Eksempel på bevillingstekst - Cabi

cabiweb.dk

Eksempel på bevillingstekst - Cabi

Eksempler tekster ifm. bevilling af mentor

Eksempel 1. Mentorbevilling - oprettelse af mentorordning

Mentorstøtte:

Der bevilliges mentorstøtte til xxx i perioden xxx til xxx i alt 4 uger med 22 ugentlige

mentortimer. I alt xxx timer á xxx kr. = xxx kr. Udgiften til mentorstøtte bevilliges jf. LAB §

78.

Mentor er xxx xxx, og hun har fået udleveret 2 x 2 zoners buskort i forbindelse med løsning af

selve bustræningsopgaven. Der kan forekomme følgeudgifter til transport af mentor i

forbindelse med bevillingen. Såfremt mentor ikke bruger alle mentortimerne, skal det tages

op, om selve perioden skal forlænges.

Begrundelse:

Xxx lider af angstproblematik, hvilket er beskrevet i hendes generelle helbredsundersøgelse

(GHU) udarbejdet af egen læge. Hun er blandt andet ikke i stand til at køre i bus alene. Det

vurderes at være en barriere i forhold til deltagelse i et afprøvningsforløb og længere sigt i

forhold til tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, at xxx ikke kan transportere sig

selv. Hun er nuværende tidspunkt afhængig af, at andre kan bringe og hente hende. Det

vurderes derfor relevant at tilbyde xxx bustræning.

Mentorordningen er bevilliget i en kort periode, men med mange timer. Mentor skal bruge 4

timer om dagen opgaven, 2 timer om morgen og 2 timer om eftermiddagen. Det er aftalt,

at mentor de første par dage kører i bussen med xxx – derefter skal xxx selv køre i bus til det

sidste stop, men med mulighed for at kontakte mentoren telefonisk. Tempoet i bustræningen

aftales i samarbejde med XX, men det er vigtigt, at det hele tiden sker en progression.

Mentoraftale:

Mentor xxx, kontakter xxx d. xxx for at aftale, hvor de skal mødes.

Mentor xxx finder den letteste og korteste busrute.

Jobcenter xxx, adresse xxx, står for den praktiske gennemførelse af mentorforløbet, samt

ansættelse af den relevante mentor. CVR NR. xxx.

Eksempel 2. Mentorbevilling - oprettelse af mentorordning

Der bevilliges mentorstøtte til xxx i perioden xxx til xxx i alt 5 uger med 6 ugentlige

mentortimer.

I alt 30 timer á xxx kr. = xxx kr.

Udgiften til mentor bevilliges jf. LAB § 78.

Der kan forekomme følgeudgifter til transport af mentor i forbindelse med bevillingen.

Begrundelse:

Xxx har tidligere været i et arbejdsprøvningsforløb, men det endte med at vi stoppede

forløbet, da xxx udeblev.

Der har i den mellemliggende periode været gennemført en psykologisk undersøgelse af xxx,

der blandt andet peger relevansen af mentorstøtte.


Timerne bevilliges til at støtte xxx i at møde op i arbejdsprøvningen xxx gennem f.eks.

morgenvækning, samt samtaler og motivation blandt andet om sengetider, forvaltning af fritid

og gode morgenrutiner.

Hvis xxx en morgen ikke møder op som aftalt og ikke giver besked, kan der ringes til mentor,

som så tager over derfra. Menteen Xxx er indforstået med, at mentor også kommer i xxxs

lejlighed.

Mål:

Såfremt det lykkes at få et væsentlig bedre fremmøde, vurderes det som muligt, at xxx kan

finde beskæftigelse i et fleksjob. I modsatte fald, er det overvejende sandsynligt, at der må

ansøges om pension.

Xxx er indforstået med denne mentorordning.

Mentor er xxx xxx.

More magazines by this user
Similar magazines