamler, og udlandsrejserne blev udvidet

til en jagt på nye værker: I 1911 rejste han således til Italien med det

erklærede mål at erhverve et betydende værk, som kunne videresælges

og skaffe ham økonomisk uafhængighed. Dette noget optimistiske fore-

havende lykkedes rent faktisk, da han i en kunsthandel i Firenze købte

et oliemaleri, som senere blev verificeret som værende af den verdens-

berømte spanske kunstner El Greco (1541-1614).

El Greco opholdt sig i Venedig omkring 1568, og selv om han på det

tidspunkt endnu ikke havde rundet de 20 år, skabte han her en række

arbejder, der i dag regnes for skelsættende i deres brud med klassicis-

men. “Grækeren” skilte sig ud ved en særegen, skævvreden stil og et

meget personligt udtryk, i hvilket Willumsen så paralleller til sin egen

kunst og position som lidt af en outsider i datidens kunstmiljø.

Kunsthistorisk set følte Willumsen i højere grad et slægtskab med 1500-

tallets manieristiske kunstnere som netop El Greco, Tizian og den sene

Michelangelo end med sin egen samtid.

Efter det usædvanlige køb af

"Hyrdernes Tilbedelse" lagde

Willumsen et stort arbejde i

at at indhente udtalelser fra

førende kunstkendere, der

kunne understøtte hans over-

bevisning om værkets ægthed

og høje økonomiske værdi.

Opklaringsarbejdet gav yder-

ligere næring til Willumsens

fascination af El Greco, og

hans glæde ved "Hyrdernes

Tilbedelse" blev bestemt ikke mindre. Da det kom til stykket, nænnede

han ikke at skille sig af med værket, der resten af livet udgjorde omdrej-

ningspunktet i hans samling og en tilbagevendende inspirationskilde for

hans egen produktion.

Ved sin død skænkede Willumsen staten sin kunstsamling på mere end

2000 værker. Disse kan i dag ses på landets andet, store Willumsen-

museum, beliggende i Frederikssund, som netop er blevet renoveret.

Museumsinspektør Leila Krogh præsenterede i forbindelse med museets

genåbning sin nye bog: "J.F. Willumsen: På sporet af El Greco", der bl.a.

fortæller om Willumsens kunstkøb og de temaer, som optog ham.

AUKTIONSLIV

57


58

© J.F. Willumsen

Copy-Dan Billedkunst 20050361

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

WILLUMSEN

Fakta

AUKTIONSLIV

I maj 2005 solgtes dette selvportræt

af J.F. Willumsen fra 1940 på auktion

hos Bruun Rasmussen for 61.000 kr.

Jens Ferdinand Willumsen

(1863-1958) var kunstnerisk

set særdeles alsidig. Han arbejdede

som maler, grafiker, billedhugger,

keramiker, fotograf og

arkitekt. Han tog afgang fra

Teknisk Skole og begyndte i

1882 på Kunstakademiets

Modelskole. Her opgav han

imidlertid at tage afgang for

i stedet at færdiggøre sin ud-

dannelse på Kunstnernes Studieskole

hos Laurits Tuxen og

P.S. Krøyer. Igennem sit mangeårige

virke beskæftigede han

sig med et utal af kunstneriske

problematikker, og han satte

bestandigt nye mål op for sig

selv.

Willumsen var gift to gange

med hhv. Juliette Meyer og

Edith Wessel, som han hver fik

to børn med. Da han var i slutningen

af 50’erne indledte han

et forhold til den franske danserinde

og kunstner Michelle

Bourret. Alle tre kvinder var

støtter for Willumsens virke,

og han benyttede dem alle

som model. Edith stod eksempelvis

model til ét af kunstnerens

mest berømte værker

"Bjergbestigersken" (1904).

følger med en gammel herregård;

det er vi dybt taknemmelige for.

Museet kunne heller ikke drives

uden de tilskud, vi har fået fra en

række fonde og kommunen. I be-

styrelsen er vi samtidig begunstiget

med nogle dygtige medlemmer,

der ved, hvad de taler om.”

Hvad har Willumsen at byde på?

“Willumsen var først og fremmest

sin egen. Der var ingen leflen;

han var stor, og de ting, han

lavede, er den dag i dag inspirerende.

Her tænker jeg ikke mindst

på hans tegninger af børn, dyr og

bjergene. Willumsen var følsom,

og han levede og åndede for

kunsten. Livet igennem var han

uhyre produktiv og bevægede sig

rundt inden for alle genrer. Han

stillede sig aldrig til tåls: Satte

hele tiden nye udfordringer op for

sig selv, og helmede ikke før han

havde fundet en tilfredsstillende

løsning. Det giver hans værk en

særlig storhed.”

Hvilket værk er samlingens bedste?

“Mange peger på maleriet Efter

Stormen. Jeg ved ikke, om det er

fordi, jeg er kvinde, men selv er

jeg mest begejstret for Badende

Børn: De gennemarbejdede detaljer

og det særlige lys i billedet".

Vi rejser os fra køkkenet og be-

væger os videre rundt i den gamle

herregårds sale. Blandt Willumsens

værker hensættes den besøgende

i en særlig stemning, der får én

til at glemme, at man er på museum

og ikke i et privat hjem.

Med rum og ro til fordybelse.

Victor og Kirsten Petersen foran Willumsens "Efter stormen".


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONS KATALOGER

Kataloger til Bruun Rasmussens førstkommende

traditionelle auktioner kan bestilles her.

Udfyld blot kuponen til højre, så vil katalogerne

blive fremsendt sammen med et girokort ca. én

uge før eftersynets start.

De nævnte priser er i danske kroner og inkl. forsendelse

i Danmark. Ved forsendelse til udlandet

vil portoen – og dermed prisen – være forhøjet.

Det er også muligt at abonnere på Bruun

Rasmussens auktionskataloger. Ved at tegne

abonnement på den eller de kategorier som

har interesse, ydes en betydelig rabat i forhold

til løssalg på såvel kataloger som forsendelse,

uanset hvor i verden katalogerne ønskes leveret.

Abonnementsformular kan bestilles alle

hverdage fra kl. 9-17 på telefon 33 43 69 11,

på fax 33 43 69 66 eller på mail

bredgade@bruun-rasmussen.dk

Bredgade, København
Moderne kunst 4. - 7. oktober 200,-

Moderne design 4. - 7. oktober 200,-

Internationale malerier 29. nov. - 9. dec. 225,-

Internationale antikviteter 29. nov. - 9. dec. 250,-

Bøger og manuskripter 29. november 75,-

Mønter 1. december 75,-

Udsøgte vine 12. december 50,-

Pedersholm, Vejle


Kunst og design 31. okt. - 3. nov. 150,-

Katalogerne sendes til:

Navn

Evt. firma

Adresse

Postnr.

By.

Telefon

Mail

AUKTIONSLIV

59


60

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

AUKTIONSLIV

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

KATALOGABONNEMENT

BREDGADE 33

DK-1260 KØBENHAVN K

PORTO

KATALOGER - ALTID EN OPLEVELSE!


KUNST OG

VELGØRENHED

31 danske samtidskunstnere

skabte i foråret stor

trafik på Bruun Rasmussens

hjemmeside. Hver

især havde de doneret et

værk til online-auktionen,

som blev afholdt til fordel

for katastrofe-ofrene i

Asien.

Af Peter Beck

På initiativ af gallerist Niels

Stærk donerede en række

førende danske samtidskunstnere

hver et kunstværk til fordel

for tsunami-ofrene i Asien. I

naturlig forlængelse af bidrage-

ne fra kunstens verden blev de

indsamlede midler anvendt til

Red Barnets tegneterapi-projekter

i de ramte områder. Den

bagvedliggende idé var at sætte

billeder og ord på børnenes

traumatiske oplevelser: I tegneprocessen

bliver oplevelserne

Tal R: “Palads, At Last”.

Olie på lærred. 60 x 60 cm.

Hammerslag: 65.000 kr.

billedliggjort, og danner grundlag

for terapeutens samtaler

med barnet. De indsamlede

midler gik bl.a. til et af Red

Barnets initiativer i Bang Muang

lejren i Khao Lak, hvor børnene

i sommerperioden fik mulighed

for at deltage i en batik-workshop.

Foruden arbejdet med

kunsten havde workshoppen

til formål at give børnene et

konstruktivt indhold i lejrens

dagligdag.

Interessen for velgørenhedsauktionen

var stor og samlede

sig især om værkerne af Tal R,

Michel Kvium, Christian Lemmerz

og Olafur Eliasson.

Netop Eliasson er et af de

varmeste navne på den internationale

kunstscene netop

nu, hvilket blev bekræftet af

de bud, der tikkede ind på

installationen, som den danskislandske

kunstner generøst

havde doneret. “Two Hot Air

Columns” sikrede i sig selv et

imponerende hammerslag på

210.000 kr., der i lighed med

de andre bidrag, i alt knap

600.000 kr., gik ubeskåret til

Red Barnets projekter. For mere

beskedne beløb kunne man

sikre sig værker af nogle af de

unge kunstnere, hvis navne

måske vil være at finde blandt

topnumrene på fremtidens

auktioner.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Olafur Eliasson: “Two hot air columns”.

To skulpturer af rustfrit stål. H. 175 og 190 cm.

Hammerslag: 210.000 kr.

AUKTIONSLIV

61


62

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

B R U U N R A S M U S S E N E S T A T E S

K A N F O R M I D L E D E R E S E J E N D O M

Få en uforpligtende vurdering af Deres bolig.

Kontakt Axel Castenschiold, Franz Gammelgaard

eller Sine Hunæus for en aftale.

Besøg os på www.br-estates.dk.

AUKTIONSLIV

Er De opmærksom på vort enestående kontaktnet, såfremt De

måtte ønske at sælge Deres ejendom?

Bruun Rasmussen Estates tilbyder Dem den direkte kontakt til

den rette kreds af købere herhjemme og i udlandet, og sikrer Dem

en eksklusiv eksponering i rammerne omkring verdens 10. største

auktionshus.

Med en vurdering fra Bruun Rasmusssen Estates er de sikret en

indsigstfuld prisfastsættelse af Deres ejendom.

Vi behandler alle betroede opgaver med størst mulig fleksibilitet,

seriøsitet og diskretion, og ser frem til at høre fra Dem.


BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bruun Rasmussen Estates udbyder 156 ha. skov, beliggende på Falster

med 2,5 km kystlinie med en af Danmarks bedste sandstrande.

Ejendommen sælges med byggeret til opførelse af bolig.

En enestående mulighed for opførelse af drømmehuset med egen

strand, i skønt og fredeligt naturområde. Herudover er der tale om et

sublimt jagtterræn med råvildt, fasaner og trækvildt.

Skoven sælges med ønske om diskretion, og vi ser frem til seriøse

henvendelser. Herefter vil vi med glæde præsentere denne perle.

Prisforlangende: 31.000.000 kr.

Sagsnr. BRE 127

Bredgade 33 1260 København K Tel +45 3343 6911

estates@bruun-rasmussen.dk www.br-estates.dk

AUKTIONSLIV

63


64

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

KOMMENDE AUKTIONER

EFTERÅR 2005

INTERNATIONALE AUKTIONER: MODERNE KUNST OG DESIGN Eftersyn: 28. sept. - 3. okt.

Auktion: 4. - 7. oktober

AUKTIONSLIV

INTERNATIONALE MALERIER, Eftersyn: 23. - 28. november

ANTIKVITETER OG VÅBEN Auktion: 29. nov. - 9. dec.

BØGER OG MANUSKRIPTER Eftersyn: 23. - 28. november

Auktion: 29. november

MØNTER Eftersyn: 23. - 28. november

Auktion: 1. december

VIN Eftersyn: 9. og 12. december

Auktion: 12. december

ONLINE AUKTIONER Havnen afholder Online-auktioner hver uge.

Der afholdes tillige Online-specialauktioner

over bøger, mønter, vin og våben hver måned.

Du kan følge med i disse på www.bruun-rasmussen.dk

INTERNATIONALE AUKTIONER: KUNST OG DESIGN Eftersyn: 26. - 30. oktober

Auktion: 31. okt. - 3. nov.

ONLINE AUKTIONER:

ONLINE AUKTIONER Vejle afholder Online-auktioner hver uge.

Der afholdes tillige Online-specialauktioner

over bøger, mønter, vin og våben hver måned.

Du kan følge med i disse på www.bruun-rasmussen.dk


GÅ PÅ AUKTION HOS BRUUN RASMUSSEN - ALTID EN OPLEVELSE!


M A T I S S E

Et nyt liv

12. august - 4 december 2005

La Gerbe / Bundt af blade, 1953, UCLA Collection, Hammer Museum. Gave fra hr. og fru Sidney Brody. © Succession H. Matisse / CopyDan, 2005

Louisiana www.louisiana.dk

Denne udstilling er blevet til ved støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Hovedsponsor for Louisianas udstillinger 2001-2005 Fonden Realdania. Sponsor for Louisianas arkitekturudstillinger 2005

More magazines by this user
Similar magazines