printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

Højesteret ”klipper” igennem

Højesteret var ikke i tvivl om, at det var arbejdsgiveren, som måtte betale for, at han hverken

kunne finde en ny faglært frisør, en ny uddannelsesplads eller få solgt sin salon.

Højesteret lagde i den forbindelse særlig vægt på, at eleven var uden indflydelse på, at

arbejdsgiverens bestræbelser mislykkedes.

Sagen kom derfor til at koste arbejdsgiveren 30.000 kroner i erstatning til eleven.

Dansk Erhverv vurderer

Eftersom elever i henhold til Erhvervsuddannelsesloven er uopsigelige efter udløbet af prøvetiden,

er det meget vanskeligt at opsige dem, hvis eleven ikke har gjort sig skyldig i en misligholdelse af

aftalen.

Ingen af retsinstanserne betvivlede arbejdsgiverens gode intentioner, men han tabte sagen på, at

han som den stærke part var nærmest til at bøde for den uheldige situation.

Det er en hård afgørelse. Det kan dog ikke udelukkes, at Højesteret har skelet til det faktum, at

elever ikke har et opsigelsesvarsel, hvorfor eleven uden en godtgørelse var væsentligt ringere stillet

ved uddannelsesaftalens ophævelse end andre ansatte. Sædvanligvis får ansatte et opsigelsesvarsel,

hvis en virksomhed må lukke.

Søren Büchmann Petersen, Ansvarlig for erhvervspolitisk koordinering, Dansk Erhverv

Hvad betyder finansloven for dig?

Se hvad forslaget til ny finanslov betyder for erhvervslivet. Læs Dansk Erhvervs

detaljerede kommentarer.

Læs Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af væsentlige elementer i forslaget

(https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/DE-kommentarer-til-FFL2012.pdf)

Hovedpunkterne er:

•Kickstart

•Skat og finansiering

•Skattestop officielt erklæret dødt

•Boligjobplanen

•NOx-afgift hæves

•Indeksering af afgifter

•Multimedieskat afskaffes og erstattes af gamle regler om skat på fri telefon

More magazines by this user
Similar magazines