Sløjfen nr. 33 - Kræftens Bekæmpelse

cancer.dk

Sløjfen nr. 33 - Kræftens Bekæmpelse

Sløjfen_33 17/08/08 19:46 Side 3

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige

SLØJFEN 33

august 2008

lyserød lørdag

Læs mere på side 13

Salget blomstrer som aldrig før hos

Kræftens Bekæmpelses IGEN-butikker

Mød Stafet For Livet live eller på internettet.

Læs om alt dette på side 11


Sløjfen_33 17/08/08 19:46 Side 2

FRA

LOKALFORENINGS-

AFDELINGEN

Det skulle være lettere

at være frivillig forening

– men!

Fra Folketingets partier er det gennem

flere år blevet påpeget, hvor vigtig den

frivillige sektor er, og hvor stor betydning,

frivilliges indsats har for samfundets

udvikling. Der er også taget initiativer

til at bedre forholdene for foreningerne.

Men i løbet af sommerperioden har vi

fået en udfordring på genbrugsområdet.

EU-kommissionen har sendt en såkaldt

åbningsskrivelse til den danske regering

og bedt om oplysninger vedrørende

momsfritagelse. EU-kommissionen mener

blandt andet, at det er i strid med EU's

momsdirektiv, at der er en generel fritagelse

for moms for varer solgt i genbrugsbutikker.

Kræftens Bekæmpelse

betaler således ikke moms af de varer,

vi sælger i Igen-butikkerne.

Det vil få meget alvorlige konsekvenser

for foreninger med genbrugsbutikker

herunder Kræftens Bekæmpelse, hvis vi

skal betale moms af alle skjorter, skabe,

glas, bøger med mere, som vi sælger i

vore 10 dejlige butikker. Formentlig vil

det meste af overskuddet forsvinde.

De første udmeldinger fra de danske

politikere har været, at Danmark skal

gøre alt for at bibeholde ordningen. Vi

er i Kræftens Bekæmpelse via vores

brancheorganisation ISOBRO med til at

påvirke processen, der kan strække sig

over flere år, før en afgørelse træffes.

2 Sløjfen august 2008

BJARNE

HEIDE

JØRGENSEN

LANDSSEKRETÆR,

AFDELINGSCHEF

Essaykonkurrence om sorg

Hvert år oplever ca. 1.000 unge i alderen 14-17 år at miste en

mor eller far. 12.500 oplever, at en af deres forældre bliver

indlagt på hospitalet med en kritisk sygdom. Kræftens Bekæmpelse

udskriver en essaykonkurrence om sorg for de unge.

Børn og unge gør sig mange tanker om sorg og tab. Mange voksne har dog svært ved at

tale med børn om deres sorg. De ved ikke, hvad de skal sige eller gøre. Resultatet er, at

mange børn og unge går alene rundt med “sorgen som blind passager”. Kræftens Bekæmpelse

udskriver derfor en konkurrence for elever i 8.-10. klasse, der opfordrer de unge til at

skrive om deres erfaringer med sorg, sygdom eller dødsfald. Målet er at sætte fokus på tanker

om sorg – fra de mest fortvivlede til de positive og opløftende. For glæde og sorg er

én og samme mønt. Bag konkurrencen står blandt andet Lotus Turell, der yder en stor frivillig

indsats for Kræftens Bekæmpelse – bistået

af medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelses Projekt

OmSorg. Lotus Turell mistede selv sin far

(Dan Turell) som 14 årig. Fotoet er taget af fotograf

Peter Brinch, som også er frivillig i Kræftens

Bekæmpelse.

Konkurrencen løber fra 5. september til 5.

oktober. Du kan se mere om konkurrencen på

Projekt OmSorgs hjemmeside www.cancer.dk

/omsorg fra den 5. september.

Butikstyve hader service

Når talsmændene i IGEN-butikkerne mødes til talsmandsmøde

den 3. september, skal de blandt andet høre om, hvordan

IGEN-butikkerne kan undgå samt håndtere butikstyverier.

Ole Christian Larsen, der er tidligere underviser på Statens Politiskole, sikkerhedschef i

Magasin og medlem af Det Kriminalpræventive Råd, fortæller de frivillige talsmænd noget

om at undgå tyveri. Talsmandsmødet byder også på socialt samvær og oplæg om prissætning,

erfaringsudveksling og informationer om nye tiltag.

Medlemmer af regionsudvalgene

mødes på Strib-dagen

Den 4. oktober er der Strib-dag, hvor regionsudvalgsmedlemmerne mødes med frivillige

fra de andre regionsudvalg og ansatte i Kræftens Bekæmpelse. Her udveksler de erfaringer,

får ny viden og er med til at definere regionsudvalgets rolle i de aktuelle indsatsområder.

Kræftens Bekæmpelse har et regionsudvalg med frivillige i hver af de fem regioner. Udvalgene

arbejder blandt andet for bedre behandling af kræftpatienter i de enkelte regioner.

Det faglige fokus på Strib-dagen vil være på palliation samt screening for brystkræft, livmoderhalskræft

og tarmkræft. Derudover skal regionsudvalgsmedlemmerne tale om den

aktuelle status med monitorering af akut kræftbehandling.

Alle medlemmer af regionsudvalgene har i august modtaget en invitation til mødet.


Sløjfen_33 17/08/08 19:46 Side 3

Rigtig mange kommer år efter år. Frivillige i

IGEN, lokalforeninger, udvalg og patientstøttearbejdet

deltager hvert år i frivilligmøder

over hele landet i september.

Ny viden

og nye ideer

spundet sammen

af hyggeligt

samvær

I år holdes frivilligmøderne ni forskellige steder i løbet af september.

Kræftens Bekæmpelses formand Frede Olesen eller direktør Arne

Rolighed deltager i alle møderne, hvor de fortæller om Kræftens

Bekæmpelse netop nu. Der er også mulighed for at stille spørgsmål.

Frivilligmøderne byder desuden på fire workshops. Emnerne er

Frivilligmøder 2008:

• Mandag den 1. september, Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram

• Tirsdag den 2. september, Brogården, Abelonelundsvej 40,

Strib, 5500 Middelfart

• Tirsdag den 9. september, Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, lokale 4.1

• Torsdag den 11. september, Pharmacon, Milnersvej 42,

3400 Hillerød

• Tirsdag den 16. september, Randers kommunes fritidscenter,

Vestergade 15, 8900 Randers

• Onsdag den 17. september, Helnan Phønix Hotel,

Vesterbro 77, 9000 Aalborg

det gode møde, samarbejde med andre foreninger om lokale aktiviteter,

lokale eksempler på god kræftrehabilitering og hvor godt du

kender Kræftens Bekæmpelse.

Møderne starter klokken 17.30 og der serveres middag undervejs.

• Torsdag den 18. september, Scandic Regina Herning,

Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning

• Tirsdag den 23. september, Medborgerhuset, Skovvej 2,

4760 Vordingborg

• Tirsdag den 30. september, Holbæk Vandrerhjem,

Ahlgade 1 B, 4300 Holbæk

Tilmelding kan ske ved e-mail til Birthe Elgaard på

be@cancer.dk eller ved at ringe på 3525 7511.

Husk at oplyse din adresse og dit telefonnummer samt

hvilket møde du deltager i.

august 2008 Sløjfen 3


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 4

Landet rundt – bringer historier fra nogle af de mange arrangementer landet rundt. Send gerne historier til sloejfen@cancer.dk

En skøn og uforglemmelig eftermiddag på

Engestofte Gods

Søndag den 18. maj åbnede Christel og Frederik

Lüttichau deres park på Engestofte Gods. Her lavede

de, i samarbejde med Maribo lokaludvalg, et balletog

operaarrangement til fordel for kampagnen “Skru

ned for solen”. Det var så skønt med solskin og flot

udsigt over Maribo Sø. 450 personer havde fundet vej,

nogen langvejs fra, og nød dette samt den pragtfulde

underholdning. Kongelig operasanger Gert Henning

Jensen sang så smukt, at mange fældede en tåre.

Derefter dansede kongelig balletdanser Alba Nadal den

amerikanske koreograf, Alvin Aileys, ballet “Witness”

akkompagneret af soulsangerinde Etta Camerons dejlige

stemme og Nikolaj Hess på flygel. Balletten er dedikeret

til forhenværende kongelig solodanserinde Mette

Hønningen, som stod for opsætningen. En meget skøn

og helt uforglemmelig oplevelse man sent vil glemme.

Overskuddet går til solsejl til kommunens daginstitutioner.

Ruth Kromann, Maribo lokaludvalg

4 Sløjfen august 2008

Skru ned for solen

Holstebro lokalforening satte den

19. maj fokus på solens skadelige stråler.

Ca. 150 mennesker lagde vejen

forbi sundhedscenteret, hvoraf 128

blev undersøgt for bekymrende pletter

på huden af byens to hudlæger Torben

Nielsen og Erik Foged. Hudlægerne

fandt fem tilfælde af hudkræft og

et tilfælde af modermærkekræft samt

mistanke om endnu et tilfælde af

modermærkekræft. De fleste fik også

at vide, hvor længe deres hud kan

tåle at være i solen uden beskyttende

solcreme. Desuden gav Holstebro

lokalforening råd og vejledning i beskyttelse

mod solen og havde en

salgsbod med solhatte, T-shirts og

armbånd m.m. Det var en meget vellykket

dag, og bestyrelsen fandt det

vigtigt, at der blev fokuseret på de

voksne og at det blev pointeret, at vi

naturlig har brug for solen med dens

livsvigtige D-vitaminer, blot man husker

at skrue ned fra klokken 12-15.

Niels Jørgen Lundsgaard,

Holstebro lokalforening

Skru ned for solen i børnehaven

Festlig seniorhygge i gammel

Hals kommune

Kræftens Bekæmpelses lokalforening

i Hals var også i år med til seniorfestival

i Gandrup Hallen den 24. maj.

Trods fodbold, royalt bryllup og karneval

samme dag mødte 200 veloplagte

seniorer op – og der blev hygget

til den store guldmedalje. Programmet

bød bl.a. på musikunderholdning og

mange fik sig også en svingom. Til

slut var der udtrækning af de mange

fine gevinster på de gratis adgangsbilletter.

Kræftens Bekæmpelses lokalforening

i Hals var repræsenteret med en

bod med fokus på sund mad og sol.

Her kunne man få gratis smagsprøver

på frugt, juice og en fedtfattig kage. I

boden var der fokus på solkampagnen

og der blev derfor solgt kasketter og

smykker for i alt 1.400 kr. Alt i alt en

dejlig dag med god stemning og hyggeligt

samvær.

Mette Nielsen, Hals lokalforening

Onsdag den 21. maj besøgte Halsnæs lokalforening tre børnehaver, som kommunen

havde udvalgt. Der var to frivillige i hver institution. Solen stod højt på

himlen, men seancen blev startet indendørs hvor børnene blev delt i to grupper

med ca. 25 børn på hver stue. De sad spændt i en rundkreds og ventede på budskabet:

"Sku ned for solen". Mange af børnene var bekendt med solcreme og var

allerede smurt ind hjemmefra. Armbåndene var en succes, selvom der var mange

problemer med perlerne undervejs! De fine hvide solhatte blev uddelt som præmie

for quizzen. Påklædningsdukkerne blev lagt på hylden til en regnvejrsdag. Efter en

lille times tid, var det med at komme ud i solen, for at se om perlerne virkede!

Lisa Kofod, Halsnæs lokalforening


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 5

Redigeres af Eva Kanstrup.

Gå, løb eller cykl for livet

Onsdag den 21. maj inviterede

Juelsminde lokalforening til besøg

på slægtsgården Skerildgaard

ved Hornsyld, hvor Journalist og

gårdmandskone Lene Tingleff fortalte

om gårdens historie. Formålet

for de deltagende var dog primært

at få dem til at røre sig. Alle deltagere

mødtes derfor på opstartssteder

andre steder i Juelsminde kommune

og kunne så vælge, om de ville

gå, løbe eller cykle til arrangementet

på Skerildgaard. De fleste ture tog

en lille times tid, men der var også

mulighed for blot en kort gåtur, så

alle havde mulighed for at være med.

Forud for arrangementet bragte

Juelsminde Avis en artikel, og det

nye tiltag blev en stor succes med

200 deltagere. Juelsminde Lokalforening

håber, at denne forårstur kan

blive en ny tradition.

Kirsten Blume Schmidt,

Juelsminde lokalforening

Post Danmark Rundt

Bryd Grænser-holdet på Hærvejsmarchen

I år var det 6. gang, at Bryd Grænser-holdet var med

på Hærvejsmarchens grønne rute på 2 x 20 km. For

første gang var der deltagere med fra alle fem regioner.

Viborg Folkeblad bragte to artikler fra Bryd

Grænser-holdets tur, og DR P4 Midt & Vest sendte fra

marchen, hvor Styregruppen bag Bryd Grænser blev

interviewet. Ideen bag Bryd Grænser-holdet er, at

kræftramte og kræftoverlevere skal opleve, at motion

sammen med ligestillede er med til at bryde grænser.

Dels I forhold til hvad, hver enkelt tror, er fysisk muligt,

og dels i forhold til at være åben omkring kræftsygdommen

og stå frem på et hold sammen med

andre kræftramte.

Dagmar Nygaard, Erling Thorup og Helga

Kyllingsbæk, Styregruppen (Bryd Grænser).

125.000 kroner til solsejl i Herning- og Ikast-Brande

Store Legedag

Søndag den 8. juni arrangerede Frederikssund

lokalforening for anden gang Store

Legedag for hele familien på det lokale

Egnsmuseet Færgegården. Sammen med en

instruktør fra Gerlev Legepark blev der sat

fokus på, hvor vigtigt det er at bevæge sig,

motionere og ikke mindst more sig sammen.

Der blev løbet, hoppet, danset og

meget mere af både børn og barnlige sjæle.

Lokalforeningen brugte lejligheden til at

lave solkampagne, så der var naturligvis

indlagt mange pauser, hvor man kunne

komme ind i skyggen og få en læskende

drik eller et stykke frugt, som lokale forretninger

og firmaer havde sponsoreret. Folk

havde taget tæpper og madkurve med og

sad rundt om i skyggen af de store træer.

Dagen var en stor succes, og mange gav

udtryk for, at der godt kunne komme en

sådan legedag igen til næste år.

Erling Løfberg, Frederikssund lokalforening

Lokalforeningerne i Herning og Ikast-Brande kommune modtog den 2. juni 125.000 kroner fra

Bonusfonden til indkøb af solsejl til ”Skru ned for solen”. Godt 60 kommunale institutioner i de to

kommuner har ønsket et solsejl, og håbet er, at det fælles projekt vil kunne imødekomme dem alle.

Bonusfonden valgte projektet, fordi de ønsker at støtte op om, at der tages et ansvar over for vore

yngste børn, så de ikke unødigt udsættes for skadelig sol og risikoen for at udvikle hudkræft.

Sejlene sættes op med teksten: ”Opsat af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Bonusfonden”.

Bonusbanken ønskede hjerteligt tillykke med håbet om at projektet bliver ”en rigtig solstrålehistorie”.

Herning- og Ikast-Brande lokalforening

I år går overskuddet fra Post Danmarks velgørenhedsfrimærke til Kræftens Bekæmpelse, som derfor også blev inviteret til at deltage

med en stand ved cykelløbet Post Danmark Rundt. Post Danmark Rundt er Danmarks største sportsbegivenhed, og Kræftens

Bekæmpelses deltagelse var derfor en fantastisk mulighed for at komme i kontakt med rigtig mange danskere. Frivillige fra flere

lokalforeninger meldte sig til at stå for standen, når cykelløbet var i netop deres by. Hermed blev Kræftens Bekæmpelse repræsenteret

over hele Danmark: i Holstebro, Skjern, Sønderborg, Padborg, Vejle, Ringe, Odense,

Kerteminde, Slagelse og på Frederiksberg i København. Der blev meldt

om stor og positiv interesse over hele linjen. Ved afslutningen af løbets

2. etape den 31. juli i Sønderborg, fik Kræftens Bekæmpelse overrakt

intet mindre end 1.441.000 kroner i foreløbigt overskud fra

salg af velgørenhedsfrimærket. Forsætter salget med samme

styrke resten af året, vil det endelige overskud være

langt større end de forventede 2 millioner kroner.


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 6

Frivillige skaffer bøllehatte og solsejl

I Rødby-Holeby har alle dagpleje- og børnehavebørn fået en bøllehat og dagplejen har fået

tre solsejl. I Maribo vil en række institutioner i foråret få overrakt solsejl, som vil solsikre børnenes

legepladser. Den lokale indsats har været altafgørende, og de involverede frivillige

opfordrer andre frivillige til at kaste sig ud i lignende aktiviteter.

Af Line Houmann, projektleder, solkampagnen

– Vi har brugt mange arbejdstimer, og vi var mange om det, så det

er ikke bare kommet af sig selv. Men arbejdet er spændende, og det

er rigtig dejligt, når deltagerne kommer og spørger hvornår, vi har et

arrangement igen, siger formanden for Maribo Lokaludvalg Ruth

Kromann. Hun opfordrer andre frivillige til at søge legater og bruge

lokale netværk og frem for alt til at kaste sig ud i arbejdet med at

indsamle midler til forebyggelse af kræft i huden.

Solhatte til børn i Rødby-Holeby

Også i Rødby-Holeby har Kræftens Bekæmpelses lokaludvalg lavet

et flot indsamlingsarbejde for at støtte forebyggelsen af kræft i

huden. I forbindelse med den Lokale Soluge og Dagplejernes Dag i

maj uddelte lokaludvalget bøllehatte til dagplejebørn og samtlige

børnehavebørn i de gamle kommuner Rødby og Holeby.

– Vi søgte Sparekassen Rødbys legat. Det gav 8000 kroner.

Samtidig fik vi det lokale trykkeri til at trykke solkampagnens logo

på hattene meget billigt. Derfor var det muligt at få pengene til at

række til de mange bøllehatte. Det gælder om at sætte sagen i høj-

6 Sløjfen august 2008

sædet, når der skal gøres en ekstra indsats. Samarbejdet i gruppen

er utrolig vigtigt. Samarbejde – og så skal der være en tovholder,

som kan bevare overblikket og overskue tingene, siger formanden

for Rødby-Holebys lokaludvalg Birgit Thrane.

Dagplejen har samtidig fået tre solsejl. Pengene kom blandt andet

fra et arrangement med chefpolitiinspektør Per Larsen.

Overskuddet går til indkøb af solsejl

I Maribo kan Kræftens Bekæmpelses lokaludvalg være stolte af et

veloverstået velgørenhedsarrangement ved Engestofte Gods, hvor

lokalforeningens ambassadør Christel Lüttichau også ydede en stor

indsats. Overskuddet fra arrangement var på forhånd øremærket

forebyggelse af kræft i huden hos de yngste i Maribo. I foråret vil

en række dagsinstitutioner derfor få overrakt solsejl, der kan solsikre

børnene, når de leger ude på institutionernes legepladser.

Det flotte arrangement gav et overskud på i alt 84.000 kroner,

som lokaludvalget i foråret bruger på at skabe gode skyggepladser

til institutionsbørn i Maribo.


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 7

Solsejl giver gode skyggemuligheder. Flere lokalforeninger har hjulpet institutionerne med at skaffe penge til solsejl. Fotograf: Tomas Bertelsen

Få kommunen på banen

Danskerne er blandt de dårligste i verden til at omgås solen, skriver rådmanden for omsorg

og forebyggelse i Århus i et læserbrev til Jyllandsposten i uge 21. Læserbrevet er et godt

eksempel på, hvordan frivillige kan få politikere og embedsmænd fra området til at bakke op

om det budskab, som rigtig mange frivillige har været ude med i forbindelse med besøgene i

børnehaver.

Af Elin Kristensen, regionskonsulent Region Midtjylland

Det er en god idé at få politikere og embedsmænd i kommunerne

til at vise interesse for solkampagnen. Det skaber god synlighed om

indsatsen og fører ofte flere kommunale tiltag med sig. I sidste ende

er målet, at kommunerne forpligter sig til at arbejde aktivt med forebyggelse

af kræft i huden.

Institutioner og forebyggelsesudvalget

I nogle lokalforeninger blev indledningen til et godt samarbejde

skabt allerede sidste år gennem den daværende formandskontakt til

lederen af dagtilbuddene. I Syddjurs kommune for eksempel indgik

man på et møde med kommunens institutionsledere en aftale om at

sætte solkampagnen på dagsordenen. Lederne blev ved dette møde

informeret om solens stråler, og hvordan de gennem en solpolitik

kunne være med til at beskytte børnene mod solens skadelige stråler.

Lokalforeningen har efterfølgende sendt ansøgninger til forskellige

fonde for blandt andet at kunne købe solsejl til de institutioner,

der endnu ikke kunne opfylde de krav om skygge på legepladsen,

som en solpolitik kræver. Kommunen har i samarbejde med lokalforeningen

udvalgt institutionerne, og solsejlene blev overrakt sammen

med formanden for forebyggelsesudvalget i overværelse af den

lokale presse.

Brev til institutionerne

På Randers Sundhedscenter har man også aktivt støttet kampagnen.

I foråret holdt formanden for samarbejdsudvalget og regionskonsulenten

et møde med lederen af sundhedshuset. Her aftalte man, at

lederen som opfølgning på kampagnen ville sende et brev ud til alle

børneinstitutionerne med en opfordring om at indsende institutionens

solpolitik til Sundhedshuset og deltage i lodtrækningen om en

pavillon som skygge til en sandkasse.

Kommunen kontaktede pressen

Middelfart kommune ville som en af de første kommuner i landet

være en solsikker kommune.

Sundhedsafdelingen udsendte i starten

af maj en pressemeddelelse, hvori

man tilkendegav, at man sam-men med

Kræftens Bekæmpelse ville sætte fokus på

forebyggelse af kræft i huden i samtlige kommunens

24 børnehaver. I pressemeddelelsen gjorde man ligeledes

opmærksom på en ”solsikker konkurrence” henvendt til alle børnehaver,

der drejede sig om at dyrke den længste solsikke. I selve

solugen fik alle børnehaver besøg af en medarbejder fra sundhedsafdelingen

eller en frivillig fra Kræftens Bekæmpelse. Som

opfølgning på indsatsen i solugen og ønsket om at blive en solsikker

kommune, sendte sundhedsafdelingen et skriftligt evalueringsskema

til børnehaverne, for at få afdækket hvor langt børnehaverne

var i deres etablering af en solpolitik.

Gode råd om samarbejdet med kommunen:

Tal eventuelt med din regionskonsulent om et møde med kommunen

om forebyggelse af kræft i huden.

Sørg for at kommunens sundhedsmedarbejdere og politikere er

orienteret om:

• At frivillige gør en indsats gennem besøg i institutioner.

• At frivillige følger op på besøget med henblik på institutionens

vedtagelse af solpolitik.

• At alle institutioner modtager materiale fra Kræftens Bekæmpelse.

• At de på www.skrunedforsolen.dk kan finde relevante fakta

og informationer.

• At der (evt.) findes en solkampagneleder i kommunen.

• Hvor vigtigt det er at bakke op om solkampagnen f.eks. ved

• At politikere/embedsmænd skyder kampagnen i gang.

• At kommunen er synlig i krav om solpolitik.

august 2008 Sløjfen 7


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 8

Planlægning

af en

sundhedsdag

Den 31. maj 2008 afholdte Holbæk sin

første sundhedsdag nogensinde. Kræftens

Bekæmpelse i Holbæk var med i planlægningen

af det store arrangement.

Tekst og foto: Merete Rostrup Nielsen, tidl. projektmedarbejder, regionskontoret i Sjælland

September 2007. Telefonen ringer hjemme hos Jette Hansen, formand

for lokalforeningen i Holbæk. Stemmen i den anden ende

spurgte: ”Synes du ikke, det ville være en god idé, hvis Holbæk fik

en sundhedsdag som den i Roskilde – og vil du komme til et møde

sammen med andre patientforeninger?” Stemmen tilhørte Elly

Sørensen fra Diabetesforeningen, og jo, det syntes Jette Hansen var

en god idé.

Men mødet startede ikke ud, helt som Jette havde forestillet sig

hjemmefra. Hun blev noget overrasket over at se, at der blot var

dækket op til 8 på mødet. ”Og ganske få minutter inde i mødet blev

der sagt: ’ja, og vi er jo så styregruppen’ – og så blev det sådan,”

fortæller Jette med et stort smil.

Bred opbakning

I november havde nok patientforeninger og andre relevante, faglige

grupper givet deres tilsagn, så datoen blev fastlagt og kommunen

blev spurgt om tilladelse – med ét krav: Det skulle foregå i hoved-

8 Sløjfen august 2008

ga¬den, som skulle lukkes af for trafik til formålet. Det var Jettes

forslag, for det havde hun oplevet prøvet før med succes i en anden

sammenhæng. Styregruppens første reaktion var ”det kan man da

ikke”, men de gik med til at stille kravet overfor kommunen – og de

accepterede. Ved samme lejlighed søgte de kommunen om 150.000

kroner til projektet. Dem fik de også. Pengene skulle blandt andet

bruges til bannere, store skilte, leje af borde og stole.

Regionen hjalp med telte

Regionen blev også søgt om 150.000 kroner, men det gik lidt mere

trægt med at få svar. Da svaret endelig kom, var det ikke et tilsagn

om 150.000 kroner, men om 50.000.

Det satte lidt bremse på de mange idéer, men set i bakspejlet

havde det nok også været urealistisk at få tid til alt dét, der havde

været tænkt i første omgang.

Ud over bevillingen på 50.000 kroner lykkedes det at få regionen

til at købe telte med jernfødder. Disse telte ejes nu af regionen, og

kan lånes af andre.

Der var stor opbakning lokalt, blandt andet lånte de et lydanlæg

og en super lydmand af en musikbutik, Sparekassen gav 5.000 til

projektet og lokalavisen tilbød at lave en avis i 80.000 eksemplarer

– gratis. Det viste sig dog at være svært at nå at få tegnet de nødvendige

annoncer – her skal man være meget tidligere ude en

anden gang.

Det tager tid

Det tager tid at lave et stort arrangement. ”Heldigvis havde vi Elly,

hun har virkelig knoklet som tovholder. Det er ikke en opgave,

man kan påtage sig, hvis man samtidigt er arbejdsramt,” siger Jette

Hansen og fortsætter: ”Der er rigtig mange detaljer og praktiske

udfordringer, man skal være parat til at tackle. Bare det at kunne

klare en hel dag på brosten. Eller at holde hovedet koldt, når man

møder på dagen om morgenen og ser, at hele gaden flyder med

affaldsdynger, fordi der havde været aftenåbent i butikkerne den

foregående aften. Heldigvis rykkede kommunens folk hurtigt ud og

fik ryddet pænt op i en fart.”

En af de store attraktioner i boden var hudmåleren, som med et enkelt klik

kunne aflæse personens hudtype og dermed kunne der gives retningslinjer for,

hvor længe man kan tåle at være i solen uden solcreme. Der blev pustet mange balloner op. Her Rita Pedersen og Viggo Jensen


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 9

Alt i alt var det en meget positiv oplevelse, som Jette Hansen gerne opfordrer

andre til at kaste sig ud i. Det var meget positivt at samarbejde med de andre

patientforeninger og med kommunens folk; sidstnævnte viste sig at have rigtig

mange gode kontakter og ’døråbnere’. Og Holbæk lokalforening vil helt sikkert

gerne være med næste år.

Gode råd

To generelle, gode råd er værd at give videre:

• Sørg for at være centralt placeret. Folk er svære at lokke til at komme ud i

en hal eller på en skole. Men når man f.eks. lukker hovedgaden, er man

kke til at komme udenom. Der var bestilt et kæmpetelt som plan B, hvis

vejret skulle blive meget dårligt – det skulle bare afbestilles tre dage før.

• Hav en aktivitet/lokkemad i boden. Der skal være noget for folk at komme

efter – ikke bare pjeceuddeling. Solmåleren var en stor succes og gjorde det

nemt at komme i kontakt med folk (men vær opmærksom på at den bruger

mange batterier). Quizzer, smags¬prøver, salg af armbånd, solhatte og lignende

er også en god idé.

Kampagne om

forebyggelse

af livmoderhalskræft

I efteråret 2008 sætter Kræftens Bekæmpelse fokus

på forebyggelse af livmoderhalskræft. Det sker ved at

uddanne 200 18-årige kvinder til ambassadører for

forebyggelse af sygdommen.

Af Caroline Winkel, projektleder

De 200 unge kvinder skal motiveres til at dele deres viden med deres jævnaldrende.

Skuespillerne Julie Ølgaard, Laura Christensen og Neel Rønholt står i

spidsen for kampagnen – ligeledes som ambassadører.

Landsdækkende ambassadørkorps

Ambassadørerne kommer fra erhvervsskoler og gymnasier fra hele landet og er

håndplukket af lærere fra deres skoler. Ambassadørernes rolle er at sprede budskabet

om, hvordan man kan forebygge livmoderhalskræft ved vaccination og

screening. Det er tanken, at de unge skal videreformidle deres viden til deres

netværk, som så formidler denne viden videre til deres netværk osv.

Lokal opbakning til kampagnen

De 200 ambassadører kommer fra hele landet (fra 1. september kan du se navne,

skoler, byer og kontaktdata på www.vidunderlivet.dk). Prøv at kontakte én eller

flere af de lokale ambassadører hvis du har en idé til et arrangement i lokalområdet,

hvor de kan deltage og sprede budskabet om forebyggelse af livmoderhalskræft.

Fra

krisecentre

til kræftrådgivning

Kræftens Bekæmpelse patientstøtteafdeling

har fået ny

leder i Region Sjælland.

Af Charlotte Taarnhøj, kommunikationskonsulent

Kræftens Bekæmpelse i Roskilde har fået ny

regionsleder. Anne Mau kommer fra en stilling

som sekretariatsleder i LOKK, Landsorganisation

af Kvindekrisecentre, hvor hun

har været i syv år.

– Jeg glæder mig utroligt til at blive en

del af Kræftens Bekæmpelse fremover. Jeg

har altid haft stor respekt for denne organisation,

som er kendt og ikke mindst anerkendt

for at udfylde sin mission på et meget

højt niveau, såvel fagligt som menneskeligt,

siger Anne Mau.

Bred erfaring

Anne Mau er oprindeligt uddannet sygeplejerske

og har en fortid på kardiologisk

intensiv afdeling på henholdsvis Odense

Universitetshospital og Rigshospitalet.

Siden 1982 har Anne Mau dog været beskæftiget

udenfor for sygehusverdenen og

har blandt andet bestredet stillinger som

organisationskonsulent i Dansk Sygeplejeråd

og i Det Konservative Folkeparti samt projektkoordinator

og sekretariatschef i kommunikationsbureauet

Jøp, Ove og Myrthu.

Anne Mau tiltrådte stillingen 1. august 2008.


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 10

På www.stafetforlivet.dk kan du tænde et lys og skrive en hilsen, som så bliver sat op på den stafet du har valgt. Du skal samtidig donere minimum 50 kroner

Mød Stafet For Livet live eller på nettet

På internettet og seks steder rundt i landet er der mulighed for at opleve Stafet For Livet.

Stafet For Livet giver dig mulighed for at være med til at fejre livet og støtte kampen mod

kræft.

Tag til stafetterne

Stafetterne er en stærk og meningsfuld oplevelse. Fyld derfor bilen

op med familien eller nogle bestyrelsesmedlemmer og besøg en af

de seks stafetter.

• 30.-31. august i Randers

• 6.-7. september i Fredericia, Syddjurs og Svendborg

• 13.-14. september i Sønderborg og København

• www.stafetforlivet.dk

Tænd et lys – også på nettet

Når mørket falder på, tændes der levende lys i papirsposer, som er

opstillet på stafetterne.

Alle kan skrive et navn eller en hilsen til en person, som de

Herdis Bøgh ekspederer en af de mange nye kunder i

IGEN i Ålborg. Foto: Niels Helver

10 Sløjfen august 2008

gerne vil mindes eller støtte i kampen mod kræft. Det er en meget

smuk ceremoni, der giver tid til eftertanke. På www.stafetforlivet.dk

er der mulighed for at tænde et lys, som bliver stillet op på den stafet

du vælger. Samtidig med at du tænder et lys på nettet, skal du

minimum donere 50 kroner til kampen mod kræft.

Giv håb til andre – tilmeld dig som fighter

Er du tidligere eller nuværende kræftpatient, kan du give håb til

andre ved at melde dig til fighterrunden, hvor tidligere og nuværende

kræftpatienter tager den første tur rundt i gule trøjer. Ud over at

det er en oplevelse at deltage, giver du også håb til andre, som kan

se, at man kan kæmpe mod kræften.

Succes hos IGEN-butikkerne

Salget blomstrer som aldrig før hos Kræftens Bekæmpelses IGEN-butikker. Med en ny

butik i Aalborg og en fremgang i salget i de øvrige butikker, er omsætningen i 1. halvår

af 2008 15 % højere end sidste år.

– Vi er utrolig glade, og stolte af, at det går så godt med butikkerne, fortæller Tune Friis,

der er salgschef hos Kræftens Bekæmpelse.

Den nye IGEN-butik i Aalborg udgør cirka 10 % af stigningen i omsætningen, mens de

øvrige butikker klarer de sidste 5 % af stigningen.

Butikken i Aalborg går godt.

– Den nye butik ligger langt over vores forventning, siger Tune Friis og uddyber: -

Butikken er rigtig dejlig, og den ligger et godt sted, hvor mange mennesker hver dag

kommer forbi, så det er en af grundene til den store succes. Samtidig gør de frivillige et

fantastisk stykke arbejde for at få samlet penge ind til kræftsagen.

Når Kræftens Bekæmpelse starter nye butikker, er der selvfølgelig udgifter til indretning

mv. af butikken, og der er siden udgifter til husleje mv. Derfor bliver det tidligst i andet

halvår af 2008 at butikken i Aalborg begynder at give et egentlig overskud.


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 11

Kræftens Bekæmpelses

hovedbestyrelse

Efter valget på repræsentantskabsmødet i maj, ser Hovedbestyrelsen således ud

Foto: Maria Sattrup.

Olesen, Frede, Århus.

Professor, dr. med.,

forskningsleder. (Formand)

Christensen, Jens Erik,

Charlottenlund. Direktør

Larsen, Ester,

Kerteminde.

Fhv. sundhedsminister

Nielsen, Jørgen.

Dronninglund, Advokat.

(Privatfoto)

Steenberg, Henrik,

København. Human

Resources Associate.

Knie-Andersen, Bent,

Charlottenlund. Direktør.

(Næstformand)

Christensen, Karina,

Odense. Ph.d.-studerende

Larsen, Susanne Ursula,

Odense. Overlæge.

(Privatfoto)

Pedersen, Ejnar, Hornslet.

Fhv. kommunaldirektør.

Uldall, Birgitte, Nordborg.

Hjemmesygeplejerske

Andersen, Grete,

København. Sekretær

Foged, Claus, Hjørring.

Arkitekt

Lewinsky, Carsten,

Langebæk. Tandlæge.

(Privatfoto)

Pedersen, Tove, Vodskov.

Lokalforeningsformand

Veien, Karen, Aalborg.

Lægesekretær

Baatrup, Kristian,

Helsingør. Landinspektør

Hansen, Jette, Holbæk.

Prokurist

Maunsbach, Arvid B.,

Århus. Professor, dr.med.

Rechnitzer, Catherine,

Vedbæk. Overlæge,

dr.med. (Privatfoto)

Øbakke, Gina, Store-

Heddinge. Tidl. borgmester,

voksenunderviser

Bjerre Birgitt, Nykøbing

F. Rejseleder

Ibsen, Helle, Haderslev,

Praktiserende læge

Nielsen, Jan Bjørn,

Odder. Overlæge

Rørth, Mikael,

Charlottenlund. Professor,

overlæge, dr.med.

Schou, Geert, København.

Systemkoordinator.

(Medarbejderrepræsentant).

Bonderup, Ane, Århus.

Sygeplejerske

Kristensen, Vera,

Hvide Sande. Sygeplejerske

Nielsen, Janne Sinding,

København. HR- og

personaleassistent.

Scharling, Ruth, Thisted.

Tidl. borgmester

Christensen, Finn,

København. Projektchef.

(Medarbejderrepræsentant).

august 2008 Sløjfen 11


Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 12

Fokus på brystkræft

Kræftens Bekæmpelse sætter igen i år fokus på brystkræft i oktober måned. Det gør vi, fordi

flere end 4.000 danske kvinder bliver ramt af brystkræft hvert år. Sygdommen rammer en ud

af ni kvinder.

Egne produkter

Kræftens Bekæmpelse producerer selv produkter, der sælges til fordel

for vores arbejde med brystkræft: Forskning, forebyggelse og

støtte til patienter og pårørende. Produkterne kan købes på

www.stoetbrysterne.dk.

Hættetrøje med mange fine detaljer

Hættetrøje med skrålommer og gennemgående lynlås foran. Trøjen

er i 70 % bomuld og 30 % polyester, lycra i ribkanter. Fås i aubergine

med lyserødt mønster i str. XS-XXL. Pris: 399 kr.

Halskæde med glashjerter i lædersnor

Smykket består af to lædersnører med to glasperler i hver. Hver snor

måler ca. 60 cm. Pris: 100 kr.

Unisex løbe T-shirt

Løbetrøje med rund hals i 100 % polyester. T-shirten er sved-transporterende

og hurtigtørrende og fås i sort med lyserød piping.

Broderet STØT BRYSTERNE logo foran, trykt logo bagpå. T-shirten

fås i str. S-XL. Pris: 169 kr.

Dameur

Kvadratisk dameur med sølvfarvet bund, visere og Kræftens

Bekæmpelses logo. Tre lyserøde rhinstene indikerer tiden kl. 3, 6 og

9. Uret har seiko urværk og leveres med to remme i sort og lyserød.

Uret ligger i flot gaveæske. Pris: 299 kr.

Mobilsmykke

Pynt mobiltelefonen med dette søde hjerte. Hjertet er dekoreret med

lyserøde rhinstene. Brug det selv eller som en lille venindegave.

Pris: 69 kr.

Tørklæde i 100 % silke

Tørklæderne fås i to farvekombinationer. Sort med lyserød kant og

mønster samt guldfarvet med lyserød kant. Enkelt lag. Måler 18 x

180 cm. Leveres i flot gaveæske. Pris: 129 kr.

Shopping bag

Ny kanvas shoppingbag med smarte detaljer. Shopperen leveres i

12 Sløjfen august 2008

sort og har hanke og justerbar skulderrem med smarte hængsler og

nitter. Lomme foran og indvendig lomme med lynlås. Tasken lukkes

med trykknap. Mål: 30 x 40 x 11. Pris: 209 kr.

STØT BRYSTERNE armbånd

Årets armbånd kan købes overalt i Danmark. Armbåndet koster 25

kr. pr. stk. Display med 30 armbånd koster 750 kr. inkl. forsendelse.

Forhandlerliste kan ses på www.stoetbrysterne.dk.

Alle produkter sælges fra den 15. september på www.stoetbrysterne.dk,

så længe lager haves. Hver ordre bliver tillagt 25 kr. i porto

og ekspeditionsgebyr. Hele overskuddet fra salget går til kampen

mod brystkræft.

Mange flere produkter andre steder

Mange virksomheder støtter op omkring Kræftens Bekæmpelses

arbejde i kampen mod brystkræft. Netto, Matas, Imerco, JYSK, Femilet,

B.O.bøger, Bog og Idé, Bøger og papir, PANDORA – guld- og sølvcharm,

Viking Footwear, Scandic-hotellerne, Lambi toiletpapir, Libresse

bind, Kohberg brød, Anetmai – grafisk collagekunst, ghd – hårprodukter

og Kildemoes cykler sætter hver især fokus på brystkræft

med specielle produkter med STØT BRYSTERNE design. Derudover

hjælper de også med at sælge årets STØT BRYSTERNE armbånd.

Start din egen indsamling på www.stoetbrysterne.dk

Den 15. september genåbner Kræftens Bekæmpelse hjemmesiden

www.stoetbrysterne.dk, hvor alle kan starte deres egen

indsamling til fordel for kampen mod brystkræft eller blot

give et bidrag. Årets ambassadører er: Vicki Berlin, Louise

Wolff, Mira Wanting, Lone Kühlmann, Ida Auken, Laura

Kjærgaard, Flemming Østergaard.

Du kan også deltage i en række events:

Magasin holder 25. – 27. september Diva Days, Kunst giver liv

– Udstilling af 7’er stole på Kunstindustrimuseet, Brystgalla indsamlingsshow

på TV3 den 1. november og Lyserød Lørdag

(læs mere på næste side).


Sløjfen_33 17/08/08 19:48 Side 13

Mal Danmark lyserød

Oktober står traditionen tro i Støt Brysternes tegn. I år kan din lokalforening deltage i den

nye lokale event Lyserød Lørdag den 18. oktober - en event under Støt Brysterne kampagnen.

Lokalforeningen i Ny Assens kommune er en af de lokalforeninger, som allerede nu har

tilmeldt sig.

Af Lene Bruun Hansen, projektassistent

Lyserød Lørdag stammer fra Sverige, hvor

dagen har haft stor succes. Det er første

gang i år, at Lyserød Lørdag er en del af Støt

Brysterne kampagnen i Danmark. Vi håber

på, at der er mange lokalforeninger, der har

lyst til at deltage. I bestemmer selv, hvordan

Lyserød lørdag den 18. oktober skal løbe

af stablen i jeres lokalområde.

Giver muligheder

Den nye lokalforening i Ny Assens kommune

har tilmeldt sig Lyserød Lørdag.

Kampagneleder Margrethe Hansen fortæller,

at lokalforeningen ikke tidligere har deltaget

i Støt Brysterne kampagnen, men synes at

deltagelsen i Lyserød Lørdag rummer mange

muligheder for at synliggøre lokalforeningen

i et ganske stort geografisk område.

– Vi er stadig i planlægningsfasen, men

vi planlægger at besøge den lokale Matas,

apoteket, guldsmeden og de lokale tøjforretninger

for at indgå en aftale med dem om

at donere en del af dagens omsætning til

Lyserød Lørdag eller eventuelt sælge udvalgte

varer til lyserøde priser. Derudover vil vi

på Lyserød Lørdag have en oplysningsstand

på torvet, fortæller Margrethe Hansen.

Lave aftaler med lokale

Der er mange aktiviteter I kan lave på

Lyserød Lørdag – kun fantasien sætter

grænser.

I kan f.eks. lave aftaler med lokale erhvervsdrivende

om lyserøde priser, hvor de

donerer 20 % af salgsprisen på en bestemt

vare eller 10 % af omsætningen på hele lørdagens

salg. Den lokale bager kan måske

sælge lyserøde kager – x kr. pr. stk. – til fordel

for brystkræftsagen. I kan også lave aftaler

med handelsstandsforeningen om at

gøre hele gågaden eller torvet lyserødt.

Der er også mulighed for at lave events,

f.eks. Lyserødt løb – 5 km’s byløb, der eventuelt

arrangeres sammen med den lokale

løbeklub. Eller Girl’s Night In, hvor I får

veninder til at invitere hinanden hjem en

aften og beder dem om at donere det beløb

til Lyserød Lørdag, som de ellers ville have

brugt på en aften i byen. For at få mændene

med, kan I f.eks. lave en aftale med det

lokale autoværksted eller den lokale bilforhandler

om, at medarbejderne går i lyserødt

tøj, og virksomheden donerer et beløb til

Lyserød Lørdag.

Meld jer

Skal din lokalforening være med til at støtte

brysterne og farve Danmark lyserød på

Lyserød Lørdag den 18. oktober? Så meld

dig som kampagneleder på:

www.cancer.dk/frivillig.

Kampagnelederen er – alene eller sammen

med andre – ansvarlig for forberedelserne

og gennemførelsen af aktiviteterne. Du

finder også kampagnevejledning, pressemeddelelser

og andet materiale til planlægning

og gennemførelse af Lyserød Lørdag på

www.cancer.dk/frivillig.

august 2008 Sløjfen 13


Sløjfen_33 17/08/08 19:48 Side 14

• Forebyggelse af kræft i huden

Information om forebyggelse af kræft i huden og hvordan frivillige

kan hjælpe med til at sætte fokus på området.

• Forebyggelse og sundhedsfremme i lokalområdet

Det kommunale ansvar, relevante politikker og undersøgelser,

Kræftens Bekæmpelses indsatsområder og mulige indgangsvinker

til samarbejde med kommunen.

• Rehabilitering

Information om rehabilitering, kommunernes myndighedsansvar

samt mulige indgangsvinkler til en dialog og samarbejde med

kommunen.

• Stafet For Livet

24-timers fundraisingsevent, der giver mulighed for at støtte alle

berørt af kræft. Samtidig kan arrangementet være med til at sætte

den lokale kræftpolitiske dagsorden og sætte fokus på forebyggelse.

Temamødet sætter fokus på, hvad Stafet For Livet går ud på, og

hvad det kræver at arrangere.

• Politisk arbejde – Indflydelse sådan!

Temamødet vil bl.a. fokusere på kommunens struktur og opgaver,

indgange til dialog med kommunen samt kanaler og metoder til at

sætte den lokale politiske dagsorden. Der vil også blive mulighed

for at lægge en plan for din bestyrelses politiske arbejde.

Kurser mv.

September

• Lørdag den 6. september i Rønde, Svendborg og Fredericia.

Yderligere information og tilmelding: Line Miller Sukrow, e-mail

lms@cancer.dk, tlf. 35 25 75 23 eller Iram Saif, isa@cancer.dk, tlf.

35 25 75 04. Tilmeldingsfrist den 29. august. Tidspunkt for mødet

oplyses senere.

14 Sløjfen august 2008

Kurser efterår 2008:

og temamøder

Følgende temamøder kan bestilles:

• Lørdag den 13. september i København og Sønderborg.

Yderligere information og tilmelding: Line Miller Sukrow, e-mail

lms@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 23 eller Iram Saif, isa@cancer.dk

eller tlf. 35 25 75 04. Tilmeldingsfrist den 5. september. Tidspunkt

for mødet oplyses senere.

PR- og webkursus

• Tirsdag den 30. september kl. 17.00 til 21.00 i Viborg.

Underviser og yderligere information: kommunikationskonsulent

Morten Lykkeberg, e-mail moly@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 14.

Tilmelding: Birthe Elgaard, e-mail be@cancer.dk eller tlf. 35 25 75

11. Tilmeldingsfrist den 15. september.

Oktober

Formandskursus

• Onsdag den 1. oktober i Åbybro. Mødeleder: regionskonsulent

Lone Olsen. Underviser: kompetence- og organisationskonsulent

Marie Louise Muff. Kontakt og tilmelding: Lone Olsen, e-mail

lno@cancer.dk eller tlf. 96 32 83 29 / 23 74 04 38. Tilmeldingsfrist

den 17. september.

Informationsdag – Kort om Kræft

• Lørdag den 25. oktober fra kl. 10.00 til 17.30 på Vingstedcentret

i Bredsten. Yderligere information: Marie Louise Muff, e-mail

mlmu@cancer.dk eller tlf. 30 92 89 17. Tilmelding til Birthe Elgaard,

e-mail be@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 11. Tilmeldingsfrist den 10.

oktober.

Rehabiliteringskursus

• Søndag den 26. oktober fra kl. 10.00 til 16.00 på

RehabiliteringsCenter Dallund, Søndersø. Undervisere: regionskon-


Sløjfen_33 17/08/08 19:48 Side 15

Send bud efter et temamøde!

Alle lokalforeninger i Kræftens Bekæmpelse kan sende bud efter et temamøde. Temamøderne tager fat på emner, som er relevante at kende til

som frivillig i Kræftens Bekæmpelse, og de er sammensat som 2-3-timers undervisningsforløb med oplæg, erfaringsudveksling og dialog. Det vil

normalt være en regionskonsulent, som kommer og gennemfører temamødet.

Hvis I har lyst til at holde et temamøde om de udbudte temaer, bedes I henvende jer til jeres regionskonsulent(er) og aftale nærmere.

sulent Sissel Lindgaard og regionsleder Thomas Skovgaard.

Yderligere information: Sissel Lindgaard, e-mail sili@cancer.dk eller

tlf. 70 22 19 15. Tilmelding: Birthe Elgaard, e-mail be@cancer.dk

eller tlf. 35 25 75 11. Tilmeldingsfrist den 10. oktober.

November

Bliv en bedre samtalepartner

• Tirsdag den 4. november kl. 16.00 til 21.30 i Kræftrådgivningen

i Viborg. Underviser og yderligere information: regionsleder Henrik

Kruse, e-mail hkr@cancer.dk eller tlf. 86 19 88 11. Tilmelding:

sekretær Judy Nielsen, e-mail jn@cancer.dk eller tlf. 86 19 88 11.

Tilmeldingsfrist den 27. oktober.

Rundtur på Kræftens Bekæmpelses Landskontor

• Fredag den 21. november kl. 10.00 til 16.00 på Kræftens

Bekæmpelses Landskontor i København. Yderligere information:

Afdelingsleder Bjarne Heide Jørgensen, e-mail bhj@cancer.dk eller

tlf. 35 25 75 10. Tilmelding: Birthe Elgaard, e-mail be@cancer.dk

eller tlf. 35 25 75 11. Tilmeldingsfrist den 6. november.

Det anerkendende samarbejde

• Lørdag den 15. november kl. 10.00 til 16.00 i Århus.

Underviser: organisations- og ledelseskonsulent Ida Gamborg.

Yderligere information: Marie Louise Muff, e-mail mlmu@cancer.dk

eller tlf. 30 92 89 17. Tilmelding: Birthe Elgaard, e-mail

be@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 11. Tilmeldingsfrist den 31. oktober.

Kassererkursus

• Tirsdag den 18. november kl. 17.00 til 20.00 på Brogården i

Middelfart. Yderligere information: Benedikte Kaalund, e-mail

bmk@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 12. Tilmelding til Birthe Elgaard,

e-mail be@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 11. Tilmeldingsfrist den

1. november.

• Onsdag den 19. november kl. 17.00 til 20.00 i Kræftrådgivningen

i Aalborg. Yderligere information: Benedikte Kaalund, e-mail

bmk@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 12. Tilmelding: Birthe Elgaard,

e-mail be@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 11. Tilmeldingsfrist den

1. november.

PR- og webkursus

• Torsdag den 27. november kl. 17 til 21 i Aalborg. Underviser og

yderligere information: Morten Lykkeberg, e-mail moly@cancer.dk

eller tlf. 35 25 75 14. Tilmelding: Birthe Elgaard, Lokalforeningsafdelingen,

e-mail be@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 11. Tilmeldingsfrist

den 12. november.

Husk også at sende bud efter et temamøde

hos din regionskonsulent.

Af Eva Kanstrup, studentermedhjælp

Sløjfen Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige · Redaktion: og Morten Lykkeberg (redaktør) · Kontakt redaktionen: Telefon: 3525 7514 · Telefax: 3525 7705 Email:

moly@cancer.dk · Sløjfen udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne, IGEN-butikkerne og Kræftens Bekæmpelses rådgivninger. Sløjfen kan også rekvireres

pr. mail – kontakt redaktionen. · Sløjfen kan også findes på www.cancer.dk/frivillig/slojfen · Send artikler til Sløjfen Send en historie om et arrangement som er foregået

ind til Sløjfen, så bringer vi den i Landet Rundt. Find deadline på www.cancer.dk/frivillig/slojfen Har du idéer til andre artikler, er du også meget velkommen til at

sende dine ideer eller kommentarer.Vi anbefaler, at du sender artiklen per mail. Send også et foto. Det skal minimum være 1000 pixels i bredden. Kontakt os hvis du er i tvivl.

E-mail: sloejfen@cancer.dk · Oplag: 2.700 · Layout: Quote Grafik · Tryk: Litotryk København A/S.


Sløjfen_33 17/08/08 19:46 Side 2

Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49

2100 København Ø

Løb for livet

Hvert minut tæller

Hen over sommeren har forebyggelse i al almindelighed og ikke

mindst retten til at ryge i fred været til debat. Bland jer uden om,

hedder det. Det er mit liv og mine laster, og I skal ikke blande jer.

Mit udgangspunkt for forebyggelse er livsglæde. Forebyggelse

handler om glæden ved det gode liv, om at forlænge det gode liv

og om at leve livet, mens vi har det. Livslyst og vital alderdom er

målet. Midlerne er at kvitte tobakken, motionere, spise sundt og

drikke alkohol med mådehold. Midlerne er ikke et mål i sig selv.

Hold målet for øje.

Når Kræftens Bekæmpelse gennem sin forskning har sikker

viden om, at bestemte faktorer er skyld i kræft, så forpligter viden

til handling. Eksemplevis har Kræftens Bekæmpelse lige påvist, at

der er sammenhæng mellem, hvor meget alkohol kvinder drikker

og sandsynligheden for at få brystkræft. Den viden skal ud og arbejde,

og ikke blot være tilgængelig i videnskabelige tidsskrifter.

Har man ikke ret til at gå i hundene? Der findes ikke et sandt

eller usandt svar på det spørgsmål. Samfundet eller personer i

fælleskab vil formodentlig føle forpligtigelse eller trang til at hjælpe

ligesom den barmhjertige samaritan alene af den grund, at

Magasinpost

IDNR 12757

Sidste år deltog den nu 28-årige Anders Juul Jensen ved Stafet For Livet. Da løb han intet mindre end tre

maraton på 24 timer til fordel for Kræftens Bekæmpelse. I år har han tænkt sig at gentage succesen ved

Storåløbet i Holstebro.

Når Anders Juul Jensen løber den 30. august,

er formålet også denne gang at samle

penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Pengene bliver samlet ind ved at alle kan

gætte på hvor mange meter han når at løbe

på de 24 timer. Derudover støtter en række

firmaer med sponsorater.

”Jeg forbereder mig mentalt, og jeg

er ikke i tvivl om, at jeg kan klare det. I år

satser jeg på, at jeg ikke skal ind og sove i

flere timer som sidst, men jeg ved selvfølgelig

ikke, hvad der sker. Jeg kan jo også blive

skadet efter bare en maraton,” sagde den

ARNES HJØRNE ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR KRÆFTENS BEKÆMPELSE

unge mand til Dagbladet Holstebro-Struer,

da de bragte historien om hans

projekt. Han synes, at det kunne være fint

med noget selskab på banen, så fighterne

fra Stafet For Livet og andre interesserede

er velkomne til at løbe med et par runder.

Formålet med at løbe i 24 timer er, at

symbolisere at det er hårdt arbejde at have

kræft døgnet rundt. Natten kan være hård,

men du bliver ved med at kæmpe, fordi du

ved, at der er en ny dag i morgen.

Læs mere på www.cancer-holstebro.dk

dette medmenneske har brug for det. Løgstrup sagde, vi påvirker

hinanden og har indflydelse på hinanden. Lad os benytte dette

faktum til det fælles bedste.

Viden forpligter til handling, da der er et indbyrdes afhængighedsforhold

mellem mennesker og ikke mindst ansvar. Har samfundet

ikke pligt til at hjælpe mennesker, som er afhængige af

eksempelvis tobak? Er det et reelt frit valg, der blev truffet, da

den første smøg blev tændt? Har den 14-årige bevidst indkalkuleret

risikoen for at være afhængig af nikotin og dø af lungekræft

som 61-årig? Nej, det har den 14-årige ikke, for han besidder

hverken evnen eller viden til at holde den langsigtede kikkert op

for øjet. Det gør Kræftens Bekæmpelse derimod, og det forpligter.

Som formanden for regeringens Forebyggelsesudvalg Mette

Weir siger, kender du én, der har fortrudt, at han er er holdt op

med at ryge?

Vi skal aldrig glemme, at vi dør, fordi vi er dødelige. Derfor

skal vi finde balancen i forebyggelsens yin og yang. Efter min

mening har alle ret til et godt liv og gerne et langt liv uden sygdom.

Derfor skal vi forebygge.

More magazines by this user
Similar magazines