Sløjfen nr. 33 - Kræftens Bekæmpelse

cancer.dk

Sløjfen nr. 33 - Kræftens Bekæmpelse

Sløjfen_33 17/08/08 19:47 Side 6

Frivillige skaffer bøllehatte og solsejl

I Rødby-Holeby har alle dagpleje- og børnehavebørn fået en bøllehat og dagplejen har fået

tre solsejl. I Maribo vil en række institutioner i foråret få overrakt solsejl, som vil solsikre børnenes

legepladser. Den lokale indsats har været altafgørende, og de involverede frivillige

opfordrer andre frivillige til at kaste sig ud i lignende aktiviteter.

Af Line Houmann, projektleder, solkampagnen

– Vi har brugt mange arbejdstimer, og vi var mange om det, så det

er ikke bare kommet af sig selv. Men arbejdet er spændende, og det

er rigtig dejligt, når deltagerne kommer og spørger hvornår, vi har et

arrangement igen, siger formanden for Maribo Lokaludvalg Ruth

Kromann. Hun opfordrer andre frivillige til at søge legater og bruge

lokale netværk og frem for alt til at kaste sig ud i arbejdet med at

indsamle midler til forebyggelse af kræft i huden.

Solhatte til børn i Rødby-Holeby

Også i Rødby-Holeby har Kræftens Bekæmpelses lokaludvalg lavet

et flot indsamlingsarbejde for at støtte forebyggelsen af kræft i

huden. I forbindelse med den Lokale Soluge og Dagplejernes Dag i

maj uddelte lokaludvalget bøllehatte til dagplejebørn og samtlige

børnehavebørn i de gamle kommuner Rødby og Holeby.

– Vi søgte Sparekassen Rødbys legat. Det gav 8000 kroner.

Samtidig fik vi det lokale trykkeri til at trykke solkampagnens logo

på hattene meget billigt. Derfor var det muligt at få pengene til at

række til de mange bøllehatte. Det gælder om at sætte sagen i høj-

6 Sløjfen august 2008

sædet, når der skal gøres en ekstra indsats. Samarbejdet i gruppen

er utrolig vigtigt. Samarbejde – og så skal der være en tovholder,

som kan bevare overblikket og overskue tingene, siger formanden

for Rødby-Holebys lokaludvalg Birgit Thrane.

Dagplejen har samtidig fået tre solsejl. Pengene kom blandt andet

fra et arrangement med chefpolitiinspektør Per Larsen.

Overskuddet går til indkøb af solsejl

I Maribo kan Kræftens Bekæmpelses lokaludvalg være stolte af et

veloverstået velgørenhedsarrangement ved Engestofte Gods, hvor

lokalforeningens ambassadør Christel Lüttichau også ydede en stor

indsats. Overskuddet fra arrangement var på forhånd øremærket

forebyggelse af kræft i huden hos de yngste i Maribo. I foråret vil

en række dagsinstitutioner derfor få overrakt solsejl, der kan solsikre

børnene, når de leger ude på institutionernes legepladser.

Det flotte arrangement gav et overskud på i alt 84.000 kroner,

som lokaludvalget i foråret bruger på at skabe gode skyggepladser

til institutionsbørn i Maribo.

More magazines by this user
Similar magazines