Denmark - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Denmark - Bruun Rasmussen

møntercoins

fra forskellige boer og rekvirenter / from various owners

A u k t i o n / a u c t i o n

tirsdag 30. maj kl. 16

tuesday 30 may 4 pm 4000 - 4438

e f t e r s y n / p r e v i e w

lørdag 27. maj kl. 11 - 16

søndag 28. maj kl. 11 - 16

mandag 29. maj kl. 10 - 17

tirsdag 30. maj kl. 10 - 15

saturday 27 may 11 am - 4 pm

sunday 28 may 11 am - 4 pm

monday 29 may 10 am - 5 pm

tuesday 30 may 10 am - 3 pm

B r u u n r A s m u s s e n k u n s tA u k t i o n e r

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

bredgade@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


Afdelingen for mønter, medailler og pengesedler:

Department of coins, Medals and paper Money:

Head of Department

M.A.

michAel fornitz

Tel +45 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Assistant

henrik jensen

Tel +45 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

Der bydes og faktureres i danske kroner.

Bids and invoicing are made in DKK.

Hvor intet andet er angivet er effekterne afbildet i naturlig

størrelse.

where nothing else is mentioned, the items are depicted full-scale.

Minimumsprisen andrager normalt 70% af vurderingen.

ordinarily lots are reserved at 70% of the estimate.

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner kan ses på:

Sales results from the latest auctions are available at:

w w w. b r u u n - r a s m u s s e n . c o m

➜ Auktioner / auctions


den jævne mands mønt

coinage of the common man

bent haar

Det er os en fornøjelse som begyndelsen på dette katalog at udbyde Bent

Haars samling af mønter fra kongerne Christian IV, Frederik III, Frederik IV

og Christian VI.

Bent Haar udviklede allerede i barndommen en stor interesse for Danmarks

historie, og skønt han i sin erhvervsaktive karriere har været beskæftiget

indenfor ganske andre områder, gennemførte han så sent som i 2001 et

studie i nordisk arkæologi ved Syddansk Universitet.

Lige siden 1970erne har Bent Haar været et velkendt ansigt i det numismatiske

miljø bl.a. qua formand for Nyborg Møntklub, hvor han i gennem

årene har været ansvarlig for katalogiseringen af mere end 22.000 auktionsnumre

fordelt over mere end 225 auktioner. Man ser da også tydeligt, at samlingen

er opbygget med en kenders blik. Den gennemsnitlige kvalitet er forbløffende

høj med tanke på, at stort set alle mønterne i samlingen har været

egentlig cirkulationsmønt.

Netop det forhold at der er tale om kurantmønt har imidlertid været den centrale

idé med samlingen. Lige så æstetisk tiltalende dukater og speciedalere

kan være, lige så sikkert er det, at disses betydning i den daglige handel og

vandel almindelige danskere imellem har været uden betydning, og med en

anden stor passion i form af slægtsforskning, var det naturligt, at Bent Haars

interesse hurtigt samlede sig om de mønter, som med hans egne ord blev

benyttet af ”den jævne mand”.


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

Christian IV, 1588 - 1648

000 VF 1+

Speciedaler 1627, H 55A, S 19

€ 535-670 4.000-5.000

001 VF 1+

Speciedaler 1647, H 55D, S 14,

filesp. på rand, fin patina

€ 535 4.000

002 VF-F 1+-1

2 skilling 1595 (Electus-type),

H 67

€ 94 700

003 VF-F 1+-1

Skilling 1595 (Electus-type),

H 68

Denne type, der prægedes af

andreas Metzner, bærer på

adversen et ukronet løveskjold

som tegn på, at den udvalgte

konge endnu ikke var blevet

kronet

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

00 EF-VF 01-1+

2 mark 1604, H 76, S 13,

ex. Hede III, 254, ex. L. Chr.

petersen 1914, 446, den lige

afskæring for oven er ikke en

fejl, men en følge af den særlige

valseprægning - særdeles

atttraktivt eksemplar af denne

uhyre sjældne type

€ 1.600 12.000

00 VF 1+

Mark 1602, H 77A, ex. Hede II,

218, pænt eksemplar for typen

€ 535 4.000

006 VF-F 1+-1

Mark 1604, H 77B, ex. Lerche

590

€ 265 2.000

007 VF 1+

Mark 1606, H 77C, blktrv., let

opgr.

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

008 EF-VF 01-1+

4 skilling 1604, H 78A, ex.

Ernst, smukt eksemplar

€ 375 2.800

009 EF 01

2 skilling 1604, H 79A - smukt

eksemplar

€ 105 800

010 VF-F 1+-1

2 skilling 1607, H 79B, Knudsen

& Nielsen type B, variant uden

perlering om skjold, R iflg.

Knudsen og Nielsen

€ 160 1.200

011 EF-VF 01-1+

2 skilling 1618, H 79D - pænt

eksemplar for typen

€ 130 1.000

6

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

012 VF 1+

Skilling 1613, H 80C, Knudsen

& Nielsen type D, pænt eksemplar

af den uhyre sjælden

variant uden perlering om

skjold, RR iflg. Knudsen og

Nielsen

€ 94 700

013 VF 1+

Skilling 1615, H 80F

€ 94 700

01 VF-F 1+-1

Søsling u. år (1607-09), H 81,

Sieg 13.3

€ 94 700

01 VF-F 1+-1

Søsling u. år (1611), H 81, Sieg

14.2, stpf., pænt eksemplar af

denne sjældne type

€ 200 1.500

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 7


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

016 VF 1+

Søsling u. år, H 82, Sieg 11, lille

blktf., usædvanligt smukt eksemplar

af denne sjældne type

€ 375 2.800

017 F 1

Søsling (dreiling) u. år (1622),

H 83, Sieg 16, lille blktrv.

€ 94 700

018 VF 1+

Hvid 1602, H 86

€ 105 800

019 VF-F 1+-1

Mark 1606 (“svævende krone”),

H 92A

€ 295 2.200

8

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

020 VF 1+

Mark 1607, H 92B - smukt

eksemplar for typen

€ 430 3.200

021 F/VF 1/1+

8 skilling u. år, H 93A (R iflg.

Hede), Sieg 54.2, ex. Lerche 681

€ 240 1.800

022 F 1

8 skilling 1609, H 93B, ubet.

pds.

€ 94 700

023 VF-F 1+-1

Mark 1607, H 95A - pænt

eksemplar

€ 81 600

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 9


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

02 VF 1+

8 skilling 1608, H 96

€ 94 700

02 VF-F 1+-1

4 skilling 1608, H 97, buklet,

let rens.

€ 94 700

026 VF 1+

Mark 1613, H 99A - pænt

eksemplar for typen

€ 130 1.000

027 VF-F 1+-1

Mark 1614, H 99B

€ 105 800

10

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

028 VF 1+

Mark 1617, H 99C, lille rs. -

smukt eksemplar

€ 105 800

029 VF 1+

Mark 1615, H 99D - fint patineret

eksemplar

€ 200 1.500

030 EF-VF 01-1+

4 skilling 1618, H 100A - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

031 EF 01

4 skilling 1617, H 100B -

pragteksemplar

€ 200 1.500

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 11


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

032 F 1

Hvid 1614, H 101 - sjælden type

€ 130 1.000

033 VF 1+

Hvid u. år, H 102B, ex. Lerche

683

€ 81 600

03 EF 01

Hvid 1619, H 102C, lille tæringsplet

- smukt eksemplar

€ 240 1.800

03 VF 1+

Hvid u. år, H 102D - pænt

eksemplar for typen

€ 130 1.000

12

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

036 VF 1+

Hvid u. år, H 102F, ks., ex. Hede

III, 303

€ 160 1.200

037 VF 1+

2 krone (Corona Danica) 1618,

H 105A, S 5, ex. Lerche 611

- smukt eksemplar med rester af

møntskær

€ 670-805 5.000-6.000

038 VF 1+

Krone 1619, H 106B, S 61

- smukt eksemplar med en fin

let toning

€ 335 2.500

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 13


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

039 VF 1+

Krone 1621, H 106C, S 13 -

pænt eksemplar

€ 335 2.500

0 0 VF 1+

1/2 krone 1618, H 107A, S 67,

ubet. blktrv., pænt eksemplar

for typen

€ 335 2.500

0 1 F 1

1/2 krone 1621, H 107A, S -

€ 200 1.500

0 2 F/VF 1/1+

1/2 krone 1620, H 107C, S 74,

pænt tonet eksemplar

€ 335 2.500

1

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

0 3 F 1

1/4 krone 1618, H 108A, S 76,

blktrv.

€ 200 1.500

0 VF-F 1+-1

1/4 krone 1618, H 108B, S 80,

lille rds., nydeligt eksemplar

med en smuk toning

€ 535 4.000

0 VF 1+

4 kroneskilling 1619, H 111A

- pænt eksemplar af denne

étårstalstype

€ 430 3.200

0 6 VF 1+

2 kroneskilling 1619, H 112A,

ubet. blktf. ved rand - pænt

eksemplar af denne étårstalstype

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 1


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

0 7 VF-F 1+-1

8 skilling 1621, H 114A, blktrv.

€ 105 800

0 8 F 1

8 skilling 1621, H 114C, buklet

€ 94 700

0 9 F 1

8 skilling 1621, H 114D

€ 105 800

0 0 VF-F 1+-1

4 kroneskilling 1620, H 115D,

buklet, S iflg. Sieg, ex. Hede III,

286, ex. Christensen 85

€ 130 1.000

16

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

0 1 VF 1+

2 kroneskilling 1619, H 116A,

let bukl. - pænt eksemplar

€ 200 1.500

0 2 VF-F 1+-1

2 kroneskilling 1620, H 116B,

blktf.

€ 105 800

0 3 VF 1+

2 kroneskilling 1620, H 117A

- varmt tonet eksemplar

€ 295 2.200

0 VF-F 1+-1

Kroneskilling 1619, H 118B,

blktrv., R iflg. Hede og Sieg, ex.

Lerche 624

€ 185 1.400

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 17


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

0 EF 01

8 skilling 1622, Frederiksborg,

H 122 - smukt eksemplar

€ 130 1.000

0 6 VF 1+

Krone 1625, H 127, S 17, pænt

eksemplar for denne “tykke”

type

€ 185 1.400

0 7 VF 1+

1/2 krone 1624, H 128, S -,

Sieg 82.1 - pænt eksemplar for

typen

€ 185 1.400

0 8 VF 1+

24 skilling 1624, H 130, partielt

svagt præget

€ 400 3.000

18

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

0 9 VF-F 1+-1

16 skilling 1624, H 131

€ 105 800

060 VF 1+

12 skilling 1624, H 132

€ 94 700

061 EF-VF 01-1+

Skilling 1624, H 135, Sieg 25.2,

smukt eksemplar

€ 81 600

062 VF-F 1+-1

Søsling 1624, H 136

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 19


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

063 VF 1+

Hvid 1625, H 137

€ 81 600

06 EF-VF 01-1+

6 skilling 1629, H 139B, pænt

eksemplar

€ 81 600

06 VF-F 1+-1

6 skilling 1629, H 140A, ex.

Lerche 663, R iflg. Hede og

Sieg - pænt eksemplar af dette

sjældne årstal

€ 130 1.000

066 VF 1+

8 skilling 1630, H 141, ex.

Lerche 665, blktf., smukt og

velpatineret eksemplar

€ 200 1.500

20

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

067 F 1

Skilling (hulpenning) 1629,

H 144, blktrv.

€ 130 1.000

068 VF 1+

2 mark 1646, H 148, pænt eksemplar

af dette sjældne årstal

Disse mønttyper med hebraiske

skrifttegn for Jehova/Jahve

påbegyndtes under torstensonskrigen,

hvor corfitz ulfeldt var

“finansminister”, hvorfor de undertiden

ses betegnet, “ulfeldter”

€ 200 1.500

069 VF 1+

Mark 1645 (Hebræertype),

H 149, lille skrabespor på revers

€ 105 800

070 VF 1+

glückstadt, 2 skilling lybsk u. år,

H 168A, Sieg 167.1 - usædvanlig

pænt eksemplar for typen

€ 200 1.500

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 21


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

071 Unc-EF 0-01

glückstadt, 2 skilling lybsk

u. år, H 168B, Sieg 168, S

52 - pragteksemplar af denne

ryttertype, der prægedes efter

russisk forbillede

€ 265 2.000

072 VF-F 1+-1

glückstadt, 8 skilling lybsk

1642, H 175B, lille irplet

Fortuna (lykkens gudinde), der

hyppigt optrådte på de romerske

kejsermønter, ses her afbildet på

en globe som et symbol på den

usikre menneskelige skæbne.

€ 160 1.200

073 VF 1+

glückstadt, 3 skilling lybsk

1645, H 176B, været bøjet

- pænt tonet eksemplar

€ 81 600

07 VF 1+

glückstadt, 3 skilling lybsk 1644

(Land geld), H 177 - pænt

eksemplar

€ 105 800

22

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

07 VF 1+

glückstadt, søsling lybsk 1641,

H 178A, Sieg 164.2, ks.

€ 160 1.200

076 VF-F 1+-1

glückstadt, søsling lybsk 1644,

H 178B

€ 105 800

077 VF 1+

glückstadt, 2 mark 1645,

H 179, S 53, stpf., pænt eksemplar

for typen

€ 160 1.200

078 VF 1+

glückstadt, 2 mark 1645,

H 179, S 47, rds.

€ 130 1.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 23


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

Frederik III, 1648 - 1670

079 VF-F 1+-1

1/4 speciedaler 1648, H 47 S 33

Denne mønt er slået som

kastemønt til anvendelse ved kongens

kroning d. 23. november

€ 265 2.000

080 EF-VF 01-1+

Krone 1651, H 84A, S 32,

Aagaard 6.2, min. blktrv.

Stempelskæreren til denne krone,

hans zum Busch, blev afskediget

i 1653, p.g.a. hans manglende

evner ud i portrætkunsten

€ 335 2.500

081 VF 1+

4 mark / krone 1633 (1653),

H 87A, S 35, let rds. i højre adv.

felt, Aagaard M53-1, ex. Hirth

Sjælden såkaldt “mysteriekrone”

med fejlskåret årstal, aagaard

M53-1

€ 335 2.500

082 EF 01

4 mark / krone 1653, H 87A, S

30, Aagaard 23.3 (Aagard kender

kun dette eks. i privateje),

ex. Hirth - smukt eksemplar

€ 265 2.000

2

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

083 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1652, H 87B,

S 24, Aagaard 11.2

€ 160 1.200

08 VF 1+

4 mark / krone 1657, H 92,

S 30, lille rids, Aagaard 66.1

€ 185 1.400

08 VF 1+

2 mark 1659, H 94, S 74,

Aagaard 133.1 - pænt eksemplar

€ 375 2.800

086 VF 1+

4 mark / krone 1658, H 95A,

S 26, Aagaard 69.1

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 2


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

087 EF 01

4 mark / krone 1655, H 95B,

S 28, Aagaard 51.1, blktrv. -

smukt eksemplar

€ 240 1.800

088 EF-VF 01-1+

4 mark / krone 1659, H 100A,

S 34, Aagaard 76.3, ex. Hirth

- smukt patineret eksemplar af

Eben-Ezer-typen

interessant type præget til minde

om carl X Gustavs fejlslagne forsøg

på at erobre København. Det

dramatiske præg fremstiller Guds

hånd, der med retfærdighedens

sværd afhugger svenskekongens

hånd, der griber efter den danske

krone.

€ 805 6.000

089 VF 1+

Krone 1666, H 105A, Aagaard

96.2 - smukt tonet eksemplar

med betydelige rester af møntskær

på reversen

€ 470 3.500

090 VF-F 1+-1

2 mark 1666, H 110A, S 93,

Aagaard 138.3, R iflg. Hede og

Sieg, ex. Hirth - pænt eksemplar

af denne sjældne type med lille

krone

€ 265 2.000

26

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

091 F 1

2 mark 1666, H 110B, S 99,

Aagaard 135.2

€ 185 1.400

092 VF 1+

Mark 1666, H 111, Aagaard

155.1, ex. Hirth

€ 335 2.500

093 VF 1+

4 mark / krone 1668, H 113A,

S 19, Aagaard 117.2 (af denne

specifikke variant har Aagaard

kun registreret 1 eksemplar i

privateje)

€ 130 1.000

09 VF 1+

4 mark / krone 1668, H 113A,

S 21, Aagaard 117.3

€ 105 800

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 27


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

09 Unc-EF 0-01

4 mark / krone 1669, H 113A,

S 25, Aagaard 117.7, ex. Hirth

- smukt eksemplar

€ 265 2.000

096 F 1

4 mark / krone 1668, H 113B,

S 31, Aagaard 112.2, RR iflg.

Hede og Sieg

€ 200 1.500

097 F 1

4 mark / krone 1667, H 113C,

S 44, Aagaard 108.1, v. m. -

sjælden type uden møntmestermærke

€ 105 800

098 VF-F 1+-1

2 mark 1668, H 115, S 52,

Aagaard 162.4

€ 130 1.000

28

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

099 VF 1+

4 mark / krone 1666, H 116,

Aagaard 85.4 - pænt velpræget

eksemplar - af type 85 er af

Aagaard kun registreret ét eksemplar

i privateje med årstallet

1666

€ 200 1.500

100 VF 1+

4 mark / krone 1668, H 116,

S 39, Aagaard 89.2 - pænt

eksemplar

€ 200 1.500

101 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1669, H 117A,

S 28, Aagaard 92.1, blktf., pænt

eksemplar af denne sjældne

type

€ 160 1.200

102 VF-F 1+-1

2 mark 1668, H 118, S -,

Aagaard 139.1

af herbachs uhyre sjældne

prøvemønt med u i stedet for v

i DoMinuS kendte aagaard kun

eksemplaret i eremitagesamlingen

i St. petersborg

€ 335 2.500

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 29


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

103 VF 1+

Mark 1668, H 119, S 63,

Aagaard 141.1, R iflg. Hede og

S iflg. Sieg - sjælden étårstalstype

i et smukt eksemplar med

rester af møntskær

€ 535 4.000

10 VF 1+

8 skilling 1669, H 121A,

Aagaard 143.1, ex. Hirth, hugpibemærke

i modsætning til i norge, hvor

denne nominal kendes fra 16 forskellige

årstal, er dette den eneste

danske otteskilling fra Frederik iii

€ 400 3.000

10 VF 1+

Søsling 1651, H 127

€ 81 600

106 VF 1+

Hvid 1651, H 129

Denne rene kobbertype havde en

meget kort cirkulationsperiode,

da rigsrådet så sig nødsaget til

at inddrage den allerede d. 19/2

1652

€ 200 1.500

30

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

107 VF-F 1+-1

4 skilling 1665, H 136A

€ 105 800

108 VF-F 1+-1

4 skilling 1667, H 137

€ 81 600

109 VF 1+

glückstadt, 3 skilling lybsk

1659, H 149 - pænt eksemplar

€ 81 600

110 VF 1+

glückstadt, 4 mark / krone

1660, H 153A, cf. S 34, ex.

Hirth - usædvanlig smukt

eksemplar af denne type

€ 185 1.400

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 31


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

111 VF 1+

glückstadt, 4 mark / krone

1660, H 153B, S 38, ex. Hirth

- pænt eksemplar

€ 200 1.500

Frederik IV, 1699 - 1730

112 EF 01

4 mark / krone 1711, H 39,

S 5, ejermærke, smukt tonet

eksemplar

€ 335 2.500

113 EF 01

8 skilling 1700, H 42, smukt

eksemplar

€ 130 1.000

11 VF 1+

2 skilling 1711, H 44A - pænt

eksemplar

€ 94 700

32

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

11 EF 01

2 skilling 1719, H 44A - særdeles

sjælden i denne kvalitet

€ 160 1.200

116 F 1

12 skilling 1719, H 48 - sjælden

étårstalstype

€ 200 1.500

117 EF 01

12 skilling 1721, H 49, smukt

eksemplar

€ 94 700

118 VF-F 1+-1

8 skilling 1728, H 53, ex. Ernst

- usædvanlig smukt eksemplar

Denne sjældne étårstalstype

blev præget, for at borgerne i

København, kunne få udmøntet

det sølvtøj, der var ødelagt efter

den store brand, som lagde to

femtedele af byen i aske

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 33


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

119 EF 01

8 skilling 1729, H 54, smukt

tonet

€ 105 800

120 Unc-EF 0-01

1/2 skilling 1719, H 55 -

pragteksemplar

€ 265 2.000

121 Unc-EF 0-01

glückstadt, 8 skilling 1703,

H 58 - pragteksemplar

€ 130 1.000

122 F 1

glückstadt, 8 skilling 1704,

H 58, Sieg 55.2, stavefejlsvariant

hvor kongens nummer

er spejlvendt (Frid: VI)

€ 105 800

3

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Bent Haar

123 Unc 0

Rendsborg, skilling 1720, H 63,

Sieg 58.1, - pragteksemplar

€ 81 600

Christian VI, 1730 - 1746

12 VF 1+

24 skilling 1731, H 6A

Denne ualmindelige portrætrigsort

bærer et hjerte på nederste

korsarm. placeringen af winekes

møntmestermærke faldt imidlertid

den pietistiske konge for

brystet, hvorfor det blev fjernet på

de senere prægninger

€ 160 1.200

12 EF-VF 01-1+

24 skilling 1731, H 6B

€ 130 1.000

126 EF 01

24 skilling 1732, H 6B, ubet. rs.

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 3


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Bent Haar

127 EF-VF 01-1+

24 skilling 1732, H 7A

€ 130 1.000

128 EF 01

Skilling 1735, H 8 - sjælden i

denne smukke kvalitet

€ 130 1.000

129 Unc-EF 0-01

1/2 skilling 1745, H 9, ex.

provinsbanken - sjælden i

denne pragtkvalitet

€ 200 1.500

36

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

Knud d. Store,

1016 - 18 - 1035

130 VF 1+

London, penny, pointed Helmet

type, 1023 - 29, Hild. 2074,

S 1158

€ 130 1.000

Hardeknud, 1035 - 1042

131 VF 1+

Lund, penning, Hbg. 7, CJB H

1/52, Hbg. auk. - , LEB 1396,

1,05g

Særdeles sjælden type, der nøje

kopierer den engelske konge

Æthelræd den rådvildes

“crux-type”

€ 1.300 10.000

132 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 23, Hbg.

auk. 514, CJB H 22/162, bukl.

€ 295 2.200

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 37


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

133 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 28, Hbg.

auk. 526, CJB H 38/18a

€ 295 2.200

Magnus d. gode, 1042 - 1047

13 VF 1+

Lund, penning, Hbg. 1, Hbg.

auk. 668, CJB MX 27/189

€ 295 2.200

13 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 1, Hbg.

auk. 673, CJB MX 29/208

€ 265 2.000

136 VF 1+

penning, cf. Hbg. 1, CJB MZ

12/350

Det er uvist, hvor denne sjældne

type er præget

€ 375 2.800

38

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

137 VF 1+

Hedeby, penning, Hbg. 36,

Hbg. auk. 725 (dette eks. nu i

KMMS), blktrv., gl. tysk samleretiket

medfølger - usædvanlig

pænt eksemplar af denne

sjældent udbudte type

€ 670 5.000

Svend Estridsen, 1047 - 1075

138 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 8, Hbg.

auk. -, LEB - , blktrv.

€ 160 1.200

139 VF 1+

Roskilde, penning, Hbg. 36,

Hbg. auk. - (adv. som 1067) ,

LEB - , sjælden variant

€ 200 1.500

Valdemar II Sejr, 1202 - 1241

1 0 EF-VF 01-1+

Nørre Jylland, penning, grenåfundet

g 18; penning, grenåfundet

g 19 (Hbg. Knud VI, 22)

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 39


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

Erik Klipping, 1259 - 1286

1 1 VF-F 1+-1

Roskilde, penning, MB 156,

sjælden; Ribe, penning, MB

257, interessant énsidig adversprægning;

Slesvig, penning,

MB 272

€ 130 1.000

1 2 VF-F 1+-1

Roskilde (Ribe eller Nørre-

Jylland), penning, MB 161;

Nørre Jylland (Roskilde), penning,

MB 200; Slesvig (Nørre

Jylland), penning, MB 262 -

udmærkede eksemplarer af disse

tre sjældne typer

€ 160 1.200

Erik Menved, 1286 - 1319

1 3 VF 1+

Roskilde, penning, MB 362

(velpræget på en stor blanket);

Nørre Jylland, penning, MB

433, MB 436; Christopher II,

Ribe, penning, cf. MB 613;

Slesvig, MB 634 (såvel grinder-

Hansen som Kaaber og Sømod

daterer begge sidstnævnte typer

til Erik Menved)

Smukt lot, der bl. a. indeholder to

af de ikonografisk mest særprægede

og interessante typer fra

perioden

€ 200 1.500

0

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

Magnus Smek, 1332 - 1360

1 VF-F 1+-1

Lund, penning, MB 648 -

særdeles sjælden

€ 160 1.200

1 F 1

Lund, penning, MB 649, ks.

- sjælden

€ 130 1.000

1 6 F 1

Lund, penning, MB 664, stor

ks. - af største sjældenhed

(mangler i alle betydende ældre

samlinger, Hauberg, Bruun,

petersen, glückstadt, Ernst,

Kaaber)

€ 160 1.200

Erik af pommern, 1396

- 1439

1 7 VF-F 1+-1

Kobbersterling u.år (ca. 1422),

Odense, g 14, FL 51; kobbersterling,

Randers, g 15, FL 57;

Christian II, 1513 - 23, klipping,

g 42 - usædvanlig fine eksemplarer

for typer

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 1


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

Hans, 1481 - 1513

1 8 EF 01

Sølvgylden u. år, g 253, S 9 var.

- galvanisk fremstillet “fantasimønt”

€ 130 1.000

Christian III, 1535 - 1559

1 9 VF 1+

4 skilling 1535, Ribe, g 107

ribetypen er særdeles sjældent

forekommende i denne fine

kvalitet

€ 400 3.000

1 0 VF-F 1+-1

4 skilling 1541, København,

H 5A

udmærket eksemplar af den

sjældne, fuldgode fireskilling

udmøntet efter møntanordningen

af 20. september 1541, der betegner

overgangen mellem middelalderen

og “nyere tid” i dansk

mønthistorie

€ 1.300 10.000

1 1 VF-F 1+-1

penning 1546, København, H 8,

let korr., men usædvanligt pænt

eksemplar af denne sjældne

type, der var datidens mindste

nominal

€ 535 4.000

2

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

Christian IV, 1588 - 1648

1 2 VF-F 1+-1

Speciedaler 1627, H 55A, tæret

€ 265 2.000

1 3 VF-F 1+-1

Speciedaler 1647, H 55D, S 14,

blktrv.

€ 400 3.000

1 VF 1+

piaster 1624, H 66, S 27, Dav.

3520 - fint udført galvanoplastisk

kopi af denne uhyre sjældne

type, der blev slået for Danskostindisk

Kompagni

€ 130 1.000

Frederik III, 1648 - 1670

1 EF 01

Speciedaler 1650, H 50A, S 13

- smukt eksemplar

€ 1.300 10.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 3


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

1 6 F 1

Speciedaler 1656, H 54A, blktf.,

R iflg. Hede og Sieg

€ 670 5.000

1 7 VF-F 1+-1

2 mark 1667, H 107A, Aagaard

153.18

€ 130 1.000

1 8 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1667, H 113C,

Aagaard 109.2, R iflg. Hede,

S iflg. Sieg

Særdeles sjælden variant med

kort nedre korsarm, der af aagard

kun kendes i to privatejede

eksemplarer

€ 240 1.800

Christian V, 1670 - 1699

1 9 VF 1+

Dukat u. år, H 55, F 205, rs.,

v.m.

Denne interessante dukattype

med adversinskriptionen, nec vi

nec Metu (hverken ved vold eller

frygt) bærer på reversen et smukt

byprospekt, der klart viser, hvorfor

København blev kaldt “Staden

med de mange tårne”

€ 940 7.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

160 VF 1+

4 mark / krone 1672, H 67A

€ 130 1.000

161 VF 1+

4 mark / krone 1685, H 79, Sieg

42, lille blktf. ved rand

€ 130 1.000

162 F-Vg 1-1?

4 mark / krone 1690, H 88

Denne type betegnes ofte “bondedrengstypen”

udfra det noget

“bondske” portræt af kongen med

lokkeparyk og fletning, jævnfør

Schneiders tapperhedsmedaille,

G 136

€ 200 1.500

163 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1690, H 88

- interessant kobbereksemplar af

“Bondedrengstypen”

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

16 VF 1+

Krone 1694, H 99A, stplf.

€ 130 1.000

16 EF 01

Krone 1696, H 99A, lille stplf.

€ 200 1.500

166 F 1

2 skilling u. år, jvf. H 123

- interessant samtidig forfalskning

hvor bl.a. reversens årstal

er erstattet med forkortelser

(R.D.g.R.)

€ 130 1.000

Frederik IV, 1699 - 1730

167 VF-F 1+-1

2 dukat 1701, H 10, F 243, R

iflg. Hede og Sieg, ex. Schou,

ex. Zinck

€ 3.350 25.000

6

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

168 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 2 rixdaler 1715,

H 31, F 221, ks., R iflg. Hede og

S iflg. Sieg

pragteksemplar af Danmarks

første kurante guldmønt. Skønt

reversen anfører værdibetegnelsen

“2 rixdaler”, var typen

underlødig og måtte i 1727

devalueres til 11 mark.

€ 1.300-1.600 10.000-12.000

Christian VI, 1730 - 1746

169 Unc-EF 0-01

Dukat 1732, H 2, F 249, min.

ks.

Smukt eksemplar af denne særdeles

sjældent forekommende type,

der er den eneste portrættype i

guld fra kongens egen regeringstid

€ 2.950-3.350 22.000-25.000

170 Unc-EF 0-01

Dukat 1740, H 3, F 248

€ 1.300 10.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 7


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

171 EF-VF 01-1+

Krone 1731, H 4, Sieg 5.2 -

pænt eksemplar

€ 335 2.500

172 EF 01

24 skilling 1742, H 7B

€ 130 1.000

Frederik V, 1746 - 1766

173 Unc-EF 0-01

Dukat 1749, H 17, F 275

pragteksemplar af denne typiske

rokokodukat, der på adversen

bærer en forløber til Salys pragtfulde

rytterstatue på amalienborg

€ 2.400 18.000

8

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

17 EF-VF 01-1+

Kurantdukat / 12 mark 1760,

H 22, F 269

€ 160 1.200

17 EF-VF 01-1+

3 krone u. år, H 28, ks., rds.,

pænt eksemplar af den tredobbelte

krone, der med randskriften:

gIVE gUD TIL VERDENS

ENDE, SLIgE LYS I NORDEN

BRENDE blev slået ved tronskiftet

i kun 500 eksemplarer

€ 1.300 10.000

Christian VII, 1766 - 1808

176 EF 01

Speciedaler 1797, H 13A, lille

blktf. ved rand, smukt eksemplar

med en varm toning

€ 265 2.000

177 Unc-EF 0-01

2/3 speciedaler u. år, prøvemønt

i kobber, H 17, S 4a, ks.

€ 430 3.200

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 9


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

178

Altona, komplet sæt af 3 stk.

møntvægtlodder i messing.

Advers med kongens monogram,

reverspræg som 1 specie 1787,

H 39, 2/3 specie 1787, H 40,

1/3 specie 1788, H 41 - i samtidig

trææske med balancevægt

af jern med messingskåle

€ 400 3.000

Frederik VI, 1808 - 1839

179 Unc-EF 0-01

2 Frederik d´or 1835, H 3,

F 286, RR iflg. Hede (skønt

sjælden kan en egentlig raritetsbetegnelse

ikke længere

opretholdes) - medailleprægskarakter

på grund af de store “spejlflader”

i præget er det uhyre sjældent at

træffe denne type i den foreliggende

pragtkvalitet

€ 2.650 20.000

180

2 Frederik d’ or 1835FF, jvf. H

5, F 288. Tilsyneladende upubliceret

og antagelig unik prøve

fra Altona fremstillet af to sammenlimede

eensidige tinafslag.

interessante prøve, der viser at

Johan Friedrich Freund allerede

i 1835 havde udarbejdet denne

revers, der p.g.a. fraværet af større

blanke flader havde en større

holdbarhed end det tidligere.

typen med de to vildmænd, der

bibeholdtes under de følgende

tre konger, kendes imidlertid først

præget i guld i det følgende år.

€ 265 2.000

0

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

181 Unc-EF 0-01

12 skilling 1812, H 11, Sieg 6.2

- ét af kun tre kendte eksemplarer

af denne type overpræget

på Chr. VII, sechsling 1787,

H 46

Smukt eksemplar med et meget

tydeligt underliggende præg

€ 1.300 10.000

182 VF 1+

Speciedaler 1819, H 25

Glimrende eksemplar af en af

1800-tallets sjældneste typer.

Særlig må bemærkes den usædvanlig

gode kvalitet af selve blanketten,

der her er ganske uden

“blanketuvejr” (jvf. Sieg s. 11)

€ 2.250 17.000

183 Unc-EF 0-01

Speciedaler 1839, H 26D

€ 200 1.500

18 EF-VF 01-1+

32 rigsbankskilling 1820 IFF,

H 29B - pænt eksemplar

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 1


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

18 Unc 0

16 rigsbankskilling 1816 MF,

H 30A, ex. Bruuns dubl. 4141,

gammel samlerseddel medfølger,

ex. Vebæk - pragteksemplar

€ 335 2.500

186 Unc 0

8 rigsbankskilling 1816 MF,

H 31A, ex. Bruuns dubl. 4142,

gammel samlerseddel medfølger,

ex. Vebæk - pragteksemplar

€ 335 2.500

Christian VIII, 1839 - 1848

187 prooflike-Unc M-0

16 rigsbankskilling 1842,

H 6, plet - pragteksemplar med

medailleprægskarakter

€ 200 1.500

Frederik VII, 1848 - 1863

188 VF-F 1+-1

Speciedaler 1853, H 4B

€ 130 1.000

2

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

189 Unc-EF 0-01

1 rigsdaler 1854, H 8A - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

190 prooflike-Unc M-0

Oprørsregeringen, schilling

1851, H 18, nypræg, præget

med de originale stempler i kun

36 eksemplarer

€ 200 1.500

Christian IX, 1863 - 1906

191 Unc-EF 0-01

Christian d’ or 1869, H 2,

F 294, hairlines

Danmarks absolut sjældneste

d’or-type i et meget smukt eksemplar

med medailleprægskarakter

€ 6.050 45.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 3


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

192 prooflike-Unc M-0

2 rigsdaler 1863, H 3, KM

770, ubet. ks., pragteksemplar

af denne “tronskiftespecie” i

medaillepræg

€ 805 6.000

193 EF 01

2 rigsdaler 1863, H 3, slået i

anledning af tronskiftet

€ 200 1.500

19 Unc 0

20 kr 1873, H 8A, F 295 -

smukt eksemplar

€ 185 1.400

19 VF 1+

20 kr 1874, H 8A, F 295 - pænt

eksemplar af dette sjældne

årstal

€ 940 7.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

196 Unc 0

20 kr 1877, H 8A, F 295 -

pragteksemplar

€ 265 2.000

197 Unc 0

20 kr 1890, H 8A, F 295, min.

ks - smukt eksemplar

€ 200 1.500

198 Unc-EF 0-01

2 kr 1875, H 13A - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

199 Unc-EF 0-01

2 kr 1876, H 13A - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

200 Unc-EF 0-01

2 kr 1897, H 13B - smukt

eksemplar med medailleprægskarakter

€ 130 1.000

201 Unc 0

1 kr 1875, H 14A, ubet. ks.

€ 265 2.000

202 Unc 0

1 kr 1876, H 14A - pragteksemplar

€ 400 3.000

203

25 øre 1894, 1904, 1905,

H 15B, 10 øre 1889, 1891,

1899, 1903, 1905, H 16A, B,

alle i kvalitet 01 eller bedre (8)

€ 185 1.400

6

ex

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

20 Unc-EF 0-01

10 øre 1882, H 16A - pragteksemplar

€ 130 1.000

20 Unc-EF 0-01

10 øre 1886, H 16A - pragteksemplar

€ 185 1.400

206 Unc-EF 0-01

5 øre 1874, H 17A - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

207 Unc-EF 0-01

5 øre 1875, H 17A, partielt

svagt præget, små plt. på revers

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 7


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

208 EF 01

5 øre 1882, 1891, 1894, H 17A,

B (3)

€ 200 1.500

209 Unc 0

5 øre 1899, H 17B - smukt

eksemplar

€ 160 1.200

210 Unc 0

5 øre 1906, H 17B - pragteksemplar

€ 130 1.000

211

2 øre 1874, 1881, 1886, 1894,

1897, 1899, 1906, H 18A, B,

pragteksemplarer i kv. 01 eller

bedre (7)

€ 130 1.000

8

ex

ex

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

212 VF 1+

1 øre 1876, H 19A

€ 400 3.000

213 VF-F 1+-1

1 øre 1876, H 19A - pænt

eksemplar

€ 335 2.500

21 EF-VF 01-1+

1 øre 1881, H 19A - sjælden i

denne kvalitet

€ 1.300 10.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 9


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

21 VF-F 1+-1

1 øre 1881, H 19A - pænt

eksemplar

€ 670 5.000

216 Unc-EF 0-01

1 øre 1886, H 19A - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

Frederik VIII, 1906 - 1912

217 Unc 0

prøveafslag af advers og revers i

messing på riflet piedfortblanket

af den projekterede 10 kr 1907,

ex. peer Lorentzen

€ 670 5.000

218 Unc 0

prøveafslag af advers og revers i

kobber på riflet piedfortblanket

af den projekterede 20 kr 1907,

ex. peer Lorentzen

€ 670 5.000

60

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

219 Unc 0

Fr. VIII - Chr. X, 25 øre 1911,

1913, 1915, 1919, 10 øre 1916,

1918, 1919, 5 øre 1927, 2 øre

1915, 1927, 1 øre 1927, alle i

kv. 0 (11)

€ 130 1.000

Christian X, 1912 - 1947

220 EF-VF 01-1+

25 øre 1914, H 10A - pænt

eksemplar

€ 130 1.000

221 EF 01

5 øre 1923, H 14B, ks - smukt

og interessant eksemplar, overpræget

på en anden mønt

€ 160 1.200

222 VF 1+

2 kr 1924, H 20A

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 61

ex


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

223 Unc-EF 0-01

2 kr 1925, 1926, H 20A -

smukke kvaliteter

€ 130 1.000

22 Unc-EF 0-01

2 kr 1938, H 20B - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

22

2 kr 1939, H 20B, 1 kr 1925,

1934, 1939, 1940, 1941,

H 21A, B, 1945, 1946, H 23,

alle i kvalitet 01 eller bedre (8)

€ 130 1.000

62

ex

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

226 Unc-EF 0-01

2 kr 1941, H 20B - smukt

eksemplar

€ 200 1.500

227 VF 1+

1 kr 1924, H 21A, ubet. børstet

- ualmindelig i denne kvalitet

€ 335 2.500

228 Unc 0

1 kr 1930, H 21B - pragteksemplar

€ 240 1.800

229 Unc-EF 0-01

1 kr 1931, 1936, H 21B -

pragteksemplarer

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 63


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

230 Unc 0

1 kr 1938, H 21B - pragteksemplar

€ 130 1.000

231 Unc 0

1 kr 1941, H 21B - pragteksemplar

€ 160 1.200

232

25 øre 1924, 1930, 1933, 1934,

1938, 1940, 1947, H 24A, B,

10 øre 1924, 1931, 1934, 1935,

1937, 1939, 1941, H 26A, B,

alle i kvalitet 01 eller bedre (14)

€ 200 1.500

233 Unc 0

25 øre 1925, 1932, 1939,

H 24A, B - pragteksemplarer

€ 160 1.200

6

ex

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

23 prooflike-Unc M-0

10 øre 1933, H 26B - pragteksemplar

€ 130 1.000

23 Unc-EF 0-01

10 øre 1947, H 26B - smukt

eksemplar

€ 160 1.200

236 EF 01

2 øre 1926, H 29A - sjælden i

denne kvalitet

€ 130 1.000

Frederik IX, 1947 - 1972

237

Fr. IX, komplet årgangssæt, 1,

2, 5, 10, 25 øre, 1, 2 kr 1959 i

pragtkvaliteter, antageligt sæt

fra Den kgl. Mønt (7)

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 6

ex


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

Erindringsmønter

238 prooflike M

(2 kr) 1958, H 3, KM M7, “ministereksemplar”

uden værdiangivelse,

let rds.

€ 160 1.200

239 prooflike M

(5 kr) 1960, H 1, KM M8, “ministereksemplar”

uden værdiangivelse

€ 160 1.200

2 0 prooflike M

(5 kr) 1964, H T1, KM M9,

“ministereksemplar” uden

værdiangivelse i original æske

€ 240 1.800

2 1 prooflike M

(10 kr) 1967, H T2, KM M10

“ministereksemplar” uden

værdiangivelse i original æske

€ 240 1.800

66

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

2 2 prooflike M

(10 kr) 1968, H T3, KM M11,

“ministereksemplar” uden

værdiangivelse i original æske

€ 240 1.800

2 3 prooflike M

(10 kr) 1972, H 1, KM M12,

“ministereksemplar” uden

værdiangivelse i original æske

€ 240 1.800

Færøerne / the Faroe Islands

2 EF 01

C. F. Siemens, 4 skilling i vare,

Sieg 6 - smukt eksemplar

€ 200 1.500

Island / Iceland

2 prooflike-Unc M-0

500 kr 1961, F 1 - let tonet

pragteksemplar med medaillepræg,

sjælden i denne kvalitet

- choice

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 67


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

Dansk Vestindien

Danish West Indies

2 6 F 1

Christian VI, 2 skilling 1740,

H 2, C 2, ks. - sjælden

€ 535 4.000

2 7 prooflike M

Frederik VII, 10 cents 1859,

H 20, KM 66 - pragteksemplar

€ 200 1.500

2 8 prooflike M

Frederik VII, 5 cents 1859,

H 21, KM 65 - pragteksemplar i

medaillepræg - prooflike, graderet

MS63 af pCI

€ 200 1.500

2 9 EF 01

Christian IX, 50 francs 1904,

H 29, KM 73, F 1 - pænt

eksemplar

€ 2.650 20.000

68

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark / Denmark

2 0 Unc-EF 0-01

Christian IX, 20 francs / 4 daler

1904, H 30, KM 72, F 2, smukt

eksemplar med medaillepræg

€ 335 2.500

2 1 EF 01

Christian IX, 20 francs / 4 daler

1904, H 30, KM 72, F 2

€ 265 2.000

2 2 EF 01

Christian IX, 20 francs / 4 daler

1904, H 30, KM 72, F 2

€ 265 2.000

2 3 Unc-EF 0-01

Christian IX, 20 francs / 4 daler

1905, H 30, KM 72, F 2, smukt

eksemplar med medailleprægskarakter

€ 295 2.400

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 69


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Danmark / Denmark

2 EF-VF 01-1+

Frederik VIII, 2 francs / 40 cents

1907, H 31, KM 80

€ 200 1.500

privatmønter / Tokens

2

g. Beretta, 3 cents u. år, A.

Burnet, 5 cents u. år, A. Vance

& Co, 5 cents u. år, Sieg 1, 6,

62, OBC 3, 4, 63, Higgie 400,

405, 465

€ 130 1.000

Trankebar / Tranquebar

2 6

Frederik III, 4 stk. blykas u. år,

krone, Stormarns svane m. S,

vendisk lindorm, Ditmarskens

rytter, UBJ, 101, 116, 117, 120

ex. uno Barner Jensen

€ 160 1.200

70

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge / Norway

Olav Kyrre, ca. 1065 - 1080

2 7 VF 1+

penning, cf. NM 5:2 (3), græslidfundet

klasse C, gruppe II, stor

ks.

€ 200 1.500

Hans, 1481 - 1512

2 8 VF-F 1+-1

Hvid u. år, NM 4, g 153 -

sjælden

€ 400 3.000

Frederik III, 1648 - 1670

2 9 VF 1+

2 mark 1660, NM 155B, H 67E,

rds. i højre adv. felt

€ 130 1.000

260 VF-F 1+-1

8 skilling 1661, NM 199, H 69F,

buklet

€ 160 1.200

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 71


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Norge / Norway

Christian V, 1670 - 1699

261 EF-VF 01-1+

4 mark / krone 1682, NM 76,

H 55, skrabespor i nedre højre

adversfelt

€ 200 1.500

262 EF 01

4 mark / krone 1683, Christiania,

NM 77, H 55 - smukt

eksemplar

€ 470 3.500

263 VF 1+

4 mark / krone 1683, Christiania,

NM 77, H 55, lille ks.

€ 200 1.500

26 EF-VF 01-1+

8 skilling 1681, Christiania,

NM 120, H 58A, blktrv. - pænt

eksemplar

€ 535 4.000

72

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge / Norway

26 EF 01

2 skilling 1671, Christiania, NM

128, H 46 - sjælden i denne

smukke kvalitet

€ 535 4.000

266 F 1

2 skilling 1673, Christiania, NM

131, H 49

€ 130 1.000

267 F 1

2 skilling 1687, Kongsberg, NM

228, H 71B, let bøjet

€ 130 1.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 73


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Norge / Norway

268 Unc-EF 0-01

Skilling 1698, Kongsberg, NM

256, H 77

€ 265 2.000

Frederik IV, 1699 - 1730

269 VF 1+

4 mark / krone 1723, NM 3, H 3

€ 200 1.500

270 VF-F 1+-1

Krone 1726, NM 5, H 4

€ 130 1.000

271 EF-VF 01-1+

12 skilling 1722, NM 17, H 15

€ 160 1.200

7

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge / Norway

Christian VI, 1730 - 1746

272 VF 1+

24 skilling 1734, NM 2, H 3A

€ 160 1.200

273 EF-VF 01-1+

24 skilling 1741, NM 10, H 4C

€ 130 1.000

27 VF/F 1+/1

2 skilling 1742, NM 22, H 5,

blæret - sjælden

€ 130 1.000

Christian VII, 1766 - 1808

27 F 1

Speciedaler 1793, NM 12, H 4E,

R iflg. Hede

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 7


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Norge / Norway

276 EF-VF 01-1+

1/2 speciedaler 1776, NM 17,

H 3, rds.

€ 200 1.500

277 EF-VF 01-1+

1/3 speciedaler 1796, NM 22B,

H 6B, lille ks, ubet. pds, smukt

eksemplar for typen

€ 200 1.500

278 EF 01

24 skilling 1774, NM 33, H 12A,

rds. i venstre rev. felt

€ 265 2.000

279 EF-VF 01-1+

1/5 speciedaler 1796 IgM, NM

37B, H 7B

€ 130 1.000

76

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge / Norway

Carl XIV Johan, 1818 - 1844

280 Unc-EF 0-01

2 skilling 1832, NM 55 - smukt

eksemplar

€ 265 2.000

Oscar II, 1872 - 1905

281 Unc-EF 0-01

20 kr 1879, NM 6, F 17

€ 200 1.500

282 Unc 0

20 kr 1886, NM 8, F 17 - smukt

eksemplar

€ 470 3.500

283 Unc 0

12 skilling 1873, NM 14

- pragteksemplar med medailleprægskarakter

af denne étårstalstype

€ 335 2.500

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 77


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Norge / Norway

28 EF 01

Oscar II, 50 øre 1901, NM 66;

Haakon VII, 50 øre 1909, NM

42

€ 130 1.000

Haakon VII, 1905 - 1957

28 Unc-EF 0-01

20 kr 1910, NM 1, F 19 - smukt

eksemplar

€ 400 3.000

286 Unc 0

2 kr 1907, NM 5, KM 366 -

pragteksemplar

Denne ualmindelige type med

korslagte kavallerisabler og

geværer blev tildelt de, der havde

været grænsevagter i 1905

€ 535 4.000

78

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken / Ancient Coins

grækenland / Greece

287 EF 01

gaul, Massalia, 200 - 150 BC,

tetrobol (light drachm), SNg

Cop. 752ff - exquisite iridescent

toning

€ 160 1.200

288 VF 1+

Neapolis, c. 424 - 350 BC,

drachm, SNg Cop. 225, SNg

ANS 429, 3,76g - good very

fine and attractively toned

Forsiden af denne markante type

lader afbilde en “gorgon”. Disse

udødelige hekse med hår af giftslanger

var så hæslige at se på, at

beskueren blev forvandlet til sten.

€ 940-1.050 7.000-8.000

289 VF-F, VF 1+-1, 1+

Calabria, Taras, didrachm, c. 380

- 345 BC, cf. SNg Cop. 805,

7,75g; didrachm, 235 - 228 BC,

Vlasto 950/953, SNg Cop. 944,

6,64g, ex. proschowsky 190

€ 200 1.500

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 79


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Antikken / Ancient Coins

290 EF-VF 01-1+

Sicily, gela, didrachm, 420 - 415

BC, BMC 25, 8,5g - exceptional,

well struck specimen with a nice

toning and the best of style

Smukt eksemplar af en af den

klassiske stils mest markante

typer der viser flodguden Gelas i

form af en tyr med mandehoved

€ 1.300 10.000

291 EF 01

Sicily, Syracuse, Agathokles, 317

- 289 BC, El 50 litrae, c. 306

- 305 BC, Jenkins group C, SNg

Cop. - , BMC 264, small die

flaw on cheek

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

292 EF 01

Sicily, Siculo-punic, c. 300

- 289 BC, tetradrachm, SNg

Copenhagen cf. 985, lustrous

with excellent details

Såvel gengivelsen af herakles som

adversens hestehoved er fremragende

eksempler på den tidlig

hellenistiske kunst

€ 1.300 10.000

293 EF-VF 01-1+

Thracian Islands, Thasos, 510 -

490 BC, stater, SNg Cop. 1009,

Boston 851 - exceptional style

and very fine details

adversen på denne og de følgende

to arkaiske typer fremstiller en

opstemt satyr, der bortfører en

protesterende nymfe

€ 940 7.000

80

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken / Ancient Coins

29 VF 1+

Thracian Islands, Thasos, 510 -

490 BC, stater, SNg Cop. 1008,

9,02g, ex. proschowsky 511

(illustrated), ex. Hermann 123

(illustrated) - fine old toning

and nice metal for issue

€ 535 4.000

29 VF-F 1+-1

Thracian Islands, Thasos, 510

- 490 BC, stater, SNg Cop. 1008

- old toning, nice metal

€ 400 3.000

296 VF 1+

Boeotia, Thebes, stater, c. 440

- 380 BC, cf. BMC 75, 59, rev.

corroded - rare early type with a

lovely toning and a large flan

€ 940 7.000

297 EF 01

Attica, Athens, tetradrachm, c.

425 BC, Starr pl. XXII,6, 17,1g,

light toning, broad flan

Den antike græske verdens mest

berømte mønt i et helt usædvanligt

eksemplar, hvor hele den

attiske hjelm er synlig

€ 1.600 12.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 81


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Antikken / Ancient Coins

298 VF 1+

Attica, Athens, tetradrachm, 479

- 393 BC, SNg Cop. 32ff

€ 535-670 4.000-5.000

299 EF-VF 01-1+

Corinthia, Corinth, stater, c. 387

- 307 BC, Ravel 1009, ex. proschowsky

682 - fine toning

€ 130 1.000

300 EF 01

Ionia, Teos, stater, c. 440 BC,

Balcer 101 - well-centered and

a nice toning

på adversen ses en smuk fremstilling

af antikkens mest berømte

fabeldyr, griffen, med ørnenæb

og vinger, kroppen af en løve

og en skorpions hale. Grækerne

anså griffen for en vogter af ædle

metaller, hvilket kan være en del

af baggrunden for placeringen på

denne type.

€ 805 6.000

301 EF 01

Islands off Caria, Rhodos,

tetradrachm, c. 230 - 205 BC,

Eukrates, magistrate, cf. SNg

Cop. 754 - well struck with a

wonderfully high relief

Storartet portræt af solguden

helios, der allerede i datiden

herskede over denne smukke

græske ø

€ 1.300-1.600 10.000-12.000

82

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken / Ancient Coins

302 EF-VF 01-1+

pontos, Amisos, drachm, 400

- 360 BC

€ 240 1.800

303 VF 1+

Macedonian Kingdom, Alexander

III the great, 336 - 323

BC, tetradrachm of phaselis or

Sidon, ex. Ball, Berlin 1921, ex.

proschowsky, 561

€ 200 1.500

30 EF 01

Macedonian Kingdom, Alexander

III the great, (336 - 323

BC), posthumous tetradrachm,

188 - 170 BC, Temnos, Müller

956, price 956,16,32g - beautifully

toned and well-struck on

an exceptionally broad flan

€ 670 5.000

30 EF 01

Thracian Kingdom, Lysimachos,

305 - 281 BC, AU-stater, 8,50g,

Müller -

the excellent style in the rendering

of the portrait of the deified

alexander suggests an issue in the

third century Bc

€ 2.650 20.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 83


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Antikken / Ancient Coins

306 EF 01

Thracian kingdom, Lysimachos,

305 - 281 BC, posthumous

AU-stater, 2nd cent. BC, 8,53g,

Müller -

€ 1.050 8.000

307 EF-VF 01-1+

Syria, Seleucid Kingdom, Attalos

I, c. 241 - 197 BC, tetradrachm,

group IV A, V.XXXI/R- a great

high relief portrait of the first

king of pergamon

€ 670-805 5.000-6.000

308 EF 01

Syria, Seleucid Kingdom,

Antiochos VI, Dionysos, 144 -

142 BC, tetradrachm, Antiochia,

SMA 229, CSE 232 - toned

Smukt strålekronet portræt af

barnekongen antiochos, der blev

myrdet i en alder af kun 10 år

€ 805 6.000

309 EF 01

Syria, Seleucid Kingdom,

Cleopatra Thea & Antiochos

VIII, 125 - 121 BC, tetradrachm,

Ake-ptolemais, SNg Spaer 2472

€ 805 6.000

8

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken / Ancient Coins

310 VF-F 1+-1

Bithynian Kingdom, prusias I,

c. 228 - 185 BC, tetradrachm,

SNg Cop. 623, cf. Sear 7259,

16,41g, corroded

€ 130 1.000

Republikken Rom

The Roman Republic

311 VF-F 1+-1

Aes grave, 217 - 215 BC,

Anonymous (Semilibral) triens,

Cr. 38/3, ex. proschowsky 67

€ 295 2.200

312 EF-VF 01-1+

L. Marcius philippus, 56 BC,

denarius, Cr. 425/1, slightly

rough, nice toning

interessant type præget af den

senere kejser augustus’ stedbror

€ 160 1.200

313 Unc-EF 0-01

Marcus Iunius Brutus, 54 BC,

denarius, Cr.. 433/1, Syd. 906a

- choice specimen with a wonderful

toning

Særdeles attraktivt eksemplar af

denne typisk republikanske type,

der prægedes af historiens måske

mest berømte morder, der, 10 år

efter denne mønt blev præget,

stod bag drabet på Julius cæsar.

€ 670-805 5.000-6.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 8


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Antikken / Ancient Coins

31 EF-VF 01-1+

T. Carisius, c. 46 BC, denarius,

Cr. 464/2, Syd. 982b, Bab. 1,

excellent dark toning and a

broad flan

usædvanlig smukt eksemplar af

en af republikkens numismatisk

set mest interessante prægninger,

der på reversen viser det ved

møntproduktionen anvendte

værktøj

€ 670 5.000

Kejserdømmet / Roman Empire

31 VF 1+

Marc Antony and Octavia, 30

BC, cistophoric tetradrachm, C 3

- nice toning

€ 805-940 6.000-7.000

316 VF-F 1+-1

Augustus, 27 BC - 14 AD, cistophoric

tetradrachm, Ephesus

mint, 24 - 20 BC, RIC 482,

toned

Fint portræt af den betydeligste af

alle romerske kejsere

€ 670 5.000

317 F 1

Vespasian, 69 - 79 AD, denarius,

Rome, 69 - 79 AD, RIC 15,

C 226 (2 die variations, one

scratched in reverse reverse field,

other slightly corr.); Titus, 79 -

81 AD, cast “paduan” sestertius,

JUDAEA CApTA, 18,92g

Disse tre mønter fejrer alle den

romerske nedkæmpelse af det

første jødiske oprør

€ 265 2.000

86

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken / Ancient Coins

318 VF-F 1+-1

Titus, 79 - 81 AD, aureus, Rome

80 AD, Calicó 784a (Scarce 5),

C 317, some original lustre still

preserved

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

319 EF 01

Domitian, denarius, RIC 110

€ 185 1.400

320 EF-VF 01-1+

Hadrian, 117 - 138 AD, denarius,

c. 124 - 128 AD, RIC

198, C 454

Smukt eksemplar af denne

interessante type, der på reversen

afbilder forskellige kultiske

redskaber, der blev anvendt af

pontifikalerne og augurerne

€ 225 1.700

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 87


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Antikken / Ancient Coins

321 Unc-EF 0-01

Constantius I, Chlorus, 293

- 306 BC, as Caesar, argenteus,

c. 294 AD, Rome, RIC VI 18,

3,26g, very well struck on an

exceptionally broad flan

Storartet eksemplar af denne

“erindringstype” slået i anledning

af constantius’ sejr over

sarmaterne. reversen viser de 4

tetrarker (Diocletian, Maximianus,

Galerius og constantius), der ofrer

foran en lejr.

€ 670 5.000

322

Collection of about 250 greek

and Roman silver and bronze

coins in moderate condition,

but including several interesting

types - in two albums

€ 670-1.050 5.000-8.000

Oldsager

323

Roman Empire, 1st - 3rd cent.

AD, 2 military phallic pendants:

one standard type in bronze

(nice olive green patina) and a

very rare large multiple type of

36g (possibly for an officer) -

both intact with hanging loops

Fallossymboler blev i romertiden

dels båret som værn mod “onde

øjne” dels for at symbolisere den

romerske hærs kraft

€ 535-670 4.000-5.000

32

Roman Empire, 1st - 3rd cent.

AD, silver fibula (needle intact)

shaped as a galley/trireme

- scarce

€ 335-470 2.500-3.500

88

ex

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken / Ancient Coins

32

Roman Empire, 1st - 3rd cent.

AD, two male silver rings, bezels

engraved - both in good condition

(wearable)

€ 130-200 1.000-1.500

326

Roman Empire, 2 silver fibulae,

1st - 3rd cent AD, one of the

so called knee type the other

shaped as a double axe - both

with pin intact

€ 130-265 1.000-2.000

327

Celts in germany, 1st - 3rd

cent. AD, miniature silver torc

(torque) with a battle axe pendant.

Rare and interesting item

from a german warrior grave

- choice condition

€ 265-400 2.000-3.000

Byzans

328 Unc-EF 0-01

Leo III, the Isaurian and Constantine

V, (Copronymus), 717

- 741 AD, solidus, c. 720, DOC

3 var., S 1504, 4,35g - a choice

example of a rare variety

Såvel leo iii som hans søn Konstantin

anså tilbedelsen af ikoner

som kættersk og startede dermed

en langvarig periode af indre

splittelse i riget (ikonoklasmen)

€ 1.050 8.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 89


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / World Coins

Belgien / Belgium

329 VF 1+

Brabant, Karl V (Carlos I af

Spanien), 1506 - 1555, Real

d’or u. år (1546 - 1556),

Antwerpen, Delm. 97, F. 56,

været bøjet

€ 535 4.000

330 VF 1+

Brabant, Albert og Isabella,

1598 - 1621, dobbeltdukat u.

år, Antwerpen, Delm. 142, F 84

isabella, der var infanta af

Spanien, blev i 1599 gift med

ærkehertug albert af Østrig, og

deres regeringstid regnes normalt

for nederlandenes “guldalder”

€ 1.050 8.000

Columbia

331 VF-F 1+-1

Carlos IV af Spanien, 1788

- 1808, 8 escudos 1792, Nuevo

Reino (Bogogta), F 51, ar

€ 670 5.000

90

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / World Coins

England

332 VF 1+

Tidlig angel-saksisk sceatta, c.

710 - 760, Mack 32a, S 797

€ 130 1.000

Finland

333 Unc-EF 0-01

20 mark 1878, F 1 - første

årstal af denne type forekommer

særdeles sjældent i denne

smukke kvalitet

€ 670-805 5.000-6.000

Frankrig / France

33 EF 01

philippe VI, 1328 - 1350, ecu

d’ or à la chaise u. år (1349), 5.

emission, F 270, Dupl. 249E,

delvist svagt præg, men helt

plant eksemplar med et smukt

skær

Denne smukke gotiske guldtype

vides anvendt i Danmark i den

“møntløse” periode (jvf. skattefundet

fra Smedegade i Slagelse)

€ 670 5.000

Fransk Vest Afrika

French west Africa

33 EF 01

5, 10 units 1883, KM Tn 7 - 8

€ 200 1.500

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 91


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / World Coins

Hong Kong

336 proof proof

1000 dollars 1976, KM 44, F 2,

proof i original æske

€ 535 4.000

Indien / India

337 EF-VF 01-1+

Moghulerne, Muhammad Aurangzeb

Alamgir, 1658 - 1707,

Au-mohur, 1118 AH, Shahjahanabad,

KM 315.42, ubet. ar

€ 265 2.000

Island / Iceland

338 proof proof

Altinget 1000 år i original æske,

500, 1000, 10000 kr 1974, Sieg

105 - 107, KM 20 - 22

€ 130 1.000

92

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / World Coins

Italien / Italy

339 EF 01

Langobarderne (lombarderne) i

Italien, Liutprand (Luitbrand),

712 - 744, Au-tremissis, pavia, F

942. cf. MEC 322, partielt svagt

præg, men et smukt, stort eksemplar

med en fin guldtoning

- særdeles sjælden - rare, large

flan

langobarderne (“de langskæggede”),

der var et germansk

folk muligvis af skandinavisk

oprindelse, nævnes allerede af

tacitus i år 98. oprindelig var de

asedyrkere, men konverterede

til kristendommen efter at have

erobret lombardiet

€ 2.000 15.000

3 0 VF-F 1+-1

Firenze (Florentia/Florens), florin

u. år, tidlig 14. årh., 3,49g,

F 275, cf. CNI XII 12, 43

Denne guldmøntenhed, der bærer

byen Firenzes våben på adversen

og Johannes Døberen på reversen,

danner forbillede for europas

øvrige senmiddelalderlige floriner

€ 200 1.500

3 1 EF 01

Venedig, pasquale Cicogna,

1585 - 1595, Zecchino, paolucci

1, F 1270

€ 295 2.200

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 93


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / World Coins

3 2 EF 01

Napels & Sicily, 120 grana 1808,

C 100 - smukt eksemplar

€ 335 2.500

Japan

3 3 Unc-EF 0-01

50 sen year 30 (1897), Y 25

€ 130 1.000

Kalifatet / The Caliphate

3 EF-VF 01-1+

ghaznaviderne, Au-dinar, Herat,

407 AH (1016), delvist svagt

præg, men smukt eksemplar

€ 200 1.500

Kina / China

3 EF/Unc 01/0

Republikken, Sun Yat-sen, dollar

(Yuan) u. år (1912), Y 319 - fint

tonet, nice toning

€ 130 1.000

9

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / World Coins

Mexico

3 6 EF 01

Carlos III, 1759 - 1788, escudo

1776 FM, F 36

€ 200 1.500

Nederlandene

The Netherlands

3 7 EF 01

gulden 1906, KM 122.2, små

ar, pænt eksemplar af dette

sjældne årstal

€ 160 1.200

Rumænien / Rumania

3 8 EF-VF 01-1+

50 lei 1906, KM 39, F 6, ks.

€ 240 1.800

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 9


Russiske Dråbekopeker

Russian wire-money

Et af de mere særprægede kapitler i den numismatiske historiebog udgøres

af de russiske dråbekopeker, som dannede en betydende del af den russiske

møntbestand fra slutningen af det 14. århundrede frem til 1719.

Ordet kopek stammer fra det russiske ord ”kopia”, der betyder lanse, og netop

en lansebærende rytter er det gennemgående motiv på disse små og uanseelige

mønter med den mærkelige ovale facon, der er har givet dem deres

danske navn ”dråbekopeker”. Blandt russiske møntsamlere anvendes en måske

endnu mere rammende betegnelse, ”tjesjuki” = skælpenge, idet ligheden med

blanke fiskeskel er slående.

årsagen til disse typers særegne udseende skal søges i den specielle teknik,

som lå bag fremstillingen af blanketterne, der var klippet ud af en tyk sølvtråd

og derefter hamret flade inden prægningen. I den engelsktalende verden

anvendes derfor betegnelsen ”wire-money”, mens man i Tyskland taler såvel

om ”Draht-” som om ”Tropfkopeke”.

Den hurtige, men også noget tilfældige blanketfremstilling betød, at store

dele af indskriften på et givent stempel ofte enten var ulæseligt eller faldt helt

uden for blanketten. Dette, sammenholdt med de kyrilliske bogstavers uvante

form, har ofte gjort, at disse historisk interessante typer her i vesten sjældent

er blevet samlet efter fortjeneste. Det er derfor en glæde med de følgende 15

lots at kunne udbyde en af de mest repræsentative samlinger, der har været på

auktion i Danmark. grundstammen udgøres af en samling, der skabtes i Sverige

før krigen, og udmærker sig især ved sin usædvanlig høje kvalitet, der gør

det muligt at detailbestemme de enkelte typer. Foruden i Moskva udmøntedes

der i byerne pskov, Novgorod og Tver, der alle ligger nordvest for Moskva (hhv.

ca. 675 km, 560 km og 180 km), samt i Jaroslavl der ligger ca. 300 km nord

for Moskva.

Også i Danmark spillede de russiske dengi en væsentlig rolle, idet de var de

direkte forbilleder for Christian IV’s forskellige ”rytterpenge”, der formodes

præget delvis m. h. p. handel med Finmarken, men sikkert i endnu højere grad

for at give kongen en ekstraindtægt ved at lade slå mindreværdig mønt.


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Dråbekopeker

Rusland / Russia

3 9

Vassili Dmitrievitch, 1384

- 1425, 2 stk. denga, cf. bl.a.

petrov 334; Ivan Vassilievitch,

1462 - 1505, denga, petrov 367

var.

€ 130 1.000

3 0 EF 01

Fyrsten af Novgorod, 1420

- 1456, denga, petrov 421v,

Spassky pl. 66 - usædvanlig

smukt eksemplar på stor blanket

€ 160 1.200

3 1 VF-F 1+-1

pskov, 1424 - 1510, denga,

petrov 510 var., Spassky pl. 66

€ 130 1.000

3 2 EF-VF 01-1+

Vassili II Vassilievitch, 1425

- 1462, 4 stk. denga, Moskva,

petrov. 353, 355, 697, 703

€ 160 1.200

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 97


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Dråbekopeker

3 3

Ivan III Vassilievitch, 1462

- 1505, 3 stk. denga, Moskva,

petrov 358, 361, 631

€ 130 1.000

3

Vassili III Ivanovitch, 1505

- 1533, 3 stk. denga, Moskva,

petrov 368/630, 373, 384/359

€ 160 1.200

3

Ivan IV Vassilievitch (den

grusomme), 1533 - 1584, som

storfyrste, 5 stk. denga: Moskva

(1535-38), Melnk. 1/1, Melnk.

6/8, Melnk. 7/9, Melnk. 14/17;

Novgorod (1535-38), Melnk.

9/12

€ 130 1.000

3 6

Ivan IV Vassilievitch, 1533 -

1584, denga, Novgorod (1549),

Melnk. 29/26; (1560), Melnk.

31/26; pskov (1560), Melnk.

38/27; Tver (1535 - 1538),

Melnk. 12/15, Melnk. 13/16

€ 130 1.000

98

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Dråbekopeker

3 7

Ivan IV Vassilievitch (den grusomme),

1533 - 1584, som tsar,

6 stk. denga: Tver (1550-54),

Melnk. 18/22; pskov (1547),

Melnk. 21/25, (1560), Melnk.

35/27, 37/27; Novgorod (1550-

60), Melnk. 25/26, Melnk.

29/26

€ 130 1.000

3 8

Feodor Ivanovitch, 1584 - 1598,

denga (1596), Moskva, Melnk.

4 / 6; 2 stk. denga (1596),

Novgorod, Melnk. 4 / 2, 5 / 2

€ 130 1.000

3 9

Boris Fedorovic, 1598 - 1605,

4 stk. denga, Moskva (1600),

Melnk. 4/2, (1600-02), Melnk.

4/4; pskov (1603), Melnk. 4/4;

Novgorod (1604), Melnk. 12/10

€ 130 1.000

360

Boris Fedorovic, 1598 - 1605,

denga, pskov (1604), Melnk.

5/5; Vladislav Siguismondovitch,

1610 - 1612, pskov (1611-12),

Melnk. A/A; Mikhail Fedorovitch,

1613 - 1645, denga,

Moskva (1619), Melnk. 8/8;

(1619), Melnk. 10/14; (1621),

Melnk. 15/18;

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 99


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Dråbekopeker

361

Dmitrij Ivanovic, 1605-06,

Moskva (1605), Melnk. 4/1,

(1606), Melnk. 1/1, Melnk.

1/2; Novgorod (1605), Melnk.

1/1; pskov (1606), Melnk. 1/1;

Vassili Ivanovitch, 1606 - 1610,

Novgorod (1607), Melnk. 1/2,

(1609-10), Melnk. 5/4

€ 130 1.000

362

Det andet “folkeværn”, 1612

- 1613, denga, Jaroslavl (1612),

Melnk. 1/1, sjælden; Mikhail

Fedorovitch, 1613 - 1645,

denga, Moskva (1613), Melnk.

3/1; pskov (1627), Melnk. 2/2

€ 130 1.000

363

Alexei Mikhailavitch, 1645

- 1676, denga, Moskva (1650),

Melnk. 14/17, rev. 8; Fedor

Alexievitch, 1676 - 1682, 4 stk.

denga, Moskva (1677), Melnk.

2/5; (1678), Melnk. 2/9; (1678),

Melnk. 2/10; (1680), Melnk.

9/18

€ 130 1.000

100

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / world Coins

36 VF 1+

Krim, Shakin-gyrei bin Ahmad

(russisk vasal), 1777 - 1783, 5

kopek /15 akche år 5, Bitkin 31

Smukt eksemplar af denne

sjældne type, der er præget i

Krim-Khanates meget korte

selvstændighedsperiode mellem

det ottomanske overherredømme

og indlemmelsen i rusland

€ 400 3.000

36

5 roubles 1898, 1899, 1901, Y

62 (3)

€ 130 1.000

Schweiz / Switzerland

366

5 francs 1879, KM S14, smukt

tonet pragteksemplar, samt 7

øvrige mønter, flere pæne (8)

€ 130 1.000

Spanien / Spain

367 EF 01

Visigotherne i Spanien, Sisebut

(Sisebur), 612 - 621, Au-tremissis,

Toledo, MEC 234, Miles

183(a)

visigoterne var et af de germanske

folkeslag, der medvirkede

direkte til det vestromerske riges

fald

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 101

ex

ex


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / world Coins

Sverige / Sweden

368 VF-F 1+-1

Karl XI, 1660 - 1697, 2 daler

1675, SM 277, ejermærke på

revers

€ 670 5.000

369 F 1

Adolf Fredrik, 1751 - 1771, 2

daler 1752, SM 130, kraftigt

korroderet, bøjet hjørne

eksemplaret hidrører fra den

danske ostindiensfarer, grev ernst

Schimmelmann, der sank ud for

de Kap verdiske Øer

€ 200 1.500

102

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / world Coins

370 EF,Unc-EF 01,0-01

20 kr 1898, 1901, SM 19, 22,

F 93a, b

€ 200 1.500

Tyskland / Germany

371 Unc 0

Anhalt-Dessau, 3 mark 1914,

KM 30; preussen, 3 mark 1910,

1913, KM 530, 534; Sachsen,

3 mark 1913, KM 1275, smukt

tonede pragteksemplarer (4)

€ 200 1.500

372 EF 01

Brandenburg, Friedrich III, 2

dukat 1700, F 2283. pragteksemplar

af denne uhyre sjældne

dobbeltdukat udmøntet af

Raimund Faltz og Lorenz

Christoph Schneider i Berlin

- prachtexemplar von grosser

Seltenheit

Kurfyrsten af Brandenburg,

der året efter tillige blev konge

af preussen, lader på reversen

afbilde den fornemme engelske

hosebåndsorden, som var blevet

tildelt ham i 1690 som tak for

hohenzollernes hjælp til william

af oranje.

€ 4.000-5.350 30.000-40.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 103

ex


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / world Coins

373 prooflike-Unc M-0

Hamburg, dukat 1864, F 1142,

gaed. 249I, Schl. 338

€ 265 2.000

37 Unc 0

Hessen-Darmstadt, 5 mark

1904, KM 373, ar - smukt tonet

eksemplar

€ 130 1.000

37 EF 01

Hessen-Kassel, wilhelm IX,

1760 - 1821, dukat 1764 I.I.E.

(Johann Jakob Encke), Hanau, F

1286, Schütz 2055 - vorzüglich,

aüsserst selten

Særdeles sjælden type præget i

anledning af brylluppet mellem

wilhelm (den senere kurfyrste

wilhelm i) og Frederik v af Danmarks

datter wilhelmine caroline

(1747 - 1820)

€ 2.400 18.000

10

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / world Coins

376 VF-F 1+-1

Oldenburg (Birkenfeld), paul

Friedrich August, Vereinsdoppelthaler

1840, Dav. 751, Thun

239

€ 535 4.000

377 F 1

Schleswig-Holstein-gottorp,

Johan Adolf, 1590 - 1616, dobbeltskilling

1614, Storgaard 6,

Lange 293b - særdeles sjældent

årstal af denne type med det

usædvanlige pålydende af 1/18

1/2 taler

Johan adolf, der var barnebarn

af Frederik i, blev i 1596 gift med

christian iv’s søster, augusta.

€ 130 1.000

378 VF 1+

1 pfennig 1902J, KM 10

- pænt eksemplar af dette

uhyre sjældne årstal, der kun er

udmøntet i 150 eksemplarer

€ 805 6.000

379

3 mark 1925, 5 mark 1925, lille

plet, Rheinlande, 3 mark 1926,

Lübeck, KM 46 - 48, J 321 -

323, kv. 1+, 0-01, 1+ (3)

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 10

ex


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / world Coins

380

3 mark 1927, Bremerhaven,

1927, Marburg, 1929F, Verfassung

“Schwurhand”, KM 50,

53, 63, J 325, 330, 340, kv. 01,

0-01, 0-01

€ 160 1.200

381 Unc,Unc-EF 0,0-01

3 mark 1928, Naumburg/Saale,

1929, Meissen, lille rds., KM 57,

65, J 333, 338

€ 130 1.000

382 Unc-EF 0-01

3 mark 1929, waldeck, 1930A,

Rheinstrom, KM 62, 70, J 337,

345

€ 130 1.000

383 EF 01

3 mark 1929E, Lessing,

gotthold Ephraim, 1931, Reichsfreiherr

vom und zum Stein,

Karl, 1932g, Johan wolfgang v.

goethe, KM 60, 73, 76, J 335,

348, 350

€ 160 1.200

106

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / world Coins

38 Unc-EF,EF 0-01,01

3 mark 1930A, 5 mark 1930g,

lille ks., Zeppelin, KM 67 - 68, J

342 - 343

€ 130 1.000

38 Unc 0

3 mark 1930g, walther v. d.

Vogelweide, 1931, Magdeburg,

min. rds., KM 69, 72, J 344, 347

€ 160 1.200

Ungarn / Hungary

386 EF-VF 01-1+

Leopold I, 1658 - 1705, dukat

1694,-Kremnitz, F 128, Herinek

360, let bukl.

€ 160 1.200

387 Unc-EF 0-01

Thaler 1742, KM 328.2 - smukt

eksemplar

€ 130 1.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 107


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / world Coins

USA

388 EF 01

Dollar 1851, 1853 (Liberty Head

- Type 1), F 84, 1857 (Indian

Head - Type 3), F 94

€ 335 2.500

389

1/2 dollar 1852, California, KM

11.3 i etui fra p.C.g.S. med certifikat

graderet som MS 61

€ 130 1.000

390 EF 01

Dollar 1854 (Indian Head - Type

2), F 89

€ 200 1.500

391

1/4 dollar 1867, California,

KM 5.1, i etui fra p.C.g.S. med

vertifikat gradueret MS 62,

dollar 1878S, KM 110, i etui fra

INS med certifikat graderet MS

65DMpL

€ 130 1.000

108

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland / world Coins

392 Unc-EF 0-01

panama pacific Exposition, 2

1/2 dollars 1915, F 122, minimalt

ar - sjælden

€ 535 4.000

393 Unc 0

panama pacific Exposition,

1 dollar 1915, F 101 - smukt

eksemplar

€ 335 2.500

39 Unc-EF 0-01

Hawaii, Kalakaua, dollar (Akahi

Dala) 1883, KM 7, slight scratch

in obv. lower field - wonderfully

toned specimen in exceptional

condition, rare thus

pragteksemplar af denne interessante

type, der prægedes i den

korte periode, hvor hawaii var et

selvstændigt kongerige

€ 670-1.300 5.000-10.000

Vatikanet / the Vatican

39 Unc-EF 0-01

pius IX, scudo 1846 IB, KM

1336.1, lille blktf. - smukt

patineret pragteksemplar med

medailleprægskarakter

€ 160 1.200

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 109


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Udland / world Coins

Østrig / Austria

396 EF 01

Tirol, Ærkehertug Leopold V,

taler 1623, Hall, Dav. 3330, MT

450

€ 130 1.000

397 Unc-EF 0-01

Böhmen, Maria Theresia, dukat

1743, prag, F 417, Herinek 164,

ubet. bukl.

€ 470 3.500

398 EF 01

Maria Theresia, dukat 1754,

graz, F 407

€ 335 2.500

110

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Medailler / Historical Medals

Christian V, 1670 -1699

399 EF 01

Slaget i Køge Bugt, 1677,

Schneider, g 124, Ossbahr 67,

127 mm. - smukt udført galvanisk

kopi i kobber

€ 130 1.000

Frederik IV, 1699 - 1730

00

Kongen og dronning Louise,

u. år, g 359, Kongen og Anna

Sophie, u. år, g 354, begge

sølvafslag af guldmedailetter

(1/2 dukat); Christian VII, 1782,

g 535, Juliane Marie, 1782, g

536, Kronprins Frederik, 1782,

g 537, Arveprins Frederik, u. år,

g 538 var - overvejende smukke

eksemplarer (6)

€ 130 1.000

01

Kongen og Dronning u. år, sølv

afslag af guldmedaillette (dukat,

let opgr., 1/2 dukat, 1/4 dukat),

kongen med monogram 1/4

dukat, Kongen og Dronning

Anna Sophie 1/2 dukat, g 348

- 350, 354 (5)

€ 130 1.000

formindsket / reduced 50%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 111


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Medailler / Historical Medals

02 VF-F,EF-VF 1+-1,01-1+

Reformationsfesten, 1717, Berg,

29 g, Ag, g 309, små ks., i gammel

pergamynkuvert med Otto

Diemars navn påtrykt i rødt;

Frederik V´s død, 1766, wolff,

46 g, Ag, g 507, ks. - reversmotivet

er tegnet af wiedewelt

€ 130 1.000

Christian VI, 1730 - 1746

03 Unc 0

Christiansborg, 1740, wahl (bl.a.

efter tegning af Eigtved), g 387,

70 mm, 156g, Ag. lille kantstød,

ex. wellmann auk. 1939, lot

1053, ex. Hede

Kabinetseksemplar af en af det

18. århundredes prægtigste

medailler, der uddeltes i anledning

af det nye christianborgs indvielse

på dronningens fødselsdag

d. 28. november 1740

€ 805 6.000

112

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Medailler / Historical Medals

0 Unc 0

Kronprinsens bryllup med prinsesse

Louise, 1743, wahl, g 389,

65 mm, Ag, ex. wellmann auk.

1939, lot. 1054, ex. Hede

pragteksemplar af denne smukke

bryllupsmedaille, der i randen

bærer en fin gravering med følgende

ordlyd: “taknemmeligheds

Minde for den Godhed oncle og

tante har vist min afdöde Kone

Maria elisabeth tscherning föd

Schor der ey forglemmes af william

tscherning”

€ 400 3.000

Christian VII, 1766 - 1808

0 VF 1+

prinsesse Sophie Magdalenes

bryllup, 1766, Adzer, 77 g, Ag,

g 463, lille ks., let pds., i æske

€ 130 1.000

06 prooflike-Unc M-0

Caroline Mathildes kroning,

1767, wolff, 73 g, Ag, g 510,

ks. AD indslået på rand - smukt

tonet nypræg

€ 130 1.000

07 VF 1+

Louisa af Augustenburg, u.

år, Loos, 41 mm, Ag, B 49 (R),

Zinck 2304 (bronze)

Sjælden sølvmedaille præget i

anledning af hertugindens fødselsdag

d. 7. juli 1786

€ 130 1.000

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 113


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Medailler / Historical Medals

Frederik VI, 1808 - 1839

08 VF,EF 1+,01

Reformationens 300 års jubilæum,

Jacobson, 55 mm, 78,2

g, Ag, ks., små ar, B 80; 300

året for reformationen, 1817,

Loos, 13,4 g, Ag, B 83 - Smuk

patina, begge i æske

€ 200 1.500

09 Unc-EF 0-01

Majestætssegl u. år (før 1819)

præget i tin, 77 mm, grandjean

I

Sjældent afslag af kongens segl

mens det endnu bærer den norske

løve i andet felt

€ 130 1.000

Christian IX, 1863 - 1906

10 prooflike M

Universitets guldmedaille u.

år, Conradsen, B 633 i original

æske, 54,2 g

€ 400 3.000

11

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Medailler / Historical Medals

Christian X, 1912 - 1947

11

Lille samling af genforeningsmedailler,

C.I.S. plakette

i bronce, Sieg 2A, De Samvirkende

Sønderjyske Foreninger

medaille i Ag og bronze, Sieg

5B, C, Den Sønderjyske Fond,

Sieg 6B, samt genforeinngsmedaille

fra USA med reversmotiv

med den amerikanske ørn

siddende på det danske rigsvåben,

for advers jvf. førsølvet

kobber, Sieg 11, 13,4 g (5)

€ 160 1.200

Frederik IX, 1947 - 1972

12

Harry Elstrøm, 1906 - 1993,

2 eensidige kunstmedailler i

bronze: “sædemand” (abstrakt),

støbt, 107 mm; “damefugle”,

støbt, direkte gravering, m.

ophæng på rev., 90 mm

Begge eksemplarer var udstillet

på nationalmuseets retrospektive

udstilling 1 1978 som nr.35 (afbildet)

og 86 - katalog af Kirsten

Bendixen medfølger

€ 130 1.000 formindsket / reduced 50%

ex

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 11


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Medailler / Historical Medals

Udland

13 EF-VF 01-1+

Danzig, Johan Kasimirs besøg

i 1653, Johan Höhn d. Ä.,

Dutkowski/Suchanek 577a,

H.-Cz. 2034, Marienb. 8697,

65,90g, Ag, ubet. pds., pænt

tonet eksemplar

Smuk byprospektmedaille, der på

adversen viser den personificerede

enhed holdende polen og Danzigs

våbenskjolde

€ 670 5.000

1 EF 01

Tyskland, Hamburg, dåbsmedaille

u. år (1664 - 1693), J.

Reteke, Behrens - , 57 mm, Ag,

“kørnerprik” på adv. - smukt

tonet

€ 200 1.500

Samlinger / Collection

1 Unc-EF 0-01

Samling af 30 stk.

bronzemedailler med arkitektoniske

motiver fra Europa, ca.

1850 - 60, J. wiener, 59 mm

- i tre originale etuier (påstemplet

“Juan Theilgard”)

€ 200 1.500

116

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 70%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Ordner og bærbare medailler / Orders etc.

Udland / World

16

Collection of orders including:

Lebanon, The National Order of

the Cedar, grand Officer (Huguenin),

with diploma; Jordan,

Order of the Star of Jordan, 1st.

class set (badge and breast star);

Ethiopia, The Order of the Star

of Ethiopia; Federal republic

of germany, grosses Verdienstkreuz

(Halzkreuz), - all in

original presentation boxes and

with miniatures of all orders

Smukt ensemble af ordner og

dekorationer tildelt poul Juel

Jensen, der bl.a. var dansk ambassadør

i Bagdad, amman, Beiruth,

Damaskus, riyadh og prag

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

17

England, samling af medailler

tildelt i forbindelse med slaget

ved waterloo d. 16-18/6 1815.

Foruden 46 stk. afstøbninger

af originale engelske medailler

tildelt forskellige navngivne

officerer og menige, der deltog

i slaget, indeholder samlingen

4 originale tyske waterloo

medailler fra hhv. Saxe-gotha-

Altenburg; Hannover; Nassau

og Braunschweig (sidstnævnte

i bronze).

udstillingssamling smukt opsat

med kort og gengivelser af mange

af slagets markante personer,

rammemål: 85 x 151 cm. ex. Spink

auktion 1988

€ 940-1.300 7.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 117


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Ordner og bærbare medailler / Orders etc.

18

Italienske Kroneorden, 1860

- 1946, grand officer, halskors

og brysstjerne, i orig. æske med

Vittorio Emanueles kronede

monogram

€ 335 2.500

19

Rusland, Skt. Anna orden, 1894

- 1899, brystkors af guld, 3.

grad, lødighedsstemplet “56” og

mærket “A.K.” for Albert Keibel,

Romanov 32 - i orig. æske,

emaljeskade på bagsidens nedre

korsarm

€ 335 2.500 formindsket / reduced 75%

118

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Ordner og bærbare medailler / Orders etc.

20

Rusland, Skt. Stanislaus orden,

brystkors af guld, 3. grad,

1894 - 1899, Romanov 42,

lødighedsstemplet “56” og

mærket A. K. for Albert Keibel,

lille emaljeskade i centrale

adversfelt - i æske

€ 535 4.000

21 Unc-EF 0-01

Sverige, gustaf VI Adolf,

Kongelige patriotiske selskabs

guldmedaille, 35 mm, 24,23

g, Au, tildelt Karl Nilsson for

langvarig tro tjeneste

€ 160 1.200

22

Thailand, “The Most exalted

Order of the white Elephant”,

Benson, London - perfect condition,

in original box

€ 670 5.000

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 119


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

pengesedler / Paper Money

Christian VII, 1766 - 1808

23 Vg 1?

Norge, Christiania, rigsdaler

1807, No. 38322, Sieg 2, pick

A6, sammenføjet og forstærket

på bagside

€ 200 1.500

2 EF-VF 01-1+

Norge, Christiania, 10 rigsdaler

1807 (assignationsbevis), No.

193624, Sieg 4, pick A8, lille

rift i højre margin - usædvanlig

smukt og velbevaret eksemplar

af denne sjældne seddel

€ 2.400 18.000

Frederik VI, 1808 - 1839

2 F 1

Norge, Christiania, 5 rigsbankdaler

1814, No. 495286, Sieg 7,

pick A13, lille papirgennembrud

ved det yderst velbevarede

blindstempel, spor efter

opklæbning og blækskrift på

bagside, minimalt papirtab ved

øvre venstre hjørne

€ 535 4.000

26 Vg 1?

Rigsbankdaler 1813, Sieg 65,

DOp 58, pick A48, lille papirtab

i nedre venstre hjørne

€ 130 1.000

120

formindsket / reduced 37%

formindsket / reduced 35%

formindsket / reduced 43%

formindsket / reduced 33%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

pengesedler / Paper Money

27 F-Vg 1-1?

50 rigsbankdaler 1813, No.

45111, Sieg 68, DOp 61, pick

A51, plet - på trods af de sædvanlige

papirgennembrud ved

blindstemplerne, stadig et fuldt

acceptabelt eksemplar af denne

uhyre sjældne seddel

€ 2.650 20.000

28 g 2

100 rigsbankdaler 1813, Sieg

69, DOp 62, pick A52, større

papirtab, forstærket på bagside

- uhyre sjælden seddel

€ 265 2.000

grønland / Greenland

29 Vg 1?

Handelsstederne i grønland,

1 kr 1897, København, No.

051904, Stephensen/Ryberg,

Sieg 46, pick 5a, lille papirtab i

øvre venstre hjørne - sjælden

€ 265 2.000

30 Unc 0

Den Kgl. grønlandske Handel,

100 kr 1953, nr. 0000000,

Christiansen / Ibsen, Sieg 72,

pick 21, specimen, nåleperf. ved

margin

€ 130 1.000

formindsket / reduced 37%

formindsket / reduced 43%

formindsket / reduced 43%

formindsket / reduced 43%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 121


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

pengesedler / Paper Money

Udland

31 VF-F 1+-1

Angola, 20, 50 angolares 1944,

pick 79 - 80

€ 200 1.500

32 Unc-EF,EF 0-01,01

grækenland, 5000 drachmai

1950, pick 184, 10 drachmai

1954, pick 189a

€ 200 1.500

33 VF-F,VF 1+-1,1+

Hong Kong, the Chatered Bank

of India, Australia & China, 5

dollars 1941, 10 dollars 1948,

pick 54b, 55c

€ 160 1.200

122

formindsket / reduced 33%

formindsket / reduced 37%

formindsket / reduced 35%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

pengesedler / paper Money

3 VF 1+

Italien, 500 lire, 14.11.1950,

pick 90, Alfa 485 - velbevaret

eksemplar af denne uhyre

sjældne seddel

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

3 EF-VF 01-1+

Libanon, 1 livre u. år, pick 48

- smukt eksemplar af denne

ualmindelige type

€ 130 1.000

36

Tyrkiet, 100 lira, pick 137

- vandskadet, men særdel es

sjælden

€ 130 1.000

formindsket / reduced 35%

formindsket / reduced 37%

formindsket / reduced 37%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 123


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

Litteratur

37

Hielmstiernes Medaille- og

Mynt- samt Skilderie- og Kobber-Samling,

Kbh. 1786, 640

s. Samtidigt helbind i kalv, ryg

med rig forgyldning, titelfelt og

5 ophøjede bind. Fint eksemplar

hidrørende fra den kendte

bogsamler, brygger Frederik

Heymans bibliotek

€ 335 2.500

38

Mattingly, H. et al: Roman Imperial

Coinage, Vol I - VII, i 10

orig. hellærredsbind, London,

1928 - 1972

et uundværligt værk for den

seriøse samler af de romerske

kejsertidsmønter

€ 265-400 2.000-3.000

12

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

l i t t e r At u r h e n V i s n i n G e r

B Bergsøe, V.: Danske Medailler og Jetons 1789

– 1892, Kbh. 1893

Balcer Balcer, J. M.: The early silver coinage of Teos,

1968

BMC Catalogue of greek Coins in the British

Museum, London 1873 – 1927

BMC Mattingly, H. et al.: Coins of the Roman

Empire in the British Museum.

London 1932 - 1962

Br. L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling,

Kbh. 1928

C Cohen, H.: Description historique des

monnaies frappées sous l’Empire Romain.

paris 1880 - 1892

Calicó Calicó, X.: The Roman Aurei, Barcelona 2003

CNI Corpus Nummorum Italicorum.

Rom 1910 - 1943

Cr. Craig, w. D.: Coins of the world 1750 – 1850,

Racine 1971

Cr. Crawford, M. H.: Roman Republican Coinage,

Cambridge 1974

Dav. Davenport, J.S.: 10 vol. on german and other

European Crowns, Talers and guldens.

Frankfurt, galesburg, London, 1964 - 1982

Delm. Delmonte, A.: Le Benelux d’or; Le Benelux

d’argent, Amsterdam 1964, 1967

DOp Hansen, L.: Danmarks officielle pengesedler

1713 – 1983. Kbh. 1983

Dupl Duplessy, J.: Les Monnaies Francaises de Hugh

Capet à Louis XVI, paris 1999

F Friedberg, A. L. & I. S..: gold Coins of the

world, Clifton 2003

g galster, g.: Danske og norske Medailler og

Jetons, 1533 – 1788. Kbh. 1936

g galster, g.: Unionstidens udmøntninger.

Kbh. 1972

g gF galster, g.: Møntfundet fra grenaa og de

Jydske penninge fra tiden 1146-1234, Kbh.,

ANOH 1931

H Hede, H.: Danmarks og Norges mønter,

1541 – 1977. Kbh. 1978

Herinek Herinek, L.: Österreichische Münzprägungen,

wien 1984

Hbg. Hauberg, p.: Danmarks Myntvæsen indtil

1241, Kbh. 1900 og 1906

Hild. Hildebrand, B. E.: Anglosachsiska Mynt i

Svenska Kongliga Myntkabinettet.

Stockholm 1881

KM Krause, C. L. & Mishler, C.: Standard Catalog

of world Coins 1600 – present (4 vol.)

Knud. & Niel. Knudsen, K. & Nielsen, p.: Møntvarianter og

fejlprægninger fra Christian IIII, Kastrup 1982

Lange Lange, C.: Sammlung schleswig-holsteinischer

Münzen und Medaillen, Berlin 1908

Llt. Lagerqvist, L.: Svenska mynt under vikingatid

och medeltid samt gotländska mynt.

Stockholm 1970

LS Stevnsborg, L.: Kongeriget Danmarks ordener

medaljer og hæderstegn, 2005

MB Mansfeld-Büllner, H.V.: Afbildninger af danske

mønter 1241 – 1377. genoptryk 1964

MEC Medieval European Coinage, Cambridge

1986ff.

Melnk. Melnikova, A. S.: Ruskie Moneti, Moskva 1989

Miles Miles, g.C.: The Coinage of the Visigoths of

Spain, New York 1952

Mitch. Mitchener, M.: Oriental Coins, 3 vols.

London 1975 - 1978

NM Ahlström, B., Brekke, B. F. & Hemmingsson,

B.: Norges Mynter. Stockholm 1976

petrov petrov, V. I.: Katalog Ruskikh Monet,

Østrig 1964

pick pick, A., Shafer, N., Cuhaj, g. S.: Standard

Catalog of world paper Money, 3 vol.

price price, M. J.: The Coinage in the name of

Alexander the great and philipp Arrhidaeus,

London 1991

RIC Mattingly, H. et al.: The Roman Imperial

Coinage. London 1923 - 1994

Romanov Romanov, prince D.: The Orders, Medals and

History of Imperial Russia, DK. 2000

S Schou, H. H.: Beskrivelse af danske og norske

mønter, 1448 – 1814 – 1923. Kbh. 1926

S (Seaby, p.) Spink Standard Catalogue of

British Coins. London 2005

SCBI Sylloge of Coins of the British Isles, Oxford

1958ff

Schive Schive, C. I.: Norges Mynter i Middelalderen.

Christiania 1865

Sear Sear, D. R.: greek Coins and their values.

Vol. I, II. London 1978, 1979

Sieg Siegs møntkatalog Norden 2006.

Aalborg 2005

Sieg Siegs seddelkatalog 2001. Aalborg 2000

SM Ahlström, B., Almer, Y. & Hemmingsson, B.:

Sveriges Mynt 1521 – 1977. Stockholm 1976

SNg ANS. Sylloge Nummorum graecorum. American

Numismatic Society, New York 1961ff.

SNg Cop. Sylloge Nummorum graecorum,

Danish National Museum. Kbh. 1942ff.

Starr Starr, C. g.: Athenian Coinage, Oxford 1970

Storgaard Storgaard, E.: Slesvig – Holsten, Hertugelige

mønter, 2001

Syd. Sydenham, E. A.: The Coinage of the Roman

Republic, London 1952

UBJ Jensen, U. Barner: Trankebarmønter ca.

1620 – 1845. gentofte 1978

Vlasto Ravel, O.: The Collection of Tarentine Coins

Formed by M. p. Vlasto. London 1947

Y Yeoman, R. S.: Modern world Coins

1850 – 1964. Racine 1978

Aagaard Aagaard, S.: Frederik III Kronemønt

København 1651 – 1670, DNF 2004

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 12


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

k ø B s k o n d i t i o n e r

§ 1. BudGiVninG

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der

byder for andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for

berigtigelsen af købet.

på opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner

(herefter benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere,

hvadenten de ønsker at afgive et bud ved personligt

fremmøde på auktionsstedet eller afgive en kommission

pr. brev eller fax eller byde direkte pr. telefon, kunne

dokumentere deres betalingsdygtighed samt til enhver

tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget

til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke

tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto

betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på

auktionsstedet eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af

bud pr. telefon er muligt under visse forudsætninger, der

afgøres af Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejltagelser, der

måtte opstå ved brug af denne service. Auktionarius

bestemmer overbuddets størrelse og træffer ligeledes

afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BetAlinG

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres

købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25%

i auktionsomkostninger inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes

moms på 25% af hammerslag og auktionsomkostninger.

Hvilke katalognumre der sælges til fuldmoms

fremgår af kataloget med stjerne *.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse

deres SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på

de fakturaer, hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler

for afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter

ikke EU private købere, som ligestilles med danske købere

jvf. gældende dansk lovgivning om handel med brugte

varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan

betales kontant op til DKK 100.000 eller med Dankort,

banknoteret check, rejsechecks, Visa-, Master-, Diners

Club- eller Eurocard. personlige udenlandske checks kan

kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter

auktionen og under alle omstændigheder skal betaling

finde sted senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente

heraf med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at

Bruun Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber,

er Bruun Rasmussen berettiget til at annullere købet og

bortsælge det købte på ny auktion hos Bruun Rasmussen

eller underhånden og afkræve køber ethvert herved

opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder den, der har

indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg

af effekter hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen

berettiget til at berigtige ethvert tilgodehavende hos

køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter

til salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge

sådanne effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden

at være bundet af en af den misligholdende køber fastsat

mindstepris. Den misligholdende køber er ikke berettiget

til at kræve udlevering af effekter indleveret til salg, så

længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen ikke er betalt,

126

uanset om værdien af sådanne effekter må anses at overstige

forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet

af en køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet

af en anden på den pågældendes vegne, ligesom Bruun

Rasmussen er berettiget til at kræve et depositum som

betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. AfGiftsfritAGelse

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget,

og bliver ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOpÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land,

fritages for at betale dansk moms, når momsregistreringen

dokumenteres over for Bruun Rasmussen, som

skal påføre momsnummeret på fakturaen.

B. KØBERE MED BOpÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør: Effekter, der eksporteres

gennem en af Bruun Rasmussen godkendt speditør,

fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods: Der kan ske fritagelse for

dansk afgift, når køberen selv medtager det købte

under forudsætning af, at følgende betingelser er

opfyldt: Fakturaen skal være betalt, og den danske

afgift på 25% af fakturabeløbet skal være deponeret

hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske

moms refunderet, så snart Bruun Rasmussen har

modtaget købsfakturaen retur med påtegning om

officiel indførsel fra det endelige lands toldmyndighed

eller anden på omsætningsafgiftsområdet kompetent

myndighed, hvis købet overstiger DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil

få den danske moms refunderet, efter at effekterne

har været forevist til toldbehandling i forbindelse

med køberens udrejse fra EU. Eksportørblanketten

returneres til Bruun Rasmussen efter at være forsynet

med et toldvæsens attest for udførslen, hvis købet

overstiger DKK 300. Dette gælder også for Færøerne

og grønland.

§ . AfGiftsBetAlinG

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker

at gøre brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til

brugtmoms/fuldmoms på lige fod med private købere.

Dette skal meddeles os inden kl. 10 den følgende

auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til

fuldmoms med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

Dette skal meddeles os inden kl. 10

den følgende auktionsdag.

§ . udleVerinG

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres

til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget

for købers regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet

14 dage efter hammerslaget, vil der blive opkrævet

opbevaringsgebyr. Købte varer, der er betalt, men ikke

afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt for købers regning

ved auktion eller underhånden.

§ 6. forsendelse

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og

fremsende købte varer, sker dette på købers regning

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

og risiko. Bruun Rasmussen kan således ikke drages til

ansvar for skader forvoldt på købte varer under forsendelse

eller for forsvundne forsendelser.

§ 7. kunstnerAfGift til copy-dAn CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske

og visse udenlandske kunstnere. Følgeretsvederlaget

opkræves hos køber af Bruun Rasmussen på vegne af

kunstnernes organisation Copy-Dan, for de kunstværker,

der er omfattet af loven. Disse værker er mærket CD for

Copy-Dan ud for katalognummeret.

Følgeretsvederlaget beregnes som følger for det enkelte

kunstværk:

• 5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 1.863 og DKK 310.567 med tillæg af

auktionsomkostninger på 20% ekskl. afgift

• 3% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 310.567 og DKK 1.242.267 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 1% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 1.242.267 og DKK 2.173.967 med tillæg af

auktionsomkostninger på 20% ekskl. afgift

• 0,5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 2.173.967 og DKK 3.105.667 med tillæg af

auktionsomkostninger på 20% ekskl. afgift

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen, der ligger

over DKK 3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

Copy-Dan afgiften kan ikke overstige DKK 93.170 for det

enkelte kunstværk.

§ 8. eksporttillAdelse

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning

om sikring af kulturværdier i Danmark. Foreligger

en sådan ikke, vil dette blive meddelt den udenlandske

køber umiddelbart efter hammerslaget. Derefter vil Bruun

Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget på købers

vegne, nu hvor prisen kendes. gives eksporttilladelse

ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det

købte til den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver

hævet for køber.

§ 9. kAtAloGiserinG

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er

at forefinde og som beskrevet i kataloget med senere

offentliggjorte ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning

og under anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der

bevirker, at de kan være behæftet med fejl, mangler,

restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis

angives i kataloget. Afbildninger i kataloget er blot til

identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af

effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved

selvsyn på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig

om de ønskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for

katalogets trykning blandt lærde og eksperter herskende

opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed

eller dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen,

skal dette straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning,

eller såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet

med væsentlige fejl, der har medført en væsentlig højere

hammerslagspris, end en korrekt katalogbeskrivelse må

antages at ville have resulteret i, er køber berettiget til at

annullere købet, hvorefter den samlede erlagte købesum,

dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive

refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller

vægt erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et

køb kan kun udøves af den, der købte den pågældende

effekt hos Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav

om annullering fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen

inden 2 år efter købsdagen, og af at det købte

inden samme frist returneres til Bruun Rasmussen i den

samme stand i enhver henseende, som det købte var i på

hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav

på betaling af renter af købesummen og er ej heller

berettiget til at kræve anden udgift eller tab, herunder

eventuel mistet videresalgsfortjeneste, dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående

bestemmelser, såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var

i overensstemmelse med den på dette tidspunkt

gældende opfattelse blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt

at få fastslået et falskneri var iværksættelsen

af videnskabelige processer, hvis gyldighed først blev

anerkendt efter katalogets udgivelsestidspunkt eller

som ville have været uforholdsmæssigt omkostningskrævende

eller uigennemførlige uden beskadigelse af

den pågældende effekt.

kommissioner

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun rasmussen, auktionsholder

Jørgen Byriel, auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for

bydere, der ikke kan være til stede ved auktionen. Det

er en forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen

i hænde 24 timer før auktionens start, så om nødvendigt

bydernes kreditværdighed kan undersøges. Bruun

Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser,

der måtte opstå ved brug af denne service.

konditionsrApporter

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand.

Dette er ment som en service for kunder, der ikke

selv har mulighed for ved selvsyn at undersøge numrene

på eftersynet. Det understreges, at de givne oplysninger

ikke kan gøres til genstand for reklamationer; her henvises

til katalogteksten.

fritAGelse for dAnsk fuldmoms

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i

kataloget er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EUlande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til

private, skal der ikke betales dansk moms, men moms

i henhold til de regler der gælder, hvor den udenlandske

virksomhed er momsregistreret. Det tilrådes at søge

oplysning hos de lokale myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 127


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

c o n d i t i o n s o f p u r c h A s e

§ 1. BiddinG

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable

in surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be

able to document their ability to pay and be able to provide

proof of identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to

refuse to accept a bid if, when requested, adequate security

or adequate payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place

of auction or by written commission. Telephone bidding is

possible within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for

any errors that may occur using this service. The auctioneer

shall have absolute discretion as to the increment of the bids.

The auctioneer will also make decisions in all cases of doubt

regarding the bidding.

§ 2. pAyment

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special

VAT scheme for sales of works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and secondhand goods by public Auction (hereinafter

called Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on

normal VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so

that the purchase price is the hammer price plus an additional

20% in buyer’s premium and VAT of 25% levied on

both the hammer price and the buyer’s premium. The lots

subject to Full VAT are indicated as such in the catalogue

with an asterix (*).

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply

(cf. Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special VAT Scheme for Sales of works

of Art, Collectors’ items and Antiques by public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods

have been knocked down. payment may be made in cash

up to DKK 100,000, by Dankort, banker’s cheque, traveller’s

cheque, Visa-, Master-, Diners Club- or Eurocard. personal

foreign cheques may only be used for payment by prior

arrangement.

payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no

later than eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight

days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,

Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and

resell the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately,

and to demand reimbursement of any related losses from the

defaulting buyer. Any further profit on the sale shall be payable

to the person who had deposited the goods for sale by

auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale

of goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be

entitled to set off its receivables against its payables to the

defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale,

Bruun Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a

Bruun Rasmussen auction without being bound by the reserve

stipulated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall

not be entitled to demand the surrender of goods deposited

128

for sale as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has

not been discharged, regardless of whether the value of such

goods may be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party

on behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall

further be entitled to demand a deposit as a condition of

accepting any future bids from such a purchaser.

§ 3. exemption from VAt

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall

pay 20% of the hammer price in buyer’s premium and shall

not be subject to Danish taxes and duties:

A. BUYERS RESIDINg IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as

they have provided Bruun Rasmussen with documentation

of their VAT registration. The VAT number will then

be quoted on Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDINg OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent: Lots exported

through a forwarding agent approved by Bruun Rasmussen

are exempt from VAT.

2 Export as personal luggage: goods may be exempt from

Danish VAT when the buyer personally takes the goods

out of the country as luggage, provided the following

conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited

with Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish

VAT as soon as the invoice of sale has been returned to

Bruun Rasmussen endorsed by the customs authorities of

the country in question or by any other authority with

jurisdiction over matters of purchase tax with respect to

official imports of goods into the country in question if

the purchase price exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will

be refunded the Danish VAT after the goods have been

presented for customs clearance in connection with the

departure of the buyer from the EU. The exporter’s form

should be returned to Bruun Rasmussen after being

endorsed with the customs authorities’ export certificate

if the purchase price exceeds DKK 300 This also applies

to the Faroe Islands and greenland.

§ . pAyment of tAxes And duties

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead

choose to purchase items subject to Special VAT/Normal

VAT in the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen

must be notified of this before 10 a.m. on the

following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer

price plus premium. Bruun Rasmussen must be notified

of this before 10 a.m. on the following auction day.

§ . collection of purchAses

The purchase price must be paid in full before the purchased

lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

being knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been

collected within 14 days after the time of the lot being

knocked down. goods which have been paid for but not collected

within 1 year will be resold at auction or privately at

the buyer's expense.

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

§ 6. dispAtch

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not

be held liable neither for any damage caused to purchased

goods during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. droit de suite

pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty shall be collected on works of modern art by all

Danish and some foreign artists. Bruun Rasmussen will from

the buyer collect the royalties required on behalf of the artists’

organisation Copy-Dan for any work of art subject to

this law. These works are identified in the catalogue by CD

for Copy-Dan, marked beside each relevant lot number.

The artistic royalty will be calculated as follows for each

work of art:

• 5% of the part of the hammerprice ranging from DKK

1,863 to DKK 310,567 plus the buyer’s premium (20%

excl. VAT)

• 3% of the part of the hammerprice ranging from DKK

310,567 to DKK 1,242,267 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 1% of the part of the hammerprice ranging from DKK

1,242,267 to DKK 2,173,967 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0.5% of the part of the hammerprice ranging from DKK

2,173,967 to DKK 3,105,667 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0.25% of the part of the hammerprice lying above DKK

3,105,667 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)

The artistic royalty cannot exceed DKK 93,170 for each work

of art.

§ 8. export licence

Applications for an export licence must be made to the

Danish Cultural Assets Committee when required in accordance

with current Danish legislation on the protection and

preservation of cultural assets in Denmark. where such

a licence has not been obtained, the foreign buyer will be

informed thereof immediately after the lot has been knocked

down to the buyer. Another application will subsequently be

sent to the Danish Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen

on behalf of the buyer, now that the price is known.

Should an export licence not be granted, the Danish Cultural

Assets Committee would be obliged to acquire the purchased

lot at the purchase price, and the buyer would thus not be

bound to the purchase.

§ 9. cAtAloGuinG

All lots are sold in the condition in which they are found

when knocked down and as described in the catalogue with

subsequently published changes and modifications. Cataloguing

is done according to the best of Bruun Rasmussen’s

knowledge and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies,

or may have been subject to restoration or damage not

necessarily stated in the catalogue. Catalogue pictures are for

identification only and cannot be used for an evaluation of

the condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he

intends to bid by personal inspection at the preview held prior

to the auction. The catalogue description is an indication

of the prevailing oppinion of scholars and expert at the time

of the printing of the catalogue. If any doubts should arise

after the purchase regarding the genuineness of the purchased

lot or its conformance with the catalogue description,

Bruun Rasmussen should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to

a considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the

buyer shall be entitled to cancel the purchase, after which

the buyer shall be reimbursed for the total purchase price

paid, up till a maximum amount of the highest estimated

price stated in the catalogue plus buyer's premium and VAT,

when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on

a percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who

has bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall

be subject to the presentation of a claim for cancellation in

writing to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase

date and to the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen

in the same condition in any and all respects which

the purchased lot was in at the time of the lot being knocked

down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in

connection with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then

generally accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery

at the time of the publication of the catalogue was

the implementation of scientific processes, the validity of

which was only acknowledged after the time of publication

of the catalogue, or which would have required a

disproportionate amount of cost, or which would have

been impossible to carry out without damaging the lot

in question.

Bruun rasmussen Auctioneers of fine Art

Jesper Bruun rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

commission

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission 24

hours before the start of the auction for the bidders’ credit to

be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

condition reports

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make

a personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used

as the basis for complaints; complaints can only be based on

the catalogue text.

exemption from VAt

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots

marked with an asterix *.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen

and resell to private buyers, The private buyer then only

has to pay VAT according to the rules in force in the

country where the foreign company is VAT registered. For

further information please consult your local authorities.

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 129


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

k o m m i s s i o n s B u d

c o m m i s s i o n B i d s

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke

selv kan være til stede på auktionsdagen. Denne service

er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt

beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede

har budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da

villig til at gå et bud højere eller er De indforstået med

at nummeret sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for

beløbet. Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De

hæve budet med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,

så der er også mulighed for at købe til under den

angivne vurdering. Vor kundeservice køber altid så billigt

som muligt til Dem, som havde De selv været tilstede

på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde

senest 24 timer før auktionens start.

sådAn Byder de:

Udfyld blanketten kommissionsbud med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre

“Max” i kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca.

15% eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre

Dem, at Bruun Rasmussen modtager den senest 24

timer før auktionens start.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun

Rasmussen undlade at byde for Dem, ligesom Bruun

Rasmussen ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser

på vor automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning”

på telefon 33 43 69 08.

internet:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden

www.bruun-rasmussen.dk direkte fra siden med den

effekt, De ønsker at byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før

auktionens start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under Deres bud,

når de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023

6911 for spørgsmål om registrering og budgivning via

internettet.

telefonBud:

Såfremt De ønsker at byde pr. telefon, bedes De oplyse

Bruun Rasmussen Deres navn og telefonnummer samt

hvilke katalognumre, De ønsker at byde på, senest 3

timer før auktionens start. De vil så blive ringet op kort

før, den aktuelle vare kommer under hammeren, og De

kan på denne måde deltage i auktionen uden selv at

være til stede.

For yderligere information, se “Købskonditioner”, §1.

130

It is possible to leave commission bids if you can not

be present at the auction yourself. This service is free

of charge.

when leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on

your behalf.

The situation can occur that another buyer has already

bid the same as you were prepared to. Are you then

willing to bid further? If not the lot will be sold to

another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”,

for maximum, next to the amount. You can also allow

us to raise your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the

estimated price, so it is possible to buy below the estimate.

Bruun Rasmussen will always buy at the lowest

price possible, as if you yourself had been present at

the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than

24 hours prior to the start of the auction.

how to mAke A commission Bid:

Complete the commission form with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please

write “Max” in the appropriate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or

approx. 25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun

Rasmussen receives it 24 hours prior to the start of the

auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen

can not be held responsible for error in bidding or failure

to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerprice-information”

is available for sale results at

+45 33 43 69 08.

internet:

Commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with

the item you want to submit a bid for.

Deadline for submissions of bids via the website is 3

hours prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under Your bids when you

are logged in. please contact technical support on +45

7023 6911 for questions about the registration and

submission of bids on the website

telephone BiddinG:

Should you wish to bid at auction by telephone, please

inform Bruun Rasmussen of your name and telephone

number, as well as which catalogue numbers you are

interested in, no later than 3 hours prior to the start og

the auction. You will then be contacted shortly before

the relevant lot comes under the hammer, thereby

allowing you to participate without being in the auction

room yourself.

For additional information, please consult "Conditions

of purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

k o m m i s s i o n s B u d

c o m m i s s i o n B i d s B r e d G A d e - c o i n s

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn name: * .........................................................................................................................................................

Adresse address: * ..................................................................................................................................................

postnr./by city: * ....................................................................................................................................................

Land country: * ................................................................ Fax: ........................................................................

Tel: * .........................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................ CVR-nr. vat no.: ..................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. acct. no.: .............................................

Adresse address: ......................................................................................................................................................

postnr./By city: ................................................................. Land country: ......................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson contact: ......................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

i hereby request that Bruun rasmussen bid on my behalf on the following lots up at the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

the undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * .......................................................................... B.R. kunde-nr. client no.: ...................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via email dagligt efter auktion

i wish to receive sales results on the items i have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ................................................................................................

AUKTION NR auction no: 758

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

Bruun rAsmussen kunstAuktioner A/s

Max +15% +25%

Bredgade 33 · DK-1260 København K · Tel +45 3343 69 11 · Fax +45 3343 6966 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side please turn over

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 131


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

k o m m i s s i o n s B u d

c o m m i s s i o n B i d s B r e d G A d e - c o i n s

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR auction no: 758

132

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

i n f o r m At i o n

AfhentninG

Afhentning af effekter købt på

traditionel auktion SKAL SKE senest

2 uger efter sidste auktionsdag (eller

efter aftale). Uafhentede effekter vil

herefter uden yderligere varsel blive

sendt til opbevaring for købers regning

og risiko.

sAlGsresultAter

Hammerslags-priser fra de seneste

auktioner kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

Hammerslags-priser kan også fås ved at

ringe til vores automatiske telefonsvarer

på telefon: 33 43 69 08.

foto

Fotos af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk

euro

Der bydes og faktureres i danske kroner.

Vurderinger i euro kan ses på

www.bruun-rasmussen.dk

dispAtch

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later

than 2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the expence

and risk of the buyer.

sAles results

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

Sales results are also available at our

answering machine.

please call: +45 33 43 69 08.

photo

photos of all items are available at our

website: www.bruun-rasmussen.dk

euro

Bids and invoicing are made in DKK.

Estimates in Euro can be seen at

www.bruun-rasmussen.com

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 133


online coin auctionS the SeconD tueSDay in every Month at www.Bruun-raSMuSSen.coM

s A l G s p r i s e r prices reAlized in dkk, Buyers premium not included

4000 30.000

4001 14.000

4003 26.000

4004 1.100

4005 700

4006 1.050

4008 700

4010 1.050

4011 1.300

4012 3.500

4013 750

4014 4.000

4015 1.600

4016 1.250

4017 3.800

4018 2.500

4019 3.500

4020 7.000

4021 1.200

4023 1.700

4024 19.000

4026 1.800

4030 1.500

4031 4.000

4033 1.400

4034 3.000

4035 4.500

4036 5.000

4037 1.800

4038 40.000

4039 7.000

4040 48.000

4041 40.000

4042 24.000

4043 3.500

4044 4.000

4045 1.300

4046 1.200

4047 1.100

4048 3.500

4049 4.000

4050 1.700

4051 8.500

4052 1.900

4053 17.000

4054 1.400

4055 2.100

4056 2.000

4057 40.000

4058 1.600

4059 4.400

4060 4.000

4061 9.500

4062 1.800

4063 2.400

4064 1.800

4065 1.900

13

4066 2.200

4067 1.900

4068 1.500

4069 1.600

4070 1.800

4071 1.400

4072 950

4073 1.100

4074 2.600

4075 1.600

4076 1.600

4077 1.700

4078 900

4079 1.600

4080 1.600

4081 1.600

4082 7.500

4083 1.200

4084 1.200

4085 25.000

4086 1.800

4087 1.000

4088 1.400

4089 50.000

4090 5.600

4091 11.000

4092 5.000

4093 1.500

4094 9.000

4095 5.500

4096 5.600

4097 4.500

4098 6.000

4099 3.000

4100 4.000

4101 5.000

4102 2.200

4103 2.200

4104 3.600

4105 8.000

4106 7.000

4107 13.000

4108 13.000

4109 2.600

4110 8.000

4111 1.700

4112 2.800

4113 1.700

4114 1.600

4115 6.500

4116 900

4117 2.700

4118 2.200

4119 1.900

4120 1.050

4121 1.500

4122 2.200

Bruun rAsmussen møntAuktion nr. 7 2, 1. dec. 200

4123 1.800

4124 2.200

4125 2.800

4126 1.200

4127 1.600

4128 3.400

4129 2.700

4130 900

4131 1.200

4132 3.200

4133 1.700

4134 1.100

4135 1.300

4136 1.700

4137 1.400

4138 1.300

4139 7.000

4140 2.100

4141 1.600

4142 4.300

4143 3.000

4144 2.200

4145 700

4146 1.300

4147 8.500

4148 3.500

4149 2.500

4150 1.700

4151 1.700

4152 3.600

4153 1.000

4154 1.800

4155 1.200

4156 3.200

4157 2.600

4158 4.200

4159 3.400

4160 3.700

4161 5.500

4162 6.200

4163 2.400

4164 1.600

4165 1.400

4166 1.900

4167 3.700

4168 1.500

4169 2.200

4170 1.400

4171 1.600

4172 1.200

4173 2.500

4174 3.500

4175 1.200

4176 2.300

4177 1.600

4178 1.700

4179 13.000

4180 5.000

4181 3.200

4182 1.000

4183 1.200

4184 12.000

4185 6.000

4186 1.600

4187 1.800

4188 2.300

4189 14.000

4190 6.500

4191 7.000

4192 1.800

4193 3.000

4194 1.700

4195 1.400

4196 1.200

4197 1.600

4198 1.500

4199 1.600

4200 2.600

4201 1.700

4202 5.800

4203 1.600

4204 1.800

4206 1.300

4207 2.200

4208 1.700

4209 1.400

4210 2.400

4211 27.000

4212 1.200

4213 1.800

4214 1.000

4215 7.200

4216 4.800

4217 1.600

4218 1.200

4219 2.400

4220 1.200

4221 2.200

4222 3.800

4223 2.500

4224 2.700

4225 2.600

4226 2.200

4227 3.200

4228 2.400

4229 5.500

4230 2.600

4231 1.600

4232 2.200

4233 3.000

4234 1.800

4235 1.400

4236 2.400

4237 3.200

4238 2.100

4239 1.500

4240 1.800

4241 2.200

4242 1.300

4243 1.300

4244 1.400

4245 1.400

4246 2.600

4247 2.800

4248 3.400

4249 3.400

4250 2.200

4251 1.300

4252 6.000

4253 12.000

4254 8.000

4255 700

4256 1.500

4257 1.200

4258 1.100

4259 700

4260 1.300

4261 1.400

4262 700

4263 700

4264 1.300

4266 700

4267 2.300

4268 2.000

4269 1.700

4270 1.300

4271 1.600

4272 1.600

4273 1.800

4275 700

4276 700

4277 1.100

4280 7.200

4281 1.700

4282 1.000

4283 1.500

4284 2.700

4285 700

4286 2.300

4287 1.400

4288 700

4290 7.500

4291 1.800

4292 2.500

4293 1.000

4294 5.500

4295 700

4296 1.100

4297 1.500

4298 900

4299 3.300

4300 2.200

4301 1.600

4302 1.200

4303 1.000

4304 3.600

4305 1.000

4306 1.200

4307 1.800

4308 1.600

4309 7.500

4310 1.000

4311 2.900

4312 4.400

4313 950

4314 1.400

4315 1.000

4317 8.000

4318 11.000

4319 7.500

4320 1.900

4321 1.400

4322 2.200

4323 1.900

4324 2.100

4325 1.200

4326 700

4327 1.000

4328 1.700

4329 1.800

4330 2.400

4331 1.000

4332 1.500

4333 1.600

4334 1.500

4335 1.300

4336 900

4337 850

4338 1.000

4339 1.400

4340 1.600

4341 5.300

4342 1.300

4343 1.600

4344 850

4345 2.900

4346 2.200

4347 2.100

4348 2.400

4349 24.000

4350 3.300

4351 2.200

4352 3.000

4353 1.200

4354 5.500

4355 4.000

4356 5.500

4357 900

til kommende Auktioner søGes mønter, medAiller oG penGesedler

henVendelse i AfdelinGen dAGliGt frA 9-17.

4358 3.300

4359 2.300

4360 3.300

4361 2.600

4362 1.600

4363 1.100

4364 1.400

4365 2.100

4366 1.100

4367 6.600

4368 2.100

4369 2.200

4370 2.100

4371 2.400

4372 2.200

4373 2.400

4374 2.000

4375 1.400

4376 1.400

4377 1.600

4378 2.100

4379 2.000

4380 2.000

4381 700

4382 1.050

4383 1.200

4384 1.400

4385 1.000

4386 1.200

4387 2.100

4388 5.500

4389 1.000

4390 1.600

4391 1.200

4392 2.000

4393 2.300

4394 1.400

4395 2.400

4396 1.200

4397 3.400

4398 2.000

4399 1.050

4400 850

4401 1.400

4402 4.500

RET TIL ÆNDRINgER FORBEHOLDES © 2006 BRUUN RASMUSSEN - gRAFIK Og DTp: BETTINA LØgSTRUp - TRYK: FROM & CO - KATALOgpRIS KR. 75

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

k o m m e n d e m ø n tA u k t i o n - o n l i n e

u p c o m i n G c o i n A u c t i o n - o n l i n e

husk at vi på www.bruun-rasmussen.dk

afholder onlineauktioner over mønter

den anden tirsdag i hver måned.

til disse auktioner modtager vi løbende

såvel danske som udenlandske mønter,

medailler og pengesedler.

på vores onlineauktion d. 13. juni udbydes bl.a.

yderligere en række mønter fra Bent haars samling.

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 13


HUSK OgSå ONLINE-MØNTAUKTIONER ANDEN TIRSDAg I HVER MåNED på www.BRUUN-RASMUSSEN.DK

k o m m e n d e m ø n tA u k t i o n - o n l i n e

u p c o m i n G c o i n A u c t i o n - o n l i n e

husk at vi på www.bruun-rasmussen.dk

afholder onlineauktioner over mønter

den anden tirsdag i hver måned.

til disse auktioner modtager vi løbende

såvel danske som udenlandske mønter,

medailler og pengesedler.

på vores onlineauktion d. 13. juni udbydes bl.a.

yderligere en række mønter fra Bent haars samling.

BRUUN RASMUSSEN MØNTAUKTION 758 13

More magazines by this user
Similar magazines