LANDSBYENS UDELYS - Dansk Center for Lys

centerforlys.dk

LANDSBYENS UDELYS - Dansk Center for Lys

6

DEN LILLE LANDSBY Lille Lyngby – Sjælland

HISTORIK

Lille Lyngby ligger i et smukt bølget landskab

ved Arresø i Nordsjælland. Bebyggelsen ligger

helt ud mod søbredden.

Lille Lyngby er, som navnet angiver, en lille

landsby med et befolkningsgrundlag på færre

end 50 indbyggere.

Egnen har været beboet fra tidlig bronzealder.

Den nuværende landsbybebyggelse kan dog

henføres til vikingetiden og tidlig middelalder,

hvorfra den karakteristiske og højtbeliggende

kirke i romansk stil stammer.

Landsbyen rummer fine landskabelige, kulturhistoriske

og arkitektoniske kvaliteter, som

krogede vejforløb gennem byen, karakteristiske

4-længede gårdbebyggelser, grupperinger

af småhuse i traditionel egnsbestemt byggeskik,

samt fine bevoksninger og med store

træer i skel og hegn.

I begyndelsen af det nittende århundrede flyttede

mange kunstnere til stedet. I midten af

århundredet blev landsbyområdet hovedsagelig

benyttet til fritidsboliger for sommertiden,

især for kunstnere, men i dag er landsbyens

bygninger igen ændret til helårsbeboelse.

Privatbilismen, og dermed muligheden for at

pendle til arbejdsplads og indkøb giver landsbyen

en renæssance.

Skævinge kommune har udarbejdet en fornem

Registrant og Bevaringsplan, 1990, der som udgangspunkt

udgør det planmæssige grundlag

for idéforslaget til belysning.

More magazines by this user
Similar magazines