Skattefri rejsegodtgørelse 2012 - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Skattefri rejsegodtgørelse 2012 - Dansk Erhverv

Skattefri rejsegodtgørelse 2012

Oversigt:

Kørsel til/fra/i udlandet Kørsel i Danmark

Chauffører I henhold til grænseoverskridende

overenskomst udbetales

rejsegodtgørelse skattefrit med kr.

455 pr. døgn og kr. 18,96 pr.

påbegyndt time for tilsluttende

rejsedage.

Selvstændige

(selvkørende

vognmænd)

I henhold til nationale overenskomster

udbetales ikke skattefri

rejsegodtgørelse, men chaufføren kan

ligningsmæssigt fradrage kr. 455 pr.

døgn + kr. 18,96 pr. efterfølgende

påbegyndt time.

Fradrag i personlig indkomst på kr. 455 pr. døgn + kr. 18,96 pr. efterfølgende

påbegyndt time eller fradrag for dokumenterede udgifter.

Standardsatserne 2007-2010

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Standardfradrag, kr./døgn 429 440 455 455 455 455

Standardfradrag, kr./time 17,88 18,33 18,96 18,96 18,96 18,96

Det bemærkes, at der fra og med 2010 er indført et loft på 50.000 kr. årligt for skattefri

rejsegodtgørelse. Loftet gælder både chaufførers ligningsmæssige fradrag ved kørsel i Danmark og

selvstændige vognmænds fradrag. Loftet berører dog ikke den grænseoverskridende overenskomst,

hvor godtgørelsen udbetales som en diæt. Loftet omfatter heller ikke selvstændiges fradrag for

dokumenterede udgifter.

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse pr. 1. januar 2012 er uændret

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er uændret. Dette har medført, at DTL arbejdsgiverforening og

3F er blevet enige om, at satserne i overenskomst vedrørende løn og arbejdsforhold for chauffører og

medarbejdere beskæftiget med grænseoverskridende transporter for så vidt angår § 4, stk. 1 og § 11,

stk. 2 og lærlingeoverenskomstens § 17 fortsætter som hidtil.

Dette medfører, at døgnbetalingen pr. 1. januar 2012 ser således ud:

For nyansat eksportchauffør udgør døgnbetalingen

Døgnbetaling kr. 832,16

Rejsegodtgørelse kr. 455,00

I alt kr. 1.287,16

Overskydende timer pr. time kr. 34,67

Rejsegodtgørelse kr. 18,96

I alt kr. 53,63

Ved korte ture under 15 timer kr. 85,81

Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden udgør døgnbetalingen

Døgnbetaling kr. 911,21

Rejsegodtgørelse kr. 455,00

I alt kr. 1.366,21


Overskydende timer pr. time kr. 37,97

Rejsegodtgørelse kr. 18,96

I alt kr. 56,93

Ved korte ture under 15 timer kr. 91,08

For faglærte chauffører udgør døgnbetalingen

Døgnbetaling kr. 951,21

Rejsegodtgørelse kr. 455,00

I alt kr. 1.406,21

Overskydende timer pr. time kr. 39,64

Rejsegodtgørelse kr. 18,96

I alt kr. 58,60

Ved korte ture under 15 timer kr. 93,75

Timeløn ved på- og aflæsning: kr. 75,57

Tillæg ved arbejde på lørdage og

søn- og helligdage: kr. 16,12

Kilometertakst Pr. km.

1 mandsbetjening: kr. 0,5768

2 mandsbejening, pr. mand: kr. 0,3193

Ved lærlings deltagelse: kr. 0,4223

Garantibetaling:

Ved 4 uger, ekskl. rejsegodtgørelse kr. 14.500,00

Lærlinge

Grænseoverskridende transport Timeløn Rejsegodt- I alt pr. time Døgnbetaling

gørelse

I det sidste år af lærekontraktperioden kr. 19,97 kr. 18,96 kr. 38,93 kr. 934,32

I det næstsidste år af lærekontraktperioden kr. 16,24 kr. 18,96 kr. 35,20 kr. 844,80

I det tredjesidste år af lærekontraktperioden kr. 13,00 kr. 18,96 kr. 31,96 kr. 767,04

Af- og pålæsning pr. time Timeløn

I det sidste år af lærekontraktperioden kr. 44,69

I det næstsidste år af lærekontraktperioden kr. 39,00

I det tredjesidste år af lærekontraktperioden kr. 33,81

More magazines by this user
Similar magazines