Langtidsledighed rammer også fleksjobbere - Cabi

cabiweb.dk

Langtidsledighed rammer også fleksjobbere - Cabi

LANGTIDSLEDIGE LANGTIDSLEDIGE

fakta

Afgang fra ledighedsydelse

Hovedtendenser for personer der afgår fra ledighedsydelse er:

• Jo længere en fleksjobvisiteret har været ledig, jo sjældnere ender den

fleksjobvisiterede med at komme i fleksjob.

• Antallet af langtidsledige (over 18 måneder) fleksjobbere, der overgår til fleksjob, er kraftigt

nedadgående, mens antallet af fleksjobvisiterede, der overgår til fleksjob tidligere i deres

ledighedsforløb (under 18 måneder), er i vækst.

• Markant flere afgår fra ledighedsydelse til et fleksjob i det private end til et fleksjob i det

offentlige, når ledighedsanciennitet er under 18 måneder.

• Et stigende antal personer (næsten 1900 personer i 2009 mod ca. 1600 i 2008) afgår fra

ledighedsydelse til førtidspension. Tendensen gælder uanset anciennitet på ledighedsydelse.

Kilde: Særkørsel ved CABI i Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, 2010.

visiterede der sammenlagt har været ledige i mindst

18 ud af de seneste 24 måneder.

Tabet af statsrefusion kan få betydelige økonomiske

konsekvenser, især for kommuner med mange

fleksjobvisiterede. Man må derfor formode, at kommunerne

prioriterer indsatsen over for fleksjobbere,

der går ledige længe, højt.

Antallet af fleksjobbere, der har været ledige i 18

af de seneste 24 måneder, beregnes ud fra ledighedsperioder

efter den 1. juli 2006, og gruppen er

derfor begyndt at blive synlig i kommunernes regnskaber

fra og med januar 2008 (se fig. 2).

Den seneste måling fra Danmark Statistik vedrører

september 2009, og den angiver, at antallet af

ledighedsydelsesmodtagere, der har været ledige

i mindst 18 ud af de seneste 24 måneder, på det

tidspunkt svarede til 2670 helårspersoner. Det betyder

at cirka hver femte ledighedsydelsesmodtager

kan betegnes som langtidsledig fleksjobber.

Spørgsmålet er, hvilke lokale strategier og modeller

kommunerne anvender i kampen mod langtidsledighed

blandt fleksjobbere. Hvilke håndtag

kan kommunerne dreje på for at begrænse den

stigende langtidsledighed blandt fleksjobbere og

parallelt dermed minimere udgiften i form af tabt

refusion?

Netop dette spørgsmål stillede CABI i efteråret 2009

til udvalgte jobcentre. Flere pegede på at man først

var optaget af at danne sig et erfaringsgrundlag omkring

samarbejdet med andre aktører i fleksjobindsatsen,

og at man var kommet relativt sent i gang

med at udtænke et beredskab i forhold til bestemmelsen

om, at statsrefusionen frafalder efter en

fleksjobbers ledighed i 18 ud af 24 måneder.

Jobcentrene gav også udtryk for, at man forholdt

sig stadig mere aktivt, efterhånden som antallet

af sager uden statsrefusion begyndte at stige. Det

typiske billede er, at jobcentrenes indsats rummer

følgende typer af initiativer:

• Overblik over hvilke ledighedsydelsesforløb der

nærmer sig de kritiske 18 måneder, forsøges

styrket ved hjælp af nøgletal, ledelsesinformation,

statusmøder med videre.

• Indsatsen omkring fleksjob og revalidering samles

i specialiserede team, som varetager både

kontaktforløb, formidling, opfølgning på fleksjob

med mere.

• Inddragelsen af andre aktører kvalificeres ved

at målrette samarbejdet med forskellige aktører

omkring de typer af forløb, som netop de er

gode til.

Ledighedsydelse Fleksjob

nov-06 10.616 42.590

nov-07 10.398 45.781

nov-08 10.794 50.655

nov-09 13.468 52.233

jan-10 13.972 52.031

Fig. 1 - antal fuldtidspersoner Kilde: www.jobindsats.dk

Fig. 2 Kilde: Danmarks Statistik

22 Fleksicurity nr. 11 2010 Fleksicurity nr. 11 2010 23

6.000

5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

dec 07 jan 08 feb 08 mar 08 apr 08 maj 08 jun 08 jul 08 aug 08 sep 08 okt 08 nov 08 dec 08 jan 09 feb 09 mar 09 apr 09 maj 09 jun 09 jul 09 aug 09 sep 09

© Danmarks Statistik

cirka hver femte ledighedsydelsesmodtager

kan betegnes

som langtidsledig fleksjobber

Kontanthjælpsmodtagere efter ydelsesart og tid.

Hele landet. (Antal)

Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse

Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse uden refusion

More magazines by this user
Similar magazines