LANDSBYENS UDELYS - Dansk Center for Lys

centerforlys.dk

LANDSBYENS UDELYS - Dansk Center for Lys

2

INDHOLD

3 BEVARINGSVÆRDIGE LANDSBYER

4 LANDSBYLYS

5 TRE LANDSBYER

6 DEN LILLE LANDSBY

12 DEN MELLEMSTORE LANDSBY

18 DEN STORE LANDSBY

26 SAMMENFATNING

27 TIPS + GODE RÅD

LANDSBYENS UDELYS

UDGIVER:

SOPHUS FONDEN – JANUAR 2007

INITATIVTAGER:

JØRGEN KLAUSEN

TIDLIGERE DIREKTØR I LYSTEKNISK SELSKAB

UDARBEJDET AF:

© GUNVER HANSEN OG BJARNE SCHLÄGER

FOTOS OG ILLUSTRATIONER SAMT GRAFISK

TILRETTELÆGGELSE:

GUNVER HANSEN OG BJARNE SCHLÄGER

KAN DOWNLOADES I PDF-FORMAT FRA:

WWW.SOPHUSFONDEN.DK

WWW.LYSTEKNISK.DK

TRYK:

NARAYANA PRESS

OPLAG: 5.000

For- og bagsidefotos fra Sønderho, Fanø.

Vellykket lyssætning i den bevaringsværdige landsby.

Fotos: Profoto-es.dk

LANDSBYEN I NYT LYS

Landsbyens rolle er under forandring. I fremtidens

bevaringsværdige landsby bliver der lagt

større vægt på velbelyste, trygge, funktionelle,

smukke og tilpassede belysningsanlæg til de

særlige omgivelser og uderum, der findes.

Med denne pjece ønsker Sophus Fonden at illustrere

nogle af de forskelligartede løsninger

og funktioner, udendørsbelysningen kan danne

rammer for i landsbyen. Det gælder om at:

skabe et stemningsfuldt landsbymiljø

give en særlig identitet, afpasset landsbyens egenart

øge den personlige sikkerhed og tryghed

lette orienteringen ved variation af lyssætning

få trafikken til at glide let og sikkert gennem byen

Til inspiration

Pjecen er først og fremmest tænkt som inspiration

for politikere, tekniske forvaltninger,

elselskaber, rådgivere, grundejerforeninger og

andre beslutningstagere landet over. Den kan

forhåbentlig også inspirere landsbybeboere

og andre, der interesserer sig for landsbyens

lys og udvikling. De viste lysforslag kan kombineres

på kryds og tværs i forhold til den

konkrete bevaringsværdige landsby, der skal

have nyt lys.

Planlægning et nøgleord

Landsbylys – enkelt og klart, funktionelt eller

oplevelsesrigt lys. Planlæg først omhyggeligt

lyssætningen, så den lyssatte og bevaringsværdige

landsby fremtræder i smuk overensstem-

melse og samklang med de bevaringsværdige

værdier.

Tre udvalgte landsbyer

I pjecen vises eksempler på lysplaner for tre

udvalgte, bevaringsværdige landsbyer: en lille,

en mellemstor og en stor landsby. Lysforslagene

er idéer og inspiration til et andet og

spændende landsbylys – og bør ikke ses som

færdige projektforslag.

Udelyset giver karakter til landsbyens rum – et smukt

sted i natten at færdes og opholde sig.

More magazines by this user
Similar magazines