Fokuspapir - Kræftplan III - Kræftens Bekæmpelse

cancer.dk

Fokuspapir - Kræftplan III - Kræftens Bekæmpelse

Fokuspapir 2011/2012 - Kommune | Kræftens Bekæmpelse

Fokus – Kræftplan III

Kræftplan III blev på repræsentantskabsmødet i maj 2011 valgt som et særligt fokusområde for

lokalforeningsbestyrelserne. Kræftplan III sætter rammen for det kræftpolitiske arbejde i de

kommende år. Fokuspapiret giver et overblik over Kræftplan III og de områder, hvor kommunen

har en rolle. Fokuspapiret kan drøftes og senere benyttes i det kræftpolitiske arbejde. Lokalforeningsbestyrelsen

kan efterfølgende tilpasse og tilrettelægge arbejdet efter de lokale

forhold i samarbejde med områdechefen og konsulenterne samt de fagligt ansvarlige i Kræftens

Bekæmpelse.

Hvorfor er det vigtigt?

Kræftplan III har i perioden fra 2011 til 2014 sat

rammen for den kræftpolitiske indsats inden for

følgende hovedområder: Tidlig diagnostik,

tarmkræftscreening, rehabilitering, palliation

samt pårørende og sorg. 2011 benyttes primært

som et forberedelsesår, hvor Sundhedsstyrelsen

sammen med sundhedsfagligt udpegede

fagpersoner skal beskrive rammerne for,

hvordan indsatsen skal gennemføres. Kræftens

Bekæmpelse deltager også med fagpersoner

og patientrepræsentanter i arbejdet. Når

rammerne for Kræftplan III er kendte i 2012, er

det for alvor tid til at arbejde for, at indsatserne

i Kræftplan III bliver gennemført i kommunerne.

Men allerede i 2011 er der indsatsområder,

som kommunerne skal gennemføre eller tage

stilling til.

1

Kræftplan III blev offentliggjort den 7.

november 2010, som en delaftale i

forbindelse med finansloven for 2011.

Aftalen strækker sig over en fireårig

periode fra 2011 frem til 2014. Aftalen

om Kræftplan III er baseret på Styrket

indsats på kræftområdet - et sundhedsfagligt

oplæg offentliggjort i 2010

af Sundhedsstyrelsen.

Ikke i glemmebogen

I aftalen om Kræftplan III understreges det, at

Kræftplan I og II ikke går i glemmebogen, da

de er fundamentet for Kræftplan III. Kræftplanerne

supplerer og understøtter hinanden.

Foto: Colourbox

Forløbsprogram for rehabilitering og

palliation

I 2011 skal der udarbejdes et forløbsprogram

for kræftpatienters rehabilitering og palliation.

Samtidig skal rehabilitering, kontrol og palliation

indarbejdes i pakkeforløbene for kræft.

Formålet med forløbsprogrammet er at sikre,

at alle kræftpatienter systematisk og på baggrund

af klare faglige kriterier får vurderet deres

behov for rehabilitering og palliation. I forløbsprogrammet

lægges der vægt på tidlig

indsats, hvor den behandlingsansvarlige sygehusafdeling

foretager en behovsvurdering af


alle kræftpatienters rehabiliteringsbehov under

behandlingsforløbet og altid ved udskrivning af

patienten.

Kræftplan III fastslår, at kommunerne med fordel

kan organisere sig med for eksempel en

rehabiliteringskoordinator eller koordinerende

rehabiliteringsteam. Denne koordinatorfunktion

skal sikre en smidig og tryg overgang fra sygehus

til kommunen og skal fungere som indgang

til den kommunale rehabilitering. Koordinatoren

skal også fungere som bindeled til

sygehus og praktiserende læge. Koordinatorfunktionen

skal endvidere sikre sammenhæng

internt i kommunen.

Det fremgår også, at målrettet rehabilitering og

palliation skal tilbydes med vægt på patientinddragelse

og patientuddannelse.

Kommunen og regionen skal forankre forløbsprogrammet

i sundhedsaftalerne.

Fra 2012 er der afsat 30 mio. kr. til at gennemføre

forløbsprogrammet og 40 mio. kr. fra

2013.

Palliation

Inden for det palliative område skal der sikres

øget adgang for kommunerne – det vil sige

hjemmehjælp og plejehjem – til specialiseret

palliativ behandling og rådgivning fra blandt

andet palliative teams. Det palliative team skal

gennemføre hjemmebesøg samt stå til rådighed

for kommuner og praktiserende læger hele

døgnet.

2

”Vi sætter fokus på rehabilitering og

smertelindring, palliation. Patienter

skal have hjælp til at genfinde hverdagen

efter et kræftforløb. Med

Kræftplan III indfører vi et forløbsprogram,

som skal sikre, at den enkelte

patient tilbydes målrettet rehabilitering.

Det palliative område styrkes

bl.a. med nye hospicepladser og styrkelse

af den smertelindrende behandling.

Det palliative område styrkes, så

de patienter, som desværre ikke kan

helbredes, får den bedst mulige støtte,

lindring og tryghed”.

Pressemeddelelse, Sundhedsministeriet 2010

Kræftplan III beskriver også, hvordan kommunen

med fordel kan organisere sig med en

nøglefunktion (koordinator), der har særlig ansvar

for kommunens palliative patienter. En

sådan funktion skal være med til at sørge for

formidling af viden og skal være bindeled til

palliativt team og sygehus.

Der er afsat 8 mio. kr. til at sikre øget adgang

til specialisthjælp fra de palliative teams.

Forebyggelse

Det er også aftalt i Kræftplan III, at indenrigs-

og sundhedsministeren skal sende et brev lige

efter sommerferien med en række opfordringer

til kommunerne om:

Fysisk aktivitet: Skolerne kan indtænke fysisk

aktivitet også uden for idrætstimerne. Aktiv

transport til skolen kan fremmes. Kommunen

bør fremme adgang til attraktive grønne områder,

legepladser og idrætsfaciliteter.

Solarier: Kommunerne opfordres til helt at

fjerne muligheden for at benytte solarier i offentlige

svømmehaller, idrætsanlæg og øvrige

offentlige bygninger.

Rygeforbud: Kommunerne opfordres til at

gennemføre forbud mod rygning på alle offentlige

matrikler samt steder, hvor det offentlige

finansierer aktiviteter, der involverer børn og

unge.

Kommunerne opfordres også til at have klare

målsætninger for forebyggelsesindsatsen i

eksempelvis i de kommunale kvalitetskontrakter.

Desuden gennemfører Sundhedsstyrelsen og

KL en informationskampagne målrettet børn og

unge samt særligt udsatte grupper. Kampagnen

skal fokusere på sund livsstil og fordelene

ved at dyrke motion, spise sundt og begrænse

indtaget af alkohol. Der er afsat 3 mio. kr. i

2011 til kampagnen. Hertil kommer en rygestopkampagne

”Hver eneste cigaret skader

dig” målrettet alle rygere. Der er afsat 6 mio.

kr. til kampagnen. Det er Sundhedsstyrelsen,

der gennemfører kampganen. Lokalforeningsbestyrelsen

har ikke en aktie i gennemførelse

af kampagnerne, men kan henvise til den officielle

holdning kampagnerne afspejler.


Tarmkræftscreening

Landsdækkende tarmkræftscreening for personer

i alderen 50-74 år skal indføres fra 2014.

Kræftens Bekæmpelse er tilfreds med, at

tarmkræftscreening iværksættes, da screening

for tarmkræft betyder tidlig diagnostik af sygdommen,

som medfører forbedret behandling

og færre senfølger. Dødeligheden nedsættes,

og hvert år vil der kunne reddes 150 liv. Kræftens

Bekæmpelse havde derfor gerne set, at

tarmkræftscreening blev iværksat tidligere end

2014.

Screeningsprogrammet implementeres over en

årrække. I 2014 er der afsat 220 mio. kr. stigende

til 391 mio. kr. i 2023.

Indsatsområder for lokalforeningerne

Nedenfor er der forslag til en række indsatsområder:

3

Lokalforeningsbestyrelsen kan fra 2012

være i dialog med kommunen om forankring

af forløbsprogrammet for rehabilitering

og palliation i sundhedsaftalen.

Lokalforeningsbestyrelsen kan arbejde for,

at kommunen opretter en rehabiliteringskoordinator

eller rehabiliteringsteam.

Lokalforeningsbestyrelsen kan arbejde for,

at der som led i den kommunale rehabilitering

tilbydes patientuddannelse til kræftpatienter.

Lokalforeningsbestyrelsen kan være med til

at overvåge og være i dialog med kommunen

om de palliative teams tilbyder øget

assistance og hjemmebesøg fra 2011.

Lokalforeningsbestyrelsen kan arbejde for,

at kommunen opretter en nøglefunktion

(Koordinator) med særligt ansvar for palliative

patienter.

Lokalforeningsbestyrelsen kan også med

fordel efter sommerferien i 2011 indgå i

dialog med kommunen om ministerens opfordringer

inden for fysisk aktivitet, solarier

og rygeforbud, og om hvordan kommunen

planlægger at efterleve opfordringen.

Lokalforeningsbestyrelsen bør være særlig

opmærksom på, om kommunen indarbejder

anbefalinger fra Kræftplan III i kommunens

budgetforslag for 2012.

Lokalforeningsbestyrelsen kan være med til

at bakke op om tarmkræftscreening lokalt

og sprede budskabet om, at tarmkræftscreening

redder liv, at screening finder

forstadier til tarmkræft og at screeningen

betyder, at behandlingen bliver mere skånsom

for patienterne.

Litteratur

Aftale om Kræftplan III kan ses på: www.im.dk

Styrket indsats på kræftområdet – et sundhedsfagligt

oplæg, 2010 kan ses på

www.sst.dk

Politik og Jura juni 2011

More magazines by this user
Similar magazines