Enheden for Brugerundersøgelser - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Enheden for Brugerundersøgelser - Danske Patienter

Marie Fuglsang

Enheden for Brugerundersøgelser

Enheden for Brugerundersøgelser


Hvad laver vi i Enheden for

Brugerundersøgelser?

• Indsamler og formidler viden om patienters

oplevelser af kvalitet i sundhedsvæsenet

• Spørgeskemaundersøgelser

• Forskellige former for interview

• Evalueringer

• Fokus på brugerinvolvering

• Undervisning

• Rådgivning

Enheden for Brugerundersøgelser


Landsdækkende Undersøgelse af

Patientoplevelser (LUP)

Enheden for Brugerundersøgelser

• Undersøgelsen gennemføres årligt

• Resultater afrapporteres helt ned til afdelingsniveau

• Samlet ca. 250.000 spørgeskemaer

• Består af fælles nationale spørgsmål og spørgsmål

der er specifikke for den enkelte region

• Omfatter både indlagte og ambulante patienter


Formål med LUP

Enheden for Brugerundersøgelser

• At identificere forskelle i patienters oplevelser

indenfor udvalgte temaer gennem sammenligning

på tværs af afdelinger

• At give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer

• At kunne følge udviklingen i patienternes

oplevelser og vurderinger systematisk over tid


Temaer for de nationale spørgsmål:

• Ventetid

Enheden for Brugerundersøgelser

• Personale – kontaktperson og inddragelse

• Patientoplevede fejl

• Information og kommunikation

• Tryghed ved udskrivelse

• Overdragelse mellem sygehus og primær sektor

• Samlet indtryk

• Kommentarfelt


Resultater fra LUP 2010

Enheden for Brugerundersøgelser

93 % af de indlagte patienter og 96 % af de ambulante

patienter angiver, at deres samlede indtryk er godt eller

virkelig godt. (LUP 2010, Enheden for Brugerundersøgelser 2011)


Spørgsmål, hvor mere end en femtedel af

patienterne angiver et negativt svar:

Enheden for Brugerundersøgelser

• Personalet er ikke gode til at håndtere fejl.

Patienter modtager ikke skriftlig information om

deres sygdom og/eller behandling.

Patienter er i tvivl om livsstilens betydning for

helbredet efter udskrivelsen/efter besøg i

ambulatoriet.

Patienter har ikke en kontaktperson med særligt

ansvar.

Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser 2011: Den Landsdækkende Undersøgelse af

Patientoplevelser 2010, (kan downloades på www.patientoplevelser.dk)


Enheden for Brugerundersøgelser

Går det overhovedet i den rigtige retning?

• For de indlagte patienter er der fremgang for 12 ud af

13 spørgsmål fra 2009 til 2010.

• For ambulante patienter er der fremgang på 11 ud af

14 spørgsmål 2009 til 2010.


Hvordan får vi patienten i centrum?

Enheden for Brugerundersøgelser

• Det er ikke muligt at adskille initiativer i forhold til at

opnå excellente patientoplevelser fra initiativer, der

skal forbedre kvalitet og patientsikkerhed – det er to

sider af samme sag.

• Ledelsesadfærd på direktions-, mellemleder og

frontlederniveau er afgørende for at opnå

exceptionelle resultater.

• Excellente resultater i forhold til patient og

pårørende oplevelser ikke opnås gennem en enkelt

isoleret indsats, men gennem en kombination af

flere dynamiske initiativer.

Kilde: Balik B, Conway J, Zipperer L, Watson J. Achieving an Exceptional Patient and Family Experience

of Inpatient Hospital Care. IHI Innovation Series white paper. Cambridge, Massachusetts, Institute for

Healthcare Improvement, 2011 (kan downloades på www.IHI.org)

More magazines by this user
Similar magazines