printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

printvenlige udgave af Kort Nyt nr. 39 - november ... - Dansk Erhverv

gengæld lavere fødevaremoms. Og når folk er afsted, så bliver der købt rigeligt ind og folk fylder

deres depoter op.

”Grænsehandelen skaber et unaturligt højt forbrug af de varer, som trækker grænsehandelen.

Dermed udvandes forebyggelseseffekten af afgiftsforhøjelsen. Det eneste, afgiften forebygger, er

lovlig handel i danske butikker”, siger Henrik Hyltoft.

”Efter dårlige erfaringer med administrative byrder på fedtafgiften er det overraskende at

regeringen nu også vil afgiftsbelægge marmelade, syltede agurker og andre produkter tilsat

sukker,” siger Henrik Hyltoft.

Her kan du læse flere detaljer fra Skatteministeriet om de højere og nye afgifter

(http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Nyhedsbreve/kortnyt2011/Documents/Kortnyt-2011-Skatteministeriet-afgifter.pdf)

Hotline

Beregning af tilskud til fleksjob

Der ydes ikke længere tilskud til AER, AES og arbejdsskadeforsikring.

Når en virksomhed ansætter en fleksjobber, ydes der tilskud til løn fra kommunen. Tilskuddet

beregnes af løn med tillæg af arbejdsgiverbidrag til ATP og eventuelle udgifter til

pensionsordninger og andre arbejdsgiverbidrag, der relaterer sig direkte til den enkelte

fleksjobansattes løn.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at kommunerne ikke skal yde fleksjobtilskud til

arbejdsgiveres udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets

erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring. Det skyldes, at sådanne udgifter ifølge

Ankestyrelsen ikke kan anses for at relatere sig direkte til medarbejdernes løn.

I den pågældende sag kom arbejdsgiveren ikke til at betale eventuelle tilskud, som han allerede

havde modtaget.

Arrangementer

Networking i strategisk perspektiv og som effektivt redskab

Læs mere og tilmeld dig her https://www.danskerhverv.dk/Arrangementer/Sider/Networking-istrategisk-perspektiv-og-som-effektivt-redskab-Fyn.aspx

Incitamentsaflønning – med særligt fokus på bonus og provisionsaftaler

More magazines by this user
Similar magazines