bruunrasmussenes tat es formidlereksklusiveej endomme

bruun.rasmussen.dk

bruunrasmussenes tat es formidlereksklusiveej endomme

international

F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S

tirsdag 30. november kl. 13 smykker

kl. 18 bøger - separat katalog

onsdag 1. december kl. 13 smykker

kl. 18 Saxhofs bogsamling

torsdag 2. december kl. 13 smykker

kl. 14 sølv

- separat katalog

fredag 3. december kl. 13 porcelæn, fajance, glas

og orientalsk

mandag 6. december kl. 13 møbler og broncer

tirsdag 7. december kl. 13 møbler og ure

onsdag 8. december kl. 17 udsøgte malerier ............. 2001 - 2108

torsdag 9. december kl. 13 malerier ......................... 2109 - 2344

fredag 10. december kl. 13 malerier ......................... 2345 - 2592

mandag 13. december kl. 13 malerier,

tegninger og grafik ......... 2593 - 2685

kl. 14 tæpper

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel side 305

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 2020

købskonditioner findes bagest i kataloget


m a l e r i e r

t e g n i n g e r & g r a f i k

hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 3 7

tirsdag den 30. november til mandag den 13. december 2004

E F T E R S Y N

onsdag 24. november kl. 15 - 18

torsdag 25. november kl. 10 - 17

fredag 26. november kl. 10 - 17

lørdag 27. november kl. 11 - 16

søndag 28. november kl. 11 - 16

mandag 29. november kl. 10 - 17

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

D A Y S O F S A L E

tuesday 30th november 1 pm jewellery

wednesday 1st december 1 pm jewellery

thursday 2nd december 1 pm jewellery

6 pm books - separate catalogue

6 pm the Saxhof book collection

2 pm silver

- separate catalogue

friday 3rd december 1 pm ceramic, glass

and oriental art

monday 6th december 1 pm furniture and bronzes

tuesday 7th december 1 pm furniture and clocks

wednesday 8th december 5 pm selected paintings ........... 2001 - 2108

thursday 9th december 1 pm paintings ....................... 2109 - 2344

friday 10th december 1 pm paintings ....................... 2345 - 2592

monday 13th december 1 pm paintings,

2 pm carpets

drawings and prints ........ 2593 - 2685

bids and invoicing are made in DKK

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page 305

reproduced on the cover of this catalogue: lot 2020

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


p a i n t i n g s

d r a w i n g s & p r i n t s

I N T E R N AT I O N A L A U C T I O N 7 3 7

tuesday the 30th november to monday the 13th december 2004

P R E V I E W

wednesday 24th november 3 pm - 6 pm

thursday 25th november 10 am - 5 pm

friday 26th november 10 am - 5 pm

saturday 27th november 11 am - 4 pm

sunday 28th november 11 am - 4 pm

monday 29th november 10 am - 5 pm

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 . DK-1260 Copenhagen K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


ONLINE-AU

Online-auktioner er et supplement til Bruun Rasmussens

eksisterende auktioner og adskiller sig

primært ved, at bud, hammerslag og betaling

udelukkende sker via internettet. Vores traditionelle

auktioner fortsætter, men skulle De have

lyst til også at handle på vores Online-auktioner,

kan De her læse mere om, hvordan det foregår.

Her finder De Online-auktionerne

Når De besøger vores hjemmeside på internetadressen

www.bruun-rasmussen.dk, vil De som det første se en

komplet oversigt over vores auktioner og herunder

også de kommende Online-auktioner. Disse er markeret

med ordet ”Online”. Klikker De ind på en af vores

Online-auktioner, vil De herfra kunne orientere Dem

om, hvad der udbydes til salg på de enkelte auktionsdage

og i ro og mag udvælge det, De ønsker at byde på.

Effekter

Hver uge udbydes effekter inden for kategorierne ældre

møbler, tæpper og ure, moderne kunst og design,

ældre malerier samt varia. Effekterne er af samme høje

kvalitet, som ved Bruun Rasmussens traditionelle auktioner

i Vejle og Havnen på Østerbro i København. De

internationale og ofte meget dyrere effekter vil fortsat

udbydes i Bredgade. Desuden vil der blive afholdt

specialauktioner over bøger, mønter, vin og våben.

Eftersyn

Internettet kan aldrig matche dét at se og røre ved

effekterne fysisk, men med Bruun Rasmussens specialudviklede

zoom-teknologi, kommer du så tæt

på, som det overhovedet er muligt.

På vores hjemmeside kan De se billeder af de enkelte

effekter, som også er udførligt beskrevet i tilhørende

tekst. Ved at klikke på billederne kan De zoome ind

Bombeformet kommode af guldstafferet nøddetræ.


KTIONER

– DET ER GANSKE ENKELT

på detaljer, som De ønsker at kigge nærmere på. For

eksempel signaturer, motiver eller eventuelle skader.

Ud over præsentationen på hjemmesiden udstiller

Bruun Rasmussen alle effekter på et eftersyn, der

finder sted i vores afdelinger i Havnen og Vejle.

Det fremgår ud for hver effekt, hvor og hvornår

eftersynet finder sted. Ønsker De at vide mere om

effektens stand, vil vores vurderingssagkyndige

naturligvis være til stede under eftersynet for at

besvare Deres spørgsmål.

Online-auktioner trin for trin

Herunder kan De læse om, hvordan auktion og budgivning

foregår rent praktisk trin for trin.

Trin 1:

Opret en konto

For at kunne handle via internettet hos Bruun

Rasmussen bedes De oprette Dem som kunde hos

os, hvorved De får tildelt et kundenummer og en

adgangskode. Er De allerede kunde hos Bruun

Rasmussen, skal De registrere Dem med Deres nuværende

kundenummer. For at kunne byde på

Bruun Rasmussens Online-auktioner, bedes De desuden

registrere betalingskort-/kreditkortoplysninger.

Det er muligt at registrere sig med Dankort, Diners-,

Visa-, Euro- og Mastercard.

Betalingskort-/kreditkortoplysningerne kræves dels af

sikkerhedsmæssige årsager, dels sikrer de kort afregningstid

over for sælger. Oplysningerne vil kun blive

benyttet, såfremt De får hammerslag på en af Bruun

Rasmussens Online-auktioner. Oplysningerne vil kun

skulle registreres, når De vil byde på en Online-auktion

for første gang, herefter vil alle konto oplysninger

blive opbevaret af PBS. Desuden betyder denne betalingsform

også, at vi kan afregne over for sælger

inden for 14 dage.

Trin 2:

Find det emne, De vil byde på

Hvis De er interesseret i en bestemt kunstner, designer

eller auktion, er der på hjemmesiden mulighed for

at søge efter dette. I det tomme søgefelt i øverste

venstre hjørne kan De f.eks. skrive Arne Jacobsen og

derefter se alle effekter på auktion designet af Arne

Jacobsen. Det er desuden muligt at søge i de forskellige

varekategorier og få vist alle emner til salg i

kategorien.

Trin 3:

Vælg det beløb, De vil byde

Alle bud er "maks. bud". Det vil sige, at buddet angiver,

hvad De maksimalt vil byde. Systemet sikrer Dem

hammerslag billigst muligt og altså maksimalt den

sum, De angiver med Deres autobud. Er der allerede

budt på emnet, vil menuen med bud starte fra det

næste mulige bud. Er der endnu ikke budt på emnet,

vil det laveste bud i menuen være startbuddet. Vælg

det beløb, De vil byde og klik på ”Byd”.

Trin 4:

Bekræft Deres bud

For at undgå at bud bliver indlagt ved en fejl, bedes

De bekræfte Deres bud, inden det bliver lagt ind i sy-

stemet. Alle omkostninger i forbindelse med et eventuelt

hammerslag bliver udspecificeret på denne side.

fortsættes næste side


Trin 5:

Se Deres bud i budhistorikken

De kan se Deres bud i budhistorikken til højre for

billedet af emnet. Deres bud er markeret med frem-

hævet skrift. Her kan De se, hvornår og hvor meget,

der er budt på pågældende emne. I tilfælde af, at to

bydere har lagt ens maks. bud, vil dén byder, der har

lagt buddet først og som står øverst i budhistorikken

have det pågældende bud.

Trin 6:

Deres bud

Det er muligt at se alle de emner, De har budt på ved

at klikke på ”Deres bud” ved siden af knappen ”Log

ud”. Fra denne side kan De samtidig følge med imod

slutningen af auktionerne, da der ud for hvert emne

står tidspunkt for hammerslag, seneste bud og Deres

bud. Hvis Deres bud ikke det højeste, vil det være markeret

med rødt.

Trin 7:

Forlængelse af auktion

I tilfælde af at der indenfor to minutter inden forventet

hammerslag bliver budt på et emne, bliver

hammerslaget udskudt i to minutter. Udsættelsen vil

fortsætte, indtil der er op-nået hammerslag.

Trin 8:

Hammerslag

Når det sidste bud er givet og auktionen er slut, fremgår

dette ved, at der ved effekten nu står, hvilket ham-

merslag effekten blev solgt for. Er det Deres bud, vil

dette fremgå, hvis ikke, kan De se, at en anden fik

buddet. Får De hammerslaget, vil De efterfølgende

modtage en e-mail med besked herom.

Trin 9:

Betaling

Får De hammerslag på en eller flere effekter på en

Online-auktion, vil De efter hver endt auktionsdag

modtage en bekræftelse via e-mail indeholdende

faktura og oplysninger om transport. Købssummen,

det vil sige hammerslag og omkostninger, trækkes via

de oplyste kort- og kontooplysninger, når effekten mar-

keres til transport, hvilket normalt sker ca. 12 timer

efter dagens salg.

Holger Lübbers: Parti fra københavns havn.

Zoom-funktionen giver dig mulighed for at gå helt

i detaljer med de effekter, du har interesse i. Du kan

blandt andet gå tæt på signaturer og eventuelle defekter.

Dette sikrer dig et bedre grundlag at byde ud fra.


GÅ PÅ ONLINE-AUKTION HVER UGE

PÅ W W W.BRUUN-R A SMUSSEN.DK

Bruun Rasmussen ønsker at tilbyde markedets bedste og sikreste kvalitetsauktioner på internettet. Har De spørgsmål

eller kommentarer til systemet, er De velkommen til at kontakte os på telefon 7023 6911 imellem kl. 9-17 eller på

e-mail support@bruun-rasmussen.dk

H V ER MANDAG K L . 20

ÆLDRE MØBLER OG TÆPPER

H V ER T IRSDAG K L . 20

MODERNE KUNST OG DESIGN

H V ER ONSDAG K L . 20

ÆLDRE MALERIER OG TEGNINGER

H V ER TORSDAG K L . 20

VARIA - SMY KKER, SØLV, KUNSTHÅNDVÆRK


Birte Stokholm

3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer

3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet

3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer

3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk


m a l e r i e r

ONSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 17

katalog nr. 2001 - 2108

udsøgte


2001

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Fra Sabinerbjergene i omegnen af Olevano.

38 x 60. Samtidig ramme.

Afbildet 100.000

€ 13.000

2002

Martinus Rørbye, f. Drammen 1803, d. København 1848

Norsk bjerglandskab med en mand, der nyder

udsigten. 21 x 32.

Udstillet: Statens Museum for Kunst, "Caspar David

Friedrich og Danmark", 1991 nr. 99.

Udstillingsetiket fra Baroniet Rosendal, Norge.

Martinus Rørbye hører til blandt de betydeligste danske

guldaldermalere. Det norske bjerglandskab er udført

under Rørbyes første rejse tilbage til Norge 1830, efter

at han som 11-årig var flyttet til Danmark. Det var

derfor naturligt for ham at drage til Norge på sin første

udenlandsfærd for at se til sin familie, men også fordi

der i Danmark var en tradition for at male det storladne

norske landskab. Erik Pauelsen besøgte Norge

1788, sendt afsted af kronprins Frederik. C. A. Lorentzen,

som var Rørbyes lærer på akademiet, modtog støtte

12

2001

i 1792 til et Norgesophold, så Rørbye følger i sin lærers

fodspor. Sandsynligvis har han også mødt den norske

maler Thomas Fearnley på akademiet, og det kan bestemt

ikke udelukkes, at han har set I. C. Dahl-udstillingen

i København i 1828.

Nærværende maleri viser, at Rørbye har haft kendskab

til I. C. Dahls norske landskaber og til den berømte tyske

maler Caspar David Friedrichs kompositioner med

fremhævelse af det enlige træ og den ensomme mand i

et landskab. Både kompositionens symmetri og træets

centrale placering peger hen mod Friedrich og væk fra

læremesteren C. W. Eckersberg, som Rørbye ønskede at

frigøre sig fra og finde nye kunstneriske veje.

Afbildet 100.000

€ 13.000

2003

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Christine Stampe og Georgia Skovgaard i parken

ved Nysø. Ca. 1855. 32 x 45.

Afbildet 100.000

€ 13.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2002

2003

13


14

2004

2004

Anton Dorph, f. Horsens 1831, d. København 1914

"Er Du ene hjemme?". Lille lyshåret dreng ser forskrækket ud ad døren på en pige,

der har samlet bær. Sign. A. Dorph 1891. 54 x 40. Portalformet indramning.

Udstillet: Charlottenborg 1891 nr. 620 (tillægget).

Anton Dorph er kendt for sine indtagende genrebilleder, som nærværende maleri med den lille pige

og drengen, der lige titter op over halvdøren. Han var desuden en søgt portrætmaler.

Afbildet 150.000

€ 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2005

Julius Exner, f. København 1825, d. sst. 1910

"En Brevskrivende Pige fra Fanø". Sign. J. Exner 1887. 70 x 54.

Udstillet: Charlottenborg 1887 nr. 96.

Omtalt og afbildet: Herman Madsen, "200 danske malere og deres værker", København 1946, bd. I,

s. 243 fig. 3 (her dog med forkert datering).

Proveniens: Lensgreve Knuth til Knuthenborg.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2005

15


16

2007

2006

2006

Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908

"Fra stormfloden, Falster 1872". Sign. H. Drachmann 73. 33 x 46.

Motivet er omtalt: Knud Voss, "Skagensmalerne", 1994 s. 25. Claus Olsen, "Holger Drachmann på Bornholm og

Skagen", 1996 s. 20.

Et næsten identisk maleri med målene 31 x 40, hænger på Ribe Kunstmuseum, dette afb. i de to ovennævnte værker.

Afbildet 50.000

€ 6.700

2007

I. P. Møller

f. Fåborg 1783, d. København 1854

"En Prospect af Sorgenfrie

Hauge over Fuglewads Mölle

hen til Sellerød". I forgrunden

medlemmer af den kongelige

familie. Herren i uniform kunne

være prins Christian (VIII).

40 x 50. Empireramme.

Udstillet: Charlottenborg 1810 nr.

8, tilhørende Hans kongelige Højhed

Prins Christian (VIII). Kong

Frederik VII, dennes dødsboauktion

på Christiansborg, 1864 nr. 218.

Afbildet 50.000

€ 6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2008

2008

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Havnen ved Dragør". Fiskerbåde gøres klar ved molen. Dateret 1830. 23 x 32.

Damborgramme med etiket.

Proveniens: Carl Hambro, Hambros bank London, givet som gave til Henry Glosell. F.

Doberck (1912). Konsul Johannes Fogh-Nielsen, grosserer Knud Hermann Fogh-Nielsen,

dennes dødsboauktion Nellemann & Thomsen, Århus 24. august 1964 nr. 169, afb. i

farver s. 7.

Omkring 1830 malede Eckersberg flere gange "Havnen i Dragør". Se Emil Hannovers

fortegnelse over C. W. Eckersbergs malerier nr. 427 for et lignende motiv fra den charmerende

havn. Her har Eckersberg valgt at male gaden, der fører ned til havnen. Dette motiv

findes i to udgaver, der ejes af henholdsvis Ny Carlsberg Glyptotek og Dragør Museum.

Afbildet 1.000.000

€ 13.000

17


2009

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Johannes Søbøtker som dreng (1777-1854).

"Halv figur en face mod højre. Grøn jakke med

gult opslag, gul vest med smalle, hvide striber,

åbentstående skjorte med kniplingskrøs, store,

blanke metalknapper, bredt, rødt stofbælte,

langt, brunt hår, brune øjne, fint ansigt, venstre

arm på et bord; grå baggrund". Midten af

1780erne. Oval. 70 x 55.

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr.

396, afb. bd. II s. 244.

18

2009

Proveniens: Efterkommere af familien. Maleriet har ikke

været i handlen før.

Johannes Søbøtker stammede fra en af de få dansk-vestindiske

planterfamilier. Såvel faderen og farfaderen

var fremtrædende plantageejere på St. Croix og er også

foreviget i portrætter af Jens Juel. Se andetsteds i kataloget

hvor Juels portrætter af Johannes Søbøtkers forældre

udbydes til salg, kat. nr. 2026. Johannes Søbøtker

drev handel på Vestindien, hvor han bosatte sig mere

permanent fra 1823 efter, ved faderens død, at have

arvet to plantager på St. Croix. Familien, hustru og fi-

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


e børn, lod Søbøtker blive i Danmark og kontakten til

dem synes herefter at ophøre. I den forbindelse kan

nævnes at C. W. Eckersbergs gruppeportræt af Johannes

Søbøtkers børn også kommer til salg på nærværende

auktion, kat. nr. 1013. I Danmark er Johannes Søbøtker

bedst kendt for opførelsen af landstedet Øregård

i Hellerup, som han dog senere måtte sælge, da han

både i hjemlandet og i Dansk Vestindien havde økonomiske

vanskeligheder. Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2010

2010

C. A. Jensen

f. Bredsted ved Husum 1792, d. København 1870

Lille dreng i grønternet dragt med hvid krave,

i hånden holder han en kikkert.

Sign. C. A. Jensen samt utydelig datering 1829?

eller 1839?

24 x 20.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

19


CD 2011

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

"Lille Pige i Haven". Sign. Anna Ancher. 65 x 41.

Udstillet: Charlottenborg 1933 nr. 6.

Afbildet 200.000

€ 27.000

CD 2012

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

Brogede blomster i familien Anchers have på

Markvej. 45 x 54.

20

2011

Proveniens: Malerier af Anna og Michael Ancher tilhørende

boet efter malerinden Helga Ancher Skagen, ABR

auktion 178, 1965 nr. 161.

Blomsten har fascineret alverdens kunstnere gennem tiderne,

da den er et både smukt og lettilgængeligt motiv,

der især om sommeren kan males indendørs såvel som

udendørs uden de store forberedelser. Derudover kan blomster

tillægges forskellig symbolværdi, såsom kærlighed,

skønhed eller forgængelighed, eller de kan blot skildres som

de er - som smukke naturfænomener. P.g.a. blomsternes

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


lettilgængelighed i eller lige uden for hjemmet har de altid

været de kvindelige kunstneres foretrukne motiver, og den

populære danske blomstermaler I. L. Jensens mange elever

var da også næsten alle kvinder. I 1800-tallet var blomstermaleriet

lavt rangerende på kunstakademierne og i det

generelle akademiske hierarki, men med årene er blomstermaleriet

blevet mere anerkendt og eftertragtet og er jævnligt

blevet udført af store kunstnere som Claude Monet,

Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse og

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2012

Emil Nolde. I Anna Anchers farverige blomsterbillede har

hun, ligesom Monet og Nolde gerne gjorde det, fundet sit

blomstermotiv i sin egen have lige uden for hjemmet, og

hun har her haft rig mulighed for at udfolde sine store koloristiske

evner med det frodige blomsterflor. Frem til 16.

januar 2005 kan ca. 100 blomstermalerier af verdens

største kunstnere ses på Louisiana Museum for Moderne

Kunst. Afbildet 400.000-500.000

€ 54.000-67.000

21


22

2013

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Portræt af Kammerherre, Plantageejer og Vice-Gouvernør i Vestindien Søbøtkers

fire Børn, malede i Hummeltofte Have".

Sign. Eckersberg 1806. 94 x 75. Louis XVI-ramme.

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs malerier nr. 10.

Omtalt og afbildet: Emil Hannover, "Maleren C. W. Eckersberg", 1898 s. 13 og 15.

Proveniens: Efterkommere af familien. Maleriet har ikke været i handlen før.

Eckersbergs morsomme og tidstypiske gruppeportræt af Søbøtkerbørnene er malt tidligt i

kunstnerens karriere og i en periode, hvor portrætmaleriet optog ham meget. Ifølge Emil

Hannover lærte Eckersberg sig genren på egen hånd, uden inspiration fra læremesteren

Abildgaard, der ikke malede portrætter, eller Jens Juels omfattende ouevre, som rummer op

til flere Søbøtkerportrætter.

På en håndskreven etiket på bagsiden af maleriet er børnenes navne og fødsels- og dødsår

anført. Desværre er etiketten beskadiget og oplysningerne derfor fragmentariske. Alle fire

er født omkring århundredskiftet: 1798, 1799, 1801 og 1802. Den sommerfuglfangende

og næstældste dreng, Adam, dør i 1834, medens gruppens ældste, den siddende pige i

forgrunden, dør i 1839. Den knælende pige til venstre i billedet, Frederikke, dør i 1870

og lillebror, i midten af maleriet, dør i 1879. Hummeltofte, i hvis have børnene ses, tilhørte

bedsteforældrene. Forældrene, især faderen Johannes Søbøtker (1777-1854), ved man

en del om. Han stammede fra en af de få dansk-vestindiske planterfamilier. Såvel faderen

og farfaderen var fremtrædende plantageejere på St. Croix og alle tre kendes fra portrætter

af Jens Juel. Se andetsteds i kataloget hvor et barneportræt af Johannes Søbøtker

samt portrætter af børnenes bedsteforældre udbydes til salg, kat. nr. 2009 og 2026. Johannes

Søbøtker drev handel på Vestindien, hvor han bosatte sig mere permanent fra

1823 efter, ved faderens død, at have arvet to plantager på St. Croix. Familien lod Søbøtker

blive i Danmark og forbindelsen til hustruen og børnene synes herefter at ophøre. I

Danmark er Johannes Søbøtker bedst kendt for opførelsen af landstedet Øregård i Hellerup,

som han dog senere måtte sælge, da han både i hjemlandet og i Dansk Vestindien

havde økonomiske vanskeligheder. Afbildet 400.000-600.000

€ 54.000-80..000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2013

23


24

2015

2016

2014

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2014

Hermania Neergaard

f. København 1799, d. Aldershvile 1875

Blomsterranke med snerler, valmuer, kornblomster

og kaprifolie. Sign. på bagsiden Hermania

Neergaard 1860. 67 x 158. Afbildet 60.000

€ 8.000

2015

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Broget buket med primula, frugtgren og nyudsprungne

bøgegrene på en karm. Sign. I. L. Jensen.

25 x 34. Malt på træ. Afbildet 50.000

€ 6.700

2016

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Gren med lyserøde roser. Sign. I. L. Jensen.

16 x 22. Malt på træ. Afbildet 35.000

€ 4.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2017

2017

Kristian Zahrtmann

f. Rønne 1843, d. København 1917

"Blomsterbillede. Hele baggrunden fuldt med

røde og violette Blomster. Foran disse en Gibsafstøbning

af en Statuette, en ung nøgen staaende

Kvinde. Armene afbrudte". Sign. monogram

1915. 52 x 46.

H. Chr. Christensens fortegnelse over Kristian Zahrtmanns

malerier nr. 741.

S. Danneskjold-Samsøes fortegnelse over Kristian

Zahrtmanns malerier nr. 1147.

Proveniens: Direktør Edvard Rée, dennes dødsboauktion

1918 (sidste afdeling) nr. 129. Grosserer A. Christensen.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

25


2018

Paul Ernst Gebauer

f. Lietzen 1782, d. Berlin 1865

Et par portrætter af kunstneren

og dennes hustru. Han i

sort frakke med orden og lorgnet

i hånden. Hun i grøn kjole,

hvidt sjal og hvide roser i det

mørke hår. Hver 52 x 44. Empirerammer.

(2).

Proveniens: Mangeårigt privateje,

Berlin.

Afbildet 100.000

€ 13.000

26

2018

2018

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2019

2019

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Johanne Georgia Lund, f. Liebenberg (1740-1818) gift 1770 med vinhandler Johan Jørgen

Lund. "Brystbillede trekvart mod højre. Saloppen changerer i grønt og violet, blåt

bånd i kniplingskappen, hvidt brysttørklæde, glimt af blåt liv foran, sort snor om halsen;

mørk brungrå baggrund." Sign. J. Juel 1771. 47 x 39. Louis XVI-ramme med krydsbånd.

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr. 105, afb. bd. II s. 84.

Udstillet: Kunstforeningen, "Jens Juel-udstillingen", 1909 nr. 211, tilhørende Joakim Skovgaard. Fyns

Stiftsmuseum Odense, "Jens Juel Jubilæumsudstilling", 1960 nr. 26, tilhørende fru Alice Lønberg.

Proveniens: Familien Skovgaard. Johan Lønborg. Alice Reyn f. Lønborg, dennes auktion, ABR 517,

1988 nr. 98, afb. s. 84. Mag. art. Bente Skovgaard.

Ellen Poulsen giver sin personlige kommentar til billedet i to-binds-værket om Jens Juel fra 1991, bd. I

s. 51: "Et dejligt billede". Afbildet 175.000-200.000

€ 23.000-27.000

27


28

2020

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

Interiør med kunstnerens hustru set fra ryggen. Sign. V. H. 1901. 45 x 39.

Proveniens: ABR auktion 38, 1953 nr. 41, afb. s. 73.

I 1901 boede Vilhelm og Ida Hammershøi i lejligheden i Strandgade 30 på Christianshavn,

hvortil de var flyttet i 1898. Interiøret her minder da også til forveksling om mange

af de smukke, gamle stuer fra Strandgade 30: klaveret, stolen, de små billeder i mahognirammer

og naturligvis den sortklædte kvindefigur er alle elementer, som genfindes i

andre værker fra den lokalitet og tid - her kan eksempelvis nævnes Ordrupgaards interiør

med klaver og sortklædt kvinde ligeledes fra 1901, se Poul Vad, "Hammershøi - Værk og

liv", 2003 s. 210. Selve stuen er derimod sværere at knytte til lejligheden i Strandgade

30, hvor de profilerede paneler og vægfelter er så fremherskende. I billedet her fremtræder

panel og væg helt glatte og enkle og også lysindfaldet fra højre er et træk, som værkerne

fra Strandgade 30 sjældent fremviser - her kommer lyset oftest fra venstre. Billedet minder

derimod om et maleri fra 1895 forestillende musikstuen i Ny Bakkehus på Rahbeks Allé,

parrets daværende hjem, se Poul Vad, "Hammershøi - Værk og liv", 2003 s. 429. Hvorvidt

Hammershøi her har malt en lidt mindre benyttet krog i lejligheden i Strandgade 30

eller om stuen faktisk skal findes i et af parrets tidligere hjem, må indtil videre stå hen i

det uvisse. Værkets kvaliteter er dog åbenlyse: en højere grad af næsten moderne enkelhed

er opnået samtidig med at det sjældnere sete lysindfald fra højre skaber variation.

Afbildet 3.500.000-4.000.000

€ 470.000-540.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2020

29


30

2021

2021

Hermann Corrodi, f. Frascati 1844, d. Rom 1905

Audiens på terrassen ved pavens sommerresidens, Castelgandolfo. Sign. Corrodi Roma. 50 x 102.

Afbildet 150.000

€ 20.000

2022

Anders Lunde, f. København 1809, d. sst. 1886

Udsigt over Sorrentobugten. Betegnet på blændrammen A. Lunde. 69 x 103.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

2022

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2023

2023

Frederik Sødring, f. Aalborg 1809, d. Hellerup 1862

Den sydtyske by Kayb beliggende ved Rhinen og Schloss Pfalzgrafenstein. Sign. F. Sødring d. 12.

Sept. 1837. 23 x 49.

Sødring besøgte Sydtyskland i 1836-38. På blændrammen rester af gammelt laksegl og en gammel etiket med

nummer 478. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

2024

Frederik Sødring, f. Aalborg 1809, d. Hellerup 1862

En bjælkehytte i en bjerglandskab. Sign. på bagsiden Professor Sødring. 19 x 32.

Afbildet 50.000

€ 6.700

2024

31


2025 - detaille

2025

2025

Ubekendt maler, 19. årh.s første halvdel

Familieportræt i landskab. Fruen i hvid kjole og gult sjal. Herren

i blå bukser og jakke med guldknapper. Imellem dem de to sønner.

Til venstre portrætbuste forestillende George Washington

(?). 134 x 107. Empireramme.

Afbildet 200.000

€ 27.000

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2026

Jens Juel

f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Et par portrætter af plantageejer, regeringsråd

i Vestindien Adam Levin Søbøtker

(1753-1823) og dennes hustru

Susanne Søbøtker, f. Beverhoudt

(1761-1811). Parret blev gift ca. 1776.

Han: "Knæstykke en face. Blå jakke

med opstående rød krave, hvidt plisseret

kalvekrøs, hvidt halsbind bundet i

sløjfe, skjortesnipper, gul vest, gule vaskeskindsbukser,

hvidt hår, kort over

ørene og på issen, brune øjne, sort eller

meget mørkeblå hat på bordet, der

er brunt; papir i højre hånd; baggrunden

rødlig." 1792. 101 x 78. Hun:

"Knæstykke en face. Hvid kjole over

gult, med blåt bælte og sløjfe, sort sjal,

grålilla handsker, hvid hollænderkyse,

mørkt hår, mørke øjne, varm hudfarve;

draperiet tv. er gråligrødt; baggrunden

th. for figuren ligner et landskab."

Sign. JUEL 1792. 97 x 75. Louis XVIrammer.

(2).

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels

malerier nr. 585 og 586, afb. bd. II s. 350

og 351.

Udstillet: Øregaard Museum 1979 nr. 3 og

4. Kunstforeningen, "Jens Juel - Malerier i

privat eje", 1982 nr. 60 og 61, sidstnævnte

afb. s. 47.

Han omtalt og afbildet: Steffen Linvald, i

Gentoftebogen: "Hvem var Øregaards bygmester

Johs. Søbøtker?", 1974-75, afb. s. 58.

Adam Levin Søbøtker var ejer af plantagerne

Constitution Hill og Høgensborg på St.

Croix og fra 1797 ejer af Hummeltofte ved

Frederiksdal nord for København.

Hun omtalt: I. C. Drewsen, "Strandmøllen"

i Memoirer og Breve, XXV, 1970 s. 59.

Hos I. C. Drewsen fortælles det, at Susanne

Søbøtker var af hollandsk-vestindisk planterslægt

og at hun var "Creolerinde i Ordets

hele Betydning".

Proveniens: Efterkommere af familien. Malerierne

har ikke været i handlen før.

Et portræt af parrets søn Johannes Søbøtker,

ligeledes malt af Jens Juel, udbydes også til

salg på nærværende auktion, kat. nr. 2009.

Endvidere sælges C. W. Eckersbergs gruppeportræt

af Adam Levin og Susanne Søbøtkers

børnebørn malt i haven til Hummeltofte,

kat. nr. 2013.

Afbildet 500.000-700.000

€ 67.000-94.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2026

2026

33


34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

35


2027

2027

Thorvald Niss, f. Assens 1842, d. Frederiksberg 1905

Sommerlandskab med høje træer ved kysten. Sign. T. Niss (sammenskrevet)

1889. 115 x 175. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

2028 CD

Per Ekström, f. Segerstad, Øland 1844, d. Øland 1935

Skovlandskab fra Barbizon i Frankrig. Sign. Ekström. 40 x 65.

Udstillet: Millesgårdens nye udstillingshal, "Per Ekström och August Strindberg - Yttre

och inre landskap", 16. 2. - 21. 5. 2000, Bohusläns Museum i Uddevalla, "Per Ekström

och August Strindberg - Yttre och inre landskap", 26. 8. - 22. 10. 2000, Ölands

Museum, Himmelsberga 2003. Udstillingskataloget fra Millesgården medfølger.

Proveniens: Per Ekström-Museet. Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

2029

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

"Delhoved Skov ved Skarrits Sø". Sign. monogram. 33 x 47. Damborgramme

med etiket.

Proveniens: ABR auktion 435, 1982 nr. 159, afb. s. 17. Afbildet 150.000

€ 20.000

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2028

2029

37


38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2030

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

Liggende model. Paris. 1810-1813. 22 x 27.

Proveniens: Generalkonsul C. F. Glads samling, dennes

auktion, Winkel & Magnussen 100, 1931 nr.

409, afb. s. 27, solgt for 2.375 kr. Direktør Chr. Ørnbergs

samling, Odense. Winkel & Magnussen auktion

357, 1950 nr. 34, afb. s. 7, solgt for 4.700 kr.

Under Eckersbergs ophold i Paris malede han efter

mandlig nøgenmodel på J. L. Davids malerskole; af

moralske grunde benyttede man ikke kvindelige modeller.

Under private former dannede han en studiekreds

med bl.a. tyske kunstnere, hvor man malede efter både

mandlig og kvindelig model. I Paris blev Eckersberg

opmærksom på, hvor vigtigt det var at tegne efter naturen.

Han fortsatte hermed i Rom, hvor der var mulighed

for at vælge mellem smukke professionelle modeller.

På udstillingen "Den nøgne guldalder. Modelbilleder.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2030

C. W. Eckersberg og hans elever" på Den

Hirschsprungske Samling i 1994 udstilledes som nr.

22 en tegning af den samme pige i de samme omgivelser

som nærværende - dog i en anden seng. Denne tegning

tilhører Thorvaldsens Museum. Om motivet

nævnes: "Pigens placering i sengen i det samtidige interiør

giver motivet en sensuel karakter". Kunstnere

som Constantin Hansen og Wilhelm Marstrand malede

i 1837 og 1839 i Rom lignende studier af nøgne piger

liggende på en seng med armene over hovedet. Muligvis

har de kendt Eckersbergs motiv. Der kan læses

mere om dette maleri af Eckersberg og om andre kunstneres

behandling af motivet i Bettina Sinnets artikel

"Forbuden frugt" i Bruun Rasmussens kulturmagasin

"AuktionsLiv", nr. 6, oktober 2004, s. 12-16.

Afbildet 1.000.000-1.500.000

€ 135.000-200.000

39


2031

2031

Thorald Læssøe, f. Frederikshavn 1816, d. København 1878

Parti fra Capri med udsigt mod Vesuv. Sign. Thorald Læssøe Roma 1851. 38 x 47.

Afbildet 160.000-180.000

€ 21.000-24.000

2032

I. P. Møller, f. Fåborg 1783, d. København 1854

En kirke ved en flod i et alpelandskab. Sign. I. P. M. 1834. 50 x 68. Afbildet 75.000

€ 10.000

2033

Christian Holm, f. København 1803, d. Rom 1846

Hyrdepar med deres køer på en bjergsti. Sign. C. H. 1838. 72 x 99.

Christian Holm, som kun blev 43 år gammel, var uddannet guldsmed, men blev tidligt elev af Gebauer

og ville være bataljemaler. Han fik i 1830-32 stipendier og rejste bl.a. til München, hvor han

sammenlagt opholdt sig i ti år. Her dannedes efterhånden en kunstnerkoloni, i lighed med den i

f.eks. Rom, med bl.a. Sonne, Blunck, Storck, Kiellerup og H. C. Andersen. I München udførte

Holm, foruden sine fantasifulde bataljemalerier, også malerier af dyr, ligeledes efter fantasien, f.eks.

isbjørne og ulve. Kronprins Christian Frederik købte malerier af Holm både til sig selv og Kunstforeningen.

Ikke kun blandt landsmænd vandt Christian Holm yndest, han var vellidt af såvel vicekongen

af Hannover som hertugen af Leuchtenberg. Afbildet 50.000

€ 6.700

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2032

2033

41


2034

2034

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

"Ungskov. Trørød. Sommer. Forgrunden, især tilvenstre, er fyldt med et tæt Buskads. Bagved

dette tegner Træerne sig mod den perle-graa, skyede Himmel som udgør omtrent

Halvdelen af Billedfladen". 1907. 43 x 66.

Sophus Michaëlis' og Alfred Bramsens fortegnelse over Vilhelm Hammershøis malerier nr. 295.

Udstillet: Kunstforeningen, "Arbejder af Vilhelm Hammershøi", 1916 (II) nr. 69.

Kunstforeningen, "Udvalg af Vilh. Hammershøis Arbejder", 1930 nr. 31.

Ordrupgaard, "Vilhelm Hammershøi - en retrospektiv udstilling", 1981 nr. 114, afb. i kataloget s. 136.

Ordrupgaard, "Vilhelm Hammershøi", 1997 nr. 55, afb. i kataloget s. 120. Musee d'Orsay, "L'univers

poétique de Vilhelm Hammershøi", 1997-1998 nr. 55. Solomon R. Guggenheim Museum New York,

"Vilhelm Hammershøi", 1998 nr. 55.

Proveniens: Direktør Alfred Bramsens samling nr. 1 (1918), ABR auktion 41, 1953 nr. 51, afb. 80,

ABR auktion 53, 1954 nr. 31, afb. s. 82, ABR auktion 61, 1955 nr. 104, ABR auktion 103, 1959

nr. 78, afb. s. 51, købt af nuværende ejer.

Tidligere deponeret på Statens Museum for Kunst.

Hammershøi udførte maleriet under et sommerophold i Trørød nord for København i 1907.

Afbildet 600.000-750.000

€ 80.000-100.000

2035

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

Interiør med en kvinde ved et klaver. Antagelig kunstnerens hustru Ida i lejligheden

på Strandgade 25. Ca. 1910. Kul. 38 x 31.

Kultegningens motiv er identisk med oliemaleriet, der er anført som nr. 336 i Sophus Michaëlis'

og Alfred Bramsens fortegnelse over Vilhelm Hammershøis malerier med titlen: "Stue. I Forgrunden

et rundt Bord, hvorpaa et Tinfad. Tilhøjre, længere tilbage en Stol og et Spillebord. Aabentstaaende

Fløjdøre ind til Stuen bagved, hvor en sortklædt Dame vendt bort fra Beskueren, spiller

paa et Klaver. Paa Bagvæggen et Skilderi. I den forreste Stue - som har hvide Paneler - hænger et

Skilderi oppe til højre". Oliemaleriet blev i 1910 købt af Kunstforeningen i København, og ifølge

fortegnelsen har Kunstforeningen også ejet tegningen her. Afbildet 800.000

€ 107.000

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2035

43


2036

2036

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Et Søstykke". (Skibe, som krydser). Dateret 1825. 39 x 54.

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs malerier nr. 333.

Udstillet: Charlottenborg 1825 nr. 14.

Kunstforeningen, "Udstillingen af C. W. Eckersbergs Malerier", 1895 nr. 178.

Charlottenborg, "Sønderjysk Kunstudstilling", 1937 nr. 92.

County Museum of Art, Los Angeles, "The Golden Age of Danish Paintings", 21. oktober

1993-2. januar 1994 og Metropolitan Museum of Art, New York, "The Golden Age

of Danish Paintings", 10. februar 1994-24. april 1994, nr. 31, afb. i kataloget s. 104.

Omtalt og afbildet: Kunst i Privat Eje, 1944, bd. I, s. 141.

Proveniens: Forstander Borch, købt på Charlottenborg 1825. Dr. A. Schiøtz, Roskilde. Direktør

Holger Hirschsprung, København, dennes auktion, Winkel & Magnussen 292,

1942 nr. 11, afb. s. 15, købt af Agathe og Knud Neye. Deres auktion "Dansk Guldalderkunst",

ABR 315, 1974 nr. 6, afb. s. 17.

Forskellige private samlinger senest i Los Angeles.

På ovennævnte side i Kunst i Privat Eje om Neyes samling omtales nærværende maleri

som følger: "Lad os, medens vi er ved Vandet, omtale "Et Søstykke. Skibe som krydser".

Det er en af Eckersbergs aller bedste Mariner, hvor han baade i Behandlingen af Skibene

og Vandet viser, at han som det vaade Elements Maler søger sin lige i det 19. Aarhundredes

europæiske Malerkunst. Skildringen af en dansk Korvet, der i Billedet sejler frem med

Skum for Boven og med en vidunderlig Takkelage mod en skyet Himmel er saa karakteristisk,

at hvor man end traf dette Billede i Verden, vilde man straks erkende det som den

danske Marinemalers Værk, Eckersberg ligner her ingen anden".

Afbildet 2.000.000

€ 270.000

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

45


2037

Johan Thomas Lundbye

f. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

"Køer paa aaben Mark. Mild Regndag." Sign. monogram 47. 41 x 53. På bagsiden gammelt

laksegl.

Karl Madsens fortegnelse over Johan Th. Lundbyes malerier (1895 og 1949) nr. 255, hvor det oplyses,

at billedet er malt november-december 1847.

Udstillet: Charlottenborg 1848 nr. 129, købt af greve S. Danneskiold-Samsøe for 100 Rd.

"Udstillingen til Fordel for Frederiksborg Slots Genopførelse", 1860 nr. 228.

"Den Nordiske Kunstudstilling", 1872 nr. 141.

Kunstforeningen, "Arbejder af Johan Thomas Lundbye", 1893 nr. 148.

Afbildet: Henrik Bering, i Antik og Auktion: "Tændt på malerier", okt.-dec. 2004, s. 9.

Proveniens: Teaterchef Chr. Danneskjold-Samsøe. Ingeniør Johs. Rump. Fabrikant Jac. Olsen. Generalinde

E. de Fouguel. ABR auktion 494, 1987 nr. 159. Afbildet 400.000

€ 54.000

2038

Jørgen Sonne

2037

f. Birkerød 1801, d. København 1890

"Rapstærskning. Fra Egnen ved Esrom". Høstarbejdere på Esromgård i færd med rapstærskning

(på sækkene står gårdens navn). Sign. I. Sonne 1862. 82 x 125.

Thorvaldsens Museums fortegnelse over Jørgen Sonnes malerier nr. 151.

Udstillet: Charlottenborg 1862 nr. 334. Kunstforeningen, "Jørgen Sonnes Mindeudstilling", 1890 nr. 14,

tilhørende proprietær D. Schmidt, Nebs Mølle. Thorvaldsens Museum og Aarhus Kunstmuseum, "Jørgen

Sonne 1801-1890", 1988 nr. 81.

Sonne levede i sommerhalvåret ofte blandt bønderne, hvor han fulgte livet på landet. Alle mand var af hus

for at klare høsten, trods hårdt markarbejde var der tid til munterhed og leg med børnene.

Esrum Ladegård er udstykket fra Esrum Kloster og efter 1852 blev navnet ændret til Esrumgård.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2038

2039

Johan Thomas Lundbye, f. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

"Landskabsstudie fra Sørups Vang". Sign. monogram Frvk. Sørup Vang d. 1. Sept. 38. 15,5 x 32. Malt på træ.

Karl Madsens fortegnelse over Johan Th. Lundbyes malerier (1895 og 1949) nr. 60.

Afbildet: Henrik Bering, i Antik og Auktion: "Tændt på malerier", okt.-dec. 2004, s. 8.

Proveniens: Grosserer William Bendix' auktion, Winkel & Magnussen 224, 1937 nr. 46. Kammerråd H. Lundbye,

malerne Janus la Cour og Niels Skovgaard, grosserer William Bendix, grosserer Carl Schepler.

Afbildet 200.000

€ 27.000

2039

47


2040

2041

2040

Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst. 1927

Portræt af Ingeborg Normann f. Stegmann

(1857-1915). 1881. 38 x 29.

Lise Svanholms fortegnelse over Laurits Tuxens

malerier nr. 203. Nr. 203 og fortegnelsens

nr. 200 er begge studier til det store portræt af

Ingeborg Normann (103 x 77, fortegnelsens

nr. 208) på Ny Carlsberg Glyptotek.

Udstillet: Charlottenborg, "Laurits Tuxen

Mindeudstilling", 1929 nr. 53.

Proveniens: Dr. phil. J. C. Normann.

Ingeborg Stegmann, kaldet Ingie, var datter af

købmand Conrad Stegmann og fru Louise (f.

Brummer) og storesøster til Ottilia Stegmann,

som brygger Carl Jacobsen giftede sig med i

1874. De to piger var født og opvokset i Edinburgh,

men familien flyttede tilbage til Danmark

(København) i 1870. Ingeborg selv blev

gift i 1872 med fuldmægtig i Privatbanken

Alfred Normann. Tuxen portrætterede såvel

Ingeborg som den mere kendte søster Ottilia.

Afbildet 25.000

€ 3.400

2041

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fiskerpige med tørklæde om hovedet.

Sign. M. A. 26 x 20.

Michael Ancher er kendt for sine naturalistiske

studier af Skagboerne, især de vejrbidte fiskere

og de unge fiskerpiger. I disse billeder forener

Ancher portrættet og skildringen af en karakteristisk

mennesketype. Især fra 1880erne

kendes mange værker af den art og den første

portrætstudie af en Skagenspige, i stil med pigen

her, stammer fra 1883, hvor Maren Sofie

Olsen, sidder model for Ancher. Se Elisabeth

Fabritius "Michael Ancher og det moderne

gennembrud 1880-1890", 1999 s. 84 og 85.

Afbildet 30.000

€ 4.000

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2042

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Selvportræt. Brystbillede med lys

Filthat". Sign. S. K. 18.-19. Aug. 98.

33 x 26. Malt på træ.

H. Chr. Christensens fortegnelse over

P. S. Krøyers malerier nr. 612.

Maleriet er en studie til "Skagens Jægere"

på ARoS, Aarhus Kunstmuseum.

Proveniens: Fru Dora Goldschmidt.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

2043

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fisker og redningsmand Ole Svendsen

(1830-1906). Sign. M. Ancher.

33 x 29.

Ole Svendsen gjorde tjeneste i den danske

orlogssflåde under Treårskrigen.

1862 blev han fastansat ved Skagens

redningsflåde. Han fik flere hædersmedaljer,

bl.a. Dannebrogsmændenes hæderstegn

i 1887.

Michael Ancher placerede ofte den stoute

redningsmand på en fremtrædende

plads i sine malerier, bl.a. i de to kendte:

"Vil han klare Pynten" og "Redningsbåden

køres gennem Klitterne".

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2042

2043

49


2044

Johan Thomas Lundbye

f. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

"Bugt af Kallundborg Fjord ved Asnæs Skov".

Malt november-december 1839. Sign. J. Th. L.

(med runer) Dec. 1839. 95 x 130.

Karl Madsens fortegnelse over Johan Th. Lundbyes malerier,

1895 nr. 71, omtalt og afb. s. 64-65.

Karl Madsens fortegnelse over Johan Th. Lundbyes malerier,

1949 nr. 71, omtalt s. 88 og afb. s. 95.

Udstillet: Kunstforeningen, "Arbejder af Johan Thomas

Lundbye", 1893 nr. 497.

Kunstforeningen, "Malerier af Johan Thomas Lundbye",

1931 nr. 114a.

Proveniens: Købt af Kunstforeningen for 80 Rdl. Tilfaldt

ved bortlodningen fuldmægtig Secher i Randers.

Baron C. A. Juul Ryssensteen (1893). Direktør Max Lester,

dennes auktion, Winkel & Magnussen 26, 1924

nr. 64, afb. s. 5. Direktør Anders J. Andersen. Leif Willer

Andersen.

2044

Kunsthallen auktion 315, 1976 nr. 128, afb. s. 23.

Karl Madsen omtaler i "J. Th. Lundbye, 1818-1848"

fra 1949 s. 88 motivet og tidspunktet for maleriets tilblivelse:

"Syd for Fjorden, lige overfor Refsnæs, ligger Asnæs

Dyrehave paa en smal Landtange; kort fra hvor

Skoven slipper for et udyrket Overdrev paa den yderste

Spids med enkeltstaaende forblæste Træer og afgnavede

Tjørne, er ved en lille Vig et Par Huse, som kaldes Havnemark.

Lundbye synes at have været her sidst paa Sommeren,

men Billedet herfra viser os en Efteraarsdag med

skyet Luft og gennembrydende Solstrejf; en hvid Kronhjort

og en brun Hind spanker ud i Vandet; endnu er

paa dette afsides Sted Dyrene - rigtignok kun Raadyr -

de levende Væsner, man hyppigst møder og ser. Vandet er

i Billedet noget farvet, men det brudte Lys paa Træernes

visne Løv udmærket gengivet, og de smukke Linjer i Kysten

og i Skoven giver det en egen stor og højtidelig Majestæt.

Det synes at have været Lundbye kært, thi han har

tegnet det flere Gange". Afbildet 1.500.000

€ 200.000

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

51


2045

2045 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Dagligstue med kunstnerens hustru i sollys fra vinduet. Sign. C. Holsøe. 65 x 54.

Afbildet 200.000

€ 27.000

52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2046

2046 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med siddende kvinde i stearinlysets skær. Sign. Carl Holsöe. 89 x 84.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

53


2047

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Portræt af Rigmor Krag siddende i en stol i sin

fine hvide kjole. Sign. P. S. Krøyer Novbr. 1894.

Pastel. 104 x 65.

Den lille piges far bestilte maleriet hos Krøyer, og betalte

kunstneren 1.500 kr. herfor. Afbildet 150.000

€ 20.000

2048

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Fisker, set forfra, hvilende i Sandet med Brystet

mod Armene". Studie til "Fiskere paa Skagen

Strand. Sildig Sommeraften". Sign. SK Skagen

83. 43 x 57.

2047

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier

nr. 306. (Med målene 41 x 63).

Udstillet: Charlottenborg, "En Samling Malerier, Studier,

Tegninger m.m. af Maleren P. S. Krøyer", 1905

nr. 80.

Københavns Rådhus, "Raadhusudstillingen af Dansk

Kunst til 1890", 1901 nr. 956A (to Studier til "Fiskere

paa Skagen Strand, Sildig Sommeraften).

Omtalt: Peter Michael Hornung, "Peder Severin Krøyer",

2002 s. 178.

Den liggende fisker er en studie til "Fiskere paa Skagen

Strand. Sildig Sommeraften", som Krøyer malede sommeren

1883. P. S. Krøyer har i det færdige maleri, hvor

en gruppe fiskere er placeret i maleriets forgrund, arbejdet

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


med at anbringe dem i forskellige stillinger. En stående,

en siddende og tre fiskere i forskellige liggende stillinger.

Der er en afslappet fyraftenstemning over dette

maleri, som blev købt af Statens Museum for Kunst.

Forfatteren Henrik Pontoppidan besøgte sommeren

1883 Skagen og fulgte med i maleriets tilblivelse. Andagtsfuldt

beundrede Pontoppidan og flere af Krøyers

malerkolleger dennes kamp med tiden for at fange

den helt bestemte "l'heure bleu" stemning.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

2049

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

Modelstudie af en stående rygvendt nøgen

dreng. 14 x 13.

Nærværende modelstudie kunne meget vel være udført

på Krøyers malerskole, hvor Hammershøi var elev fra

1883. En lignende studie, udført i Krøyers atelier ca.

1884, forestillende en stående nøgen dreng set fra ryggen,

er afbildet og omtalt hos Poul Vad, "Hammershøi

- Værk og liv", 2003 s. 34-37. Der kunne være tale

om den samme model, da de unge drenges slanke, lidt

ranglede figurer minder meget om hinanden.

Afbildet 40.000

€ 5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2048

2049

55


2050

2050 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Parti fra Ørholm, svalerne flyver lavt. Sign. P. Mønsted 1894. 140 x 85.

Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2051

2051 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Åløb i forårsskoven en solskinsdag. Sign. P. Mønsted 1897. 62 x 41.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

57


2052

2052

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

"Sovekammer". I forgrunden til venstre, og afskåret af rammen, en jernseng med et hvidt

tæppe. I baggrunden et vindue med hvide tilbagehæftede gardiner og en stol. Til højre, ligeledes

afskåret af rammen, en træseng med hvidt tæppe. Studie til nr. 91 i Sophus Michaëlis'

og Alfred Bramsens fortegnelse over Vilhelm Hammershøis malerier. 42 x 33.

Sophus Michaëlis' og Alfred Bramsens fortegnelse over Vilhelm Hammershøis malerier nr. 92.

Proveniens: Kunstnerens broder Svend Hammershøi. Afbildet 500.000

€ 67.000

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2053

2053 CD

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

Interiør med ung pige, der syr ved vinduet. Malt omkring 1884 ifølge oplysninger bagpå lærredet.

Sign. A. Ancher. 38 x 30. Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

59


2054

2054

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

"Sommeraften. Mosekonen brygger. Emnet taget ved Rørvig". Sign. Vilh. Kyhn 1888. 110 x 162.

Udstillet: Charlottenborg 1889 nr. 233.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

2055 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Solnedgang over en sø. Sign. P. Mønsted 1895. 70 x 120.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

2056 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

"Køerne hentes hjem til malkning. Sørup." Sign. P. Mønsted Sørup 1936. 50 x 72.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2055

2056

61


2057

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

"Et frieri". Ung fisker og strikkende pige i en

døråbning. Sign. M. Ancher 1878. 62 x 42.

Elisabeth Fabritius' fortegnelse over Michael Anchers

malerier nr. 132.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

2058

Julius Prømmel, f. Hamburg 1805, d. Triest 1844

"Et Partie af Havnen med forskjellige Skibe; seet

fra Ridder Larsens Plads". Sign. Prömmel 1833.

43 x 58. Empireramme.

2057

Udstillet: Charlottenborg 1833 nr. 188.

Proveniens: Kunstforeningen, her vundet af bogholder

Gjern.

På bagsiden følgende oplysninger på gammel håndskreven

etiket: "Arv efter Justitsraad Giern død 12.

Maj 1864 Larsens Plads af Prömmel Eckersbergs Elev

og vundet i Kunstforeningen".

Prømmel giver i sit fine københavnske havneparti beskueren

mulighed for at studere udsigten fra den nordlige

ende af datidens Larsens Plads, en position, der

nu om stunder vil svare til den nordlige del af Amaliehaven

- dengang et område for den civile søfart. Skibet

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


til venstre i billedet med navnet "Georg" er således et

mindre tomastet handelsskib, som er ved at blive klargjort

til sin næste rejse: på kajen koger man beg (tjære)

til vedligeholdelse af skibet. De to skibe til højre i billedets

mellemgrund er også civile skibe, der er i færd med

at tørre sejl. Bag disse ses estakaderne, en form for

hegn, der deler havneløbet i to med flådens leje bagest

og området for civil søfart forrest. De to skibe, som ses

bag dette hegn centralt i maleriets baggrund, befinder

sig altså på flådens område og er et par af dennes mindre

fartøjer. Bygningerne bag disse er helt til højre arse-

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2058

nalet på Arsenaløen, dernæst de røde masteskure på

Frederiksholm og sluttelig søetatens takkelagemagasiner

bag hvilke en kuppel skimtes, som ikke umiddelbart

kan identificeres, hvorfor der kan være tale om en midlertidig

bygning. På nær kuppelbygningen kendes den

øvrige arkitektur i mere eller mindre uændret form også

i dag. Nutidens udsigt mod området domineres dog af

en bygning, som Prømmels maleri på ingen måde forudser:

Københavns nyopførte operahus!

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

63


2059

2059

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Portræt af Pauline Drucker. Studie. Kul.

136 x 80. Samtidig rigt udskåret og forgyldt kunstnerramme.

Studie til maleri med målene 144 x 92 fra 1883 i privateje. Dette maleri har

nr. 288 i H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier. Endnu

en kultegning med målene 122 x 77 kendes.

Proveniens: Den portrætteredes oldebarn. Billedet har været i slægtens eje til i

dag og har ikke tidligere været i handlen.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2060

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"En qvindelig Figur, som staar ved en Seng, reder

sit Haar". 28,5 x 18,5.

Proveniens: C. W. Eckersbergs dødsboauktion, "Fortegnelse

over en Samling Malerier, Skizzer og Haandtegninger,

tilhörende Boet efter afgangne Professor ved

Kunstacademiet C. W. Eckersberg, Ridder af Dannebroge

og Dannebrogsmand, hvilke bortsælges ved offentlig

Auction, der afholdes i Kunstforeningens Locale Tirsdagen

den 17de Januar 1854 og fölgende Dage, imod

Betaling til Overretsprocurator Winther, boende paa gl.

Amagertorv Nr. 38, 2den Sal", nr. 106.

På bagsiden gammel etiket: "En kvindelig Figur, som

staar ved en Seng, reder sit Haar. Eckersbergs Fortegnelse

over Modeller m.m. 1854 Catalog no. 106".

Eckersberg er ofte blevet kaldt for både "den danske

guldalders fader" og "den danske malerkunsts fader".

Sikkert er det i hvert fald, at han var faderen til anvendelsen

af kvindelige nøgenmodeller i dansk malerkunst.

Da Eckersberg i 1820 blev udnævnt til professor ved

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2060

akademiet, var det hverken tilladt eller velset at anvende

en nøgen kvinde som model for et maleri. Den franske

kunstner Saly havde forbudt dette, da han blev direktør

for det nyåbnede danske kunstakademi i 1754.

Det var først i 1833, at Eckersberg begyndte at anvende

kvindelige nøgenmodeller i sin private undervisning og

med de såkaldte "sommerøvelser" i 1839, at han indledte

en brug af kvindelige nøgenmodeller i sin formelle

undervisning på akademiet. Inden da havde Eckersberg

dog selv beskæftiget sig med genren, bl.a. da han

var i Paris 1810-13. Dette lille modelstudie er formodentlig

et tidligt værk. Det både ligner og adskiller sig

fra Eckersbergs mest berømte af slagsen: "Kvinde foran

et spejl" fra 1839 (Den Hirschsprungske Samling),

hvor Eckersberg dog med vellykket påpasselighed har

gjort maleriet mere "stuerent" ved at tildække væsentlige

dele af kvindens krop med henholdsvis spejlets kant

og et hvidt klæde. I begge malerier er den unge kvinde

dog ved at gøre sig i stand, så nøgenheden næsten virker

naturlig. Afbildet 1.200.000-1.500.000

€ 160.000-200.000

65


2061

2061

Johann Jacob Frey, f. Basel 1813, d. Frascati 1865

Parti fra Albanerbjergene med udsigt mod pavens sommerpalads Castelgandolfo. I forgrunden italienerinder.

Sign. J. J. Frey Roma 1863. 100 x 148.

Frey malede bl.a. i Paris, München, Napoli og Rom, hvor han endte med at bosætte sig med sin familie. Efter at Frey

var flyttet til Rom, foretog han jævnligt udflugter til omegnen af Rom for at male "plein-air"- i det fri. Hans atelier

besøgtes af fornemme personer som Kong Ludwig I og Friedrich Wilhelm IV af Preussen, for hvem han bl.a. malede

italienske landskaber. Afbildet 150.000

€ 20.000

2062

Martinus Rørbye, f. Drammen 1803, d. København 1848

"Motiv fra Frascati". Slanke pinjer på en bakketop. Betegnet Frascati Juni 1840. 44 x 58.

På bagsiden gammel udstillingsetiket.

Afbildet: Henrik Bering, i Antik og Auktion: "Tændt på malerier", okt.-dec. 2004, s. 8.

Proveniens: Den svenske landskabsmaler Joseph Magnus Stäck. De to malere mødte hinanden i Italien og blev gode

venner. (Stäcks navn står på den svenske ramme). Afbildet 300.000

€ 40.000

2063

Frederik Sødring, f. Aalborg 1809, d. Hellerup 1862

Romantisk italiensk landskab med ung mand, der holder hvil, på ryggen bærer han en kurv med druer.

Sign. F. S. 41 x 61. Afbildet 25.000

€ 3.400

66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2062

2063

67


2064

2064 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Rygvendt kvinde med vandkande foran grønne planter i en solfyldt vinduesniche.

Sign. C. Holsøe. 50 x 39. Malt på træ. Afbildet 150.000

€ 20.000

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2065

2065

Martinus Rørbye, f. Drammen 1803, d. København 1848

En bedende italienerinde. Betegnet Cervara 1836. 42 x 30.

Thorvaldsens Museums fortegnelse over Martinus Rørbyes malerier nr. 141.

Nærværende maleri danner forlæg for Rørbyes værk fra 1846 med samme motiv

(nr. 225 i fortegnelsen).

Proveniens: ABR auktion 48, 1954 nr. 146, afb. s. 83.

Afbildet 300.000-500.000

€ 40.000-67.000

69


2066

Martinus Rørbye, f. Drammen 1803, d. København 1848

Gisselfeld kloster. Dateret 1832. 35 x 24.

Thorvaldsens Museums fortegnelse over Martinus

Rørbyes malerier nr. 58.

Proveniens: Martinus Rørbyes efterkommere.

Under besøg hos svogeren i Vester Egede havde Rørbye

rig lejlighed til at tegne og male i den smukke omegn.

Her har han valgt at gå helt tæt på motivet herregården

Gisselfeld. Det pudsede og hvidkalkede renæssancehus

er i dag ført tilbage til sin oprindelige skikkelse

med røde mursten. Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

2066

2067

I. C. Dahl, f. Bergen 1788, d. Dresden 1857

"Et Biergslot ved et Vandfald i en nordisk Egn.

Egen Composition". Utydelig signatur og datering.

170 x 246. Samtidig forgyldt empireramme.

Marie Lødrup Bangs fortegnelse over I. C. Dahls malerier

nr. 97, afb. planche 47.

Udstillet: Charlottenborg 1817 nr. 12. Nasjonalgalleriet

Oslo, "Johan Christian Dahl 1788-1856 Jubileumsutstilling",

1988 nr. 16, omtalt i kataloget s. 97.

Omtalt: Andreas Aubert, "Johan Christian Dahl",

Kristiania 1920, s. 34: "... et Bjergslot ved et vandfald

... kjøpte hans ven kancelliråd, arkæolog og muse-

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


umsmand Christian Thomsen for 800 Rd." Leif Østby,

"I. C. Dahls danske læreår", Kunstmuseets Årskrift

1974, s. 3-42, afb. s. 31.

Proveniens: Efter Christian Thomsens død solgtes

Dahls maleri på auktion den 13. marts 1866 (Thomsen

ejede 8 malerier af Dahl). Statens Museum for

Kunst søgte at købe et billede, men de blev for dyre for

museet. På auktionen efter Christian Thomsen købtes

nærværende maleri af grev Ahlefeldt, som ejede det til

1893, derefter Karl Johanson til 1937. Winkel & Magnussen

auktion 240, 1938 nr. 23, afb. frontispicen.

I ovennævnte artikel af Leif Østby, nævner forfatteren,

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2067

at Dahl har været inspireret af bl.a. Ruisdael, C. A.

Lorentzen og Erik Pauelsen. Dahl kopierede Ruisdael,

og især malerens levende vandfald imponerede Dahl. I

ovennævnte katalog til "Johan Christian Dahl 1788-

1857 Jubileumsutstilling" nævnes under nr. 16 nærværende

maleri og Dahls egne bemærkninger til kompositionen:

"Den er næsten ferdig og gjør en mageløs

Virkning, jeg er saa forlibt deri, at jeg selv kunde faae i

sinde at boe deri, paa denne uindtagelig Borg, som en

lille Riddersmann".

Afbildet 2.000.000-2.500.000

€ 270.000-335.000

71


72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

73


2068

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Jacqueline H. E. Sénebier, født Morsier (1749-1831). "Halv figur, kroppen en

face, hovedet mod venstre. Hvid silkekjole med broderede guldkanter ved ærmerne

og i udskæringen, kortærmet, blå frakke med hermelinskanter, naturligt

hår, gråligt hovedslør, yndigt udtryk, fine hænder; rødt fløjl på stolen og på

bordet; grå baggrund". Sign. Juel pinxit 1778. 70 x 57.

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr. 177, afb. bd. II s. 125.

Afbildet og omtalt: Kunstmuseets Årsskrift, København, 1924-25 s. 32, afb. s. 44.

Preben Juul Madsen, "Kunst under hammeren", 2000 s. 19.

Proveniens: Nedarvet i familien, privateje Schweiz.

Efter at have tilbragt en kort periode i Paris, hvor Jens Juel bl.a. stiftede bekendtskab med

de franske malere Duplessis', Drouais' og van Loos portrætkunst samt Roslins malerier,

som han studerede og beundrede, drog han efter et kort ophold i Paris med vennen, kobberstikkeren

Clemens over Lyon til Genève i Schweiz. Her mødtes de med landsmanden,

miniaturemaleren og illustratoren Heinrich Plötz. Denne introducerede Juel til den berømte

naturforsker og filosof Charles Bonnet. Det satte Juel i gang, og i stedet for kun at

være på gennemrejse blev han der i 3 år. Juel debuterede med et smukt og værdigt portræt

af Bonnet, som i dag opfattes som et af Juels hovedværker. Naturforskeren blev så begejstret,

at han lod Clemens stikke det. Portrætterne fra perioden i Genève betragtes, og med

rette, som et af højdepunkterne i Juels oeuvre. Det er smukke og elegante portrætter i

fransk manér. Jacqueline Sénebier hører til denne kategori.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

74 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2068

75


2069

2069

Fritz Petzholdt, f. København 1805, d. Patras 1838

Udsigt fra højderne over en italiensk by mod Middelhavet. Sign. F. P. samt sign.

på bagsiden F. Petzholdt. 31 x 43. Afbildet 150.000

€ 20.000

2070

Harald Jerichau, f. København 1851, d. Rom 1878

"Udsigt over Konstantinopel fra Kirkegaarden uden for Byen". Usigneret. 41 x 58.

Harald Jerichau, der var søn af malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann og billedhuggeren

J. A. Jerichau, blev ikke mere end 27 år gammel. Han nåede dog i sit korte liv at foretage

en række rejser til landene omkring Middelhavet, bl.a. Italien, Grækenland og Tyrkiet.

Harald Jerichau besøgte Konstantinopel i årene 1872 og 1874-75. Jerichau udførte

en række fine prospekter fra sine rejser. Bl.a. bestilte brygger Jacobsen et maleri: "Den lydiske

Slette i Nærheden af Sardes", som hænger på Statens Museum for Kunst.

Interessant er det også at bemærke, at til trods for, at 1800-tallets danske malere generelt

rejste meget, og gerne sydpå, var det ikke mange, der nåede så langt som til Konstantinopel.

En anden dansk maler, som også fascineredes af denne eksotiske by var Martinus

Rørbye. Afbildet 150.000

€ 20.000

2071

Thorald Læssøe, f. Frederikshavn 1816, d. København 1878

Udsigt fra Palatin over Roms hustage. Betegnet på blændrammen: "Malet af

Læsøe Kl. 5 Morgen i Rom, fra Pallatiner Høien". 39 x 59.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

76 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2070

2071

77


2072

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

"Stue. En stor Empire-Sofa fylder hele den venstre Halvdel af Billedet. I Baggrunden

læner en læsende Dame, halvt bortvendt, sig op til Sofaens bageste

Skab. Foran og tilhøjre staar et af Rammekanten afskaaret - med et rødbrunt

Tæppe tildækket - Bord, paa hvilket en krukke paa en bladformet Skaal". Stue

i Strandgade 30. 1904. Sign. V. H. 70 x 54.

Sophus Michaëlis' og Alfred Bramsens fortegnelse over Vilhelm Hammershøis malerier nr.

266, afb. planche 30.

Udstillet: Ordrupgaard, "Vilhelm Hammershøi - en retrospektiv udstilling", 1981 nr.

101, afb. i kataloget s. 126. Ordrupgaard, "Vilhelm Hammershøi", 1997 nr. 34, afb. i

kataloget s. 113. Musee d'Orsay Paris, "L'univers poétique de Vilhelm Hammershøi",

1997-1998 nr. 34. Solomon R. Guggenheim Museum New York, "Vilhelm Hammershøi",

1998 nr. 34.

Afbildet: Smaa Kunstbøger nr. 13, "Vilh. Hammershøi", 1916 s. 50. Kunst i Privat Eje,

1945, bd. II, s. 89, endvidere omtalt s. 89-90. Poul Vad, "Hammershøi - Værk og liv",

1988 s. 202. Poul Vad, "Hammershøi - Værk og liv", 2003 s. 235.

Proveniens: Grosserer Simmelhag (1918). Varemægler A. W. Simmelhag og hustrus malerisamling,

ABR auktion 76, 1956 nr. 26, afb. s. 22, her købt af nuværende ejers familie.

På ovennævnte sider i Kunst i Privat Eje om A. W. Simmelhags samling beskrives maleriet

yderst rosende: "Hammershøi er repræsenteret med et Interiør med Figur, hvor en ung

Kvinde læser i en Bog, idet hun læner sig op til en Mahognisofa. Det er et Billede, der

med sine delikate, diskrete Farver hører til det fineste Tonemaleri i dansk Kunst. Det er en

helt usandsynlig Stofvirkning, Hammershøi har opnaaet i de fine Reflekser i Sofaens Politur,

og Kompositionen har ikke noget af den Tomhed, som ofte præger de Hammershøi'ske

Stuer." Afbildet 2.500.000-3.000.000

€ 335.000-400.000

78 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2072

79


2073

2073

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Aftenstudie fra Venedig. I baggrunden øen San Michele. 35 x 50.

Afbildet: Karl Madsen,"Wilhelm Marstrand", 1905 s. 192.

Venedigs dobbeltlys fascinerede Wilhelm Marstrand, nemlig himlens lys og kanalernes spejling.

Marstrand skriver til hustruen Grethe: " ... disse forunderlige Canalgader, Grupper af Huse belyst

fra oven og neden", og "Soelskin og Vandspejlinger; det er utroligt; men det er altsammen

mer landskabeligt eller vandskabeligt". Citater fra to breve aftrykt hos Karl Madsen.

Proveniens: Wilhelm Marstrand var nuværende ejers tipoldefar. Malerens yngste datter Christyanne

Georgina, kaldet Christy var nuværende ejers oldemor. Hun blev gift Schou. Bagpå etiket

med hendes navn C. Schou. Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

2075

80 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2074

Frits Thaulow, f. Kristiania 1847, d. Volendam 1906

Folkeliv i Venedig en solskinsdag med udsigt

til kirken Santa Maria della Salute og

Campanilen ved Marcuskirken. Sign. Frits

Thaulow Venezia 85. 77 x 112.

Thaulow opholdt sig i Venedig i sommeren 1885

og malede i denne sommer flere malerier fra den

berømte, maleriske by. Senere samme år udstillede

han fem malerier med venetianske motiver på Efterårsudstillingen

i Oslo. Nærværende maleri

vidner om, i hvor høj grad Thaulow var inspireret

af de samtidige franske impressionisters

"plein-air"-maleri, og der er her lagt så stor vægt

på sollysets spil i alle farver og detaljer, at hele

motivet synes at vibrere af det italienske solskins

energi, fylde og skønhed.

Afbildet 750.000

€ 100.000

2075

Vilhelm Melbye, f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

"Ved Solopgang. Strand fra det nordlige Italien".

Sign. Vilhelm Melbye 1879. 72 x 117.

Udstillet: Charlottenborg 1879 nr. 405 (tillægget).

Afbildet 40.000

€ 5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2074

2074 - detaille

81


2076

2077

82 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2078

2076

Heinrich Hansen, f. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890

Munke i en søjlehal, antagelig "Capilla Mayor" i Cordobas "Mezquita".

Sign. H. H. 39 x 46. Afbildet 40.000

€ 5.400

2077

Hans Ditlev Christian Martens, f. Kiel 1795, d. sst. 1864

"Et Partie af en Klostergaard i Rom". I forgrunden beder en munk ved et alter

og en fornem herre er fordybet i samtale med en gejstlig. Sign. C. Martens Roma

1827. 75 x 100.

Udstillet: Charlottenborg 1828 nr. 182. Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

2078

Heinrich Hansen, f. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890

Interiør fra St. Sablon i Bruxelles. Sign. H. H. samt utydelig datering. 42 x 35.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

83


2079

2080

84 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2081

2079 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

En lille pige i lyserød kjole på en trappesten ved et bondehus.

Sign. P. Mønsted Tranebjerg 1930. 36 x 51. Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

2080 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Samtale ved et bondehus i en blomstrende have. Sign. P. Mønsted Hjembæk

1924. 44 x 65. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

2081 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Havemandens Blomster". En bedstemor og hendes barnebarn ved et blomsterbed.

Sign. H. A. Brendekilde. 67 x 77.

Udstillet: Charlottenborg 1915 nr. 89. Afbildet 300.000

€ 40.000

85


2082

2082 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Småpiger på Købmagergade ved Rundetårn. Sign. Paul Fischer 1904. 74 x 58.

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard Museum", 2003 nr. 26.

Afbildet 700.000-800.000

€ 94.000-107.000

86 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

87


2083 CD

Arthur Wardle, f. London 1864, d. sst. 1949

En terrier med tre harer.

Sign. Arthur Wardle 1891. 56 x 46.

Motiver af jagt, jagthunde og jagtbytte har været populære

at fremstille gennem hele kunstens historie lige fra

de tidligste hulemalerier. Motivtypen blev dog i særlig

høj grad populær i løbet af 1800-tallet, hvor den velhavende

middelklasse i byerne begyndte at erstatte aristokratiet

som primære kunstmæcener og kunstkøbere.

Smagen hos denne magtfulde samfundsklasse havde

en hvis påvirkning på malerkunsten, da det nu også

for denne samfundsklasse blev prestigefyldt at have

jagtmotiver hængende på væggene. Især England har

haft en fin tradition for at fremstille jagtrelaterede scener

samt motiver med hunde og heste. Én af de engelske

kunstnere, der virkelig har markeret sig med hundemalerier

og jagtscener, er Arthur Wardle, der har

malt dette charmerende sceneri med en terrier, der vogter

over dagens jagtbytte. I årene omkring 1900 blev

2083

Wardle af flere anset som værende én af Englands bedste

dyremalere overhovedet, og foruden sine skildringer

af hunde malede han også en række billeder af mere eksotiske

dyregrupper som leoparder og elefanter.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

2084

Otto Bache, f. Roskilde 1839, d. København 1927

Gravhunde omkring en skål mælk på gårdspladsen.

Sign. Otto Bache 1866. 39 x 48.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

2085

Zacharias Noterman, f. Gent 1820, d. Paris 1890

Katten skræmmes af to hunde.

Sign. Z. Noterman. 54 x 65.

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

88 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2084

2085

89


2087

2086

2086

Carl Locher, f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

"Oktoberdag i Sundet udfor Hornbæk".

Sign. Carl Locher Hornbæk 1886. 86 x 125.

Udstillet: Charlottenborg 1887 nr. 239.

Proveniens: En dansk herregård.

Afbildet 40.000-60.000

€ 5.400-8.000

2087 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

"Fra Kysten ved Atrani, Amalfi".

Sign. P. Mønsted Amalfi 1925. 70 x 50.

Afbildet 75.000

€ 10.000

2088 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Sommerdag ved gadekæret.

Sign. P. Mønsted Vallensbek 1922. 70 x 100.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

2089 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Forår i landsbyen med små piger i vejkanten.

Sign. H. A. Brendekilde 1917. 79 x 95.

Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

90 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2088

2089

91


2090 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Elegante damer venter på sporvognen ved stoppestedet

på Jagtvejen.

Sign. Paul Fischer 1907. 40 x 31. Malt på træ.

Igen tager Paul Fischer os med på en oplevelsestur i

København for godt 100 år siden. Tiden på året må

være det sene efterår. Træernes blade står i gul-brune

farver, nogle har allerede lagt sig på fortorvets brosten.

De fine damer ved sporvognens stoppested har fundet

hatte og pelskraver frem. Kvinden i forgrunden har

endda paraplyen parat - man skulle nødig blive overrasket

af en efterårsbyge. I baggrunden udveksler mureren

og slagteren nyheder. Der må være lidt småkoldt,

2090

for de har begge hænderne i lommerne. På mange måder

et tidsbillede, men før som nu forbereder byboerne

sig på de kolde måneder. Afbildet 400.000

€ 54.000

2091

Edward Cucuel

f. San Francisco 1875, d. Los Angeles 1951 eller 1954

"Am Bootssteg". På bådebroen ved Starnberger

See. To elegante damer gør klar til en rotur.

Sign. Cucuel. 54 x 68.

Maleriet optages i den fortegnelse over kunstnerens værker,

som er under udarbejdelse.

92 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


I det sene 1800-tal begyndte en række amerikanske

kunstnere, der enten studerede derhjemme eller i Europa,

at udvikle en amerikansk form for impressionisme,

der lagde sig meget tæt op af de franske kunstnerkollegers.

Dette var især tilfældet for Cucuel, der allerede som

17-årig tog fra sin fødeby San Francisco til Paris for at

få undervisning af den store franske kunstner Jean Léon

Gérome på Académie des Beaux Arts. Paris blev

Cucuels vedvarende kærlighed, og livet igennem havde

han et atelier i byen, som han kunne tage til, når trangen

meldte sig. Han blev desuden valgt som medlem af

det parisiske Societé National des Beaux Arts. I sin levetid

deltog Cucuel i adskillige internationale udstillin-

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2091

ger, og hans værker kan i dag ses på mange kunstmuseer,

bl.a. på Carnegie Institute i Pittsburgh, Art Institute

i Chicago, Detroit Museum of Arts, Toledo Museum,

Rochester Museum i Toronto, i National Academy New

York og i Birkenhead Museum i Liverpool.

Med et maleri som dette, hvor vægten i ligeså høj grad

synes lagt på skildringen af lyset og farverne som på

motivet med de to unge kvinder ved robåden, fornemmer

man en tydelig inspiration fra hovedværker af både

Auguste Renoir og Claude Monet, der begge malede flere

lysende værker med roere og unge kvinder ved robåde.

Afbildet 500.000

€ 67.000

93


2093

2092

2092

P. S. Krøyer

f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Bjerglandskab med sne. Tirol".

Betegnet Tirol 75. 18 x 25.

H. Christian Christensens fortegnelse

over P. S. Krøyers malerier nr. 133.

Proveniens: Kunstnerens dødsboauktion

1910 nr. 54.

Solgt på auktion 23. april 1923 for

265 kr. til konfekturehandler Thomas

Berg. Afbildet 75.000

€ 10.000

2093

P. S. Krøyer

f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Norsk Landskab. Skizze til Baggrunden

i Bjørnsons Portræt". Udsigt

fra Bjørnstjerne Bjørnsons gård

i Norge. Sign. S. K. 1901. 46 x 36.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P.

S. Krøyers malerier nr. 707.

Maleriet har tidligere tilhørt Den

Hirschsprungske Samling. På blændrammen

står: "Den Hirschsprungske

94 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


Samling Danske Kunstneres Arbejder

Inv. nr. 437". Der blev solgt ud fra

samlingen, før den overgik til offentlig

eje. Afbildet 50.000

€ 6.700

2094

C. F. Aagaard

f. Odense 1833, d. København 1895

Italienere, der har søgt skygge i en

pergola ved en bjergsø. Sign. C. F.

Aagaard 1883. 84 x 125.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

2095

C. F. Aagaard

f. Odense 1833, d. København 1895

Parti fra Napolibugten med to italienere

i samtale i en pergola. Sign.

C. F. Aagaard 1879. 67 x 53.

Afbildet 35.000-40.000

€ 4.000-5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2094

2095

95


2096

2096

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Tilfældige Gæster". Interiør med ung pige i lang lyserød kjole, der serverer for

to unge mænd. I sofaen sidder husets herre. Sign. Peter Ilsted 1887. 69 x 92.

Udstillet: Charlottenborg 1888 nr. 137.

I Ilsteds charmerende interiør fra et borgerhjem er N. F. S. Grundtvigs portræt tildelt en

central plads på stuens endevæg. Den hvidskæggede, gamle herre kigger ned på sine sønner

og døtre af folket, som han lovpriste så højt og ophøjede til ideal. Det folkelige, også i

helt nutidig forstand, fornægter sig da heller ikke i billedet her, hvor husets herre har taget

imod to ungersvende i den pæne stue. Man skal til at nyde lidt god tobak og en kølig øl,

som datteren serverer. Billedet udstråler en venlig hygge, der især etableres gennem de tre

herrers smilende og interesserede blikke på den yndige datter, der lidt genert kigger tilbage.

Afbildet 300.000-400.000

€ 40.000-54.000

96 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

97


2098

2097

2097 CD

Harald Slott-Møller

f. København 1864, d. sst. 1937

To unge kvinder i hvide kjoler, der

plukker roser. Sign. Harald Slott-

Møller. 39 x 47.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

2098 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Sollys i hvide stuer med mahognimøbler.

Sign. C. Holsøe. 45 x 37.

Malt på træ. Afbildet 75.000

€ 10.000

98 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


2099 CD

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med ung pige ved

sytøjet. Sign. Carl Holsøe.

65 x 80. Afbildet 150.000

€ 20.000

2100 CD

Viggo Johansen

f. København 1851, d. sst. 1935

Interiør med siddende dame

i et klunkehjem.

Sign. V. J. 77. 44 x 39.

Ifølge oplysning fra familien er

den portrætterede dame i sort

kjole grosserer og kunstsamler

Chr. Tetzen-Lunds mor.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2099

2100

99


2101

2102

2101 CD

Paul Fischer

f. København 1860, d. sst. 1934

Fiskekoner på Gammel Strand.

Sign. Paul Fischer. 55 x 39.

Afbildet 100.000

€ 13.000

2102 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Solrig vinterdag med et postbud.

Sign. P. Mønsted Skovlunde

1931. 41 x 62.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

2103 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

En solrig vinterdag med skolebørn

på vej ud i sneen.

Sign. H. A. Brendekilde 1900.

58 x 90.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

2104 CD

Paul Fischer

f. København 1860, d. sst. 1934

Folkeliv i Bredgade. Sign. Paul

Fischer 1918. 40 x 56.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

100 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2103

2104

101


2105

2105 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

"Kunstnerens familie". Interiør med Paul Fischers bror Erik, dennes kone Anna og

børnene Albert og Astrid. Malet i hjemmet i Rigensgade. Sign. Paul Fischer April

1912. 54 x 72. De to portrætter, som ses på ovenstående maleri, forestillende Eriks

svigerforældre, medfølger. Begge sign. Paul Fischer 1907. Ovale. Hver 36 x 27. (3).

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard Museum", 2003 nr. 66, 76 og 77.

Førstnævnte afbildet: Steffen Linvald, "Paul Fischer - københavnernes maler", 1984 s. 58.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

2105 2105

102 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

103


2106

2106 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Rygvendt siddende model med hvidt klæde om hofterne. Ved hendes fod en

krukke. På lærredets bagside landskab med træer. Sign. C. Holsøe. 78 x 60.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

104 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2107

2107

Martinus Rørbye, f. Drammen 1803, d. København 1848

En ældre kunstner i sit værksted. Sign. M. R. 23 x 18.

Ifølge oplysning fra nuværende ejer kan maleriet være omtalt i nogle regnskabsbøger fra

1834-37, 1839-41 og 1841-48, der i dag findes på Det Kongelige Bibliotek og i Den

Kongelige Kobberstiksamling. Afbildet 60.000

€ 8.000

105


2108

Christian Mølsted, f. Dragør 1862, d. sst. 1930

"Paa Kanoner og Pokaler. Afslutningen paa Vessels

Kampe i Nordsøen med en svensk Fregat.

27/7 1714". "Da Krudtet slap op drak Modstanderne

hinandens Skaal". Sign. Chr. Mølsted

1925. 106 x 102.

Udstillet: Charlottenborg Foraarsudstillingen 1926 nr.

419.

Foreningen for National Kunst, "Chr. Mølsted samt

Nulevende Danske Kunstneres Arbejder", 1962 nr.

34, her dog med forkert datering: 1923, afb. i kataloget

på midtersiden.

Orlogsmuseet ,"Tordenskiold 300 år", 1990.

Omtalt og afbildet: Rikard Magnussen, "Christian

Mølsted" i Serien: "Danske kunstnere" udgivet af Foreningen

for National Kunst, 1935, bind II, s. 69.

Per Eilstrup, "Tordenskiold. Peter Wessel og hans tid",

København uden år, afb. på forsiden.

2108

Proveniens: Grosserer P. Koch.

Kontorchef Jørgen Tang.

Nærværende motiv skildrer kampen mellem Tordenskjold

på Løwendals Galej og den svenske fregat, som

blev ført af en engelsk kaptajn den 27. juli 1714.

Rikard Magnussen beskriver situationen meget levende:

"Hvis Chefen vilde komme ombord hos Tordenskjold

’paa Parol’ skulde det være denne en Glæde at

drikke et Bæger med en tapper Modstander. Indbydelsen

blev med Tak afslaaet; men saa nærmede Tordenskjold

sig Fjenden paa nært Hold og spurgte gennem

Raaberen den engelske Kaptajn, om han da ikke kunde

laane ham lidt Krudt, hvis de skulde fortsætte. Det

kunde Kaptajnen ikke staa for. Han steg op paa Skansen

med et Bæger Vin i Haanden, Wessel gjorde det

samme, og under Trompetfanfare og medens Trommerne

gik, drak de hinandens Skaal, hvorpaa de sejlede

hver til sit!" Afbildet 150.000

€ 20.000

106 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


forskellige retninger og er med

Tøjners ord et udtryk for museets

40 års tilnærmelse til det 20. århundredes

kunst.

”Louisiana har ikke altid vidst, hvor

det ville hen. Det lyder defensivt,

men jeg mener godt, det kan tolkes

offensivt”, siger Tøjner.

Han bliver ofte bliver spurgt om,

hvor museet skal bevæge sig hen.

”Det kan jeg ikke svare på, for vi

bevæger os derhen, hvor kunsten

bevæger sig hen. Kunstnerne laver

kunst, og museerne kommer bagefter.

Fødekæden må ikke laves

om, så det bliver museernes behov

for udstillinger og museumsfolkenes

lyst til at profilere sig, der bliver

den drivende kraft i, hvad kunstnerne

laver”, understreger han.

Med hensyn til samlingen er Louisiana,

som alle andre, i fremtidens

vold, og har svært ved at lægge

strategier for indkøb. Tøjner er

meget stolt af museets samling, og

også udlandet anerkender den som

værende i international klasse.

Knud og arkitekturen

Siden åbningen i 1958 er der mange

gange bygget til det oprindelige

museum, men nu er det slut, forsikrer

Tøjner.

”Knud ville have udbygget publikumsfaciliteterne

hernede ved vandet,

men jeg var ikke enig med ham”.

Det var beboerne i Humlebæk heller

ikke. Planerne vakte en storm af

protester mod det ellers vellidte museum,

der måtte trække dem tilbage.

Arkitekturen har altid spillet en meget

væsentlig rolle for Knud W. Jensen,

og Louisiana som arkitektonisk projekt

er også noget af det, der interesserer

Tøjner allermest. ”Man må

gå ind i Knuds hoved for at forstå

det med arkitekturen. Knud var besat

af at lave prægnante rammer for

aktiviteterne. Det var på det punkt,

at han forsøgte at perfektionere sit

engagement. Han var mæcen og

rammeskaber - ikke kunstner. Han

havde et drive og en æstetisk vilje,

der var lige så stor som de kunstnere,

der frembragte værkerne. Han

lagde sin ildhu og omtanke i at få

rammerne til at være perfekte for

kunstnerne”, siger Tøjner.

Når man i dag ser ud over Louisianas

bygningerne, der hviler i det

smukke, kuperede landskab ved

vandet, er det åbenlyst, at Knud W.

Jensens arkitektoniske projekt er

lykkedes ganske godt.

”Kunsten ned i øjenhøjde”

”Arkitekturen her på museet adskiller

sig fra næsten alle andre museer

ved ”små forhold”. Du kan relatere

rummene til din krop. Statens Museum

for kunst fra omkring 1900

var et forsøg på at overbyde den

menneskelige skala under devisen

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

”Larger than anything”. På Louisiana

trækker man i stedet bygningerne

ned i en skala, der svarer til de

huse, man gerne vil bo i”.

”Den arkitektoniske mission på

Louisiana er, at der skal være en

form for genkendelighed. Jeg ser

det næsten som et socialt projekt

at få kunsten ned i øjenhøjde og

sekularisere bygningerne. Intet er

længere fra Louisiana end klassiske

kunstmuseer, udformet som templer

med hellige haller og så videre.

Et af de væsentligste arkitektoniske

principper på Louisiana er, at museet

aldrig udefra må virke monumentalt.

Museet kan godt byde på store

bygninger, men de er altid bygget

ind i landskabet, således at man

f.eks. udnytter et naturligt fald eller

en naturlig stigning”, påpeger Tøjner.

”Man skal hele tiden

rundt om det næste hjørne”

Et andet væsentligt arkitektonisk

princip på museet er relateret til

det faktum, at museet er ”et gå

museum” frem for et glanemuseum.

Man skal bevæge sig for at se

tingene.

AUKTIONSLIV 9


index

A

Abildgaard, N. A. 2631, 2636

Aigens, Chr. 2304

Alaux, Jean-Paul Gentil? 2675

Alott, Robert 2402

Alvares Aylon, Emilio 2205

Amerikansk maler 2335

Ancher, Anna 2011, 2012, 2053

Ancher, Michael 2041, 2043

2057, 2449, 2530, 2584

Andersen, Carl Ferdinand 2311

Andersen, Cilius 2585

Andersen, Julius 2539

Andersen-Lundby, A. 2275, 2590

Anker, Herman Wedel 2383

Appleton, T. G., sculp 2671

Arnesen, Vilhelm 2521, 2541

B

Bache, Otto 2084, 2257

2366, 2618, 2629

Barner, G. 2433

Barnes, E. C., tilskrevet 2294

Bartholomew, J. W. 2617

Becker, Albert 2293, 2296

Beer, Wilhelm Amandus 2188

Bendz, Wilhelm 2285

Benois, Alexander-Nikolaiévitch 2230

Berthelsen, Christian 2494

Besnard, Paul Albert 2167

Bielchowski, Karl August 2216

Bille, Carl 2508, 2515, 2524

Bille, Vilhelm 2560

Billet, Étienne 2196

Binder, Alois 2312

Bissen, Rudolf 2496, 2547

Björck, Oscar 2448

Blache, Christian 2367, 2368

2502, 2516, 2552, 2572

Boel, Pieter, tilskrevet 2114

Boese, Gustav 2566

Boesen, Johannes 2452, 2589

Bombled, Karel Frederik 2252

Borovikovskij, V. L., tilskrevet, ? 2210

Boucher, Francois, stil 2122

Brancaccio, Carlo 2347

Brandt, I. H. 2602

Brendekilde, H. A. 2081, 2089

Brendstrup, Thorald

2103, 2278, 2279

2581

Breslewski, H. 2195

Brianchon, Maurice 2348

Brin, Émile Quentin 2480

Brusaferro, Girolamo 2165

Budtz-Møller, Carl, ? 2398

Bøgh, Carl, tilskrevet 2258

C

Calame, Alexandre 2460

Campion, George Bryant 2666

Camradt, Johannes Ludvig 2411

Carlsen, Carl 2407, 2479, 2545, 2605

Carracci, A., efter 2635

Christensen, Anthonore 2415, 2431

Christensen, Godfred 2379

Christiansen, N. H. 2271, 2274

Clement, G. F. 2612

Coessin de la Fosse, C. A. 2197

Compton, Edward Theodor 2559

Corrodi, Hermann 2021

Cosyn, Pieter 2139

Cserna, Karoly 2200

Cucuel, Edward 2091

D

Daele, F. van den 2409

Dahl, Carl 2525, 2562, 2665

Dahl, Hans 2583

Dahl, I. C. 2067

Dalsgaard, Christen 2111, 2330

Dansk blomstermaler 2410

2420, 2432

Dansk guldaldermaler 2241

2246, 2391

Dansk maler 2331, 2419, 2422

2424, 2450, 2489, 2614, 2628, 2631

David, Jacques Louis, kopi efter 2163

Delsaux, Guillaume 2373

Didier, Jules 2250

Dorph, Anton 2004, 2621

Drachmann, Holger 2006, 2365

2513, 2531, 2542, 2553

Duhem, Marie Geneviève 2317

Dürer, Albrecht, xyl. 2648

Düsseldorferskolen 2537

E

Eberhardt, Charlotte 2654

Eckersberg, C. W. 2008, 2013, 2030

2036, 2060, 2649, 2657, 2658, 2662

Eckersberg, C. W., ? 2631

Eckersberg, C. W., kopi efter 2245

Eickstedt, E. von 2209

Ekström, Per 2028

Engelsk maler 2127, 2185, 2352

2459, 2485, 2577, 2664

Exner, Julius 2005, 2684

F

Fischer, August 2372

Fischer, Hans 2569

Fischer, Paul 2082, 2090, 2101, 2104

2105, 2339, 2340, 2355

2358, 2359, 2400, 2670

Flatters, Richard Edmund 2302

Flint, Andreas, fec. 2650

Fog, Rose 2651

Francken d. y., F., kredsen omk. 2156

Fransk maler 2136, 2153

Fransk miniaturemaler 2627

Frey, Johann Jacob 2061

Friis Nybo, Poul 2280, 2568

Frisisk maler 2115

From, C.

G

2433

Gebauer, Paul Ernst 2018

Geiger, Richard 2600

Gemzøe, Peter Henrik 2475

Ginain, Louis Eugène 2270

Gottschalk, Albert 2363

Goya, Francisco José de, fec. 2647

Gray, K. og C. 2190

Groth, Vilhelm 2455, 2498

Gruber, Th. 2487

H

Haddon, A. T., tilskrevet 2318

Hammer, Hans Jørgen 2189

Hammershøi, Vilhelm 2020, 2034

2035, 2049, 2052, 2072

Hansen, Hans Nikolaj 2329, 2601

Hansen, Heinrich 2076

Hansen, Peter

2078, 2239, 2376

2573

Hansen, Sigvard 2344, 2528

Happel, Karl (Carl) 2298

Harboe, Eleonore Christine 2175

Harris, J., lith. 2678, 2679

Heemskerk d. y. E. van, tilskr. 2147

Heinrich-Hansen, Adolf 2240, 2401

Helsted, Axel 2483

Henningsen, Erik 2319, 2630

Henningsen, Frants 2217, 2263

Henrichsen, Carsten

2290, 2595, 2630

2575

Heyn, Heinrich Eduard 2458

Hogarth, William, fec. 2642

Holbech, N. P. 2437

Hollandsk maler 2130, 2135

2138, 2174

Holm, Christian 2033

Holst, Laurits 2369

296 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


index

Holsøe, Carl 2045, 2046, 2064

2098, 2099, 2106, 2397

Hondius, A. D., tilskrevet 2140

Horn, Carl 2673, 2674

Huggins, William J. 2565

Hunt, Charles, del. et sculp. 2680

Hunæus, Andreas 2442

I

Ilsted, Peter 2096, 2282, 2284, 2306

Ilsted, Peter, fec. 2683, 2685

Iskandar, Popo 2202

Italiensk maler 2119, 2124, 2142

2162, 2166, 2384, 2633, 2634

Ivanoff, B. 2206

J

Jacobsen, A. 2505

Janssen, Luplau 2606

Jelinek, Rudolf 2187

Jensen, C. A. 2010, 2441, 2469

Jensen, E. M. 2517

Jensen, I. L. 2015, 2016

Jensen, I. L., skole 2427

2434, 2435, 2436

Jepsen, Morten 2261

Jerichau Baumann, E. 2582, 2588

Jerichau, Harald 2070

Jerndorff, August 2514

Johansen, Viggo 2100, 2444

Johnsen, Hjalmar 2360

Juel, Jens 2009, 2019, 2026, 2068

Jørgensen, E. G. V., ? 2668

K

Kieldrup, A. E. 2624

Kienmayer, F. 2321

King, Yeend 2291

Kiörboe, Carl Friederich 2251

Kneller, Gottfried 2243

Knoop, August 2313

Knudsen, Peder 2453

Koch, Georg 2268

Koefoed, H. C. 2466

Korovine, Alexei, stil 2218

Krachkovsky, Josif Evstafevich 2225

Kragh, Johannes 2326

Kratzenstein Stub, C. G. 2404

Krause, Wilhelm 2527

Krohg, Christian 2659

Krumlinde, Olof 2492

Krøyer, P. S. 2042, 2047, 2048

2059, 2092, 2093, 2667

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

Kyhn, Vilhelm 2054, 2286, 2464, 2522

Kølle, C. A. 2543

Körber, Wilhelm 2235

L

la Cour, Janus 2501, 2546, 2557

Lahde, G. L. 2628

Lambrechts, Jan Baptist 2149

Lange, Søren Læssøe 2405

Lange, Søren Læssøe, fec. 2650

Langer, Viggo 2292, 2394, 2556

Largilliere, Nicolas de, kopi eft. 2148

Larsen, Adolph 2468

Larsen, Emanuel 2503, 2510, 2511

Lecomte, Paul 2334

Lecourt, Raymond Louis 2580

Legrip, Frédéric 2620

Leu, August Wilhelm 2382

Libert, Georg Emil, stil 2462

2473, 2477, 2495

Liebing, Alfred Friedrich 2346

Lilly 2295

Lind, Anders 2563

Lingner, Otto 2467

Locher, Carl 2086, 2416, 2603

Luna, Charles de 2269

Lundbye, Johan Thomas 2037, 2039

2044, 2660, 2661, 2663

Lunde, Anders 2022, 2377

Lybbert, C. 2526

Læssøe, Thorald 2031, 2071

Lübbers, Holger 2500, 2506, 2523

Lützen, N. A. 2277

Löffler, August 2203

M

Macarthur, Blanche 2672

Mackeprang, Adolf 2247, 2248, 2249

Makovsky, Konstantin 2219, 2637

Malyutin, Sergei Vasilievich 2234

Mander (III), Karel van, stil 2117

Manet, Edouard, fec. 2638

Marstrand, Wilhelm 2073, 2242, 2262

2374, 2389, 2440, 2611, 2643

Martens, Hans Ditlev Christian 2077

Marx, Franz 2204

Maufra, Maxime Émile Louis 2370

Mayr, Heinrich von 2201

Melbye, Anton 2512, 2534

Melbye, Vilhelm 2075, 2507, 2533

Meucci, Anthony 2626

Meyer, Elias 2474

Meyer, Ernst 2362

Mols, N. P. 2309, 2310

Moltke, Harald 2446

Monies, David 2439

Morgan, Walter Jenks 2199

Morgenstern, Christian, ? 2461

Morris, Philip Richard 2328

Munthe, Ludwig 2476

Møller, Carl 2519

Møller, I. P. 2007, 2032

Møller, J. L. H. 2300

Mølsted, Christian 2108, 2551, 2646

Mønsted, Peder 2050, 2051

2055, 2056, 2079, 2080, 2087

2088, 2102, 2333, 2371, 2463

2465, 2491, 2558, 2607, 2613

N

Nathan, Max 2357

Neergaard, Hermania 2014, 2413

Neff, Timoléon Carl von 2227

Nerly, II, Friedrich 2548

Neumann, Carl 2549

Niss, Thorvald 2027

Noterman, Zacharias 2085

O

Olsen, Carl 2535, 2536

Olsen, Chr. Benjamin 2529, 2555

Olsen, Christian Benjamin 2554

Opie, John, stil 2438

Ortelius, Abraham, fec. 2653

P

Palamedes, Anthonie, tilskrevet 2125

Parsberg, A. Werner 2570

Pedersen, Hugo V. 2198

Pedersen, Viggo 2315

2320, 2499, 2598

Petersen, Carl 2622

Petersen, Edvard 2574

Petersen, Vilhelm 2509

Petzholdt, Fritz 2069, 2593

Philipsen, Theodor 2281, 2287, 2399

2490, 2576, 2579, 2643

Pippel, Otto Eduard 2256

Piranesi, G. B., fec. 2640, 2641

Pranishnikoff, Ivan 2208

Pratere, Edmond Joseph de 2132

Preisler, J. M., sculp 2655

Prinet, René Francois Xavier 2299

Progel 2253

Pryn, Harald 2272

Prømmel, Julius 2058

Pufendorf, Samuel, excu. 2681

297


index

Q

Quaglio, II, Lorenzo, tilskrevet 2254

Quinton, Paul Édouard 2414

R

Raadsig, Peter 2375

Rabes, Max Friedrich 2194, 2361

Rasmussen, I. E. C. 2395

Reed, Edward Tennyson 2669

Rembrandt van Rijn, fec. 2644, 2645

Reni, Guido, kopi efter 2143

Reynolds, Sir Joshua, kopi efter 2158

Riis Carstensen, A. 2540

Ring, Ole 2336, 2337

2338, 2342, 2445, 2619

Roden, William Thomas 2594

Rohde, Frederik 2273, 2385

Rohde, Johan 2396

Rolli 2308

Roosenboom, Margaretha von 2425

Roth, Toni 2112

Rueff, M. 2301

Ruoppolo, Giuseppe, skole 2141

Ruppert, Otto v. 2592

Russisk maler 2211, 2212, 2214

2222, 2223, 2226, 2229

Ruths, Johann Valentin Georg 2616

Rydberg, Gustaf, tilskrevet 2381

Rønne, Svend 2238

Rørbye, Martinus 2002, 2062, 2065

2066, 2107, 2193, 2403, 2639

S

Salice, P. 2181

Sarto, Andrea del, stil 2134

Scheuermann, Carl Georg 2324

Schiøttz-Jensen, N. F. 2386, 2387, 2518

Schleisner, C. A. 2126, 2472, 2608

Schneider, Max 2430

Schovelin, Axel 2264, 2504

Schultz, Erdmann 2423

Schumacher, Harald 2578

Schwartz, Frans 2307

Sckell (Skell), Ludwig, tilskrevet 2457

Sedlacek, Stephan 2237

Seitgoff, Per Sikstovitch, tilskr. 2220

Siegumfeldt, Hermann Carl 2481

Simonet Lombardo, E., tilskr. 2316

Simonsen, Niels 2192, 2378

Simonsen, Simon 2266

Sivertsen, E. 2418

Skari, Edvard 2213

Skovgaard, Joakim 2597

Skovgaard, P. C. 2001, 2003, 2029

Skramstad, Ludvig 2380

Slott-Møller, Harald 2097, 2478

Smidth, Hans 2255, 2323

2325, 2327, 2443, 2456

Soglobov, A. 2224

Solange, Marthe 2428

Sonne, Jørgen 2038

Spansk ma

ler 2191

Spohler, Jan Jacob 2176

Stanfield, William Clarkson 2207

Steen, Jan, kopi efter 2151

Stone, W. 2538

Susenier, Abraham 2145

Sustermans, Justus, kopi efter 2120

Svensk maler 2121, 2159

Swoboda, Rudolph 2276

Syberg, Fritz 2677

Synave, Tancrède 2599

Sødring, Frederik 2023, 2024, 2063

Sørensen, C. F. 2364, 2532, 2550, 2571

Sørensen, Søren 2604

T

Thaulow, Frits 2074

Thomsen, Carl 2351

Thomsen, Emma 2421

Thornam, Emmy 2426

Tilemann-Petersen, Christian 2236

Tizian, kopi efter 2173

Tkachenko, M. 2221

Toeche, C. J. F. 2493

Tom-Petersen, Peter 2343

Tornøe, Wenzel

Tournier, George 2412

2610

Turzhansky (Turzjanskij), L. V. 2215

Tuxen, Laurits 2040, 2447, 2596

Tuxen, Nicoline 2354

Tysk maler 2110, 2116, 2152

2164, 2228, 2297, 2303

U

Ubekendt maler 2025, 2109, 2113

2115, 2118, 2123, 2128, 2129

2131, 2137, 2146, 2154, 2155

2157, 2160, 2168, 2169, 2170

2171, 2172, 2177, 2179, 2180

2182, 2183, 2184, 2186, 2190

2232, 2233, 2259, 2265, 2314

2345, 2349, 2353, 2390, 2392

2406, 2417, 2470, 2471, 2488

2544, 2561, 2564, 2567, 2632

Ubek. miniaturemalere 2625, 2626

Ulnitz, E. C. 2429

Uren, John C. 2676

Uytewael, J. A., elev af 2144

V

Venetiansk maler 2133

Verhoesen, Albert 2260

Vermehren, Frederik 2350, 2482

Vermehren, Gustav 2484

Visscher, Nicolaes, fec. 2652

W

Wahl, Alexander Amandus von 2231

Wang, Aage 2356

Wardle, Arthur 2083

Watson, J., sculp 2656

Wegener, Gustav Theodor 2388

Wegmann, Bertha 2283, 2609

Westphalen, August 2322

Wilkie, David, stil 2150

Wimbush, Henry B. 2520

Winkler, Adolf 2244

Winther, Frederik 2332

Witte, II, Pieter de 2178

Z

Zacho, Christian 2451, 2615

Zahrtmann, Kristian 2017, 2393

2586, 2587

Zermati, Jules 2305

Zeuthen, C. O. 2267

Ziesenis, Johan Georg 2161

Zillen, W. 2486, 2623

Zimmermann, R. S. 2341

Zitzewitz, Marie von 2408

Zorn, Anders, fec. 2682

Ø

Ølsted, P. 2288

Å

Aagaard, C. F. 2094, 2095

2289, 2454, 2497, 2591

298 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


DU V IL HELT SIK K ERT

FØLE DIG HJEMME PÅ VORES

Vi har gjort det nemmere. Fremover

kan du også gå på auktion i vores

auktionshuse hjemme fra din computer.

NÆST E AUKT ION.

Der er noget for enhver smag – og så

kan du sidde hjemme og lade dig inspi-

rere. Det er ganske enkelt. Klik ind på

www.bruun-rasmussen.dk, så kan du byde

på alt fra smykker, bøger og vin til møb-

ler, kunst og anden boligudsmykning.


jubilæumsauktion nr. 100

BRUUN RASMUSSEN VEJLE

JUBILÆUM I VEJLE

Onsdag den 8. december åbner vi dørene for eftersynet på

auktion nr. 100 i Vejle.

Huset er fyldt til bristepunktet med såvel malerier og antikviteter

som med moderne kunst og design af høj kvalitet.

Vi glæder os til at præsentere dette for vore gæster.

PÅ GENSYN PÅ PEDERSHOLM I VEJLE


EFTERSYN: 8. - 12. DECEMBER

AUKTION: 13. - 16. DECEMBER


B R U U N R A S M U S S E N E S T A T E S

F O R M I D L E R E K S K L U S I V E E J E N D O M M E

Ganske som kunst og antikviteter udmærker eksklusive ejendomme

sig på individuel vis. De ejendomme, Bruun Rasmussen Estates

påtager sig at formidle, bliver behandlet individuelt, med særlig

vurderingsekspertise og med stort kendskab til købermarkedet.

Fællesnævneren er ejendomme af særlig høj kvalitet og liebhaveri,

vurderet ud fra arkitektur og håndværksmæssig udførelse samt, ikke

mindst, ud fra ejendommens beliggenhed og omgivelser. Det være sig

herskabelige boliger, herregårde eller mondæne domicilejendomme.

Bruun Rasmussen Estates adskiller sig ekstraordinært fra det traditionelle

ejendomsmarked. Ud over brug af særligt egnede medier, kan

vi som ingen andre tilbyde helsides annoncering i de efterspurgte

Bruun Rasmussen kataloger, som modtages i hele Europa af et stort,

kvalitetsbevidst og købestærkt klientel.

Vores udbudte ejendomme markedsføres særskilt, diskret og på et

eksklusivt niveau. Det er ganske uforpligtende at få en vurdering, og

Bruun Rasmussen Estates behandler alle opgaver med størst mulig

fleksibilitet, seriøsitet og diskretion.


Bredgade 33

1260 København K

Tel 3343 6911

Ledelsen i Bruun Rasmussen Estates består af

de statsautoriserede ejendomsmæglere Sine Hunæus

og Franz Gammelgaard, der begge har mange års

erfaring med salg af særligt attraktive ejendomme.

Fax 7011 7177

estates@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


historien om bruun rasmussen

NY BOG PÅ GADEN

“AUKTION - BRUUN RASMUSSEN 1948-2004”

NY BOG AF PALLE SCHMIDT

Bogen beretter alle de gode historier om salg af særlige samlinger, malerier

og kunstgenstande med spændende baggrund og proveniens, – lige fra fabriksejer

Knud Abildgaards enestående samling af franske kunstværker til Erik Olesens

udsøgte samling af moderne kunst og den underholdende auktion med effekter

fra digteren Dan Turèlls arbejdsværelse. Bogen kan købes direkte hos Bruun Rasmussen

og koster 399 kr. og vi sender bogen til Dem uden beregning.

Ring på 33 43 69 11 og bestil bogen eller send en e-mail til bredgade@bruun-rasmussen.dk.

BOGEN UDKOMMER DEN 15. NOVEMBER og er udgivet af Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck. Den har i alt 208 sider og ca. 200 farveillustrationer. Format: 23 x 28 cm


omregningstabel

EXCHANGE TABLE

dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

15.000 2.000

20.000 2.700

25.000 3.400

30.000 4.000

35.000 4.700

40.000 5.400

45.000 6.000

50.000 6.700

55.000 7.400

60.000 8.000

65.000 8.700

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

dkk euro

100.000 13.000

110.000 15.000

120.000 16.000

130.000 17.000

140.000 19.000

150.000 20.000

160.000 21.000

170.000 23.000

180.000 24.000

190.000 26.000

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

dkk euro

650.000 87.000

700.000 94.000

750.000 100.000

800.000 107.000

850.000 114.000

900.000 120.000

950.000 128.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

5.000.000 675.000

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens officielle valutakurs på tidspunktet for

udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dkk.

Der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør opmærksom på at valutakursen ved betaling med euro

kan være forskellig fra den ovennævnte.

For the conversion from DKK into Euro, Bruun Rasmussen has used the official rate of exchange from Denmarks

Nationalbank (the Danish national bank) at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment, roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in DKK. Please note that the rate of exchange, when paying in Euro, may deviate

from the above-mentioned rate.

305


salgspriser PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734, MALERIER

1501 370.000

1502 300.000

1505 55.000

1508 100.000

1509 320.000

1510 32.000

1511 75.000

1513 50.000

1514 130.000

1516 32.000

1517 32.000

1518 28.000

1520 10.000

1523 125.000

1524 1.400.000

1526 100.000

1528 26.000

1529 130.000

1530 18.000

1531 60.000

1532 28.000

1533 24.000

1536 42.000

1538 150.000

1540 30.000

1542 18.000

1543 20.000

1545 180.000

1546 280.000

1547 450.000

1548 40.000

1549 80.000

1552 540.000

1553 1.500.000

1554 105.000

1556 28.000

1559 200.000

1560 40.000

1561 50.000

1562 34.000

1563 72.000

1565 30.000

1567 36.000

1568 50.000

1569 34.000

1570 28.000

1571 180.000

1572 200.000

1573 100.000

1574 140.000

1575 16.000

1576 8.000

1577 15.000

1578 95.000

1579 42.000

1582 25.000

1584 45.000

1585 30.000

1586 35.000

1587 8.000

1588 30.000

1592 680.000

1593 100.000

1594 105.000

1595 170.000

1596 25.000

1597 50.000

1598 6.000

1599 5.000

1600 28.000

1601 3.000

1604 10.000

1605 10.000

1606 190.000

1607 28.000

1609 22.000

1610 8.000

1611 20.000

1612 160.000

1614 26.000

1615 38.000

1616 5.500

1617 6.000

1618 11.000

1619 3.000

1620 10.000

1621 10.000

1622 5.500

1623 5.500

1626 20.000

1628 32.000

1629 15.000

1630 30.000

1631 3.500

1633 38.000

1635 3.000

1636 9.500

1638 5.500

1640 18.000

1642 11.000

1645 45.000

1647 18.000

1648 30.000

1649 8.000

1650 8.000

1651 6.000

1652 16.000

1653 5.000

1654 16.000

1655 17.000

1656 10.000

1657 26.000

1659 26.000

1660 46.000

1663 10.000

1665 7.000

1666 6.000

1667 9.000

1668 4.000

1669 1.500

1670 9.500

1672 47.000

1673 3.000

1675 7.000

1677 7.600

1679 18.000

1680 12.000

1681 16.000

1682 9.000

1683 8.000

1684 7.000

1685 15.000

1686 15.000

1687 30.000

1688 8.000

1690 11.000

1691 10.000

1692 42.000

1693 5.500

1694 20.000

1696 5.500

1698 6.000

1699 45.000

1700 6.000

1701 7.000

1702 25.000

1705 15.000

1708 8.000

1709 3.500

1710 25.000

1712 3.500

1713 15.000

1714 1.500

1715 12.000

1716 2.500

1717 4.000

1719 17.000

1721 26.000

1722 6.000

1723 9.000

1724 120.000

1725 40.000

1726 45.000

1727 17.000

1728 110.000

1729 12.000

1731 14.000

1732 4.000

1733 3.000

1734 5.000

1735 3.500

1736 9.000

1738 11.000

1739 10.000

1740 9.000

1741 10.000

1742 10.000

1743 32.000

1744 7.500

1746 12.000

1747 10.000

1750 13.000

1751 20.000

1752 14.000

1753 140.000

1754 22.000

1755 38.000

1757 5.000

1763 14.000

1764 18.000

1765 23.000

1766 24.000

1767 10.000

1768 24.000

1769 26.000

1770 16.000

1771 40.000

1772 6.000

1773 3.800

1778 5.000

1779 5.500

1780 34.000

1782 9.000

1784 12.000

1786 9.500

1787 40.000

1788 4.000

1789 4.000

1790 8.500

1792 32.000

1793 50.000

1795 9.000

1796 8.000

1798 21.000

1799 22.000

1800 13.000

1801 2.500

1802 4.500

1804 15.000

1805 5.000

1806 5.000

1807 3.500

1808 15.000

1809 27.000

1810 9.000

1811 11.000

1813 22.000

1814 3.500

1819 9.000

1822 5.500

1824 7.500

1826 8.500

1827 10.000

1829 11.000

1832 30.000

1833 8.500

1834 8.500

1835 11.000

1836 5.000

1838 11.000

1839 8.000

1840 14.000

1841 5.500

1842 6.000

1843 30.000

1844 4.500

1845 34.000

1846 5.000

1847 12.000

1848 7.500

1849 16.000

1850 22.000

1855 7.500

1856 7.500

1857 5.000

1859 2.500

1860 7.500

1861 16.000

1862 10.000

1863 17.000

1864 11.000

1865 15.000

1866 15.000

1867 10.000

1868 11.000

1870 25.000

1871 15.000

1872 13.000

1873 6.000

1874 10.000

1875 7.000

1876 11.000

1878 42.000

1879 7.000

1880 52.000

1881 16.000

1883 10.000

1884 15.000

1885 36.000

1886 10.000

1888 14.000

1890 12.000

1891 46.000

1892 30.000

1893 4.500

1894 3.000

1895 14.000

1896 8.500

1898 9.000

1900 6.800

1901 9.500

1902 7.000

1904 4.000

1905 27.000

1906 5.500

1907 10.000

1908 25.000

1909 8.000

1911 4.000

1912 20.000

1913 7.500

1915 22.000

1916 6.000

1917 3.000

1918 9.500

1919 13.000

1921 12.000

1922 4.000

1923 5.000

1924 18.000

1925 13.000

1927 9.000

1929 10.000

1930 7.500

1931 5.500

1932 3.800

1933 5.000

1934 18.000

1935 3.500

1936 5.000

1937 6.000

1938 7.500

1939 4.000

1940 5.000

1941 4.000

1944 4.500

1945 8.000

1946 10.000

1947 8.000

1948 3.500

1951 3.000

1952 10.000

1953 6.500

1955 6.000

1956 2.500

1957 10.000

1958 6.000

1959 4.000

1960 8.000

1961 3.000

1962 4.000

1963 6.000

1964 4.000

1965 8.500

1966 8.000

1967 9.000

1968 4.000

1969 5.000

1970 7.000

1971 3.000

1972 5.000

1973 3.000

1974 3.000

1975 4.500

1976 74.000

1978 7.000

1979 3.000

1980 3.000

1981 3.000

1982 4.000

1983 4.500

1984 6.500

1985 3.500

1986 4.500

1987 2.500

1988 7.500

1989 3.000

1990 40.000

1991 3.000

1993 6.000

1994 3.000

1995 3.000

1996 10.000

1997 9.000

1998 5.000

1999 7.000

2000 2.500

2001 4.000

2002 3.500

2003 2.000

2004 54.000

2007 3.500

2008 4.000

2009 3.000

2010 8.000

2011 5.000

2012 4.500

2013 4.500

2014 3.000

2015 3.500

2016 5.000

2017 10.000

2018 1.500

2019 3.000

2020 2.500

2022 8.500

2023 7.500

2024 3.000

2025 3.800

2026 3.500

2027 1.800

2028 4.500

2029 6.000

2030 1.000

2031 1.000

2032 9.000

2033 6.000

2034 6.500

2035 11.000

2036 9.000

2037 7.000

2039 12.000

2040 4.000

2041 2.000

2042 3.000

2043 4.000

2044 22.000

2045 6.000

2046 8.000

2047 5.500

2048 18.000

2050 35.000

2051 8.000

2054 3.000

2055 11.000

2056 7.000

2057 4.000

2058 1.500

2060 6.000

2061 11.000

2062 10.000

2064 5.000

2065 6.000

2066 3.500

2067 2.000

2068 1.200

2069 5.000

2070 4.000

2071 5.000

2072 3.000

2074 4.000

2076 8.000

2078 5.400

2079 7.000

306

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


24 timers hammerslagsoplysning

24 HOURS HAMMER PRICE INFORMATION

De kan døgnet rundt ringe til vores

automatiske telefonsvarer og få

oplyst salgsresultater.

33 43 69 08

Ring til Bruun Rasmussen på 33 43 69 08

De bliver budt velkommen af vores automatiske

telefonsvarer, hvorefter De taster 1

(Tast 2 for oplysninger på engelsk)

(Tast 3 for oplysninger på tysk)

Vælg afdeling:

Tast 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Tast 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Tast 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Indtast auktions-nummer

(denne auktion har nr. 737)

og afslut med “firkant”

Indtast katalog-nummer og afslut med

“firkant”

Hammerslagsprisen oplyses herefter

Ønsker De flere priser fra samme auktion

tast 1

Ønsker De oplysning om en anden auktion

tast 2

Ønsker De oplysning om en anden afdeling

tast 3

Ønsker De personlig betjening tast 9

De kan indtaste imens der tales.

Recorded auction results are

available 24 hours by calling

+45 33 43 69 08

Call Bruun Rasmussen + 45 33 43 69 08

You are welcomed by our answering

machine after which you press 2

(press 1 for information in Danish)

(press 3 for information in German)

Choose department:

Press 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Press 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Press 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Dial auction number

(present auction is No. 737)

and press “pound sign”

Dial lot number and press “pound sign”

The hammer price is informed.

Should you require hammer prices of further

lots from same auction press 1

Should you require information of any other

auction press 2

Should you require information of any other

department press 3

For personal assistance press 9

You are able to press the keys during the

recorded instructions.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 307


katalogiseringsprincipper

EXPLANATION OF CATALOGUING PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde

af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen indestår i

henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning for

køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket er

sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole: I henhold til vor opfattelse: Udført

under kunstnerens indflydelse og antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være udført af

kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse eller i stil

med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Bet.: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur er gengivet,

men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse og

tjener som vejledning for køber. Det er ikke nogen garanti.

Køber skal selv overbevise sig om de forskellige katalognumres

autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

Signaturer på grafik

del. eller delineavit: Har tegnet det.

pinx. eller pinxit: Har malet det.

inv. eller invenit: Har opfundet det.

inc. eller incidit: Har graveret det.

lith.: Har litograferet det.

xyl.: Har skåret det i træ.

sc., sculp., sculpebat eller sculpsit:

Har hugget det eller har stukket/graveret det.

fec. eller fecit: Har udført det.

ex., excu. eller excudit: Har udgivet det.

A F H E N T N I N G

308

D = Dybde

Diam. = Diameter

sst. = samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

af møbler og større malerier og tæpper skal ske senest andendagen

efter auktionens afslutning af hensyn til eftersynet på

den kommende auktion, med mindre andet er aftalt. I modsat

fald kan vi se os nødsaget til uden yderligere varsel at sende de

købte effekter til opbevaring for købers regning og risiko.

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist the

genuiness and authenticity of which is guaranteed by Bruun

Rasmussen according to the Conditions of Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to the best

of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for guidance

only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, probably a

work of the period of the artist, and possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school): In our opinion, a work

made under the influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the artist, or

a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style of)/

Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion, a later

copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: Further reservations of the catalogue description.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the artist.

Bet. (inscribed): In our opinion, the inscription may be by a

hand other than that of the artist.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun Rasmussen

and is to be considered only as guidance to the buyer

and not as a statement of fact. The buyer is to satisfy himself

of the authenticity and the condition of the works of art.

Abb.:

*

Signatures on prints

del. eller delineavit: Has drawn it.

pinx. eller pinxit: Has painted it.

inv. eller invenit: Has invented it.

inc. eller incidit: Has engraved it.

lith.: Has lithographed it.

xyl.: Has cut it in wood.

sc., sculp., sculpebat eller sculpsit:

Has cut it or has incised/engraved it.

fec. eller fecit: Has executed it.

ex., excu. eller excudit: Has published it.

= Full VAT

D = Depth

CD = Droit de Suite Diam. = Diameter

L = Length

sst. = Same place

B = Width

U.r. = Unframed

H = Height

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone carat

D I S PAT C H

Unless otherwise agreed, furniture, large paintings and carpets

must be collected no later than two days after the last

day of auction in order to facilitate the next viewing. We may

be compelled to send uncollected goods into storage at the

expense and risk of the buyer without further notice.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


moms og kunstnerafgift

VAT AND COPY-DAN INFORMATION

STANDARD

AUKTIONSOMKOSTNINGER

25 % - BRUGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULDMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REDUCEREDE AUKTIONS-

OMKOSTNINGER 20 %

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele beløbet

(fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift

på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske

kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud

for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

B A N K F O R B I N D E L S E

BUYER’S STANDARD PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARGIN

SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterisk*. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUYER’S REDUCED PREMIUM

20 %

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish VAT registered buyers may choose to pay

the 20% buyer’s premium +25% VAT on the total

amount (Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

Danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

Danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROYALTIES

PAYABLE TO COPY - DAN CD

Pursuant to current Danish legislation on Copyright an

artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of VAT

(i.e. hammer price plus buyer’s premium 20%) shall be

collected on works of modern art by all Danish and most

foreign artists. These works are marked CD for Copy-Dan

next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

Danske Bank – Account 30014310970638 – IBAN DK4130004310970638 – Swift-BIC DABADKKK – Giro 9641 2055392 – CVR-nr. DK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 309


købskonditioner

§ 1. BUDGIVNING

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de

ønsker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde

direkte pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed

samt til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen

er altid berettiget til at nægte at acceptere et bud, hvis på

forlangende ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende

à conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og

træffer ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALING

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres

købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på

25% af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med

stjerne*.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres

SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer,

hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betales

kontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks,

Visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted

senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun

Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte

på ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og

afkræve køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud

tilfalder den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af

effekter hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget

til at berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til

salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne

effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet

310

af en af den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den

misligholdende køber er ikke berettiget til at kræve udlevering

af effekter indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun

Rasmussen ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter

må anses at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden

på den pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget

til at kræve et depositum som betingelse for accept af

fremtidige bud.

§ 3. AFGIFTSFRITAGELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages for

at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

Der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv medtager

det købte under forudsætning af, at følgende betingelser

er opfyldt:

Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift på 25% af

fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætningsafgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger

DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse

fra EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen

efter at være forsynet med et toldvæsens attest for

udførslen, hvis købet overstiger DKK 300. Dette gælder også

for Færøerne og Grønland.

§ 4. AFGIFTSBETALING

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. Dette skal meddeles

os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. UDLEVERING

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres

til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers

regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter

hammerslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENDELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko.

Bruun Rasmussen kan således ikke drages til ansvar for skader

forvoldt på købte varer under forsendelse eller for forsvundne

forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves 5% i følgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift,

på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere.

Disse værker er mærket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret.

Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af Bruun

Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation Copy-Dan, for

de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares

Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under

DKK 1.670 i hammerslagspris.

§ 8. EKSPORTTILLADELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring

af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette

blive meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives

eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til

at overtage det købte til den opnåede pris, hvilket betyder at

købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOGISERING

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og

under anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering

eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget.

Afbildninger i kataloget er blot til identifikation og kan ikke

anvendes til vurdering af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn

på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de

ønskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den

samlede erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne

højeste vurderingspris tillagt auktionsomkostninger og evt.

moms, vil blive refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at

få fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter

katalogets udgivelsestidspunkt eller som ville have været

uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemførlige

uden beskadigelse af den pågældende effekt.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for

bydere, der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en

forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde

24 timer før auktionens start, så om nødvendigt bydernes

kreditværdighed kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved

brug af denne service.

KONDITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for

reklamationer; her henvises til katalogteksten.

FRITAGELSE FOR

DANSK FULDMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne*.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EUlande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private,

skal der ikke betales dansk moms, men moms i henhold

til de regler der gælder, hvor den udenlandske virksomhed er

momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale

myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 311


conditions of purchase

§ 1. BIDDING

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be able to

document their ability to pay and be able to provide proof of

identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to

accept a bid if, when requested, adequate security or adequate

payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of

auction or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for any errors

that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding

the bidding.

§ 2. PAYMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special

VAT scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter

called Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full

VAT are indicated as such in the catalogue with an asterisk(*).

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR -number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply

(cf. Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of

Art, Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, Diners

Club- or Eurocard. Personal foreign cheques may only be used

for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell

the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to

demand reimbursement of any related losses from the defaulting

buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the

person who had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled

to set off its receivables against its payables to the defaulting

buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipu-

312

lated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale

as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been

discharged, regardless of whether the value of such goods may

be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting

any future bids from such a purchaser.

§ 3. EXEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. Buyers residing in another EU Member State:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they have

provided Bruun Rasmussen with documentation of their VAT

registration. The VAT number will then be quoted on Bruun

Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by

Bruun Rasmussen are exempt from VAT.

2 EXPORT AS PERSONAL LUGGAGE:

Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer

personally takes the goods out of the country as luggage,

provided the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the

country in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should

be returned to Bruun Rasmussen after being endorsed

with the customs authorities’ export certificate if the purchase

price exceeds DKK 300 This also applies to the Faroe

Islands and Greenland.

§ 4. PAYMENT OF

TAXES AND DUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead choose

to purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in

the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must

be notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


§ 5. COLLECTION OF

PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased

lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

being knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked

down. Goods which have been paid for but not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer's expense.

§ 6. DISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods

during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. DROIT DE SUITE

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium

(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern

art by all Danish and some foreign artists. These works are

identified in the catalogue by CD for Copy-Dan, marked beside

each relevant lot number. Bruun Rasmussen will from the buyer

collect the royalties required on behalf of the artists' organisation

Copy-Dan for any art work subject to this law. There are no

artistic royalties on art works sold for less than a hammer price

of DKK 1,670.

§ 8. EXPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation

of cultural assets in Denmark. Where such a licence has not

been obtained, the foreign buyer will be informed thereof

immediately after the lot has been knocked down to the buyer.

Another application will subsequently be sent to the Danish

Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf

of the buyer, now that the price is known. Should an export

licence not be granted, the Danish Cultural Assets Committee

would be obliged to acquire the purchased lot at the purchase

price, and the buyer would thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOGUING

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

only and cannot be used for an evaluation of the condition of

the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends

to bid by personal inspection at the preview held prior to the

auction. The catalogue description is an indication of the

prevailing oppinion of scholars and expert at the time of the

printing of the catalogue. If any doubts should arise after the

purchase regarding the genuineness of the purchased lot or its

conformance with the catalogue description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to a

considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer

shall be entitled to cancel the purchase, after which the buyer

shall be reimbursed for the total purchase price paid, up till a

maximum amount of the highest estimated price stated in the

catalogue plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to

the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the

catalogue, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to

carry out without damaging the lot in question.

Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art

COMMISSION

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids

for bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission

24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

CONDITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the

basis for complaints; complaints can only be based on the catalogue

text.

EXEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterisk*.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please

consult your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 313


ing direkte

BREDGADE

ADMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNDESERVICE

KOMMISSIONER &

BESTILLING AF KATALOGER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

TLF. KOMMISSIONER

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

FAKTURERING

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

AFREGNING

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

AFHENTNING

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

LAGER OG TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

VURDERING OG INFORMATION

INDBOVURDERINGER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

Per Koefoed 3343 6993

p.koefoed@bruun-rasmussen.dk

ÆLDRE MALERIER, TEGNINGER

& GRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet 3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer 3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

TÆPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

314

MØBLER, BRONCER & URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted 3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

GLAS, PORCELÆN, FAJANCE

& ORIENTALSK KUNSTINDUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen 3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene Dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

MODERNE KUNST & DESIGN

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Peter Beck 3343 6952

p.beck@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn 3343 6950

o.ravn@bruun-rasmussen.dk

Lise Miller 3343 6955

l.miller@bruun-rasmussen.dk

Anne Sophie Scavenius 3343 6954

a.s.scavenius@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

BØGER OG MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

IKONER OG BØGER

Lars Johannesson 3343 6941

l.johannesson@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

David Utzon-Frank 3343 6967

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

MØNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


adresser

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

B R E D G A D E - K Ø B E N H AV N

B R E D G A D E 3 3 . D K - 1 2 6 0 K Ø B E N H AV N K

Te l + 4 5 3 3 4 3 6 9 1 1 . F a x + 4 5 3 3 4 3 6 9 6 6 . E - m a i l : b r e d g a d e @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

H AV N E N - K Ø B E N H AV N

A M E R I K A P L A D S 1 1 . D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H AV N Ø

Te l + 4 5 7 0 2 7 6 0 8 0 . F a x + 4 5 7 0 2 7 6 0 9 0 . E - m a i l : h a v n e n @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

V E J L E - P E D E R S H O L M

P E D E R S H O L M S A L L É 4 2 . D K - 7 1 0 0 V E J L E

Te l . + 4 5 7 9 4 3 6 9 1 1 . F a x + 4 5 7 9 4 3 6 9 1 0 . E - m a i l : v e j l e @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

A A R H U S

F R E D E R I K S A L L É 1 1 6 . D K - 8 0 0 0 A A R H U S C

Te l . + 4 5 7 0 2 0 6 9 1 1 . F a x + 4 5 7 0 2 0 6 9 1 2 . E - m a i l : a a rh u s @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

B R U U N R A S M U S S E N E S TAT E S

B R E D G A D E 3 3 . D K - 1 2 6 0 K Ø B E N H AV N K

Te l + 4 5 7 0 1 1 7 1 7 2 . F a x + 4 5 7 0 1 1 7 1 7 7 · E - m a i l : e s t a t e s @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

K Ø B E N H AV N - F J E R N L A G E R

S Ø VA N G S V E J 1 - 5 . D K - 2 6 5 0 H V I D O V R E

Te l + 4 5 3 6 3 4 1 3 8 1 . F a x + 4 5 3 6 3 4 1 3 3 2

R E P R É S E N TA N T E E N F R A N C E

A N N E K R I S T I N E R AT H N O V . L’ E N C H E R E D U N O R D

Te l . + 3 3 6 1 4 0 8 1 9 8 0 . E - m a i l : r a t h n o v @ a r t i n t e r n e t . f r

A M E R I C A N R E P R E S E N TAT I V E

B R U U N R A S M U S S E N . U S A

E - m a i l : u s a @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

R E P R E S E N TA N T E E N E S PA Ñ A

K A R I N F R I J S . C a s a G a l l i n a . B a l c o n d e l G o l f . R i o R e a l . L o s M o n t e r o s . 2 9 6 0 0 M a r b e l l a . E s p a ñ a

Te l + 3 4 6 3 0 2 9 2 1 0 2 . F a x + 3 4 9 5 2 7 7 7 4 6 4 . E - m a i l : k . f r i j s @ t e r r a . e s

R E P R Æ S E N TA N T I R U S L A N D . Представитель в России

A N D E R S B J E R G G A A R D · N e v s k i j p r o s p e c t 7 7 · 1 9 2 0 4 4 S t . P e t e r s b o r g · R u s s i a

Te l + 3 7 0 6 0 0 4 5 7 0 7 . E - m a i l : a n d e r s b j e r g g a a r d @ h o t m a i l . c o m

Андерс Бьергорд · Невский проспект 77 · 192044 г.Санкт-Петербург · Россия

W E B

w w w. b r u u n - r a s m u s s e n . d k

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 315


kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR AUCTION NO: 737

318

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


kommende auktioner

COMING AUCTIONS

INTERNATIONAL Eftersyn 23. - 28. februar

MALERIER OG ANTIKVITETER 739 Auktion 1. - 11. marts

UDSØGTE VINE 740 Auktion i marts

MODERNE KUNST OG DESIGN 741 Eftersyn 7. - 11. april

Auktion 12. - 15. april

BØGER OG MANUSKRIPTER 742 Eftersyn 14. - 18. april

Auktion 19. april

MØNTER 743 Eftersyn 14. - 18. april

Auktion 20. april

ONLINE-AUKTION HVER UGE

MANDAG KL. 20: Ældre møbler og tæpper

TIRSDAG KL. 20: Moderne kunst og design

ONSDAG KL. 20: Ældre malerier og tegninger

TORSDAG KL. 20: Varia - smykker, sølv, kunsthåndværk

JUBILÆUMAUKTION Eftersyn 9. - 12. december

KUNST OG DESIGN 100 Auktion 13. - 16. december

KUNST OG DESIGN 101 Eftersyn 16. - 20. februar

Auktion 21. - 24. februar

ONLINE-AUKTION HVER UGE

MANDAG KL. 20: Ældre møbler og tæpper

TIRSDAG KL. 20: Moderne kunst og design

ONSDAG KL. 20: Ældre malerier og tegninger

TORSDAG KL. 20: Varia - smykker, sølv, kunsthåndværk

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES © 2004 BRUUN RASMUSSEN KATALOGPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANGE, HENRIK WICHMANN & JAMES BATES

GRAFIK & DTP: LENE KLIBO, BETTINA LØGSTRUP, JORGE FIGUEIREDO TRYK: SALOGRUPPEN

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 319

More magazines by this user
Similar magazines