printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

•Kom-i-gang-lån styrkes og forlænges

•Digitalisering af den offentlige sektor

•IT i folkeskolen

•Flaskepant

•Sundhed og forebyggelse

•Fjernelse af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

•Styrket forebyggelse

•Opprioritering af psykiatrien

•Sundhed og forebyggelse for de svageste grupper

•Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen

•Turisme og oplevelse

•Sport Event Denmark

•Energirenovering – også for feriehusene

•Offentligt privat samarbejde

•Hvor er initiativerne om offentligt-privat samarbejde?

•Hvor er de offentlige effektiviseringer?

•Velfærds- og socialområdet

•Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet

Lotte Engbæk Larsen, fødevarepolitisk chef, Dansk Erhverv

Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

I forbindelse med regeringens fremlæggelse af finanslovsforslag for 2012 foreslår

den ny regering at hæve punktafgifterne på en række fødevarer, hvilket Dansk

Erhverv er imod.

Regeringen lægger op til at hæve en række afgiftssatser pr. januar 2012. Regeringen ønsker

endvidere at udvide afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften, således den udvides til at omfatte

varer med sukker, for eksempel syltetøj, syltede agurker, ketchup og kakaomælk. Det arbejde vil gå

i gang i foråret 2012.

Aktuelle foreslåede afgiftsstigninger pr. januar 2011:

More magazines by this user
Similar magazines