Referat - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Referat - Danske Patienter

REFERAT

Møde i: Brugerråd

Dato: 4. februar 2013

Kl.: 15.00 – 17.00

Sted: Mødelokale 1, opgang 65

Deltagere: Birgitte Rav Degenkolv, vicedirektør (formand)

Alf Wennevold, ældrerådsrepræsentant

Elisabeth Bjørn Rühne, brugerrepræsentant

Niels Theisler, brugerrepræsentant

Merete Mortensen, Lungeforeningen

Lene Jelstrup, Gigtforeningen

Erling Løfberg, Kræftens Bekæmpelse

Kirsten Damgaard, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling C

Lone Grunnet Bjørklund, ledende oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk

Afdeling

Henrik Tafdrup, Samordningskonsulent, Patientservice

Michael Søby Andersen, specialkonsulent (sekretær)

Afbud:

Anne Pram Kjølbye, brugerrepræsentant

Signe Thorup, patientvejleder

Jakob Westergaard Poulsen, ledende overradiograf, Røntgen- og

Skanningsafdeling

1. Godkendelse af referat fra 26. november 2012

Referatet blev godkendt.

2. Præsentation af a la carte-ordning

Køkkenchef Trine Mossman fortalte om det nye fleksible koncept for servering

af mad til patienter. To afsnit er udvalgt til at prøve ordningen, hvor nye

madvogne flere gange i løbet af dagen kommer forbi og tilbyder forskellige

retter, som patienterne selv kan sammensætte til en menu. Patienterne har taget

godt imod ordningen, der her i opstartsfasen er naturligt udfordret i forhold

til at få logistik og arbejdsrutiner til at gå op i en højere enhed. Projektet

kører i en tre måneders prøveperiode, hvorefter patienttilfredshed, menu og

økonomi vil blive evalueret. Herefter vil muligheden for at udvide til alle afdelinger

blive vurderet. Underernærede patienter er en særlig målgruppe.

Sekretariat &

Kommunikation

Niels Andersens vej 65

2900 Hellerup

Opgang 65

Direkte 39 77 79 11

Web www.gentoftehospital.dk

Ref.: Michael Søby Andersen

Dato: 6. februar 2012


3. Sikring af fælles værdier i organisationen

Birgitte Rav Degenkolv udleverede hospitalets nye strategi Godt behandlet og

fortalte om indsatsen for at få den til at leve i alle dele af organisationen. Der

blev også vist tre nyproducerede film, der giver eksempler på, hvordan man

kan sætte henholdsvis faglighed, forenkling og handling på dagsordenen i den

enkelte afdeling. Brugerrådet tog godt imod strategien og filmene, der kan ses

her: http://www.gentoftehospital.dk/topmenu/om_hospitalet/strategi/

4. Nyt lænde-ryg-program

Kirsten Damgaard orienterede om hospitalets ny lænde-ryg-program, der er ét

af de fem landsdækkende kronikerprogrammer. Hospitalet er også involveret i

programmer, der omhandler hjerte-kar, diabetes og KOL. Formålet med lænde-ryg-programmet

er at minimere komplikationer på længere sigt. Et hovedfokus

er at sørge for, at personale på tværs af faggrupper har en ensartet tilgang

til patienten og behandlingen. Patienten skal eksempelvis tages alvorligt

uden at sygeliggøres unødigt. Programmet medfører, at hospitalet vil modtage

cirka 14.000 ekstra patientbesøg årligt. Man er ved at bygge om for at forberede

dette. Kirsten Damgaards præsentation er udsendt med dette referat.

5. Gensidig orientering

Nyregionsdirektør: Hjalte Aaberg er ansat som ny leder for hele regionen.

Han kommer fra en stilling som direktør i teknik- og mijøforvaltningen

i Københavns Kommune

Regionen er per 1. januar 2013 ét ansættelsesområde. Det betyder, at

man som medarbejder formelt er ansat i regionen og under visse vilkår

og i bestemte situationer vil kunne fortsætte som medarbejder på et andet

hospital eller en anden regional virksomhed. Regionens centrale

HR-afdeling, HRU er desuden blevet placeret her ved Gentofte Hospital,

og matriklen rummer dermed 250 ekstra medarbejdere

Status for indflytning i sydfløjen: Første del af den renoverede sydfløj

står snart færdig. Indflytningen begynder i april 2013, og der vil blive

holdt reception i maj, hvor Brugerrådet naturligvis vil blive inviteret

22. – 24. marts er der Sundhedsdage i Øksnehallen. En stort anlagt begivenhed,

hvor man som borger vil kunne møde klinikere og eksperter

fra alle dele af regionen. Børnefamilier og kronikere er særlige målgrupper.

Gratis entré. Alle er velkomne. Se mere her:

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Arrangementskalender/Ar

kiv/Sundhedsdage_201322.htm - eller følg arrangementet på facebook

6. Eventuelt

Modtagelsen af nye medarbejdere er et emne på næste møde 8. april.

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines